Skip to content

Jsme jen děti dělníků stvořených mimozemšťany?

Již před desítkami let předpověděl Zecharia Sitchin, jak budou vypadat planety sluneční soustavy, až je vyfotografují kosmické sondy. Tvrdí, že člověk byl stvořen „bohy“ z jiné planety a že bychom měli číst texty starověkých předků doslovně.

Kdo je to Zecharia Sitchin – nejkontroverznější dějepisec světa a jeden z mála učenců, který dovede číst a překládat klínopisy z úsvitu známých dějin?

Je právě rok 1922 a ruský revolucionář VLADIMIR ULJANOV pod přezdívkou Lenin se chystá vyhlásit jednotný Svaz sovětských socialistických republik. Milionové Baku, hlavní město Ázerbajdžánu, je již dva roky obsazeno vojsky sovětů, kteří z něj učiní jedno z nejmodernějších měst nové říše. V té době zde poprvé spatří světlo pozemského světa také malý ZECHARIA SITCHIN.

Jeho rodiče ho již ale krátce po porodu odvážejí do Palestiny, kde ho také vychovají jako Žida. Zecharia získá vzdělání v moderní i staré hebrejštině, učí se nazpaměť biblické texty a časem se naučí i několika dalším indoevropským a semitským jazykům včetně sumerštiny a obtížného klínopisu.

Tomu se nakonec věnuje i ve Velké Británii, kam odjíždí studovat Londýnskou ekonomickou školu – obor historie. Až po jejím úspěšném ukončení se vrhne na to, co ho zajímá, a studuje na Londýnské univerzitě historii a archeologii Blízkého východu. Na léta se vrací do Palestiny, do oblasti, která se mezitím stala Izraelem. Pracuje zde jako novinář a editor.

Související články

Spolupracuje podmořská vojenská laboratoř s mimozemšťany?

Na bahamském ostrově Andros se nachází americká přísně utajovaná vojenská základna Atlantic Undersea Test and Evaluation Center (AUTEC), která se má zabývat detekcí a výzkumem mořského dna. Podle některých vědců se ale jedná o podmořskou Oblast 51… Zařízení se nachází ve 180 km dlouhém, 30 km širokém a 1,8 km hlubokém vodním příkopu. někteří vědci […]

Démonické síly v Madridu: Hra s ouija tabulkou stála dívku život

V roce 2017 byl do kin uveden horor Veronika. V něm jsou zachyceny dramatické události kolem španělské studentky, které se začnou odehrávat poté, co se spolužačkami zkusí vyvolávat duchy. Film byl natočen podle skutečného příběhu a mezi svědky záhadných jevů se ocitají i madridští policisté… Dne 27. listopadu 1990 jsou k rodinnému domu na okraji […]

V areálu CIA stojí jedna z největších kryptografických záhad na světě!

Na objednávku americké Ústřední zpravodajské služby CIA vznikla před jejich velitelstvím skulptura, která měla agentům sloužit k tréninkovému namáhání mozkových buněk. Jenže jak se později ukázalo, část této stavby poněkud vyvedla z míry také profesionální kryptografy a zároveň nahrála záhadologům i fanatickým nadšencům, kteří u ní tráví stovky hodin s touhou vyplnit poslední díl skládačky, […]

Později se vydává do amerického New Yorku, kde je pro řadu obyvatel jednoduše přistěhovalcem, Rusem, ruským Židem a později také fantastou, který plodí historické romány…

Za pomoci své teorie nachází Sitchin údajná vysvětlení nejrůznějších záhad, například i toho, proč obří kamenné hlavy jihoamerických Olméků mají africké rysy. Podle něj byli Olmékové dovedení do Ameriky egyptským bohem Thovtem 13. 8. 1313 př. n. l.

BLÁZNIVÉ ROMÁNY, NEBO SKUTEČNOST?

Jeho „historické romány“ ovšem vůbec nejsou skutečnými romány, ale alternativním výkladem archeologických nálezů a překladem těch nejstarších spisů, jaké naše civilizace zná. A slaví s nimi úspěch, protože zní velmi přesvědčivě a zároveň mají dramatický nádech hollywoodského velkofilmu.

Sitchin navazuje tam, kde skončil švýcarský badatel ERICH VON DÄNIKEN (*1935), když tvrdil, že v minulosti Zemi navštívila civilizace z jiné planety. Däniken poukazuje na nevysvětlené starověké technologie, záhadné předměty či stavby a především rytiny a texty, které připomínají líčení kosmických lodí, skafandrů a bytostí, které nás měly navštívit a slíbit, že se opět vrátí.

Zatímco však Däniken hovoří jen o jejich návštěvě, Sitchin tvrdí, že tyto bytosti tu byly ještě dříve než my a vlastně nás samy stvořily, vložením svých genů do našich opičích předchůdců. Hovoří prý o tom všechny mýty, biblické příběhy a všechna stará náboženství světa. Věděli jsme o nich prý stále, jen jsme si je vykládali jako smyšlené příběhy.

