Skip to content

Co dokáže odhalit automatická kresba?

Stalo se to snad už každému. Sedíte na pracovní poradě, kde má kolega sáhodlouhý monolog. Přestože se mu snažíte věnovat pozornost, vaše vnímání najednou vypne a vy si začnete jen tak na papír s pracovními poznámkami něco kreslit. Když se pak ze svého „zasnění“ proberete, nestačíte se divit. Bez přemýšlení jste vytvořili takzvanou automatickou kresbu!

O co jde?

Nepotřebujete k ní ani výtvarné nadání, ani kvůli ní nemusíte projít žádným kurzem. Automatická kresba je velmi jednoduchá metoda, kterou může používat úplně každý. Proto je také u lidí tolik oblíbená. Nicméně je to však také záhadný fenomén, který zatím nenachází vědecké vysvětlení. Co to vlastně přesně automatická kresba je? Jde jen o obyčejné čmárání z nudy, nebo se za ní skrývá něco víc?

A k čemu všemu je možné tuto metodu využívat?

OBJEVTE SVŮJ TALENT!

„Pomocí automatické kresby lze zjišťovat vliv různých faktorů, s nimiž se v prostředí, kde žijeme a pracujeme, musíme vyrovnávat,“říká EVA SUTTNEROVÁ (*1957), která se automatické kresbě věnuje už přes 20 let. „S její pomocí se dají také výborně přibližovat vztahy mezi lidmi – generační, pracovní, přátelské i partnerské.“ Kde podle ní automatická kresba nachází své největší uplatnění?

Související články

Věštkyně varovaly cestujícího z Titaniku: Marně…

Dá se zdánlivě nevyhnutelnému výkladu budoucnosti nějak vyhnout? V případě britského novináře Williama Thomase Steada můžeme hovořit o trestuhodné neopatrnosti, která urychlila jeho cestu na onen svět. Varováním navzdory… Steada už několik měsíců budí ze spaní noční můry o smrti na dně oceánu. Své představy pak zvěčňuje do svého příběhu z roku 1886, který vypráví […]

VIDEO: TOP 5 nejzáhadnějších zmizení lidí

Lidé se každoročně ztrácí po tisících. Avšak většinou lze tento jev nějak vysvětlit, například tím, že se stali oběťmi únosu nebo z vlastní iniciativy uprchli před svými problémy. Pak jsou tu ale i případy, které vysvětlit nelze. Kdy se člověk rozplyne jako pára nad hrncem a nezřídka i před očima svědků. Pojďme se na několik […]

Žije u ostrova Sv. Helena obří mořský had?

Příběhy o pozorování hadů děsivých rozměrů jsou zřejmě tak staré, jako lidstvo samo. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá gigantický mořský had, který už po staletí děsí mořeplavce. Jeden takový byl opakovaně spatřen v jihoafrických vodách. Co vlastně námořníci viděli? „Kolem páté odpoledne jsem kráčel po boku a moji pozornost zaujala zpěněná voda u přídě. Stejně […]

Údajně především v oblastech relaxace a rozvíjení tvůrčích schopností, kde tato netypická metoda kreslení „pomáhá člověku objevovat jeho skrytý talent – výtvarný, literární nebo hudební“. Přitom prý není vůbec třeba snažit se něco nakreslit nebo dávat ruce nějaký impuls k tomu, aby tužkou na papíře vytvářela konkrétní linie.

Automatická kresba naopak vzniká na zcela opačném principu – následkem úplného psychického uvolnění a oproštění se od veškerých myšlenek.

NAJDEME KRESBOU I PLYN?

Jak to celé údajně funguje? I když ruka kreslícího není ovládána jeho myšlenkami, přesto se pohybuje a tužkou zaznamenává obrazy. Ty prý mohou pocházet přímo z „malířova“ vnitřního světa. Otázkou však stále je, zda zobrazují nevyslovené myšlenky nebo přání svého autora.

Mnozí senzibilové (lidé s údajně výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslovými – pozn. red.), kteří automatickou kresbu využívají, tvrdí, že s její pomocí je možné i „napojení“ na druhou osobu.

Podle nich prý člověk nevyužívá při této metodě svých vlastních myšlenek, ale slouží jen jako jakýsi „informační kanál“ – přijímá informace odněkud z mimosmyslového prostoru a předává je dál na papír.

Nenechte si ujít

Kaňon Niles v Kalifornii: Proč se tam ztrácí lidé?

Kaňon Niles v Kalifornii patří mezi místa, která jsou na jednu stranu oblíbená mezi turisty, na stranu druhou se jich však drží temná aura místa, na kterém se zdržuje smrt. V případě Niles je řeč především o tajemných zmizeních a nejrůznějších nadpřirozených jevech. Skutečně se tam zjevují duchové a podivní tvorové? Náročným terénem postupuje skupina […]

Neuvěřitelné tvrzení: Diktuje Bolivijce knihy Ježíš?

