Domů     Neobjasněné události
3x slavné biblické hory: Je Noemova archa uvězněna v ledu jedné z nich?
Miroslav Horký
od Miroslav Horký 26.6.2019
5.9tis
630
SDÍLENÍ
5.9tis
ZOBRAZENÍ

Olivetská hora, Sinaj, Karmel, Chrámová hora či Tábor, to je jen zlomek vrcholů zmíněných v Bibli. Jak jsou vybrané nejposvátnější křesťanské pahorky chápány dnes?

1. Loď skrytá ve sněhovém vrcholku

Hora: Ararat

Kde stojí: Turecko

Co se tam děje: přístaviště Noemovy archy

„Archa má cíl, archa má směr, plaví se k Araratu na sever…“ zní slova známé písničky o „kocábce“ Noemově. Příběh o potopě světa zná snad každý, málokdo ale ví, kde bájná loď zakotvuje. „Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu,“ stojí v Bibli.

Je ale možné, aby skutečně šlo o dnešní nejvyšší horu Turecka sahající do výše 5137 metrů? Tajuplný masiv je odpradávna uctíván národy žijícími pod ním jako hora posvátná a nedotknutelná. I proto celá staletí nikdo důkladně nezkoumal, zda by na pomezí Arménie a Turecka archa mohla přistát.

Největší skeptici namítají, že jde o nesmysl a že hebrejské označení „Ararat“ se používá pro celou oblast, kde dnes najdeme stát Arménie. Jak pak ale tito skeptici vysvětlí biblický fakt, že vrcholek hory se při ústupu vody vynořuje nad hladinu jako první?

Zkamenělá archa přímo na vrcholku Ararat? Turci si myslí, že je to možné.

ZKAMENĚLÁ ARCHA

Že jde o onu biblickou horu, se začíná ukazovat až v roce 1960. Turecké letectvo objevuje něco neskutečného. Pár kilometrů pod vrcholem nalézá podivný útvar, připomínající obří zkamenělou loď. Archeolog Ron Wyatt (1933–1999) se zaraduje a spolu s tureckou vládou prohlašuje, že jde o archu!

Následné výzkumy nacházejí na místě stopy železa a uhlíku, což může odkazovat ke zkamenělému dřevu. O objevu vážně informuje i časopis National Geographic. V roce 2010 ale přicházejí další badatelé, tentokrát z Číny a Turecka.

Ve výšce téměř 4000 metrů mají nalézt dřevěné pozůstatky lodě, které jsou staré asi 4800 let. Ona potopa se měla udát někdy kolem roku 2 200 před Kristem! Nález má naznačovat, že archa byla skutečně rozdělená do několika sekcí, ve kterých mohla být zvířata.

Noe zachraňuje sebe i zvířata. Potopa je nevyhnutelná.

LEDOVÁ ANOMÁLIE ARARATU

Nepřehlédnutelná hora poutá pozornost svým celoročně zasněženým vrcholkem. Ten vlivem letních veder v roce 2000 částečně roztává a odkrývá nové tajemství. Satelitní snímek z téže doby poodhaluje, že na vrcholku Araratu pod ledem a sněhem skutečně něco je, něco velikého.

Letecké snímky z lokality navíc ukazují neznámý objekt už v roce 1949. Tajemné cosi měří asi 150 metrů na délku a 25 metrů na šířku, což by dokonce odpovídalo rozměrům Noemovy archy, jak je popisuje Písmo.

Konečný důkaz o pravdivosti biblického příběhu chce v roce 2004 přinést podnikatel Daniel McGivern z Honolulu. Do výzkumu chce vrazit 900 tisíc dolarů, aby tuto „anomálii Araratu“ prošetřil.

Když je očekávaný výzkum na spadnutí, turecké orgány odmítají vydat povolení k výzkumu, jelikož vrchol spadá do turecké vojenské zóny! Neslavný konec expedice pak je korunován odhalením, že je její vůdce Ahmet Ali Arslan nařčen z předstírání důkazů o arše v americkém dokumentu.