Starý svět jim údajně říkal „bohové“.

Nenechte si ujít

Když rabín koná zázraky: Kdo byl Judah ben Samuel?

Patrně nejslavnějším židovským duchovním je rabbi Löw, který se v 16. století v Praze zabývá nejen vírou, ale i matematikou a mystickým uměním kabalou. Málokdo ale ví, že dlouho před ním žil ve střední Evropě jiný židovský badatel a mystik. Muž, který měl údajně nevídané znalosti a vykonal mnohé zázraky. Kdo stojí za jménem Judah […]

Záhada ztracené australské ponorky je prý konečně rozluštěna!

V roce 1914 na počátku 1. světové války zmizela nedaleko pobřeží ostrova Papua-Nová Guinea australská ponorka HMAS AE1. Všech 35 členů posádky se ztratilo spolu s ponorkou. Až dosud bylo záhadou, co se s ponorkou stalo a kam se poděla. Minulý rok ale byla konečně nalezena… V době 1. světové války bojovala australská vojska nejen […]

Ovládají celosvětový obchod tajné bezpečnostní služby?

Je zajímavé, že u většiny dnes kolující konspiračních teorií, se vyskytuje americká výzvědná agentura CIA. Výjimkou není ani obchod s drogami, který prý z velké části sama organizuje. Po roce 1980, během vlády Ronalda Reagana byly obchody CIA s kokainem dokonce i předmětem řady velkých mediálních kauz. Poté, co se v médiích provalily styky CIA […]

PROČ ZAČAL PSÁT SVÉ FANTASTICKÉ TEORIE?

Jak ale někoho vlastně podobná fantastická teorie napadne? Sitchin se ke svému kontroverznímu studiu dostává podobně jako Däniken.

Jako kluk je nucen memorovat biblické texty, které se jen hemží těžko vysvětlitelnými popisy a vyprávěními o bozích přicházejících z nebes, obrech či synech „bohů“ a „dcerách lidských“, které alespoň na první pohled vůbec nezapadají do příběhu o jediném všudypřítomném Bohu. Jeho všetečné otázky po významu těchto bizarních textů ovšem nenacházejí u učitelů nejmenší přízeň.

Místo toho je opakovaně kárán za to, že Bibli bere doslova. Co se mu zdá jako jasný popis, má údajně brát jako komplikovanou metaforu něčeho docela jiného, než se zdá.

S tím se však nespokojí.

Zecharia Sitchin

PROČ NEVĚŘÍME POPISŮM NAŠICH PŘEDKŮ?

Sitchin se jen utvrdí v tom, že učitelé nechtějí brát v úvahu, co v textech doopravdy stojí. Pustí se tedy do studia sumerských, babylonských, asyrských, chetitských, kanaánských a jiných starobylých textů a eposů, považovaných víceméně za báchorky. Jak ukáže během let nejen jeho studium, ale i práce mnoha dalších historiků a archeologů, tyto „báchorky“ jsou pozoruhodně přesné.

Přesné, pokud jde o popisy království, měst, panovníků, míst, chrámů, obchodních cest, konkrétních předmětů, nástrojů i někdejších zvyků.

Jestliže jsou ale tyto údaje historickou pravdou, proč se domnívat, že popisy a rodokmeny týkající se „lidí, jež přišli z nebe na Zemi“, jsou výmyslem nebo metaforou?

„Nenadešel čas přijmout slova těch stejných starobylých záznamů, která hovoří o Nefilim (jeden z biblických záhadných výrazů – pozn. red.) jakožto o návštěvnících Země z Nebe?“ ptá se Sitchin ve svém prvním bestselleru 12. planeta.„Všechny starověké národy věřily v bohy, kteří sestoupili z nebe na Zem.

Těm příběhům nebyla dána důvěryhodnost, protože je učenci viděli jako mýty,“ domnívá se Sitchin.

PÁTRÁNÍ V KOLÉBCE CIVILIZACE

Sitchin odpovědi na své otázky nachází u Sumerů (z období cca 3500 – 2000 př. n. l.), v takzvané „kolébce národů“ mezi africkými řekami Eufrat a Tigris (dnešní Irák). Tato civilizace se objevuje na scéně velmi tajemně, jakoby odnikud. Ať už jde o literaturu, zákony, politiku, lékařství, techniku nebo umění – vše se doložitelně objevuje poprvé právě zde.

Podle archeologů vděčíme Sumerům dokonce i za vynález piva a vína, stejně jako dnešních souhvězdí, s jejichž pomocí rozdělili oblohu na 12 částí. Odkud se ale naráz vzala hotová civilizace? Tady se opět uplatní Sitchinova důvěra v doslovnost textů. „Za vše, co známe a umíme, vděčíme bohům,“ uvádějí texty. To by se běžnému badateli mohlo zdát jako prostý pobožný výrok.

