Skip to content

Co dokáže odhalit automatická kresba?

Stalo se to snad už každému. Sedíte na pracovní poradě, kde má kolega sáhodlouhý monolog. Přestože se mu snažíte věnovat pozornost, vaše vnímání najednou vypne a vy si začnete jen tak na papír s pracovními poznámkami něco kreslit. Když se pak ze svého „zasnění“ proberete, nestačíte se divit. Bez přemýšlení jste vytvořili takzvanou automatickou kresbu!

O co jde?

Nepotřebujete k ní ani výtvarné nadání, ani kvůli ní nemusíte projít žádným kurzem. Automatická kresba je velmi jednoduchá metoda, kterou může používat úplně každý. Proto je také u lidí tolik oblíbená. Nicméně je to však také záhadný fenomén, který zatím nenachází vědecké vysvětlení. Co to vlastně přesně automatická kresba je? Jde jen o obyčejné čmárání z nudy, nebo se za ní skrývá něco víc?

A k čemu všemu je možné tuto metodu využívat?

OBJEVTE SVŮJ TALENT!

„Pomocí automatické kresby lze zjišťovat vliv různých faktorů, s nimiž se v prostředí, kde žijeme a pracujeme, musíme vyrovnávat,“říká EVA SUTTNEROVÁ (*1957), která se automatické kresbě věnuje už přes 20 let. „S její pomocí se dají také výborně přibližovat vztahy mezi lidmi – generační, pracovní, přátelské i partnerské.“ Kde podle ní automatická kresba nachází své největší uplatnění?

Související články

Tajemný muž ze skotských kopců: Jde o další verzi bigfoota?

Skotsko se kromě nádherné přírody může pochlubit například i prastarou historií a mnoha záhadami. Mezi ně patří i zvěsti o podivném tvorovi, který obchází tamní kopce. Místní mu říkají Greyman – Šedý muž. Nad jednou z mnoha skotských zelených hor pomalu zapadá slunce. Vedle kamenné mohyly na vrcholu stojí stan, ve kterém se ke spánku […]

Ženě vytekál namísto rýmy z nosu mozkomíšní mok: Jak to vysvětlit?

V roce 2013, tedy před pěti lety, měla Kendra Jakckson z Nebrasky dopravní nehodu, při které se uhodilo hlavou o palubní desku. Až několik let po této nehodě se u ní začaly projevovat symptomy neznámého úrazu: Bolest hlavy, potíže se spánkem a hlavně nekončící rýma. Když s těmito problémy Kendra navštívila lékaře, tak je označili […]

Přízraky z Moguicheng: Co se odehrává v čínském městě démonů?

Žebříčky nejtajemnějších míst světa jsou ošemetná věc. Málokdy se totiž shodnou a většinou vyjadřují názor toho konkrétního autora. Jedna z lokalit, která se ovšem objevuje v takových výčtech pravidelně, je čínské město démonů Moguicheng. Co se v něm děje tak strašidelného? Město démonů, jak samotní Číňané přezdívají této rozlehlé a těžce přístupné oblasti, zdálky připomíná […]

Údajně především v oblastech relaxace a rozvíjení tvůrčích schopností, kde tato netypická metoda kreslení „pomáhá člověku objevovat jeho skrytý talent – výtvarný, literární nebo hudební“. Přitom prý není vůbec třeba snažit se něco nakreslit nebo dávat ruce nějaký impuls k tomu, aby tužkou na papíře vytvářela konkrétní linie.

Automatická kresba naopak vzniká na zcela opačném principu – následkem úplného psychického uvolnění a oproštění se od veškerých myšlenek.

NAJDEME KRESBOU I PLYN?

Jak to celé údajně funguje? I když ruka kreslícího není ovládána jeho myšlenkami, přesto se pohybuje a tužkou zaznamenává obrazy. Ty prý mohou pocházet přímo z „malířova“ vnitřního světa. Otázkou však stále je, zda zobrazují nevyslovené myšlenky nebo přání svého autora.

Mnozí senzibilové (lidé s údajně výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslovými – pozn. red.), kteří automatickou kresbu využívají, tvrdí, že s její pomocí je možné i „napojení“ na druhou osobu.

Podle nich prý člověk nevyužívá při této metodě svých vlastních myšlenek, ale slouží jen jako jakýsi „informační kanál“ – přijímá informace odněkud z mimosmyslového prostoru a předává je dál na papír.

Nenechte si ujít

Stavěl Nikola Tesla létající talíře?

Nikola Tesla patří mezi nejgeniálnější vynálezce všech dob. Je mu připisováno několik objevů. Údajně ale plánoval postavit létající talíř s pohonem bez přidané vnější energie. V roce 1928 si Tesla patentoval svou poslední velkou ideu, létající a podmořský talíř. Podle něco samotného obdržel informace z jiného světa mimo Zemi. Vláda Spojených Států ale nikdy nedala […]

Děsivý svátek na ostrově Sulawesi: Každé 3 roky vytahují mrtvé z hrobů!

