Skip to content

Co dokáže odhalit automatická kresba?

Stalo se to snad už každému. Sedíte na pracovní poradě, kde má kolega sáhodlouhý monolog. Přestože se mu snažíte věnovat pozornost, vaše vnímání najednou vypne a vy si začnete jen tak na papír s pracovními poznámkami něco kreslit. Když se pak ze svého „zasnění“ proberete, nestačíte se divit. Bez přemýšlení jste vytvořili takzvanou automatickou kresbu!

O co jde?

Nepotřebujete k ní ani výtvarné nadání, ani kvůli ní nemusíte projít žádným kurzem. Automatická kresba je velmi jednoduchá metoda, kterou může používat úplně každý. Proto je také u lidí tolik oblíbená. Nicméně je to však také záhadný fenomén, který zatím nenachází vědecké vysvětlení. Co to vlastně přesně automatická kresba je? Jde jen o obyčejné čmárání z nudy, nebo se za ní skrývá něco víc?

A k čemu všemu je možné tuto metodu využívat?

OBJEVTE SVŮJ TALENT!

„Pomocí automatické kresby lze zjišťovat vliv různých faktorů, s nimiž se v prostředí, kde žijeme a pracujeme, musíme vyrovnávat,“říká EVA SUTTNEROVÁ (*1957), která se automatické kresbě věnuje už přes 20 let. „S její pomocí se dají také výborně přibližovat vztahy mezi lidmi – generační, pracovní, přátelské i partnerské.“ Kde podle ní automatická kresba nachází své největší uplatnění?

Související články

Prokletí Nuselského mostu: Proč zde dobrovolně ukončilo život tolik lidí?

Mladík se zastaví u zábradlí. Hlubina pod ním ho neodolatelně vábí. Za chvíli zaslechnou chodci na mostě jeho předsmrtný výkřik. Vysoký pražský most přitahuje sebevrahy jako magnet. Stojí jejich nešťastné duše za podivnými událostmi, které se na stavbě a v jejím okolí dějí? „Nechoďte přes Nuselák,“ varovali v sedmdesátých letech minulého století rodiče své děti. […]

Vědci odhalili nejstarší obrazová tetování na světě!

Stejně jako se lidstvo stále rychleji posouvá vpřed, tak se i naše možnosti ohlížet se do minulosti zlepšují, a my můžeme bádat stále hlouběji v hlubinách času. I díky tomu byla nyní objevena zatím nejstarší obrazová tetování na světě. Vědci je odhalili na dvou mumifikovaných egyptských tělech starých okolo pěti tisíc dvou set let. Nově […]

Ztracené město Herakleion: Potkal ho stejný osud jako bájnou Atlantidu!

Starověké město Thonis (řecky Herakleion) bylo ve své době jedním z nejbohatších měst starého Egypta. Drželo monopol na veškerý zámořský obchod s okolními říšemi a díky své poloze se stalo branou do říše faraonů. Jeho sláva však netrvala věčně. Potkal ho totiž stejný osud jako bájnou Atlantidu. Když se v roce 1999 francouzský podmořský archeolog […]

Údajně především v oblastech relaxace a rozvíjení tvůrčích schopností, kde tato netypická metoda kreslení „pomáhá člověku objevovat jeho skrytý talent – výtvarný, literární nebo hudební“. Přitom prý není vůbec třeba snažit se něco nakreslit nebo dávat ruce nějaký impuls k tomu, aby tužkou na papíře vytvářela konkrétní linie.

Automatická kresba naopak vzniká na zcela opačném principu – následkem úplného psychického uvolnění a oproštění se od veškerých myšlenek.

NAJDEME KRESBOU I PLYN?

Jak to celé údajně funguje? I když ruka kreslícího není ovládána jeho myšlenkami, přesto se pohybuje a tužkou zaznamenává obrazy. Ty prý mohou pocházet přímo z „malířova“ vnitřního světa. Otázkou však stále je, zda zobrazují nevyslovené myšlenky nebo přání svého autora.