Je tedy Ararat skutečným kotvištěm lodě, nebo máme pátrat v úplně jiných nadmořských výškách?

2. Základový kámen světa

Hora: Moria (Chrámová hora)

Kde stojí: Jeruzalém

Co se tam děje: Šalamoun zde staví chrám, Abrahám chce obětovat Izáka

Abrahám kráčí se svým synem Izákem na horu Moria, kde chce splnit příkaz Hospodina a nebohého syna obětovat jako zápalnou oběť. Víra Abraháma je podstoupena zkoušce, ve které obstojí a svého syna tak zachraňuje.

Příběh Abraháma nacházíme v Bibli, Koránu i mnoha apokryfech. Chrámová hora, jak se Morii také říká, je tak odedávna místem střetů tří náboženství – křesťanství, islámu a judaismu. Na jeruzalémském svatém vrchu později moudrý král Šalamoun vystavuje velkolepý chrám.

Dnes kopci dominuje jiná náboženská stavba, totiž islámská svatyně Skalní dóm. Není překvapením, že hora s tak bohatou historií skrývá nezodpovězená tajemství.

Zlatá brána na Chrámové hoře, vstup sem je zapovězen.

VSTOUPÍŠ, ZEMŘEŠ

Jedním z nich je Zlatá brána, kterou najdeme ve východní části Chrámové hory. Brána, které se také říká Brána milosrdenství, je součástí ještě původních městských hradeb, v 7. století ji ale muslimové kompletně zazdívají.

Proč? Ze strachu. Bojí se, že se totiž naplní dávná židovská legenda a do města vstoupí branou nový Mesiáš. K finálnímu zapečetění brány dochází až za vlády sultána Sulejmana I. (1494–1566), který věří, že Mesiášovu příchodu zabránil.

Oblast Zlaté brány je veřejnosti dodnes zapovězená. Tóra zase považuje Chrámovou horu za dějiště započetí stvoření světa. Skála Moria pak má být základovým kamenem světa, z níž bůh modeluje Adamovo tělo!

Skála je prý tak posvátná, že ortodoxní židé na ni nesmějí vůbec vstoupit – jinak je stihne okamžitá smrt. I přesto místo není zcela zakázané, vstoupit na skálu můžete, pokud podstoupíte očistnou lázeň mikve. Ta spočívá v úplném ponoření celého těla v nádrži, kde musí být alespoň 762 litrů vody!

Sultán Sulejman I.

TAJUPLNÉ RYTÍŘSKÉ VYKOPÁVKY

Na hoře též stával Šalamounův chrám, kde měla být ukryta Archa úmluvy a další poklady, jež zatím nikdo nenalezl. S tím se ve 12. století nehodlá smířit devět francouzských rytířů, kteří se usazují ve Skalním dómu a začínají kopat.

Dodnes nevíme, co hledali a co našli. Souvisí tajuplná rytířská expedice se vzestupem templářského řádu o sto let později? Řád se stává obrovskou politickou a ekonomickou silou tehdejší Evropy a Skalní dóm je možná ne náhodou vzorem pro výstavbu řady templářských chrámů.

Právě kvůli nabytému bohatství pak řád likviduje francouzský panovník Filip IV. (1268–1314).

3. V Egyptě, nebo Saudské Arábii

Hora: Sinaj

Kde stojí: zřejmě v Egyptě

Co se tam děje: Mojžíš zde získává desatero

„Na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla.

Zvuk polnice víc a více sílil,“ popisuje Bible setkání boha s Mojžíšem na hoře Sinaj. Na místě, kde Mojžíš získává desatero přikázání a knihu zákonů a ustanovení. Bůh mu také vzkazuje, že má vyvést Izraelity z faraonova područí.

