Skip to content

Byl objeven ztracený svět dinosaurů?

Jsou nedostupné a záhadné: stolové hory. Tyčí se stovky metrů nad brazilskými, venezuelskými a kolumbijskými pralesy jako připomínka prastarých časů, ze kterých pochází. Několik nejstrmějších z nich patří mezi poslední neprozkoumaná místa zemské souše!

V románu slavného anglického literáta A. C. Doyla Ztracený svět je jedna z nich místem, kde dodnes žijí dinosauři. Nesmysl? Ve světle nových objevů se ukazuje, že Doyle o jejich tajemstvích asi věděl víc, než tušíme!

Proč Brazilci před několika lety zcela uzavřeli oblast okolo několika stolových hor? Bojí se snad něčeho, co na nich žije?

Z temnoty horké džungle se ozývá směs zvířecích zvuků: od nádherného zpěvu ptáků po vřeštění opic. Čtyři muži procházející hustým porostem si jich příliš nevšímají. Mají jinou práci – mačetou si prosekávají cestu mezi liánami, které jim brání v chůzi.

Konečně se opět přibližují ke stolové hoře, kterou obcházejí již několikátý den. Jejich oči nedočkavě těkají po její příkré stěně sem a tam. Proč? Jako několikrát předtím hledají schůdnou cestu na vrchol.

I když se snaží sebevíc, trasa není ani tentokrát nalezena. Avšak nedostupná plošina mesety (jiný název pro stolovou horu – pozn. red.) jim posílá svůj děsivý „pozdrav“. Je již noc, když se odněkud z výšky náhle ozve zlověstný, chrčivý řev.

Zvuk není podobný „hlasu“ žádného zvířete, jenž muži znají. Zní jako ozvěna dávných dob, jako nářek ze samotného pekla…

Proč je odlehlá oblast ležící na hranicích Brazílie a Venezuely uzavřena armádou?

Na cestě za záhadami

Tento příběh se odehrává v roce 1978 při expedici za tajemstvím jedné z nejzáhadnějších stolových hor světa! Mezinárodní brazilskočeskou výpravu vede zkušený cestovatel, spisovatel a kryptozoolog ING.

JAROSLAV MAREŠ(*1937).

Slibuje si od ní zajímavé výsledky. Vždyť expedice míří k jedné z meset, na jejíž vrchol ještě nikdy nevstoupil žádný člověk! O to záhadnější je tajemný zvuk, který dobrodruzi slyší z vrcholu hory. Co to vlastně bylo?

Proč Mareš jako zkušený zoolog ani další členové jeho výpravy, kteří dobře znají brazilskou divočinu, nedokáží zvuk přiřadit k žádnému známému zvířeti? Možná na některých stolových horách dosud žijí neobjevení tvorové.

Unikátní živočichové

„Čím víc o této oblasti víte, tím spíše pochopíte, že je tam možné úplně všechno,“říká o oblasti stolových hor u venezuelskobrazilských hranic britský spisovatel ARTHUR CONAN DOYLE(1859 – 1930) ústy svého románového hrdiny z knihy Ztracený svět.

A právě výše zmíněná lokalita, kde se nachází desítky stolových hor, je jednou z nejméně prozkoumaných částí světa. Navíc – na vrcholech meset, které jsou již prozkoumány, jsou takřka vždy nalézány unikátní rostliny a živočichové, kteří jinde nežijí (endemity – pozn.

red.) Proč se vyskytují právě zde? Pro řešení se musíme vrátit miliony let do minulosti…

Svět mimo čas

Oblast stolových hor, patřící do Guayánské vysočiny, je jedním z nejstarších pohoří světa: Jako geologický útvar se utváří v době už před 2,5 miliardami až 540 miliony let! Výška některých „stolovek“ dosahuje až ke třem tisícům metrů a jejich stěny jsou velmi příkré – téměř kolmé.