Proč v tom Sitchin tedy vidí víc? Tito údajní bohové mají komplikované rodokmeny, vystupují jako skutečné postavy a mají potomky, z nichž řada je z poloviny lidských. Jména bohů, polobohů a lidí se víceméně odlišují jen hvězdičkou před jménem – označením, které dává znát, že pocházejí z hvězd, neboli že jde o bohy.

Sitchin z tisíce let starých klínopisných hliněných tabulek navíc vyčte jedno šokující zjištění. To, co se prý zdálo jako zmatený mýtus o soupeřících bozích, má být ve skutečnosti popis kosmické katastrofy – prý stačí texty lépe přeložit a správně chápat jejich význam.

O co jde?

Jedna ze souboru knih Kroniky Země, jíž je autorem

NACHÁZÍ SE VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ OBŘÍ VETŘELEC?

Asi před 450 000 lety měla do naší sluneční soustavy vniknout obrovská planeta (zhruba velikosti Jupitera), která byla vyvržena ze své domoviny jinou kosmickou katastrofou. Letěla prý volně vesmírem, až byla zachycena přitažlivostí našeho Slunce. Má se již stovky tisíc let pohybovat na eliptické a silně excentrické dráze a její oběh má trvat asi 3600 let.

Po většinu času tedy prý není na obloze vidět. Nejbližšího bodu u Slunce má dosáhnout snad okolo roku 2800 a v dnešní době by zřejmě již možná mohla být viditelná – jen ji správně identifikovat. Sumerové ji nazývají Ni.Bi.Ru, v překladu „planeta křížení“ nebo také „ta, jež okupuje pozici uprostřed“.

Když je nejblíže, nachází se totiž údajně v prostřední pozici planet, mezi Marsem a Jupiterem. Započítáme-li mezi planety i Slunce a Měsíc tak, jak to dělali Sumerové, jde opravdu o prostřední pozici. A jak naznačují tisková prohlášení, vynořující se na základě výpočtů planetárních drah již od objevení Pluta, ve velké vzdálenosti od Slunce by skutečně mohlo být ještě nějaké neobjevené obrovské těleso.

ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S NEZNÁMEM?

Asi poprvé o tom vážně spekuluje observatoř amerického vojenského námořnictva v americkém městě Washingtonu v roce 1981. O dva roky později dokonce NASA zaznamená vesmírným teleskopem IRAS záhadné obří těleso, „které by mohlo patřit ke sluneční soustavě“.

Následuje však záhadné mlčení, jež je vystřídáno lavinou spekulací a údajných astronomických pozorování tajemné planety, z níž měl na Zemi přijít život stejně jako původní lidé – bohové, jež měli stvořit nás – polobohy – jako svoji levnou pracovní sílu.

Knihy Zecharii Sitchina jsou během let přeloženy do mnoha jazyků, a dokonce přepsány i do Braillova písma pro nevidomé.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Satelit, který má sledovat tání ledovců, se vydal na orbitu
21stoleti.cz

Satelit, který má sledovat...

Z Vandenbergovy letecké základny v...
Zdeněk Pohlreich: Všichni jsou prý líní
nasehvezdy.cz

Zdeněk Pohlreich: Všichni jsou...

Zase se pustil do Čechů! ZDEŇKU POHLREICHOVI (61)...
Iva Kubelková: Skončí jako invalida?
nasehvezdy.cz

Iva Kubelková: Skončí jako...

Známé osobnosti se všeobecně příliš nešetří....
Prodlužte si léto a vydejte se do exotiky. Přinášíme tipy na nejlepší destinace
iluxus.cz

Prodlužte si léto a vydejte se do...

Nejteplejší měsíce již pominuly, a pokud...
4 barvy, 4 druhy pasů: Jaký mají význam?
epochaplus.cz

4 barvy, 4 druhy pasů: Jaký...

Na světě jsou jen čtyři barvy...
Antidepresiva zvyšují odolnost bakterií, zjistili vědci
21stoleti.cz

Antidepresiva zvyšují...

Účinnost antibiotik klesá, což by mohlo v brzké...
Strom jako z ráje: Plodí 40 odrůd ovoce!
epochaplus.cz

Strom jako z ráje: Plodí 40...

Nemusíte mít celý sad, abyste měli různé...
LEXUS PŘEDSTAVIL MILIÓNOVOU JACHTU
epochalnisvet.cz

LEXUS PŘEDSTAVIL MILIÓNOVOU...

Jachtařský průmysl by vždy velmi prestižní...
Do jakého typu opilosti patříte?
epochalnisvet.cz

Do jakého typu opilosti...

Málokterá společenská akce se obejde bez...
Nejkrutější velitelé koncentračních táborů: Stihl je podobný osud jako jejich vězně?
epochaplus.cz

Nejkrutější velitelé...

Velí masovému vyhlazování. Někteří proto, že...
Království amerického prezidenta
rezidenceonline.cz

Království amerického...

Donald Trump, který v lednu 2017 stanul v...
Čeští vědci udávají světu směr v mikroskopickém zkoumání rostlin
21stoleti.cz

Čeští vědci udávají světu směr...

Vědci z olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a...