Na indonéském ostrově Sulawesi žije kmen Toraja, který má z evropského pohledu skutečně podivné rituály. Lidé z tohoto kmene totiž věří, že život smrtí nekončí. O své zemřelé příbuzné proto pečují, jakoby ani nikdy nezemřeli. Jejich mrtvá těla umývají, krmí a odívají do čistého oblečení! Domorodci z ostrova Sulawesi slaví každé tři roky zvláštní festival […]

Kam vede záhadné louňovické podzemí?!

Je po sklizni brambor a pan František ze středočeských Louňovic pod Blaníkem si jich nechává dovézt rovnou celou fůru, aby je měl příhodně uskladněny na zimu. Jaké je však jeho zděšení, když se podlaha sklepa pod bramborami propadne! NEČEKANÝ SKLEPNÍ OBJEV! Také oblíbené okopaniny následně mizí kdesi v podzemí. Františkovi proto nezbývá než za nimi […]

Tímto způsobem je také údajně možné získat například zprávu o zdravotním stavu dané osoby, ale i spoustu dalších informací.

„Třeba o tzv. anomálních (geopatogenních) zónách, rozvodu elektřiny, vody, plynu, předmětech v místnosti a podobně,“ myslí si Eva Suttnerová. Skutečně je to ale možné?

DIAGNÓZA PODLE OBRÁZKU

Nejčastěji údajně lidé chtějí pomocí automatické kresby zjistit svůj zdravotní stav. Touto metodou je prý možné diagnostikovat i teprve vznikající choroby, které by v jejich počátečním stadiu nerozeznal ani zkušený lékař.

Jak? Psychotronik (člověk s údajně výjimečnými psychickými schopnostmi – pozn. red.) nebo léčitel se údajně pomocí svého šestého smyslu napojí na auru (jakési energetické pole okolo těla člověka – pozn. red.) svého klienta.

Intenzita jejího vyzařování a její barvy pak vypovídají o jeho fyzickém i psychickém stavu. Pomocí speciální automatické kresby (někdy také označované jako aurogram – pozn. red.) pak dokáže rozeznat, kde je vyzařování aury slabší nebo poškozené.

Lze prý zachytit i malé energetické změny probíhající v jednotlivých orgánech, které jsou předzvěstí vznikající choroby, chybějící látky v těle (například vitamíny).

Někteří touto metodou podle svých slov dokáží dokonce určit krevní tlak, sedimentaci nebo stav cholesterolu!

Automatická kresba energetických čaker

JSOU I JINÉ CESTY

Podle léčitelů má prý každá choroba svou duchovní příčinu, kterou je třeba zjistit a odstranit. Teprve pak může dojít k opravdovému uzdravení člověka. Může ale mít automatická kresba opravdu až takové účinky?

„V minulosti se již uskutečnily experimenty s tzv. diagnostikováním pomocí automatické kresby, ale v současné době s touto metodou pracují převážně jen někteří senzibilové a léčitelé,“ poznamenává Eva Suttnerová.

Ačkoliv sama tuto metodu diagnostikování nijak nekritizuje, dodává: „Rozhodně nepovažuji tuto činnost za jedinou možnou a správnou, pokud hledáme cesty k řešení zdravotních problémů.“

JAK NA DEPRESE? TVORBOU!

Dokázaným faktem je, že při jakékoli výtvarné činnosti se člověk uvolňuje. Mizí u něj nervové napětí, mysl se zklidňuje a uvolňují se i svaly. Člověk se celkově lépe soustředí. Právě toho využívá i léčebný postup známý jako arteterapie. Výtvarný projev zde má pomáhat k lepšímu pochopení lidské psychiky, ale je oficiálně využíván i jako léčebný prostředek při zmírnění psychických obtíží.

Bude jednou možné takto užívat i automatickou kresbu? „Dobře víme, že lidí s depresemi přibývá, a tak by bylo dobré věnovat maximální pozornost naší mentální složce,“ upozorňuje Eva Suttnerová. „Tvorbou se dá člověku pomáhat i preventivně.

Nač čekat až na hospitalizaci na psychiatrickém oddělení?“

NAMALUJTE SI SVŮJ ZÁŘIČ!

Automatická kresba má být v první řadě prostředkem k uvolnění a relaxaci. Má člověku pomáhat lépe pochopit sebe sama a také má dopomoci k vylepšení intuice. Pokud je ruka vedena pouze intuicí, tedy bez jakéhokoli logického uvažování, může podle Evy Suttnerové na papír vyjádřit i myšlenky uzavřené kdesi hluboko v podvědomí.

Kromě toho je prý ale možné automatické kresby cíleně využít i jako tzv. biorezonátoru (zářiče) pozitivní energie. Jak takový harmonizační či léčivý obrázek vytvořit? Někdy údajně stačí jen to, když vzniká s dobrou náladou a příjemnými pocity. Při kreslení totiž všechny tyto pozitivní emoce do obrázku vkládáme, a ty z ní následně vyzařují do svého okolí.

Podobně je také možné malovat meditační obrázky, které pak prý v prostředí, kde jsou umístěny, navozují klid a harmonii.

JE TO VŽDY KU PROSPĚCHU?