Přístupové cesty na jejich plošiny u mnohých z nich nejsou. Proto se se zdejší živočichové a rostliny dostanou pouze výjimečně z jejich vrcholů do nížin, a naopak – máloco se „vyšplhá“ na plošiny meset. Jsou vlastně miliony let izolováni na stolových horách. Prakticky to znamená, že poslední větší kontakt s okolím „zažívá“ zdejší fauna a flóra v době, kdy po zemi běhají dinosauři! Mohli zde přežít dodnes?

A zatímco okolní nížiny před desítkami milionů let zalévá moře, stolové hory jsou od svého vzniku stále souší! A tak vývoj zdejšího života probíhá zcela nezvykle: Dnešní rostliny stolových hor připomínají druhohorní vegetaci a živočichové jsou dosti neobvyklí!

Jako by se zde zastavil čas…

Cestovatel a spisovatel Ing. Jaroslav Mareš

Co čeká na objevení?

Izolovanost stolových hor vedla k vytvoření jedinečného prostředí, kde dodnes žijí prastaré formy života. Zatím tu jsou objeveny jen nové rostliny a malé formy živočichů, které jinde nežijí: starobylé žáby, ještěrky, ryby a hadi.

Co zde naleznou další výpravy? Vždyť například na hoře Sarisariňama se vyskytuje více než 80 procent rostlin, které jsou výše zmíněnými endemity! Významné objevy se dají předpokládat zejména na nižších stolových horách, které mají příznivější klima než vysoko položené mesety, jako je například již prozkoumaná Roraima se svou nadmořskou výškou 2830 metrů.

Větší šance něco objevit jsou podle některých vědců spíše na stolových horách s výškou do přibližně 1500 metrů nad mořem. Mají pravdu?

Přežili v Americe dinosauři?

V roce 1947 vypráví jakýsi zraněný muž v Manausu (město v severní Brazílii – pozn. red.) neuvěřitelnou příhodu. Je prý společně se svými známými a několika indiánskými průvodci v džungli u hranic Brazílie a Venezuely napaden pěti obřími létajícími tvory.

Útok zvířat s velkými kožnatými křídly a dlouhými zobáky prý přežívá jen „náš“ vypravěč. Jsou snad tvorové, připomínající ptakoještěry, pouze cestovatelovým výmyslem? Blouznil snad v horečce vyvolané tropickou nemocí nebo zraněním?

Zarážejícím faktem je, že k této příhodě má dojít nedaleko stolové hory Kurupira. A právě ta patří mezi nižší stolové hory, které nemají příliš „drsné“ klima. Pokud snad na některých mesetách mohou přežít větší formy živočichů, je zalesněná Kurupira jednou z nich!

Venezuelská stolová hora Auyán je známa svými Angelovými vodopády. Avšak možná skrývá mnohem větší sen.

Tušení pronásledovatele

Vraťme se zpět k expedici, která se v roce 1978 nachází pod stolovou horou. Jak se tato meseta jmenuje? Je to právě Kurupira, ležící přibližně v místech, kde se stýkají brazilské státy Amazonas a Roraima.

Co naznačuje záhadný zvuk z vršku hory? Jestliže se miliony let nemohlo žádné ze zdejších zvířat dostat nahoru, muselo se tady vyvíjet nezávisle na okolí!„Mám neustále pocit, jako by to, co tam nahoře žije, o naší přítomnosti vědělo,“ píše Jaroslav Mareš v knize Kurupira, zlověstné tajemství o svých pocitech.

„Byl to přesně ten pocit neurčitého strachu, o němž mluvili indiáni.“

Jako čert kříže…

Místní indiáni Waikové se odjakživa této hory bojí jako čert kříže, neboť věří, že zde žije vládce pralesa – ničivý démon Kurupiri a mnoho velmi nebezpečných zvířat a nestvůr! Může být na „bláznivých“ legendách něco pravdy?