„Jednou Mojžíš pásl ovce a tu viděl hořící keř, který neumíral. Z něj promluvil Bůh a řekl Mojžíšovi, aby odvedl Izraelity z Egypta,“ praví Bible, popsaná scéna se odehrává na úpatí Sinaje. Překvapivě se ale dnes jistě neví, kde významná hora stojí!

Adeptů na pravou „Mojžíšovu horu“ Sinaj je několik. Třeba tento v Egyptě.

SINAJ JE SOPKA?

Horkým adeptem na skutečný Sinaj je vrchol Džabal Músa na jižním cípu Sinajského poloostrova, v jehož blízkosti byl nalezen i hořící keř. Ten můžeme spatřit v klášterním komplexu v údolí pod horou. Sinaj by navíc podle biblického popisu měl být vulkánem, jak jinak vysvětlit popsaný příchod Boha?

Právě Džabal Músa je zčásti tvořen horninou sopečného původu. Otázkou zůstává, zda byl v době Mojžíšově vrch aktivním vulkánem. Druhým favoritem je vrchol Jebel El Lawz v Saudské Arábii, což rozhodně není v rozporu s Písmem.

„Hora Sinaj leží v Arábii,“ píše list Galatským apoštola Pavla. Její prostranství by mohlo být domovem mnoha tisíc lidí a průzkumy naznačují, že zde skutečně existovalo prastaré tábořiště. Je zde místo, kam Egypťany Mojžíš dovede?

Vstup k vrchu je naneštěstí přísně zakázán. Verdikt o tom, která hora Sinaj je ta pravá, se tak opět odkládá.

Foto: Shutterstock, Wikimedia.
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 3.12.2021 1.8tis
V šedesátých letech minulého století zakoupilo izraelské námořnictvo ve Velké Británii tři ponorky: Doplhin, Leviathan a Dakar. A právě jméno ponorky Dakar se stane symbolem dlouho nevyjasněné největší záhady v historii izraelského námořnictva. Ponorkám postaveným v době druhé světové války se neodcházelo do výslužby snadno. Mnohé z nich se dočkaly přestavby a sloužily v různých zemích i […]
od Mirek Brát 2.12.2021 2.4tis
Letos uplynulo rovných šedesát let od tragické smrti švédského diplomata a politika Daga Hammarskjölda (1905-1961).  Jako generální tajemník Organizace spojených národů se zasloužil o řešení Suezské krize či o hledání řešení turbulentního politického vývoje na africkém kontinentě. Afrika se mu stala osudnou. V roce 1961 zde zahynul při leteckém neštěstí, které je i v současnosti […]
od Eva Soukupová 2.12.2021 2.9tis
V březnu 1907 poblíž městě Buena Vista v Kentucky dochází k podivnému setkání místního dělníka na farmě s podivnou bytostí. Vypadá napůl jako člověk, napůl jako zvíře. Na tvora je následně uspořádán hon, ale zvláštní bytost se dopadnout nepodaří. S čím se tehdy farmář setkal?     „Obdrželi jsme zde informaci, že lidé z okolí […]
od Adriana Vojtíšková 1.12.2021 3.2tis
V Apalačském pohoří se podél hranice amerických států Tennessee a Severní Karolína na jihovýchodě Spojených táhne Národní park Great Smoky Mountains. Lidé tu mizejí jako by se vypařili!     Mezi pohřešovanými jsou dokonce i zkušení trampové, kteří dokáží přežít i v extrémních podmínkách. Kam a proč tito lidé mizejí? Název, který v překladu znamená […]
od Eva Soukupová 30.11.2021 2.9tis
Smrt Johna P. Wheelera III. je zaručeně jedním z nejkontroverznějších úmrtí posledních let. Nejen proto, že jsou jeho poslední okamžiky plné nejasností, ale také pro jeho úzké vazby s nejvyššími patry americké politiky. Ty prý mohly být hlavní příčinou jeho záhadné smrti. Tělo Johna P. Wheelera III. (1944–2010), známého také jako Jack Wheeler je nalezeno […]