reklama
6. července 1973: Začne krvácet socha Panny Marie v klášteře Yuzawadai v japonské Akitě.
Domů     Zázraky
Lze pohnout předmětem pouhou myšlenkou?
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 4.2.2022
3.5tis
Dosažením těchto schopností můžete třeba léčit druhé… Foto: Pixabay
365
SDÍLENÍ
3.5tis
ZOBRAZENÍ

Jako psychokineze se označuje schopnost posouvat, zvedat, nebo ohýbat předměty pouze silou vůle. Údajně je takového výkonu schopen každý z nás!

Dosažením těchto schopností můžete třeba léčit druhé... Foto: Pixabay Telekineze (z řečtiny: tele – vzdálenost, vzdálený, kineze – pohyb; doslova „vzdálený pohyb“) nebo též psychokineze (psyché– mysl, duše, psychika; doslova „pohyb myslí“). Foto: Pixabay Podle zásad psychokineze má mysl převahu nad hmotou.  Foto: Pixabay

Tento podivuhodný jev zkoumá obor nazývaný parapsychologie. Existence psychokineze sice vědecky prokázána není, existuje o ní však řada důkazů. Jak se jí můžeme naučit? Podle zásad psychokineze má mysl převahu nad hmotou.

Prostřednictvím dokonalého soustředění lze prý vyslat takové množství energie směrem k předmětu, že ho přímo ovlivní, tedy posune či ohne. Podle některých odborníků na tyto jevy je přitom důležité jediné: myslet na silný citový zážitek!

Telekineze (z řečtiny: tele – vzdálenost, vzdálený, kineze – pohyb; doslova „vzdálený pohyb“) nebo též psychokineze (psyché– mysl, duše, psychika; doslova „pohyb myslí“). Foto: Pixabay

ZVLÁDNEME LÉČIT OSTATNÍ?

Když si tedy vybavíme vrcholně emocionální situaci a zároveň budeme myslet na úkol ohnout či posunout kov, můžeme dosáhnout psychokineze. Důležitou radou je však mít uvolněnou mysl, tedy sice se soustředit, ale nebýt takzvaně v křeči.

Speciální dovednosti údajně neslouží jen pro pobavení. Pokud je získáme a rozvineme, budeme prý schopni odstraňovat vlastní bloky nebo léčit druhé!

Podle zásad psychokineze má mysl převahu nad hmotou. Foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.9tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.8tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]