reklama
7. srpna 1994: Na americké městečko Oakville se z nebe snáší podivná rosolovitá látka neznámého původu.
Domů     Reportáže
Zkáza Titaniku: Šlo snad o temné spiknutí?
Petr Koutský
od Petr Koutský 3.10.2017
5.4tis
664
SDÍLENÍ
5.4tis
ZOBRAZENÍ

Je symbolem přepychu, ztělesněným pohádkovým snem! Nádherný a luxusní – největší parník své doby: Titanic. Je nazýván královnou oceánů či lodí snů. Má být dokonalým výrobkem belfastské loděnice Harland and Wolff.

Je prý prakticky nepotopitelný! Místo pohádky se však jeho první plavba stává pro posádku i pasažéry noční můrou! Jde loď „ke dnu“ kvůli lidské nezodpovědnosti, nebo se za katastrofou skrývá zlověstná konspirace?

A narazila vůbec na ledovec? EnigmaPlus nabízí nejnovější zjištění!

Titanic právě vyplouvá z britského přístavního města Southamptonu. Je 10. duben 1912, krátce po poledni. Na své první a zároveň poslední plavbě s pasažéry směřuje do amerického New Yorku. Prestižní loď je chloubou společnosti White Star Line, patřící mocnému americkému obchodníkovi a milionáři JOHNU P.

MORGANOVI (1837 – 1913). Již od připlutí parníku z irské loděnice plápolá v útrobách lodi – v zásobníku na uhlí číslo 10 – velký požár. Nikdo ho nehasí. Loď je prý stále mírně nakloněna na levobok, ale nikoho z posádky to nezajímá! Proč?

Jakou úlohu sehrál při katastrofě kapitán Titaniku Smith? Možná měl na potopení lodi zájem…

ZNÁMÁ VERZE O KRÁLOVNĚ OCEÁNŮ

Kapitán Titaniku EDWARD JOHN SMITH (1850 – 1912) nařizuje plavbu lodi, tzv. „severní trasou“ přes nebezpečná ledová pole. Je prý pod tlakem ředitele lodní společnosti JOSEPHA BRUCE ISMAYE (1862 – 1937), který se osobně účastní první plavby.

Ismay prý chce všem dokázat, že je „královna oceánů“ jedním z nejrychlejších zaoceánských parníků. V jeho přesvědčení, že je loď výjimečná a nepotopitelná ho prý utvrzuje i další z mužů na palubě – šéfkonstruktér lodi THOMAS ANDREWS (1873 – 1912).

LEDOVEC PŘED NÁMI!

Je 14. duben 1912, po 23. hodině. Dva britští námořníci REGINAL DR. LEE (1871 – 1913) a FREDERICK FLEET (1887 – 1965) vidí před přídí lodi temnou siluetu ledovce. O chvíli později prý službu konající první důstojník WILLIAM MCMASTER MURDOCH (1873 – 1912) reaguje na jejich upozornění.

Nařizuje otočení Titaniku doleva, zastavení motorů, a jejich zpětný chod. Jeho příkaz je osudný, loď prý naráží na ledovec, který vytváří v pravoboku množství trhlin. O pár minut později začíná radiotelegrafista JOHN G.

„JACK“ PHILLIPS (1887 – 1912) vysílat signály SOS a CQD, kterými se snaží přivolat pomoc. Po druhé hodině noční se zcela potopí nejdříve příď a později zadní část lodi. Až kolem půl páté ráno připlouvá Carpathia a zachraňuje přeživší z vody.

Avšak podle nejnovějších zjištění je téměř jisté, že o zkáze Titaniku nevíme celou pravdu!

Titanic pluje až do místa neštěstí (vyznačeného na mapce) zcela proti zvyklostem – tzv. „severní“ trasou!

JSOU PŘÍČINOU ŠPATNÉ NÝTY?

