Skip to content

Jsme jen děti dělníků stvořených mimozemšťany?

Již před desítkami let předpověděl Zecharia Sitchin, jak budou vypadat planety sluneční soustavy, až je vyfotografují kosmické sondy. Tvrdí, že člověk byl stvořen „bohy“ z jiné planety a že bychom měli číst texty starověkých předků doslovně.

Kdo je to Zecharia Sitchin – nejkontroverznější dějepisec světa a jeden z mála učenců, který dovede číst a překládat klínopisy z úsvitu známých dějin?

Je právě rok 1922 a ruský revolucionář VLADIMIR ULJANOV pod přezdívkou Lenin se chystá vyhlásit jednotný Svaz sovětských socialistických republik. Milionové Baku, hlavní město Ázerbajdžánu, je již dva roky obsazeno vojsky sovětů, kteří z něj učiní jedno z nejmodernějších měst nové říše. V té době zde poprvé spatří světlo pozemského světa také malý ZECHARIA SITCHIN.

Jeho rodiče ho již ale krátce po porodu odvážejí do Palestiny, kde ho také vychovají jako Žida. Zecharia získá vzdělání v moderní i staré hebrejštině, učí se nazpaměť biblické texty a časem se naučí i několika dalším indoevropským a semitským jazykům včetně sumerštiny a obtížného klínopisu.

Tomu se nakonec věnuje i ve Velké Británii, kam odjíždí studovat Londýnskou ekonomickou školu – obor historie. Až po jejím úspěšném ukončení se vrhne na to, co ho zajímá, a studuje na Londýnské univerzitě historii a archeologii Blízkého východu. Na léta se vrací do Palestiny, do oblasti, která se mezitím stala Izraelem. Pracuje zde jako novinář a editor.

Související články

Ochraňuje madonu z Družce vyšší moc?

Zdivočelá soldateska za třicetileté války loupí a pálí, nic jí není svaté. Nenechaví Švédi zpustoší také celou ves Družec i s kostelem. Běsnění unikne jen hlavní oltář se soškou Panny Marie s Ježíškem. Zachránila ho snad vyšší moc? JAK SE VRÁTILA DOMŮ? Když se válečné šílenství přežene, poručí vrchnost v nedalekém Smečně přenést sošku do […]

Také Amerika má svou „Čachtickou“ paní!

Uherskou hraběnku Alžbětu Bátoryovou asi není třeba dlouze představovat. Už méně známá je její americká obdoba Delphine LaLaurie, která žila v 19. století v New Orleans. Tato vážená dáma byla ve skutečnosti psychopatická vražedkyně, což odhalil požár jejího sídla v roce 1834. Když u ní hasiči tento požár likvidovali, málem je při pohledu do podkroví […]

Marie Laveau: Záhadná královna voodoo!

V 19. století patřila mezi nejvlivnější osoby nejen v New Orleans. Byla vysoká, krásná, měla černé vlasy a uhrančivé tmavé oči. A byla to také královna voodoo. Řeč je o Marii Catherine Laveau. Ženě, která se dokázala prosadit v době, která ženám příliš nepřála. Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo, že se stane takovou ikonou. Laveau – […]

Později se vydává do amerického New Yorku, kde je pro řadu obyvatel jednoduše přistěhovalcem, Rusem, ruským Židem a později také fantastou, který plodí historické romány…

Za pomoci své teorie nachází Sitchin údajná vysvětlení nejrůznějších záhad, například i toho, proč obří kamenné hlavy jihoamerických Olméků mají africké rysy. Podle něj byli Olmékové dovedení do Ameriky egyptským bohem Thovtem 13. 8. 1313 př. n. l.

BLÁZNIVÉ ROMÁNY, NEBO SKUTEČNOST?

Jeho „historické romány“ ovšem vůbec nejsou skutečnými romány, ale alternativním výkladem archeologických nálezů a překladem těch nejstarších spisů, jaké naše civilizace zná. A slaví s nimi úspěch, protože zní velmi přesvědčivě a zároveň mají dramatický nádech hollywoodského velkofilmu.

Sitchin navazuje tam, kde skončil švýcarský badatel ERICH VON DÄNIKEN (*1935), když tvrdil, že v minulosti Zemi navštívila civilizace z jiné planety. Däniken poukazuje na nevysvětlené starověké technologie, záhadné předměty či stavby a především rytiny a texty, které připomínají líčení kosmických lodí, skafandrů a bytostí, které nás měly navštívit a slíbit, že se opět vrátí.

Zatímco však Däniken hovoří jen o jejich návštěvě, Sitchin tvrdí, že tyto bytosti tu byly ještě dříve než my a vlastně nás samy stvořily, vložením svých genů do našich opičích předchůdců. Hovoří prý o tom všechny mýty, biblické příběhy a všechna stará náboženství světa. Věděli jsme o nich prý stále, jen jsme si je vykládali jako smyšlené příběhy.

