Skip to content

Kaspar Hauser: Chlapec, který přišel odnikud

Je to tak neuvěřitelný příběh, že by ho nevymyslel ani slavný scenárista. Jednoho dne se v německém Bavorsku objevuje mladík, jehož původ je naprosto neznámý. Prý si nepamatuje podstatné údaje ze svého života, a čím více informací si o něm ostatní lidé zjišťují, tím víc se zaplétají do pavučin záhad.

Navíc se ho prý někdo snaží zabít! Proč někomu překáží? EnigmaPlus je na stopě jeho věčnému tajemství! Kým vlastně byl Kaspar Hauser (1812? – 1833)? A odkud pocházel?

„Kupte si nejlepší koláče!“Volání pouličních prodejců přerušuje směsice hovorů, ozývající se z náměstí, kde se právě koná trh. Teplé sluneční paprsky zahřívají stolky s jídlem a dalším zbožím. Dva němečtí ševci JACOB BECK a GEORG L. WEICKMANN se otáčejí ke kraji tržnice, kam se belhá neznámý, asi patnáctiletý mladík.

Má na sobě o trhaný oblek a staré boty, které mu jsou velké. Jeho pitoreskní postava vrávorá po náměstí Unschlichtt a na otázky udivených řemeslníků, odkud pochází a jak se jmenuje, špatnou němčinou odpovídá: „Chtěl bejt vojákem jako jeho táta.“ nebo „Domů ukázat!“.

Je srpnové odpoledne 26. května 1828 a v bavorském Norimberku se právě začíná psát děj jedné z nejtajemnějších záhad světových dějin! Je chlapec blázen, duševně zaostalý, nebo je všechno mnohem složitější?

PŘÍCHOD Z NEZNÁMA

Cizí mladík, který drží v ruce dopis, přichází nebo je chvíli předtím kýmsi přiveden k městským hradbám. Nikdo ho v Norimberku nezná. Jak se později ukazuje, neumí moc mluvit německy, neboť slovům, která bezmyšlenkovitě opakuje, příliš nerozumí.

Řemeslníci zjišťují, že jakákoliv snaha o rozmluvu s chlapcem selhává.

Mladík jim však předává svůj dopis. Je adresován veliteli 4. eskadrony (typ tehdejší vojenské jednotky – pozn. red.) 6. jízdního pluku sídlícího v Norimberku. Proto bezradní ševci mládence odvádějí k domu tohoto velitele.

Kapitán FRIEDRICH VON WESSENIG ještě týž večer chlapcův dopis otvírá. Jeho obsah ho dosti překvapí. Co se z něj dozvídá?

Pokoj, v němž žije Hauser dlouhé měsíce.

KDO NAPSAL ZÁHADNÝ DOPIS?

„Z neznámého místa od bavorské hranice v roce 1828. Vážený kapitáne, posílám Vám mládence, který si přeje sloužit svému králi v armádě.

Dostal jsem ho do péče 7. října 1812. Jsem jen chudý nádeník, otec deseti vlastních dětí, které musím vychovat. Jeho matka mě poprosila, abych si ho vzal.“ Kdo je onen záhadný muž a mladíkova matka, o níž se dopis zmiňuje?

„Nikdy jsem mu nedovolil vzdálit se byť jen na krok od domu, takže nikdo nevěděl, kde je vychováván. (…) Sám nenajde cestu zpět. (…) Pokud mu nenabídnete útočiště, budete ho muset umlátit nebo oběsit.

“ Proč záhadný muž držel chlapce násilím v zajetí? Dopis není podepsaný ani v něm nikde není uvedeno konkrétní jméno člověka nebo místa. Je vůbec pravdivý? Vždyť podle toho, že se dotyčný člověk chce chlapce zbavit, se dá předpokládat, že nemá zájem zavést ostatní na svou „stopu“.

OTEC VOJÁK, MATKA NEZNÁMÁ?