Za potopením lodi prý může být také použití nekvalitních nýtů, které používá loděnice Harland and Wolff, neboť zároveň s Titanikem staví ještě další dvě lodě a má nedostatek kvalitního materiálu. Současně se snaží údajně zrychlit práci nýtařů, kteří z tohoto důvodu svou práci poněkud „šidí“.

Nekvalitní nýty se prý při nárazu začnou trhat mnohem rychleji a ve větším množství, a proto dochází k rozsáhlému rozervání lodního plátu. Tato fakta podivuhodně zapadají do následujících zjištění. Měl snad někdo na potopení Titaniku zájem?

SMOLAŘ, NEBO HROBAŘ?

Edward J. Smith se v roce 1912 sice může pochlubit řadou let ve funkci kapitána, ale také množstvím zničených lodí! Za Smithova předchozího velení se potápí lodě Republic, Coptic a Adriatic. Je obvyklé, že šéfové jakékoliv lodní firmy svěří velení na své největší chloubě (tedy Titaniku – pozn.

red.) člověku, který má spoluzodpovědnost za potopení tří velkých lodí? Nezávisle na tom, jestli má Smith pouze mimořádnou smůlu, je takový postup velmi neobvyklý! A přesto Smith pod své velení dostává nejen nejnovější loď firmy White Star Line, ale také neprestižnější loď tehdejšího světa.

Je vedení lodní společnosti tak lehkovážné, anebo se jedná o zlý úmysl? Další podivnou okolností je, že na lodi už od vyplutí ze Southamptonu chybí dalekohledy pro pozorovatele na hlídkovém koši. Proč o ně námořníci své nadřízené několikrát marně žádají, když na jiných lodích White Star Line jsou dalekohledy běžně k dispozici? Snad aby neviděli blížící se hrozbu…

Vrak Titaniku leží v hloubce 3800 metrů pod hladinou. Jaká tajemství dosud skrývá?

MOC NÁHOD NAJEDNOU

Oheň, který plápolá v podpalubí Titaniku už v Belfastu, je uhašen až v noci před osudnou srážkou. Proč si několik dnů tohoto požáru nikdo nevšímá? Většina zachráněných námořníků z Titaniku později tvrdí, že o ohni v podpalubí nevěděli, ale podle jiných svědectví je patrný opak – několik „zasvěcených“ lodních důstojníků zřejmě o ohni u přední kotelny ví, ale přesto nic nedělá.

A právě zmíněný oheň asi poškozuje ocel jedné z přepážek, což může vést k jejímu následnému protržení, když se do podpalubí začne valit voda. Podle klasického scénáře je Titanic „ztracen“ ve chvíli, kdy voda přes protržené otvory v pravoboku zaplavuje pátou přepážku (loď je totiž konstruována pouze na „bezpečné“ zaplavení čtyř oddílů).

Co když ale potopení Titaniku probíhá jinak? Někdo možná lodní konstrukci narušuje úmyslně!

NEÚSTUPNÉ VELENÍ

Vrak Titaniku je celou spodní částí ponořen v bahnitém mořském dně. Je to zrovna ta část lodi, kde se má nacházet „série děr“ po srážce s ledovcem. Díry v boku lodi proto dnes nejdou prozkoumat, a tudíž nelze s jistotou určit příčinu potopení lodi!

Co když potopení Titaniku nezpůsobilo přelití vody přes pátou přepážku – jak se oficiálně tvrdí, ale prasknutí jedné z ocelových přepážek, poškozené ohněm ze zásobníku na uhlí? Podivné je také to, že po vyplutí ze Southamptonu se podle svědectví Titanic naklání na levobok.

Je možné, že je již tehdy poškozen, ale pluje dál, protože velení počítá s jeho potopením? Proč Smith a další důstojníci i přes několik varování od radiotelegrafistů z jiných lodí neústupně trvají na nelogickém kurzu lodi k ledovcům a na neustálém zvyšování její rychlosti? Před nárazem tak pluje Titanic svou bezmála nejvyšší možnou rychlostí…

Titanic právě klesá ke dnu. Přitom se děje mnoho záhadných událostí, které nejsou dosud vysvětlené.

