Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Jsou pohádky jen výplodem fantazie?

Uhrovitá ježibaba posazuje děťátka na pekáč, aby je šoupla do plamenů. Myslivec páře břicho krvelačnému vlkovi, jenž předtím sežral dívenku. Matka posílá na zlobivé ratolesti polednici, nebo je proklíná, a ony se mění v krkavce… To jsou pohádky!

Nebo spíše brutální horory… Čím to, že se tradují po generace a přežily staletí? Možná nás vzrušují krváky. Anebo lidstvo nemůže tyto thrillery vytěsnit ze své kolektivní paměti, protože odrážejí jeho skutečnou prehistorii!

Hloupý Honza nebo udatný rytíř – je v podstatě jedno, který hrdina chce zabít draka, protože hlavní postavou stovek a tisíců příběhů je právě obrovitý ještěr. V českých zemích, v celé Evropě, ale třeba i v Číně či Indii.

Matky z různých koutů světa odpradávna vyprávějí svým maličkým i o dalších podivných tvorech… Je to jen shoda náhod? Nabízí se ještě jedno vysvětlení: Co když různé pohádkové bytosti a strašlivé kreatury opravdu žily, či ještě žijí?

DRAKY ZNAJÍ VŠUDE!

Draci jsou často zobrazováni coby všežravé bestie. Egyptská saň AMEMAIT se účastní posledního soudu, při němž je každé srdce váženo. Jeli duše lehčí než pravda, Amemait ji schramstne. Draci ovšem mívají zálusk především na jemné masíčko panen.

V našich zeměpisných šířkách honí princezny, jež jsou zachraňovány již zmíněným Hloupým Honzou či chrabrým šlechticem. To starověké Chetiťanky jsou emancipovanější. Legendární INANA i IŠTAR draky přelstí samy… Je drak pouhá učební pomůcka, díky níž si malý posluchač snáze představí zlo?

Tak jednoduché to určitě není, protože čínští draci naopak lidem pomáhají! Nabízí se ale ještě jedno vysvětlení celé dračí záhady. Co když naši předkové měli na mysli obyčejné krokodýly, když hovořili o „dracích“?

STRAŠLIVÝ KROKODÝL NILSKÝ?

Jedním ze symbolů moravské metropole je „brněnský drak“ – dokonce visí na Staré radnici. A tak se každý může přesvědčit, že nejde o žádné mýtické monstrum, nýbrž o obyčejného krokodýla nilského! Podobných případů je v Evropě více.

Není to nakonec tak, že se kdysi nějaký dobrodruh zatoulal až do Afriky a tam se natolik polekal krokodýla, že o něm pak krajanům vyprávěl jako o drakovi? To je hypotéza. Naproti tomu nezpochybnitelný fakt je, že planetě Zemi před námi vládli gigantičtí ještěři.

SEDMIHLAVÁ SAŇ Z JURSKÉHO PARKU

Jaký šok musí prožívat Číňan, který v roce 300 našeho letopočtu nachází kost brontosaura! Oněměli bychom jistě i my – moderní lidé. Přestože od archeologů dobře víme, že tělesné schránky dinosaurů jsou šílenější než ta nejbujnější lidská fantazie.

Spinosaurus je vysoký jako osmipatrový panelák, amphicoelias delší než tři železniční vagóny, bruhathkayosaurus těžší než čtyři tanky! Masožravý tyrannosaurus by zase zbaštil každou princeznu i s korunkou.

Ani křídla, typická pro evropské draky, v této zoologické zahradě nechybí. Ještě dnes nad zeměkoulí poletují ptáčci, kteří se vyvinuli z hrozivých teropodů! Zkrátka: Proč by jednou z těch nekonečně rozmanitých pravěkých potvor nemohl být drak?

Ještě dnes přitom v oceánu plave pravěká latimerie a po Novém Zélandu se plazí druhohorní hatérie (podobná chameleonovi). Možná před pár sty lety člověk potkal – draka, nebo zvíře, které mělo přibližně jeho podobu…

PRVNÍ AKADEMICI BYLI DRAKOLOGOVÉ

Nenechme se odradit smíchem těch, kteří považují draky za fantasmagorický výmysl. I oni se jistě ve škole učili o Bibli, o antické i středověké filozofii. Ovšem zřejmě nebyli dobrými studenty. Protože jinak by věděli, že v biblické knize Zjevení svatého Janadrak „ocasem smetl třetinu hvězd z nebe“. Můžeme namítnout, že jde jen o podobenství. Ovšem starořímský vzdělanec GAIUSPLINIUS SECUNDUS (23 – 79) popisuje, že „drak loví slony, ačkoli je menší než oni“. Tentokrát už drak není žádnou nadsázkou, nýbrž živočichem z masa a kostí!

Podobně i velký myslitel SVATÝ AUGUSTIN (354 – 430) učí, že „dračí křídla se podobají netopýřím a vzduch okolo draka je zamořen jeho dechem…“Vystrašený prosťáček jistě mohl vidět draka v krokodýlovi.