Vždyť i mnozí běloši se bojí ke zmíněné hoře přiblížit! Na první poslech vypadá příběh o zlověstném Kurupirim jako povídačka. Ale podivná víra má možná reálný základ. Démonem totiž označují „primitivní“ národy vše, co přesahuje jejich chápání.

A o tom, že se v okolí Kurupiry dějí tajemné věci, vypráví i někteří cestovatelé. Možná se tu ukrývá něco mnohem podivnějšího, než si vůbec dovedeme představit.

Varování Kurupiry?

S podivnými jevy se setkává i Marešova brazilskočeská výprava. Pod mesetou nachází dlouhou řadu mrtvých mravenců, kteří vypadají, jako by zemřeli ve stejný okamžik. „Skláníme se nad drobná neživá těla.

Leží tu zkroucená jedno vedle druhého, se staženými nožkami a sevřenými kusadly. Tisíce a tisíce mrtvých mravenců…“Usmrtili se snad navzájem, anebo je příčinou jejich smrti něco jiného? Možná nemoc. Výpravě se důvod nedaří zjistit, avšak tvar mravenčích mrtvolek tvoří podivný oblouk, který vypadá, jako by obcházel místo uprostřed nich.

Obklíčili snad neznámého tvora, který je nějakým nevysvětlitelným způsobem zabil?

V roce 2002 nalézá Čech Marek Audy na Roraimě překvapivý objev – vstup do jeskynního systému.

Silnější než šelma?

Později expedice nachází vedle skály lebku mrtvého jaguára, která je podivně dokonalým způsobem oddělena od zbytku jeho těla. „Z té bílé lebky (…) vyzařuje cosi hrozivého.

Vzdálená ozvěna síly, která v jediném okamžiku ničí armádu útočných tocandeiros (mravenců – pozn. red.), která sráží hlavy krvelačným jaguárům a pohrává si s nimi jako s míčem,“ tvrdí o tomto zážitku Jaroslav Mareš.

Co mohlo tímto způsobem zabít „krále džungle“ – statného jaguára? Tak precizně oddělit lebku od zbytku těla nedokáže žádné známé zvíře žijící v Brazílii! Je nějaké logické řešení? Šelmu zabíjí buď člověk….

, anebo neznámý tvor, který je silnější nebo mnohem chytřejší než jaguár…

Před branami tajemství

Tajemství Kurupiry není bohužel odhaleno. Proč? Expedice z roku 1978 je bez sponzorů, a proto si nemůže dovolit drahý pronájem vrtulníků, který jí umožní výstup na „stolovku“. Přístupová cesta pro pěší výstup není také nalezena.

Bylo při této výpravě na Kurupiru v roce 1978 vůbec možné dostat se na vrchol? „Když o celé věci přemýšlím, jsem přesvědčen, že jedinou schůdnou možností, dávající naději na úspěch, je helikoptéra,“ říká s časovým odstupem Jaroslav Mareš.

Nevzdal se. Chtěl na tajemnou Kurupiru uspořádat ještě další expedici – včetně zmíněného vrtulníku. Avšak do hry prý zasáhly „vyšší“ síly.

Záhada nepřesných map

Od začátku 80. let minulého století jsou mapy rozsáhlé oblasti kolem Kurupiry nepřesné. Zdánlivěse jedná o náhodu, avšak pročjsou novější mapy méně spolehlivé než staré?

Také jméno stolové hory Curupira (španělský a portugalský název pro Kurupiru – pozn. red.) z map náhle mizí a je nahrazeno jinými názvy. Na venezuelských mapách Cerro Delgado Chalbaud a na jejích brazilských obdobách Serra Urucuzeiro!

Že by najednou hora změnila jméno a zároveň se začaly tisknout špatné mapy? To je příliš náhod najednou!

Jaroslav Mareš o záhadné Kurupiře, která leží v brazilských pralesích zachycených na satelitním snímku, napsal poutavou knihu.

Ochrana indiánů, nebo záminka?