KUPŘEDU NA KRU!

Také další události naznačují, že nejvyšší velitelé chtějí Titanic zničit! Podle svědectví anglického topiče JOHNA PODESTY (1887 – 1968)ve chvíli, kdy se Titanic blíží k ledovci a pozorovatel Fleet volá na můstek, je můstek plný důstojníků.

Na Fleetovo volání přesto nikdo několik minut nereaguje. Proč? Podle některých zdrojů je prý Titanic ve chvíli, kdy ho jeho pozorovatel poprvé zahlédne, vzdálen od ledovce přes 15 km! Tehdy je ještě stále dostatek času k otočení lodi…

PODIVNÝ MANÉVR

Když se však Fleet na můstek po několika marných pokusech dovolá, službu sloužící nižší důstojník jeho upozornění ignoruje. Teprve po několika dalších minutách přibíhající první důstojník Murdoch vydává příkaz k otočení lodi na levobok a zpětnému chodu.

Mezitím se Titanic přiblíží pouze asi na 700 metrů od ledovce a od prvního hlášení prý uplyne přibližně 20 minut! Zajímavé je, že podle pozdějších rekonstrukcí by čelní srážka s ledovcem nedokázala Titanic potopit!

Avšak Titanic o ledovec zřejmě „škrtá“ svým pravobokem a ten „trhá“ jeho boční pláty. Co by se stalo, pokud by Murdoch tento příkaz nevydal? Loď by se pravděpodobně nepotopila. Jednalo se pouze o špatný odhad situace, anebo opět o záměr?

Fotografie luxusního schodiště vedoucího k promenádní palubě. Napodobenina schodů si „zahrála“ i ve slavném filmu Titanic.

ZÁHADNÁ SRÁŽKA

Náraz do ledové kry údajně posílá loď ke dnu, i když podle očitých svědectví ho cestující skoro necítí. „Kdybych měl v ruce sklenici po okraj naplněnou vodou, nevylila by se ani kapka.“Říká o srážce cestující z první třídy JACK THAYER (1894 – 1945).

Jak je to možné, když podle pozdějších zjištění je prý tento náraz tak silný, že způsobuje v bočních plátech lodi mnoho trhlin rozložených po délce přibližně 93 metrů a podle svědectví topičů proražení 2,5 cm širokých ocelových plátů a 25,4 cm dlouhých vyztužených ocelových žeber až hluboko do vnitřku lodi?

Vždyť tato energie se vyrovná síle střely z bitevní lodi. Dochází snad v podpalubí kromě nárazu k odpálení náloží u výztužných žeber?

BOMBA POD PALUBOU?

Jeden z pasažérů, zachráněný na člunu B, prý těsně po potopení lodi slyší zvuk, připomínající podvodní výbuch. Jedná se o akustický klam, zvuk bortící se lodní konstrukce (vlivem tlaku vody) anebo opravdu o podvodní explozi?

Je možné, že někdo umístil na palubě Titaniku časované nálože? Vždyť otvory na pravoboku lodi jsou pouze předpokládané – zatím nejsou vizuálně potvrzeny! A tak není vůbec jisté, jak vlastně došlo k rozlomení lodě na dvě části a jejímu potopení.

Nemohl ho způsobit výbuch? Navíc je velice podivné, že samotné rozlomení Titaniku na dvě části není ve svědectví přeživších uváděno. Neproběhlo nakonec jinak, než se dnes tvrdí?

PÁR ČLUNŮ NAVÍC…

Několik přeživších pasažérů a námořníků později tvrdí, že po potopení vidí na moři čluny, které vůbec nepocházejí z Titaniku! A navíc – mezi zachráněnými ze slavného parníku je 146 lidí, kteří nejsou na seznamu cestujících.