Mnozí senzibilové (lidé s údajně výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslovými – pozn. red.), kteří automatickou kresbu využívají, tvrdí, že s její pomocí je možné i „napojení“ na druhou osobu.

Podle nich prý člověk nevyužívá při této metodě svých vlastních myšlenek, ale slouží jen jako jakýsi „informační kanál“ – přijímá informace odněkud z mimosmyslového prostoru a předává je dál na papír.

Nenechte si ujít

Teror na studentských kolejích: Pronásledoval dívky zlých duch?

Po vyvolávání duchů může nezřídka jít i o život. O tom se prý v roce 2003 přesvědčila skupina indických studentek. Z dlouhé chvíle se pokusily o kontakt se záhrobím a rozpoutaly tak peklo. Jde o další důkaz, že z nadpřirozenem si není radno zahrávat? Kromě slavné tabulky Ouija lze s duchy komunikovat i jiným způsobem. […]

Kanibalismus v roce 1846: Tragický příběh Donnerovy výpravy

Donnerova výprava (Donner Party), patří bezpochyby k nejtragičtějším příběhům osidlování amerického západu. Nedobrovolné přezimování skupiny osadníků v Sierra Nevada vyústila v akt čirého zoufalství, když se putující museli uchýlit ke kanibalismu! Za svobodou, bohatstvím a do končin sotva zalidněné Kalifornie, se rozhodla vyrazit skupina pionýrů v roce 1846. Výpravu iniciovali dva obchodníci. Byli jimi George […]

Erupce na hvězde Proxima Centauri snižuje šanci na vesmírný život v její blízkosti

Hvězdná světlice, takovou přezdívku si vysloužila Proxima Centauri poté, co bylo zjištěno, že loni v březnu na ní došlo k velké světelné erupci. Proxima Centauri je nám po Slunci druhou nejbližší hvězdou a váží přibližně osminu váhy Slunce. I přesto byl ale objevený výbuch desetkrát silnější, než jakákoliv erupce, kterou jsme kdy u Slunce pozorovali. […]

Tímto způsobem je také údajně možné získat například zprávu o zdravotním stavu dané osoby, ale i spoustu dalších informací.

„Třeba o tzv. anomálních (geopatogenních) zónách, rozvodu elektřiny, vody, plynu, předmětech v místnosti a podobně,“ myslí si Eva Suttnerová. Skutečně je to ale možné?

DIAGNÓZA PODLE OBRÁZKU

Nejčastěji údajně lidé chtějí pomocí automatické kresby zjistit svůj zdravotní stav. Touto metodou je prý možné diagnostikovat i teprve vznikající choroby, které by v jejich počátečním stadiu nerozeznal ani zkušený lékař.

Jak? Psychotronik (člověk s údajně výjimečnými psychickými schopnostmi – pozn. red.) nebo léčitel se údajně pomocí svého šestého smyslu napojí na auru (jakési energetické pole okolo těla člověka – pozn. red.) svého klienta.

Intenzita jejího vyzařování a její barvy pak vypovídají o jeho fyzickém i psychickém stavu. Pomocí speciální automatické kresby (někdy také označované jako aurogram – pozn. red.) pak dokáže rozeznat, kde je vyzařování aury slabší nebo poškozené.

Lze prý zachytit i malé energetické změny probíhající v jednotlivých orgánech, které jsou předzvěstí vznikající choroby, chybějící látky v těle (například vitamíny).

Někteří touto metodou podle svých slov dokáží dokonce určit krevní tlak, sedimentaci nebo stav cholesterolu!

Automatická kresba energetických čaker

JSOU I JINÉ CESTY

Podle léčitelů má prý každá choroba svou duchovní příčinu, kterou je třeba zjistit a odstranit. Teprve pak může dojít k opravdovému uzdravení člověka. Může ale mít automatická kresba opravdu až takové účinky?