Žena jménem Catalina Rivas neudělala ani maturitu, přesto je autorkou množství knih s teologickou či sociologickou tematikou. Jak je to možné? Podle pisatelčiných vlastních slov její ruku vede samotný křesťanský spasitel. Skeptikové však tvrdí, že případ má mnohem prozaičtější vysvětlení… Zejména z křesťanského prostředí pocházejí zprávy o lidech, jimž se na těle čas od času […]

Záhada létajících měst: Pocházejí z jiného vesmíru?

Lidé z různých částí světa od Ameriky až po Čínu čas od času vídají budovy i celé ulice, které jako by se vznášely v oblacích. Pokud se nejedná o optický klam, jak si tato pozorování lze vysvětlit? Ve snaze objasnit náhle objevování a mizení létajících měst vznikají nejrůznějších více či méně divoké teorie. Křesťané při […]

Tímto způsobem je také údajně možné získat například zprávu o zdravotním stavu dané osoby, ale i spoustu dalších informací.

„Třeba o tzv. anomálních (geopatogenních) zónách, rozvodu elektřiny, vody, plynu, předmětech v místnosti a podobně,“ myslí si Eva Suttnerová. Skutečně je to ale možné?

DIAGNÓZA PODLE OBRÁZKU

Nejčastěji údajně lidé chtějí pomocí automatické kresby zjistit svůj zdravotní stav. Touto metodou je prý možné diagnostikovat i teprve vznikající choroby, které by v jejich počátečním stadiu nerozeznal ani zkušený lékař.

Jak? Psychotronik (člověk s údajně výjimečnými psychickými schopnostmi – pozn. red.) nebo léčitel se údajně pomocí svého šestého smyslu napojí na auru (jakési energetické pole okolo těla člověka – pozn. red.) svého klienta.

Intenzita jejího vyzařování a její barvy pak vypovídají o jeho fyzickém i psychickém stavu. Pomocí speciální automatické kresby (někdy také označované jako aurogram – pozn. red.) pak dokáže rozeznat, kde je vyzařování aury slabší nebo poškozené.

Lze prý zachytit i malé energetické změny probíhající v jednotlivých orgánech, které jsou předzvěstí vznikající choroby, chybějící látky v těle (například vitamíny).

Někteří touto metodou podle svých slov dokáží dokonce určit krevní tlak, sedimentaci nebo stav cholesterolu!

Automatická kresba energetických čaker

JSOU I JINÉ CESTY

Podle léčitelů má prý každá choroba svou duchovní příčinu, kterou je třeba zjistit a odstranit. Teprve pak může dojít k opravdovému uzdravení člověka. Může ale mít automatická kresba opravdu až takové účinky?

„V minulosti se již uskutečnily experimenty s tzv. diagnostikováním pomocí automatické kresby, ale v současné době s touto metodou pracují převážně jen někteří senzibilové a léčitelé,“ poznamenává Eva Suttnerová.

Ačkoliv sama tuto metodu diagnostikování nijak nekritizuje, dodává: „Rozhodně nepovažuji tuto činnost za jedinou možnou a správnou, pokud hledáme cesty k řešení zdravotních problémů.“

JAK NA DEPRESE? TVORBOU!

Dokázaným faktem je, že při jakékoli výtvarné činnosti se člověk uvolňuje. Mizí u něj nervové napětí, mysl se zklidňuje a uvolňují se i svaly. Člověk se celkově lépe soustředí. Právě toho využívá i léčebný postup známý jako arteterapie. Výtvarný projev zde má pomáhat k lepšímu pochopení lidské psychiky, ale je oficiálně využíván i jako léčebný prostředek při zmírnění psychických obtíží.

Bude jednou možné takto užívat i automatickou kresbu? „Dobře víme, že lidí s depresemi přibývá, a tak by bylo dobré věnovat maximální pozornost naší mentální složce,“ upozorňuje Eva Suttnerová. „Tvorbou se dá člověku pomáhat i preventivně.

Nač čekat až na hospitalizaci na psychiatrickém oddělení?“

NAMALUJTE SI SVŮJ ZÁŘIČ!

Automatická kresba má být v první řadě prostředkem k uvolnění a relaxaci. Má člověku pomáhat lépe pochopit sebe sama a také má dopomoci k vylepšení intuice. Pokud je ruka vedena pouze intuicí, tedy bez jakéhokoli logického uvažování, může podle Evy Suttnerové na papír vyjádřit i myšlenky uzavřené kdesi hluboko v podvědomí.

Kromě toho je prý ale možné automatické kresby cíleně využít i jako tzv. biorezonátoru (zářiče) pozitivní energie. Jak takový harmonizační či léčivý obrázek vytvořit? Někdy údajně stačí jen to, když vzniká s dobrou náladou a příjemnými pocity. Při kreslení totiž všechny tyto pozitivní emoce do obrázku vkládáme, a ty z ní následně vyzařují do svého okolí.

Podobně je také možné malovat meditační obrázky, které pak prý v prostředí, kde jsou umístěny, navozují klid a harmonii.

JE TO VŽDY KU PROSPĚCHU?