Jsou všichni z nich jen černí pasažéři, anebo se mezi nimi ukrývají lidé se „zvláštním úkolem“ – sabotéři? Ke člunům s lidmi z Titaniku ještě před připlutím Carpathie připlouvá jakási záhadná neosvětlená loď.

A po chvíli pluje pryč. Možná přijíždí zkontrolovat, jestli se „povedla“ likvidace lodi. Ale kdo může mít na potopení Titaniku zájem? Ač je to neuvěřitelné, možná její majitel!

CHTĚL SE ZBAVIT NEDODĚLKU?

Morgan, majitel Titaniku a celé lodní společnosti White Star Line, je v roce 1912 jedním z nejmocnějších průmyslníků a obchodníků světa. Kromě této lodní společnosti ovládá několik dalších fi rem, je majitelem amerických železnic.

Proč by chtěl loď poslat ke dnu? Titanic má podle několika doložených svědectví jíž od dob své montáže v Belfastu a první zkušební plavby mnohé technické nedostatky (časté poruchy atd.). Navíc musí vynakládat značné prostředky na opravu jiné obří poškozené lodi Olympic, za kterou mu pojišťovna nechce zaplatit.

ZÁHADNÉ ROZHODNUTÍ

Morganovo impérium nemůže ztráta jedné (i když významné) lodě ohrozit. Naopak! Výhodně pojištěný Titanik může ze zdánlivé nehody přinést Morganovi slušné finanční prostředky! Vždyť chování několika klíčových členů posádky před srážkou je vysloveně podivné a nelogické.

Je možné, že je Morgan uplácí s tím, aby poslali Titanic ke dnu, a zároveň jim slibuje, že pro ně pošle včas záchranné lodě, což však nesplní? Pokud je tato teorie správná, nemusí ani Morgan přesvědčit příliš námořníků.

Vždyť stačí dva vysocí důstojníci, možná kormidelník a pár dalších klíčových členů posádky, kteří zajistí, aby byla loď zničena. Je to pouze fikce? Jak tedy vysvětlit Morganovo náhlé zrušení rezervace místa na Titaniku! Magnát tehdy tvrdí, že je nemocný…

ZDRAVÝ NEMOCNÝ?

Krátce po katastrofě Titaniku je však Morgan spatřen v jihofrancouzském letovisku Aixles Bains se svou milenkou, zdravý jako rybička. Na Titanic není naložena ani Morganova umělecká sbírka! Prý zcela náhodou.

Opravdu zůstávají cenné bronzové plastiky na břehu, protože dochází ke zpoždění při jejich evidenci, jak tvrdí Morgan? Je to příliš okolností najednou, jež do sebe zapadají jako puzzle, než aby to byla pouhá náhoda!

Posílá Morgan Titanic záměrně ke dnu? Možná chce svou posádku a pasažéry opravdu zachránit pomocí svých dalších lodí – pro což svědčí přítomnost záhadných člunů nepocházejících z Titaniku. Celá záchranná akce se však třeba nepovede.

VRAŽEDNÁ ALTERNATIVA

I další variantu můžeme považovat za zvlášť zrůdnou. Jde snad o cílený atentát, který má odstranit některé lidi na palubě Titaniku? Vždyť se na něm plaví mnoho mocných! Mezi nimi americký multimilionář JOHN JACOB ASTOR (1864 – 1912) nebo americký obchodník s ocelí BENJAMIN GUGGENHIEM (1865 – 1912).

Oběma z nich, stejně jako mnoha dalším vlivným lidem se stává Titanic hrobem. A mocní lidé mají vždy mnoho ještě mocnějších nepřátel! Chtěl je někdo zničit? Pokud ano, tak se mu to dokonale povedlo. Možná by mohlo jít i o kombinaci výše uvedených motivů! Vadil snad některý z pasažérů Morganovi?