K dopisu je ještě navíc připojen druhý list. „Mé dítě je pokřtěné,“ začíná jeho text. „Jmenuje se Kaspar, příjmení mu musíte určit sami. (…) Jeho otec byl vojákem kavalerie (vojenské jízdy – pozn. red.).

“ Je to ale opravdu tak?

„Až mu bude sedmnáct, odveďte ho do Norimberku k 6. jízdnímu pluku – jeho otec k němu patřil. (…) Chlapec se narodil 30. dubna 1812. Jsem jen chudá služka, a nemohu se o něj sama starat, neboť jeho otec je mrtvý.“

Z textu dále vyplývá, že dopis je psán šest měsíců po chlapcově narození. Jak ale mohla údajná Kasparova matka vědět už v roce 1812, ve kterém městě se bude nalézat 6. jízdní pluk v roce 1828, když tehdy sídlil ve zcela jiné obci?

A proč v „matčině“ dopise chybí oslovení chlapcova opatrovatele alespoň jménem? Vždyť ho jistě musela znát! Že by se část dopisu někam ztratila? A co když žádná jiná část nikdy neexistovala? Je tedy dopis předem promyšleným podvodem?

Mohl ho snad napsat sám Hauser?

Podle pozdějších porovnání s chlapcovým písmem (později se naučil dobře psát – pozn. red.) vyplývá, že on autorem textu rozhodně být nemůže! Tak kdo tedy?

Chlapce se zpočátku ujímá rodina Hiltelových.

MARNÝ VÝSLECH

Velitel posádky Friedrich von Wessenig není po jeho přečtení o nic moudřejší. Kdo může být chlapcovým otcem? Vždyť bývalých jezdců, sloužících v roce 1812 u 4. eskadrony 6. jízdního pluku, jsou desítky!

A hoch jen nesrozumitelně drmolí… Předává ho tedy do rukou norimberské policie. Ať se však strážci pořádku snaží sebevíc, není to nic platné. Marně se mladíka ptají, jak se jmenuje a odkud přichází. Hoch stále opakuje směsici slov, která nedává smysl, nebo kreslí podivné obrázky.

Teprve když mu jeden z policistů podává papír a tužku a říká mu, aby na něj napsal své jméno, chlapec píše: Kaspar Hauser. Je to ale skutečně jeho jméno? To nikdo neví, ale pojmenování Hauser mu už zůstává.

SKRYTÁ IDENTITA

Policisté ho zavírají do vězení na norimberském hradě. Za několik dní je přemístěn do pokoje vedle bytu vězeňského dozorce ANDREASE HILTELA, jehož rodina se ho záhy ujímá.

Hauser vedle toho, že neumí pořádně mluvit (ovládá jen pár slov – pozn. red.), nemá ani další obvyklé dovednosti. Teprve u Hiltelových se učí mluvit, jíst vidličkou a nožem, mýt se, hrát si s dětmi… Vypráví, že si z dětství pamatuje jen to, že je držen v jakési temné kobce a má jedinou hračku – malého dřevěného koníka.

Jeho věznitelé mu prý nosí chleba a vodu, jiné jídlo mu nedávají. To je také důvodem toho, proč chlapec zpočátku odmítá jiné potraviny. Zvěsti o Hauserovi se v té době šíří daleko za hranice Bavorska.

Zajímají se o něj lidé z celé Evropy. Kdo ale mladíka věznil? Proč a kde?

PROČ OHEŇ PÁLÍ?

Že je chlapec opravdu kdysi držen v temné místnosti, naznačuje fakt, že není po svém objevení zvyklý na denní světlo. Přes den, za svitu slunečních paprsků, si zakrývá oči, zato ve tmě vidí velmi dobře.

Dokáže dokonce téměř v absolutní temnotě rozeznat obrysy předmětů! Zvláštně se chová také v jiných směrech. Plamen svíčky údajně považuje za hmotný, snaží se ho chytit do dlaní a diví se, když ho plamen pálí.