Ale co tito pánové, jejichž moudrost nás inspiruje ještě stovky let po jejich smrti – i oni si vymýšlejí?

PÁR DOUŠKŮ ALKOHOLU – A VÍLA JE TU?

Baziliška bychom měli hledat zřejmě na poušti. To proto, že všechno živé zabíjí a nechává po sobě pustinu. Že se stříbro změní ve zlato, když je posypeme popelem z tohoto nejjedovatějšího tvora, nezní důvěryhodně.

I on – vládce hadů – však může být prehistorickým organismem, jenž ještě někde přežívá. Prý v severoafrické Libyi… Další pohádkové bytosti se ale (tu méně, tu více) podobají člověku. Představme si, že se opilý mladík vrací nad ránem z venkovské hospůdky.

Zrak a vůbec všechny smysly se mu zostří, když spatří – vílu! Éterická žínka bosky, tanečním krokem našlapuje po luční trávě. Půvabné křivky má zakryté jen úspornou bílou tkaninou. Vlásky jí čechrá jitřní vánek, a kdyby měla křídla, podobala by se andělu.

Je to víla – anebo sousedovic Boženka, která jde natrhat jetelinu králíkům?

BRATRANCI ZE SLEPÉ VÝVOJOVÉ VĚTVE

Naši dávní předkové možná zažívají něco podobného, co nás teprve čeká. Náhle ucítí pod nohama něco, co doposud neznali: místo trávy písek. A je ho čím dál víc! Dříve nekonečná zeleň ustupuje před savanou a nakonec z ní zbývají jen malé ostrůvky… Podle paleontoložky ELIZABETH VRBOVÉ (*1944) jsou jednotlivé kmeny odříznuty od zbytku světa v různých oázách, mezi nimiž se rozprostírají nedozírné, vyprahlé pláně.

V izolaci se podle Vrbové vyvinulo mnoho nových druhů homo. Známe je z pohádek?! Vyvíjejí se před miliony let v osamocených lesících zvláštní palidé, kteří vypadají jako ďáblíci, skřítci, víly či vlkodlaci?

O mnoho milénií později si mezi sebou antičtí Řekové vyprávějí, že někde na východě žijí „amazoi“. Národ, kterému vládnou ženy – válečnice. Středověcí Evropané tyto zkazky považují za vymyšlené báje.

Dokud nepotkávají přitažlivé, ale zákeřné bojovnice v Jižní Americe – amazonky! Nebo snad bludičky?

CO JE HORŠÍ – ZMUTOVANÝ, NEBO NORMÁLNÍ ČLOVĚK?

Někteří synové a dcery biblických ADAMA a EVY se mohou měnit v prapodivné zrůdičky působením přirozené radioaktivity. Ta pohání evoluci od pradávna, na některých místech naší planety však vyzařuje méně a jinde více.

Vždyť u ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl je po jejím výbuchu dokonce zřízena radiologická rezervace! Prostě protože se zde organismům daří lépe než jinde – život tu rychle bují a na některých rostlinách již můžeme pozorovat růstové zvláštnosti… Co když nějaký klan po statisíce roků obýval třeba místo, jemuž jsme říkali Jáchymovské doly?

Mnoho generací zde přespávalo na uranovém podloží a mutovalo v to, čemu říkáme… Ale zanechme spekulací… „Obyčejný“ homo sapiens je možná tou vůbec nejdrastičtější pohádkovou postavou.

JEDNA MATKA KOJÍ, JINÁ PORCUJE

„Nůž bude dobrý. Někde v chladu vypíchnem oči zlému hadu,“zdůvodňuje matka své dceři, proč s sebou nese na procházku kudlu. „Sekera dobrá. Někde v keři useknem hnáty líté zvěři,“ chlácholí žena dívku, jíž je dřevorubecký nástroj podezřelý.

Náhle však paní smýká s holčinou na zem. A zatímco řve: „Ty jsi ten had, tys ta zvěř!“ mění se ve vraždícího maniaka… To je ukázka z básně Zlatý kolovrat od KARLA JAROMÍRA ERBENA (1811 – 1870). Autor si podobné „saďárny“ nevymyslel. Jen zapsal pohádky, které zaslechl v zapadlých vesničkách. Podobně sbírali pradávné báchorky i BOŽENA NĚMCOVÁ (1820 – 1862) nebo němečtí BRATŘI GRIMMOVÉ (1785 – 1863). A všichni vyprávějí o surovém násilí.

Proč matka ze Zlatého kolovratu prostě „jen“ svou děvenku nezabíjí?! Proč jí musí krájet nohy a vyřezávat oční bulvy?! Jsou podobné praktiky náznakem psychické nemoci, nebo provádění nějakého rituálu?