OLYMPIC, NEBO TITANIC?

Současný britský spisovatel ROBIN GARDINER je autorem teorie o záměně Titaniku s jeho starší „sesterskou“ lodí Olympikem. Olympic je totiž tak podobný Titaniku, že je nelze na první pohled rozeznat. Podle Gardinera společnost White Star Line prý záměrně kvůli pojišťovacímu podvodu loď zaměňuje a Olympic posílá nárazem na kru ke dnu.

Tuto spekulaci do jisté míry vyvrací podmořská expedice Američana ROBERTA BALLARDA (*1942). Objevuje totiž na lodním šroubu potopené lodi sériové číslo 401. Číslo náležející Titaniku! Avšak jisté pochyby zůstávají, neboť expedice nalézá ve vraku o jednu přepážku v podpalubí lodi víc, než by podle konstrukčních plánů měl Titanic mít…

Loď Olympic byla „dvojčetem“ Titaniku. Až na pár detailů mezi nimi nebyl žádný rozdíl.

ZÁHADY V TEMNÝCH HLUBINÁCH

Ballardův batyskaf (podmořský stroj určený pro výzkum ve velkých vodních hloubkách – pozn. red.) objevuje také záhadný otvor v plášti lodi poblíž její přídě. Záhadná „díra“ je v úplně jiném místě než domnělá řada trhlin na pravoboku Titaniku, která prý vznikla od nárazu na ledovec!

Vytvořila se při nárazu před ztroskotáním? Anebo ji způsobilo něco jiného? Po katastrofě se z archivu White Star Lines ztrácí mnoho dokumentů o Titaniku, a tak jeho tajemství dosud nejsou rozluštěna. Ať už potopení lodi způsobuje lidská nedbalost nebo spiknutí, možná má někdo zájem na utajení některých faktů. Proč asi?

Štítky:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.9tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Mirek Brát 21.5.2022 2.5tis
I v moderní současnosti se objevují zcela nečekané nálezy upomínající na časy druhé světové války. Propast času, která nás dělí od těchto událostí, staví před badatele složité rébusy. Jeden takový se nachází dvacet osm metrů pod hladinou Jaderského moře. Jde o vrak střemhlavého bombardéru Junkers Ju-87„štuka“ (z německého výrazu  das Sturzkampfflugzeug). Letoun se na dně […]
od Mirek Brát 30.3.2022 2.5tis
V zimě roku 1984 začaly ve Špindlerově Mlýně stavební aktivity, jejichž oficiálním cílem byla výstavba nového hotelového zařízení. Na svahu hory Medvědín však mělo vzniknout ještě „něco“, co bylo další roky přísně utajováno. Jednalo se o obří protiatomový kryt, který měl sloužit pro tehdejší politickou elitu.   Podzemní kryt ve Špindlerově Mlýně měl kapacitu 550 osob. […]
od Eva Soukupová 24.2.2022 2.7tis
Stolové hory se od okolního světa se oddělily před miliony let, díky čemuž se na jejich vrcholech vytváří zcela jedinečný ekosystém. V těchto nedostupných, od pravěku nedotčených krajinách se podle mnohých svědectví skrývají záhadní tvorové. Jednou hor, na jejichž vrcholu se má ukrývat bájná ztracený svět, ze Auyán Tepiu v Jižní Americe. Auyán Tepui v […]
od Adriana Vojtíšková 22.2.2022 2.5tis
Pozorování vědců ukazují, že oblasti zalité bílou barvou jsou mnohem zajímavější, než si umíme představit. Ani zdaleka nejde o světy spojené jen s ledem a sněhem. Skrývají totiž mnoho pokladů nejen na povrchu, ale také pod ním!   Arktidu, oblast kolem severního pólu, tvoří ledový příkrov a nezalesněná zmrzlá půda. Průměrná teplota v létě tu […]