„V minulosti se již uskutečnily experimenty s tzv. diagnostikováním pomocí automatické kresby, ale v současné době s touto metodou pracují převážně jen někteří senzibilové a léčitelé,“ poznamenává Eva Suttnerová.

Ačkoliv sama tuto metodu diagnostikování nijak nekritizuje, dodává: „Rozhodně nepovažuji tuto činnost za jedinou možnou a správnou, pokud hledáme cesty k řešení zdravotních problémů.“

JAK NA DEPRESE? TVORBOU!

Dokázaným faktem je, že při jakékoli výtvarné činnosti se člověk uvolňuje. Mizí u něj nervové napětí, mysl se zklidňuje a uvolňují se i svaly. Člověk se celkově lépe soustředí. Právě toho využívá i léčebný postup známý jako arteterapie. Výtvarný projev zde má pomáhat k lepšímu pochopení lidské psychiky, ale je oficiálně využíván i jako léčebný prostředek při zmírnění psychických obtíží.

Bude jednou možné takto užívat i automatickou kresbu? „Dobře víme, že lidí s depresemi přibývá, a tak by bylo dobré věnovat maximální pozornost naší mentální složce,“ upozorňuje Eva Suttnerová. „Tvorbou se dá člověku pomáhat i preventivně.

Nač čekat až na hospitalizaci na psychiatrickém oddělení?“

NAMALUJTE SI SVŮJ ZÁŘIČ!

Automatická kresba má být v první řadě prostředkem k uvolnění a relaxaci. Má člověku pomáhat lépe pochopit sebe sama a také má dopomoci k vylepšení intuice. Pokud je ruka vedena pouze intuicí, tedy bez jakéhokoli logického uvažování, může podle Evy Suttnerové na papír vyjádřit i myšlenky uzavřené kdesi hluboko v podvědomí.

Kromě toho je prý ale možné automatické kresby cíleně využít i jako tzv. biorezonátoru (zářiče) pozitivní energie. Jak takový harmonizační či léčivý obrázek vytvořit? Někdy údajně stačí jen to, když vzniká s dobrou náladou a příjemnými pocity. Při kreslení totiž všechny tyto pozitivní emoce do obrázku vkládáme, a ty z ní následně vyzařují do svého okolí.

Podobně je také možné malovat meditační obrázky, které pak prý v prostředí, kde jsou umístěny, navozují klid a harmonii.

JE TO VŽDY KU PROSPĚCHU?

Ve stavu psychického uvolnění má být také možné zcela se od svého problému oddělit. Ten pak skrze ruku a tužku vyplouvá na papír, kde vytváří jakousi reálnou podobu, i když většinou jen v symbolických obrazcích. Pokud však člověk dokáže tyto obrazce, jejich tvary a barvy správně dešifrovat, může lépe pochopit svůj problém a možná i přijít na jeho řešení. Ovšem pozor!

Stejně jako mohou některé obrázky léčit, jiné mohou zase škodit. Proto také psychotronici doporučují kresbu vyjadřující čísi problém ihned zničit – roztrhat nebo spálit.

„Jde zároveň i o jeho symbolické zničení,“ tvrdí.

Aurogram znázorňuje zdravotní stav člověka

PRAVÁ, NEBO LEVÁ?

Důležitou roli v automatické kresbě samozřejmě hraje mozek. Americký profesor ROGER W. SPERRY (1913 – 1994), který za své výzkumy získává v roce 1981 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziologie, se zabývá rozdíly mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry (polokoule) člověka. Z jeho výzkumů také vycházejí některé metody vědomé práce s mozkem, jako je například kresba jeho pravou hemisférou.

A jak vlastně při automatické kresbě mozek funguje? Pracuje trochu jinak než za normálních okolností. Zatímco u některých lidí je prý činnost obou hemisfér vyrovnaná, u většiny během kresby převládá činnost pravé mozkové hemisféry, v níž se nachází centrum intuice, fantazie a tvořivosti.