ZAČÍNÁ TO UŽ ABRAHAMEM

Biblický ABRAHAM nejspíš není žádný deviant. Prostě jen plní rozkazy svého Boha. Strká do vaku sekáček, chytá za ruku synka a jde jej usmrtit. Ale ne jen tak usmrtit! Stařešina nejdřív vrší z dříví hranici.

Pak na ni pokládá svého jediného potomka a svazuje ho jako beránka. Podle biblické knihy Genesis nechává Abraham chlapečka žít jen proto, že uvidí v křoví kozu. Mečící zvířátko chápe tento muž jako znamení, že nemá své ratolesti přetnout krkavici.

Nebýt mezi stromy koza, Abraham by hošíka zahubil… Ostatně i v Novém zákoně všemocný Bůh posílá na smrt svého syna JEŽÍŠE! A když o tomhle jsou svaté texty křesťanství, co asi učí barbarské kulty? Jak uměli řádit pohané?

A nepopisují to pohádky?!

KAM SE HRABE TEXASKÝ MASAKR…

Do tmy se zabodávají kužely světel. I polohlasné sykání se mohutně rozléhá v podzemní prostoře. „Zase jenom nějaké bronzové vázy,“zklamaně poznamenává mužský hlas. „Počkej, jsem si jist, že tu NĚCO bude,“ odpovídá sebejistě druhý.

A svítilny na TO opravdu dopadají! Kolem kůlu a jakéhosi oltáře jsou hromady koster. Ty stehenní jsou přeřezané, pažní zlámané, lebky rozdrcené. A u skalní stěny leží kladiva i kleště…

Takový pohled se naskýtá v druhé polovině 19. století speleologu JINDŘICHU WANKELOVI(1821 – 1897) v Býčí jeskyni v Moravském krasu. Ani dnes není naprosto jisté, co se před tisícem roků tam v podzemí stalo.

Vypadá to ale na rituální, hromadnou vraždu. Filmový horor Texaský masakr motorovou pilou se ve srovnání s tím může zdát jen jako slabý odvar. Mezi pozůstatky 40 lidí přitom vyniká jediná. Na podstavci z ruly a pískovce je deska z červeného kamene.

Na té se rozkládá zohavená dívka. Byla vybrána jako oběť bohům pro svou krásu?

CHTĚLI ZABÍT TO NEJVITÁLNĚJŠÍ

Ne, nesnažíme se na archeologický nález z Býčí jeskyně naroubovat hollywoodský scénář. Domněnku o tom, že nebožka byla ještě v den své smrti mladá a sexuálně atraktivní, vyslovuje sám Wankel. Tento pražský rodák není jen odborník na krasové soustavy, ale rovněž doktor medicíny.

Kosterní pozůstatky samozřejmě důkladně studuje a dochází k závěru, že nebohá dívka měla sexy postavu. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by božstva dostala darem život vetché stařenky nebo nějaké ošklivky.

„Motivem lidských obětí byla představa, že jsou nejcennější. Měly pomáhat k regeneraci nadpřirozených sil, potřebných k udržení života na Zemi,“píše MILAN SALAŠ (*1957) z brněnské Masarykovy univerzity.

Je tedy v počínání pravěkých divochů jistá (byť hrůzná) logika?!

STÍNY MEZI NÁMI

Vesničané z indické Barthy u Dillí v obdobném případě hovoří spíše o šílenství. Ještě před sebou vidí malého AKAŠE, jak si hraje s ostatními dětmi. Pak ale přichází sousedka, které si do té doby nikdo moc nevšímal.

Jak jí před tím poradil hinduistický duchovní, láká Akaše na sladkosti do svého příbytku. Pak jej omračuje a vyřezává chlapci jazyk, pižlá mu nos i uši… Rituální vraždy, jako je tato z roku 2006, nejsou ani v dnešní Indii až tak výjimečné.

Že by se u nás něco podobného stát nemohlo? Vzpomeňme na tolik propíraný „kuřimský případ“! Není tam možné najít některé společné prvky? Lidské vědomí má tendenci vše zlé vytěsnit. Co když ale zlé zážitky nekončí v zapomnění, nýbrž v podvědomí?

Jsou pohádky inspirovány právě těmito temnými zákoutími lidské duše?

ZLO, ULOŽENÉ KDESI V NÁS

Podle některých psychoanalytik ůje například Červená Karkulka červená, protože tato barva symbolizuje menstruační krev. Karkulka je tedy dospívající dívkou, jež se mění v ženu. A usiluje o ni vlk, protože právě on má ocas – ten má značit penis.

V závěru báchorky je šelma vhozena do studny, jež údajně představuje nejintimnější ženský orgán. Psychické problémy jsou tak vyřešeny velmi tělesně… Jistě, psychoanalytici občas vidí eros – sexuální pud ve všem.

A snaží se pohlédnout až do hlubin, kam jen obtížně pronikne byť jen paprsek světla. Jsou však otázky, jež nelze odbýt – ač jsou velmi zapeklité. Stejně jako lidé neodolají, a budou i dalším generacím předávat pohádky.

Proč asi?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...