Také má potíže s rozeznáváním vzdáleností a vlastností jednotlivých věcí. Nejzáhadnější okolností v Hauserově jednání je ale fakt, že zpočátku nedokáže rozeznat skutečné a „nehmotné“ věci. Má například potíže rozlišit, co je stín a co realita.

JAKO LIŠKA V NOŘE

Dá se jeho podivné chování vysvětlit pouze tím, že je téměř po celou dobu svého dětství držen v temné místnosti? Hauser až do doby svého dospívání vyrůstá bez kontaktu s okolním světem. Z historie jsou zaznamenány podobné příběhy vězněných dětí, které jsou od raného věku drženy v izolaci.

I když se později dostávají zpět do lidské společnosti, již nejsou schopní se zcela přizpůsobit a chovají se podivně. Proč?

Lidský mozek totiž není schopen od určitého věku (přibližně od 7 let – pozn. red.) přijmout zcela nové vzorce chování a svou nečinností degeneruje. A Hauser až do doby svého „osvobození“ nemá ve svém okolí žádné lidské vzory, jež může napodobovat, ani nikoho, s kým může mluvit.

Pokud člověk nezná nějaký předmět, logicky nemůže vědět, jaké má vlastnosti. Zřejmě proto Hauser zpočátku neví, co je to oheň. Proč však nedokáže pochopit „povahu“ třírozměrného prostoru? Možná proto, že je dlouho držen v temné malé kobce bez světla.

Anebo že by trpěl nějakou duševní nemocí – například schizofrenií?

NEVIDÍM NIC, NESLYŠÍM NIC

Hauser vypráví, že si z doby „věznění“ nikoho nepamatuje. Jak je to ale možné? Vždyť by občas musel někoho zahlédnout! Co když mu jeho žalářník přidával do jídla nebo vody uspávací a omamné prostředky?

V době spánku mu pak mohl přinášet stravu. Této domněnce nahrává fakt, že podle Hauserova tvrzení měla voda, kterou pil, nahořklou chuť. Obsahovala snad opium nebo jinou drogu? Nebo je mladík notorickým lhářem?

Pro „drogovou“ hypotézu svědčí fakt, že dlouhodobé užívání některých látek způsobuje výše popsané poruchy vnímání prostoru!

Německý právník a filozof Paul Johann Anselm von Feuerbach

JE Z JINÉ DIMENZE?

„Nevinnost a dobrosrdečnost se ukazovaly ve všech jeho činech i slovech, třebaže o dobru a zlu neměl nejmenší představu,“ píše o Hauserovi německý právník a filozof PAUL JOHANN ANSELM VON FEUERBACH (1775 – 1833), který se společně s německým profesorem a filozofem GEORGEM FRIEDRICHEM DAUMEREM (1800 – 1875) o Hausera zajímá od léta 1828.

Pod vedením obou vzdělanců se mladík posléze učí číst a psát. Chová se tak nezvykle proto, že je dlouhou dobu oddělen od vlivu lidské společnosti? Anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že není z „našeho“ světa, ale z jiné dimenze?

Aby tomu profesor Daumer přišel na kloub, bere si chlapce do své péče. 17. října 1829 ho však nalézá ve sklepě svého domu zuboženého a s krvavou jizvou na čele. Co se mu stalo?

Podle samotného Hausera ho prý napadá muž se zakrytou tváří. Hlasem mu připomíná člověka, jenž ho údajně kdysi přivedl do Norimberku. Muž prý útočí na mladíka zbraní podobnou sekeře a záhy utíká pryč.

Hauser útok se štěstím přežívá, ale pomalu a jistě se nad ním stahují zlověstná mračna. Kdo má na jeho vraždě zájem? A proč?