V polovině 80. let následuje poměrně rázná akce brazilské vlády proti zlatokopům, kterých bylo v rozsáhlé oblasti kolem Kurupiry doslova požehnaně. Oficiální důvod? Ochrana místních indiánů Waiků a jejich přirozeného přírodního prostředí.

Waikové jsou totiž jedním z kmenů, které mají svou státem chráněnou rezervaci. Zdánlivě ctnostná příčina vypuzení zlatokopů a dalších dobrodruhů, kteří s indiány věčně bojují, však vypadá jinak ve světle dalších faktů!

Ostatní kmeny, žijící na rozsáhlém území Brazílie, jsou i nadále hledači zlata, diamantů a dalšími dobrodruhy stále zabíjeni. Proč jsou zrovna Waikové tak „důležití“? Původní oblast rezervace Yanomano, kde žijí, je navíc rozšířena.

Proč jsou všichni kromě indiánů z této oblasti vyhnáni? Pokud se dá vypuzení různých „živlů“ vysvětlit jako ochrana indiánů, nedá se tímto způsobem odůvodnit zrušení dvou misijních katolických stanic!

Ty přece indiány nijak neohrožovaly, nebo ano?

Vědci, sem nesmíte!

Celá oblast v okruhu přibližně sta kilometrů kolem Kurupiry je od začátku 90. let neprodyšně uzavřena armádou! A to jak z brazilské, tak i z venezuelské strany. Dnes už sem žádný civilista nemůže. A tak se ani Jaroslav Mareš ke Kurupiře bohužel víckrát nedostává.

Pokud je pravdivý důvod o ochraně indiánů, proč sem nesmí ani nejprestižnější vědecké expedice? Je jen náhoda, že oblast je uzavřena záhy po vyhodnocení výsledků radarového snímkování? Možná je u hory objeveno něco zásadního – něco, co souvisí s uzavřením celé oblasti.

A musí to být velmi důležité, neboť je kvůli tomu zastavena i výstavba jedné z klíčových brazilských dopravních tepen!

Zakázaná dálnice

Příhraničními oblastmi vede rozestavěný úsek dálnice nazvané Perimetral Norte. Tato dopravní spojnice měla propojit velká města severní Brazílie, avšak její výstavba náhle končí. Snad kvůli nedostatku peněz?

Vždyť asi polovina dálnice je již dokončena a její výstavba stojí Brazilce miliardy! Přesto je projekt nevratně zrušen. Z jakého důvodu? Možná právě proto, že komunikace prochází „zakázanou“ oblastí, která je „nebezpečně“ blízko Kurupiře! Co tak tajemného a přísně tajného se zde může skrývat? Musí to být něco natolik závažného, že tu prý vojenská letadla mají povoleno bez varování útočit i na zbloudilé civilní letouny! Oficiálně kvůli zamezení přílivu drog z Kolumbie.

Je to opravdu tak?

Co tají džungle?

Území kolem Kurupiry je bohaté na zásoby zlata, diamantů, uranu a dalších vzácných surovin. Jsou naleziště důvodem k uzavření oblasti? Ale jejich těžba zde ve větším množství nyní zřejmě neprobíhá. Proč?

Na rozsáhlou dopravu z oblasti jsou totiž potřeba fungující velké silnice. A ty tu nejsou! Že by tu tedy byla vojenská základna? Avšak míň příhodné místo pro její výstavbu si snad nelze vybrat: Nevedou sem žádné kvalitní pozemní komunikace a celá tahle divoká oblast je „pohodlně“ přístupná jen z helikoptér!

Jaká je tedy pravda? Brazilský profesor RUY JOSÉ VALKA ALVES z Národního muzea v Riu de Janeiro k této situaci říká: „Rezervace Yanomano a především oblast kolem Kurupiry je střežena neziskovou organizací FUNAI a brazilskou armádou.

Vše na popud Američanů (…) Skutečná příčina naprosto hermetického uzavření širokého okolí Kurupiry bude asi někde jinde (než kvůli surovinám nebo indiánům).“ Je jeho tvrzení opodstatněné?