Starý svět jim údajně říkal „bohové“.

Nenechte si ujít

Bezdůvodný smích děsí uživatele nového inteligentního přístroje!

Smích je obyčejně považován za projev štěstí. Smějeme se když se cítíme dobře, nebo když nás něco pobaví. A když se lidé kolem nás smějí, usmíváme se také. Smích se ale může změnit i v něco děsivého, pro nás velmi nepříjemného. Právě takové pocity si prožili někteří majitelé zařízení Amazon Echo, které se, bez zjevného […]

VIDEO: Existují lidé s tajemnými superschopnostmi?

Jsou neobvyklé dovednosti jako je levitace, teleportace, nebo mizení, jen doménou hollywoodských filmů? Podle následujícího videa je prý možné, že skuteční „X-Meni“ chodí mezi námi! Video je sestříhané z deseti filmů, údajně natočených na různých místech světa (především v USA – pozn. redakce). Kromě záhadného objektu na obloze – snad UFO – uvidíte na většině […]

Projevují se duchové v budově Ministerstva práce v Thajsku?

Víra v duchy je v Thajsku hojně rozšířena. Většina místních, ať už budhistů nebo ne, zde věří v určité formy těchto nadpřirozených bytostí, mnoho duchů zde má svá jména a příběhy. Několik duchů se údajně nacházelo i v budově Ministerstva Práce. Samotný ministr si tak v budově vyžádal rituál, který ji měl od duchů očistit. […]

PROČ ZAČAL PSÁT SVÉ FANTASTICKÉ TEORIE?

Jak ale někoho vlastně podobná fantastická teorie napadne? Sitchin se ke svému kontroverznímu studiu dostává podobně jako Däniken.

Jako kluk je nucen memorovat biblické texty, které se jen hemží těžko vysvětlitelnými popisy a vyprávěními o bozích přicházejících z nebes, obrech či synech „bohů“ a „dcerách lidských“, které alespoň na první pohled vůbec nezapadají do příběhu o jediném všudypřítomném Bohu. Jeho všetečné otázky po významu těchto bizarních textů ovšem nenacházejí u učitelů nejmenší přízeň.

Místo toho je opakovaně kárán za to, že Bibli bere doslova. Co se mu zdá jako jasný popis, má údajně brát jako komplikovanou metaforu něčeho docela jiného, než se zdá.

S tím se však nespokojí.

Zecharia Sitchin

PROČ NEVĚŘÍME POPISŮM NAŠICH PŘEDKŮ?

Sitchin se jen utvrdí v tom, že učitelé nechtějí brát v úvahu, co v textech doopravdy stojí. Pustí se tedy do studia sumerských, babylonských, asyrských, chetitských, kanaánských a jiných starobylých textů a eposů, považovaných víceméně za báchorky. Jak ukáže během let nejen jeho studium, ale i práce mnoha dalších historiků a archeologů, tyto „báchorky“ jsou pozoruhodně přesné.

Přesné, pokud jde o popisy království, měst, panovníků, míst, chrámů, obchodních cest, konkrétních předmětů, nástrojů i někdejších zvyků.

Jestliže jsou ale tyto údaje historickou pravdou, proč se domnívat, že popisy a rodokmeny týkající se „lidí, jež přišli z nebe na Zemi“, jsou výmyslem nebo metaforou?

„Nenadešel čas přijmout slova těch stejných starobylých záznamů, která hovoří o Nefilim (jeden z biblických záhadných výrazů – pozn. red.) jakožto o návštěvnících Země z Nebe?“ ptá se Sitchin ve svém prvním bestselleru 12. planeta.„Všechny starověké národy věřily v bohy, kteří sestoupili z nebe na Zem.

Těm příběhům nebyla dána důvěryhodnost, protože je učenci viděli jako mýty,“ domnívá se Sitchin.

PÁTRÁNÍ V KOLÉBCE CIVILIZACE

Sitchin odpovědi na své otázky nachází u Sumerů (z období cca 3500 – 2000 př. n. l.), v takzvané „kolébce národů“ mezi africkými řekami Eufrat a Tigris (dnešní Irák). Tato civilizace se objevuje na scéně velmi tajemně, jakoby odnikud. Ať už jde o literaturu, zákony, politiku, lékařství, techniku nebo umění – vše se doložitelně objevuje poprvé právě zde.

Podle archeologů vděčíme Sumerům dokonce i za vynález piva a vína, stejně jako dnešních souhvězdí, s jejichž pomocí rozdělili oblohu na 12 částí. Odkud se ale naráz vzala hotová civilizace? Tady se opět uplatní Sitchinova důvěra v doslovnost textů. „Za vše, co známe a umíme, vděčíme bohům,“ uvádějí texty. To by se běžnému badateli mohlo zdát jako prostý pobožný výrok.