Ve stavu psychického uvolnění má být také možné zcela se od svého problému oddělit. Ten pak skrze ruku a tužku vyplouvá na papír, kde vytváří jakousi reálnou podobu, i když většinou jen v symbolických obrazcích. Pokud však člověk dokáže tyto obrazce, jejich tvary a barvy správně dešifrovat, může lépe pochopit svůj problém a možná i přijít na jeho řešení. Ovšem pozor!

Stejně jako mohou některé obrázky léčit, jiné mohou zase škodit. Proto také psychotronici doporučují kresbu vyjadřující čísi problém ihned zničit – roztrhat nebo spálit.

„Jde zároveň i o jeho symbolické zničení,“ tvrdí.

Aurogram znázorňuje zdravotní stav člověka

PRAVÁ, NEBO LEVÁ?

Důležitou roli v automatické kresbě samozřejmě hraje mozek. Americký profesor ROGER W. SPERRY (1913 – 1994), který za své výzkumy získává v roce 1981 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziologie, se zabývá rozdíly mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry (polokoule) člověka. Z jeho výzkumů také vycházejí některé metody vědomé práce s mozkem, jako je například kresba jeho pravou hemisférou.

A jak vlastně při automatické kresbě mozek funguje? Pracuje trochu jinak než za normálních okolností. Zatímco u některých lidí je prý činnost obou hemisfér vyrovnaná, u většiny během kresby převládá činnost pravé mozkové hemisféry, v níž se nachází centrum intuice, fantazie a tvořivosti.

Levá polovina mozku, která je spíše racionální a „sídlem“ logického myšlení, odpočívá.

LEVÁCI JSOU LEPŠÍ!

Zajímavé také je, že u praváků je při plnění běžných denních činností spíše zaměstnávána jejich dominantní, tedy levá část mozku, zatímco pravá polovina je většinou využívána o poznání méně. Oproti tomu leváci mají naopak dominantní pravou mozkovou hemisféru. Znamená to snad, že jsou leváci výtvarně nadanější a umějí lépe využívat svou intuici než praváci? Zřejmě ano!

Svědčí o tom mimo jiné i to, že mnohem více leváků než praváků má údajně výtvarné nebo hudební nadání. Jaký vliv to může mít při automatické kresbě?

Fakt, že je při ní podle Sperryho využívána pravá mozková hemisféra, naznačuje, že s touto metodou zaznamenají větší úspěchy spíše leváci!

JAK ODHALIT NEODHALITELNÉ?

Automatická kresba je postavena na teorii o údajných vyšších mimosmyslových úrovních, které mají být jakýmsi energetickým informačním kanálem, v němž se nacházejí odpovědi na veškeré otázky.

Pokud to zvládnete a vytvoříte kresbu, nezapomeňte, že neméně důležitý je i její rozbor – tedy vlastně jakýsi překlad z pravé mozkové hemisféry do levé, která se již snaží vyhodnotit tyto informace logicky a najít možné souvislosti s konkrétními body v životě.

Díky tomu možná budete schopni vnímat i jisté skutečnosti, které před vámi dříve zůstávaly skryté.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Studium budoucnosti? Vědci dokázali přenést paměť
21stoleti.cz

Studium budoucnosti? Vědci...

Vědomosti, které by snadno a rychle...
Jak by superbouře v roce 2100 zaplavila New York?
epochaplus.cz

Jak by superbouře v roce...

Když v roce 2012 zasáhla New York superbouře...
Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?
epochalnisvet.cz

Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?

Pavoučí vlákna a uhlíkové nanotrubičky vynikají řadou až...
Laďka Něrgešová: Zhroutila se po rozvodu!
nasehvezdy.cz

Laďka Něrgešová: Zhroutila...

Nelehkým obdobím prochází LAĎKA NĚRGEŠOVÁ...
Halleyova kometa: Proč její průlet vyvolal paniku?
epochalnisvet.cz

Halleyova kometa: Proč její...

Jde o snad nejznámější z nebeských vlasatic. Ze Země je...
Zákaz dieselů v Hamburku?
21stoleti.cz

Zákaz dieselů v Hamburku?

V německém Hamburku bude od 31. května letošního roku...
Rytmus: Ulovil mladou moderátorku SuperStar?
nasehvezdy.cz

Rytmus: Ulovil mladou...

Nejsou tomu ani dva měsíce, co světem...
AUDIO: 100 nejlepších a legendárních songů
epochaplus.cz

AUDIO: 100 nejlepších a...

Nejnovější hitovky zná pravděpodobně...
Konzumací vajec k srdečním chorobám? Je tomu přesně naopak, hlásí vědci
21stoleti.cz

Konzumací vajec k srdečním...

Nedávná čínská studie definitivně vyvrátila...
Eleonora Akvitánská: Nevěrnému manželovi vyhlásila válku
epochaplus.cz

Eleonora Akvitánská: Nevěrnému...

Eleonora Akvitánská dokáže mužům pořádně zamotat hlavu. Není nic na...
Léto v francouzském stylu
iluxus.cz

Léto v francouzském stylu

Ve francouzském pekařství PAUL připravili zbrusu...