Ztracený svět objeven?

Zkusme odhalit, co tak výjimečného se může na Kurupiře skrývat – pokud se nejedná o tajemná zvířata.

Podle staré legendy je prý na území Jižní Ameriky severně od dnešní Bolívie asi před 15 tisíci lety „bohy“ postaveno 26 velkých kamenných měst (nejznámějším z nich má být bájný Akakor – pozn. red.).

Na tomto území se nachází i Kurupira. Právě tato ztracená prastará města hledá na počátku 20. století Angličan PERCY HARRISON FAWCETT (1867 – 1925?). Podle teorie Jaroslava Mareše právě podle jeho vyprávění píše Arthur Conan Doyle slavný román Ztracený svět!

Vzorem pro tajemnou Zemi Maple Whitea má být právě Kurupira! Jaké indicie ho vedou k této domněnce? Jsou to části textu této knihy. „Kurupiri je duch pralesa, je to cosi hrozivého (…) A všechny kmeny se shodují v udání místa, kde žije,“říká v románu fiktivní profesor CHALENGER.

Líčení indiánské legendy i jméno Kurupiri se shoduje se skutečností!

Záhadné souvislosti

Přibližně stejný je v románu i tvar stolové hory, včetně existence úzkého skalního sloupu, který se zde nachází. Shoduje se také popis rozsáhlých jeskyň uvnitř mesety, který v době, kdy vychází Ztracený svět, považují vědci za nemožný!

Domnívají se totiž, že v křemenci (druh zdejší horniny – pozn. red.) se nemohou rozsáhlé jeskyně vyskytovat. Jak jinak si vše vysvětlit, než že se o nich Doyle dozvěděl od nějakého cestovatele? Zajímavý je též popis chování dinosaurů v knize, který v některých případech odpovídá spíše dnešním poznatkům než tehdejším.

Znamená to, že někdo dinosaury skutečně viděl a spisovateli je popsal? Mohl to být Fawcett, který má oblast kolem Kurupiry navštívit roku 1908? Ukázali mu snad indiáni cestu na vršek mesety?

Démoni, nebo neobjevená zvířata?

Waikové si odedávna vypráví o tajemných tvorech, kteří mají na Kurupiře a v jejím okolí žít! Jedním z nich má být mapinguary, což je prý velký lidoop s hustou rezavou srstí a ohromnou silou. Mají zde také údajně přežívat zvířata podobná přerostlým pštrosům a podivní létající živočichové připomínající ptakoještěry.

Waikové je nazývají wašoriwe. Prý tu také „řádí“ velmi nebezpečné zvíře, podobné dravému druhohornímu ještěru, jehož indiáni nazývají stoa. Avšak nejpodivnější bytostí stolové hory je údajně tvor nazývaný rakahaši.

Připomíná prý člověka, avšak nemá nos ani rty. „Zdobí“ ho prý tmavá vráščitá kůže a velké černé oči, které ve tmě světélkují. Tyto údajné bytosti jsou prý větší než člověk a na rukou i nohou mají drápy!

Jedná se o pouhé výmysly? Možná domorodci znají něco neuvěřitelného, co věděl od Fawcetta i Doyle!

Může jít tedy o dinosaury?

Nejsou však indiánské legendy přehnané? Ano, nové objevy jsou na neprozkoumaných mesetách téměř jistotou, ale dá se zde spíše očekávat nález menších, i když nezvyklých forem živočichů a rostlin. Objev například velkého dinosaura není pravděpodobný.

I když… Život je velmi přizpůsobivý. V částečně izolované Austrálii byl kdysi překvapením objev vačnatých savců nebo na tichomořských ostrovech objev mimořádně velkého ještěra varana komodského. Můžeme se něčeho podobného dočkat zde?