Ve stavu psychického uvolnění má být také možné zcela se od svého problému oddělit. Ten pak skrze ruku a tužku vyplouvá na papír, kde vytváří jakousi reálnou podobu, i když většinou jen v symbolických obrazcích. Pokud však člověk dokáže tyto obrazce, jejich tvary a barvy správně dešifrovat, může lépe pochopit svůj problém a možná i přijít na jeho řešení. Ovšem pozor!

Stejně jako mohou některé obrázky léčit, jiné mohou zase škodit. Proto také psychotronici doporučují kresbu vyjadřující čísi problém ihned zničit – roztrhat nebo spálit.

„Jde zároveň i o jeho symbolické zničení,“ tvrdí.

Aurogram znázorňuje zdravotní stav člověka

PRAVÁ, NEBO LEVÁ?

Důležitou roli v automatické kresbě samozřejmě hraje mozek. Americký profesor ROGER W. SPERRY (1913 – 1994), který za své výzkumy získává v roce 1981 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziologie, se zabývá rozdíly mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry (polokoule) člověka. Z jeho výzkumů také vycházejí některé metody vědomé práce s mozkem, jako je například kresba jeho pravou hemisférou.

A jak vlastně při automatické kresbě mozek funguje? Pracuje trochu jinak než za normálních okolností. Zatímco u některých lidí je prý činnost obou hemisfér vyrovnaná, u většiny během kresby převládá činnost pravé mozkové hemisféry, v níž se nachází centrum intuice, fantazie a tvořivosti.

Levá polovina mozku, která je spíše racionální a „sídlem“ logického myšlení, odpočívá.

LEVÁCI JSOU LEPŠÍ!

Zajímavé také je, že u praváků je při plnění běžných denních činností spíše zaměstnávána jejich dominantní, tedy levá část mozku, zatímco pravá polovina je většinou využívána o poznání méně. Oproti tomu leváci mají naopak dominantní pravou mozkovou hemisféru. Znamená to snad, že jsou leváci výtvarně nadanější a umějí lépe využívat svou intuici než praváci? Zřejmě ano!

Svědčí o tom mimo jiné i to, že mnohem více leváků než praváků má údajně výtvarné nebo hudební nadání. Jaký vliv to může mít při automatické kresbě?

Fakt, že je při ní podle Sperryho využívána pravá mozková hemisféra, naznačuje, že s touto metodou zaznamenají větší úspěchy spíše leváci!

JAK ODHALIT NEODHALITELNÉ?

Automatická kresba je postavena na teorii o údajných vyšších mimosmyslových úrovních, které mají být jakýmsi energetickým informačním kanálem, v němž se nacházejí odpovědi na veškeré otázky.

Pokud to zvládnete a vytvoříte kresbu, nezapomeňte, že neméně důležitý je i její rozbor – tedy vlastně jakýsi překlad z pravé mozkové hemisféry do levé, která se již snaží vyhodnotit tyto informace logicky a najít možné souvislosti s konkrétními body v životě.

Díky tomu možná budete schopni vnímat i jisté skutečnosti, které před vámi dříve zůstávaly skryté.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pozor! Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě
epochaplus.cz

Pozor! Pacienti s rakovinou...

Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Patří...
Michal Novotný: Koleno mu ničí kariéru
nasehvezdy.cz

Michal Novotný: Koleno mu...

Jen trápení a bolest! Právě to prožívá...
Probuzení třetího oka
nasehvezdy.cz

Probuzení třetího oka

Uprostřed čela, přímo na kořeni vašeho nosu je...
Jak pokračuje válka s mloky?
21stoleti.cz

Jak pokračuje válka s mloky?

Velemlok čínský (Andrias davidianus) fascinující...
VIDEO: Filmy, ve kterých měli mít herci reálný pohlavní styk
epochaplus.cz

VIDEO: Filmy, ve kterých měli...

V mnoha filmech jsou milostné...
Nejsou to jen drážky v pneumatice!
epochalnisvet.cz

Nejsou to jen drážky v...

O dezénu pneumatik slyší každý motorista...
Klasika i nečekané efekty, dekory a barvy
rezidenceonline.cz

Klasika i nečekané efekty,...

Koberce v poslední době...
Co je vlastně testosteron a jak funguje?
epochalnisvet.cz

Co je vlastně testosteron a...

Ve škole nás učili, že testosteron...
Překvapení ve Varšavě
iluxus.cz

Překvapení ve Varšavě

Už je to téměř 30 let, co Bar and Books...
Pád Papežského státu: Piovi IX. zlomil vaz únos dítěte
epochaplus.cz

Pád Papežského státu: Piovi...

Zoufalý ženský pláč se v pozdních nočních hodinách 23. června...
Měli by odborníci informovat veřejnost o výskytu ohrožených druhů?
21stoleti.cz

Měli by odborníci informovat...

To zůstává otázkou. Bohužel podobné zprávy nečtou...
Problematika nočního přejídání: Vědci pravděpodobně odhalili příčinu
21stoleti.cz

Problematika nočního přejídání:...

Čím to, že má řada lidí největší chuť  na jídlo...