Levá polovina mozku, která je spíše racionální a „sídlem“ logického myšlení, odpočívá.

LEVÁCI JSOU LEPŠÍ!

Zajímavé také je, že u praváků je při plnění běžných denních činností spíše zaměstnávána jejich dominantní, tedy levá část mozku, zatímco pravá polovina je většinou využívána o poznání méně. Oproti tomu leváci mají naopak dominantní pravou mozkovou hemisféru. Znamená to snad, že jsou leváci výtvarně nadanější a umějí lépe využívat svou intuici než praváci? Zřejmě ano!

Svědčí o tom mimo jiné i to, že mnohem více leváků než praváků má údajně výtvarné nebo hudební nadání. Jaký vliv to může mít při automatické kresbě?

Fakt, že je při ní podle Sperryho využívána pravá mozková hemisféra, naznačuje, že s touto metodou zaznamenají větší úspěchy spíše leváci!

JAK ODHALIT NEODHALITELNÉ?

Automatická kresba je postavena na teorii o údajných vyšších mimosmyslových úrovních, které mají být jakýmsi energetickým informačním kanálem, v němž se nacházejí odpovědi na veškeré otázky.

Pokud to zvládnete a vytvoříte kresbu, nezapomeňte, že neméně důležitý je i její rozbor – tedy vlastně jakýsi překlad z pravé mozkové hemisféry do levé, která se již snaží vyhodnotit tyto informace logicky a najít možné souvislosti s konkrétními body v životě.

Díky tomu možná budete schopni vnímat i jisté skutečnosti, které před vámi dříve zůstávaly skryté.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Mobil v posteli? Sbohem spánku!
epochaplus.cz

Mobil v posteli? Sbohem...

Na poruchy spánku si stěžuje čím dál více...
Koberec jako útočiště bakterií a virů
21stoleti.cz

Koberec jako útočiště...

Koberce patří mezi běžné doplňky domácnosti. Jen...
Jak na hojivý odvar?
nasehvezdy.cz

Jak na hojivý odvar?

Ne nadarmo se říká, že vlasy jsou chloubou...
Vydejte se lodí Ritz Carlton do světa
epochalnisvet.cz

Vydejte se lodí Ritz Carlton...

Kolekce lodí Ritz-Carlton Yacht je součástí...
Švýcarská a britská policie budou šetřit ovzduší
21stoleti.cz

Švýcarská a britská policie...

Švýcaři, respektive krajská policie...
Indická pevnost Bhangarh: Domov tisíce duchů?
epochaplus.cz

Indická pevnost Bhangarh:...

Indie je země s bohatou historií a mytologií a...
Sean Connery – Leštil rakve a pak se staj Jamesem Bondem
nasehvezdy.cz

Sean Connery – Leštil...

Jako mladík stál nahý modelem budoucím...
Sudán, poslední samec nosorožce bílého severního, musel být uspán
21stoleti.cz

Sudán, poslední samec nosorožce...

Safari Park Dvůr Králové a rezervace Ol Pejeta s...
Přejezte se ve snu! Zhubnete!
epochalnisvet.cz

Přejezte se ve snu! Zhubnete!

Jak zastavit epidemii obezity? Konečně svítá naděje....
Novodobé panství s unikátním bazénem
rezidenceonline.cz

Novodobé panství s unikátním...

Soukromá pevnost, která je hrdě posazena na...
Bojovnice proti předsudkům: První Japonka v Evropě se vdávala otci navzdory
epochaplus.cz

Bojovnice proti předsudkům:...

Na jaře roku 1896 drncají po cestě z Domažlic do Poběžovic...
Surrealistický hotel Hilton od Philippa Starcka
iluxus.cz

Surrealistický hotel Hilton...

Návrhář Philippe Starck se vrhl do nového...