Možná na některé stolové hoře nalezneme zmenšené formy druhohorních dinosaurů. Anebo velmi dravé a podivné savce, již se kdysi museli přizpůsobit konkurenčnímu boji s velkými dinosaury, kteří zde pravděpodobně přežívali déle než jinde!

Ale kromě zvířete připomínajícího pterodaktyla není žádné z bájných zvířat Kurupiry potvrzeno i pozorováním. Co je mýtus a co pravda?

Cenné tajemství

Zkazky o Kurupiře tak trochu vypadají jako z říše pohádek. Ale vzhledem k záhadnému uzavření celé oblasti mají možná reálné jádro. Skrývají se snad na vrcholu Kurupiry tajemná nebezpečná zvířata? Vyvinula se tu nová forma inteligentního života?

Anebo se na plošině ukrývá město, které by zcela „rozbořilo“ naše představy o lidských dějinách? V každém případě tady musí být něco velmi cenného, nebo něco, co je třeba za každou cenu utajit. Proč?

Rozsáhlá vojenská akce, zastavení výstavby Perimetral Norte a znemožnění těžby zdejších surovin je pro Brazílii ekonomicky značně nevýhodné. Možná se zde nachází něco děsivého…Anebo je všechno jinak?

Evoluce naruby?

Stolové hory, oddělené desítky milionů let od okolí, jsou dávným světem, který se vyvíjí naprosto nezávisle. Evoluce tu „šla“ odlišnou cestou: Mohla tu snad vytvořit tvory, vyvolávající děsivé sny? Tvory, kterým Waikové říkají démoni či rakahaši?

Pro obyčejné smrtelníky je toto tajemství zatím zapovězeno. „Kurupira je záhada, jež přesahuje všechny ostatní záhady a tajemství,“ říká Jaroslav Mareš. Kdo další vyzve její „démony“ na souboj?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zámek Plumlov: Stavba, která rozkmotřila otce se synem
epochanacestach.cz

Zámek Plumlov: Stavba, která...

Velké ambice měli stavitelé...
Lest s životodárnou tekutinou: Vojáci umírali kvůli nedostatku vody
epochaplus.cz

Lest s životodárnou tekutinou:...

Sotva tatarský vůdce Tamerlán (1336 – 1405) dobude roku 1396 Gruzii,...
Nezbytná součást střešních oken
rezidenceonline.cz

Nezbytná součást střešních...

Optimální množství denního světla i podpora tepelného...
Bylinky: Nenechte se zaskočit problémy s pamětí
panidomu.cz

Bylinky: Nenechte se zaskočit...

Snažíte se na něco vzpomenout, ale moc se vám...
Lasagne s červenou čočkou a žampiony
tisicereceptu.cz

Lasagne s červenou čočkou a...

Rychlý lehký pokrm, který zvládnete...
Vyženou Havlovou fanoušci do daleké ciziny?
nasehvezdy.cz

Vyženou Havlovou fanoušci do...

Herečka a bývalá první...
Kolik měří nejvyšší člověk světa?
epochaplus.cz

Kolik měří nejvyšší člověk...

Podle statistik patří Češi mezi tři nejvyšší národy...
Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery: Zločin, který zůstal nepotrestán?
epochalnisvet.cz

Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery:...

Je večer 16. května 2006. Američan Rey Rivera...
Velký strach z budoucnosti
nasehvezdy.cz

Velký strach z budoucnosti

Zažívá obrovské štěstí,...
Jupiter: Obří otesánek, který neváhal spolknout planetu desetkrát větší než Země
21stoleti.cz

Jupiter: Obří otesánek, který...

Tváří se jako majestátní král Sluneční...
Destinace, ze kterých luxus přímo čiší
iluxus.cz

Destinace, ze kterých luxus...

Neexistuje snad oblíbenější období roku než dovolená....
Strašidelný příběh přilákal zvědavého ducha
skutecnepribehy.cz

Strašidelný příběh přilákal...

Bratranec mým historkám nevěřil a...