Proč v tom Sitchin tedy vidí víc? Tito údajní bohové mají komplikované rodokmeny, vystupují jako skutečné postavy a mají potomky, z nichž řada je z poloviny lidských. Jména bohů, polobohů a lidí se víceméně odlišují jen hvězdičkou před jménem – označením, které dává znát, že pocházejí z hvězd, neboli že jde o bohy.

Sitchin z tisíce let starých klínopisných hliněných tabulek navíc vyčte jedno šokující zjištění. To, co se prý zdálo jako zmatený mýtus o soupeřících bozích, má být ve skutečnosti popis kosmické katastrofy – prý stačí texty lépe přeložit a správně chápat jejich význam.

O co jde?

Jedna ze souboru knih Kroniky Země, jíž je autorem

NACHÁZÍ SE VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ OBŘÍ VETŘELEC?

Asi před 450 000 lety měla do naší sluneční soustavy vniknout obrovská planeta (zhruba velikosti Jupitera), která byla vyvržena ze své domoviny jinou kosmickou katastrofou. Letěla prý volně vesmírem, až byla zachycena přitažlivostí našeho Slunce. Má se již stovky tisíc let pohybovat na eliptické a silně excentrické dráze a její oběh má trvat asi 3600 let.

Po většinu času tedy prý není na obloze vidět. Nejbližšího bodu u Slunce má dosáhnout snad okolo roku 2800 a v dnešní době by zřejmě již možná mohla být viditelná – jen ji správně identifikovat. Sumerové ji nazývají Ni.Bi.Ru, v překladu „planeta křížení“ nebo také „ta, jež okupuje pozici uprostřed“.

Když je nejblíže, nachází se totiž údajně v prostřední pozici planet, mezi Marsem a Jupiterem. Započítáme-li mezi planety i Slunce a Měsíc tak, jak to dělali Sumerové, jde opravdu o prostřední pozici. A jak naznačují tisková prohlášení, vynořující se na základě výpočtů planetárních drah již od objevení Pluta, ve velké vzdálenosti od Slunce by skutečně mohlo být ještě nějaké neobjevené obrovské těleso.

ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S NEZNÁMEM?

Asi poprvé o tom vážně spekuluje observatoř amerického vojenského námořnictva v americkém městě Washingtonu v roce 1981. O dva roky později dokonce NASA zaznamená vesmírným teleskopem IRAS záhadné obří těleso, „které by mohlo patřit ke sluneční soustavě“.

Následuje však záhadné mlčení, jež je vystřídáno lavinou spekulací a údajných astronomických pozorování tajemné planety, z níž měl na Zemi přijít život stejně jako původní lidé – bohové, jež měli stvořit nás – polobohy – jako svoji levnou pracovní sílu.

Knihy Zecharii Sitchina jsou během let přeloženy do mnoha jazyků, a dokonce přepsány i do Braillova písma pro nevidomé.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Tatiana Vilhelmová: Poslední  šance na dítě si vybrala krutou daň
nasehvezdy.cz

Tatiana Vilhelmová: Poslední ...

Před pěti lety prodělala TATIANA VILHELMOVÁ (39)...
Osobitý interiér s uměleckým laděním
rezidenceonline.cz

Osobitý interiér s uměleckým...

Originální a výrazný prostor v rekonstruované...
Vikinští válečníci se těšili na medovinu v záhrobí
epochaplus.cz

Vikinští válečníci se těšili...

Pro svou krutovládu je král Erik,...
Největší čeští králové: Jak se zapsali do historie?
epochaplus.cz

Největší čeští králové: Jak...

Který náš panovník poprvé získal královskou korunu?...
Vznik francouzské hymny: Autor Marseillaisy dostal jako honorář dvoje housle
epochalnisvet.cz

Vznik francouzské hymny:...

Francie vstupuje do války! Rakousku a Prusku ji z vůle...
Bílý zázrak za 880 milionů z Afriky
iluxus.cz

Bílý zázrak za 880 milionů...

Diamanty jsou jistě nejlepším přítelem ženy....
Budoucnost energetiky hledejme v kosmu!
epochalnisvet.cz

Budoucnost energetiky...

Energetická náročnost naší civilizace neustále...
8 vzácných druhů, se kterými se lze setkat v pražské zoo
epochaplus.cz

8 vzácných druhů, se kterými...

Pražská Zoologická zahrada chová řadu výjimečných...
Magie svíček
nasehvezdy.cz

Magie svíček

Čarování se svíčkami patří mezi dávné,...
Káva po ránu? Nezdravý zvyk, tvrdí lékaři
21stoleti.cz

Káva po ránu? Nezdravý zvyk,...

Není snad rozšířenějšího ranního rituálu...
Švýcarští vědci znovu rozchodili ochrnuté hlodavce
21stoleti.cz

Švýcarští vědci znovu...

Odborníci ze Švýcarského federálního technologického...
Curiosity: 2000 dní na Marsu
21stoleti.cz

Curiosity: 2000 dní na Marsu

Nejsložitější aparát vyrobený lidskou...