VÝMĚNA DĚTÍ

S možným řešením přichází Paul Johann Anselm von Feuerbach, který se již několik měsíců snaží objasnit chlapcův původ. Jeho odhalení míří do nejvyšších německých šlechtických kruhů!„Zjistil jsem, že Kaspar Hauser je patrně původem princ z panujícího rodu z Bádenska“, uvádí ve svém deníku.

Podle Feuerbacha je údajně Kaspar synem zemřelého německého velkovévody KARLA BÁDENSKÉHO (1786 – 1818) a jeho francouzské ženy STÉPHANIE BEAUHARNAIS (1789 – 1860), která je adoptivní dcerou francouzského císaře NAPOLEONA BONAPARTA (1769 – 1821).

Kaspar se má v této rodině narodit 29. září 1812 a oficiálně má zemřít tři týdny po narození. Ale podle Feuerbachovy hypotézy mají spiklenci vyměnit skutečného šlechtického syna za chudé umírající dítě a šlechtické dítko svěřit neznámým lidem!

ŠLO TENKRÁT O TRŮN?

Proč je „nepohodlné“ dítě odstraněno? Cílem spiklenců je prý získání trůnu Bádenského velkovévodství, jehož má být syn zemřelého Karla Bádenského následníkem. O život mu údajně usiluje hochbergská linie bádenského rodu.

Z jakého důvodu? Šlechtické postavení synů zesnulého německého velkovévody KARLA FRIEDRICHA (1728 – 1811) je totiž nižší než postavení dětí Karla Bádenského! Proto mají být údajně jeho děti pomocí intrik Karlových spojenců odstraněny, aby Hochbergům nepřekážely.

O své hypotéze posílá Feuerbach v únoru 1832 tajnou zprávu tehdejší bavorské královně KAROLÍNĚ BÁDENSKÉ (1776 – 1841). Domnívá se, že celou záležitost nechá prošetřit. Její pomoc však nepřichází. Je snad v tomto komplotu také zapletena?

A je pouhou náhodou, že Feuerbach umírá o rok později na nevysvětlitelnou nemoc a že za stejně podezřelých okolností umírají také jeho otec a strýc, kteří vlastní další dokumenty o Hauserovi?

KONÍK JAKO DŮKAZ?

Feuerbachově konspirační teorii nasvědčuje několik skutečností. Hauser při policejním výslechu v dubnu 1829 kreslí cosi jako tulipán. Stejný motiv se přitom objevuje na mříži vězení německého hradu Pilsach, jenž patří kolem roku 1825 majiteli spřízněnému s údajnými bádenskými intrikány!

Při přestavbě hradu v roce 1982 zde dělníci nalézají starého dřevěného koníka.

A o koníku se přece Hauser zmiňuje v souvislosti se svým vězením! A to není zdaleka vše. Přibližný věk Kaspara Hausera a údajně zemřelého bádenského prince je stejný.

Další možnou indicií je neuvěřitelná podoba Hausera a jeho údajného otce Karla Bádenského, kterou potvrzuje i chlapcova domnělá matka Stéphanie Beauharnais. Ta při spatření Hausera v dubnu 1832 dokonce omdlévá!

Pochybnosti však stále přetrvávají. Proč chlapce jeho nepřátelé nezabili již jako malého? Proč se ho jeho údajná matka neujímá i přesto, že o něm ví? Bojí se pomsty příbuzných?

Dobová kresba je nepřesná: Ve skutečnosti vrah bodá mladíka v zámeckém parku do levé části prsou. Na místě útoku je nalezen tajemný dopis…

BYL OBĚTÍ INTRIK?

„Bodl mě, utíkal jsem, co mi nohy stačily,“ jsou bolestná Kasparova slova, kterými popisuje osudový útok na svou osobu, kdy ho neznámý muž bodá do prsou.

Dochází k tomu 14. prosince 1833 v zámeckém parku u německého Ansbachu. Na místě napadení později policisté nalézají váček, v němž je papír se vzkazem: „Hauser vám řekne přesně, jak vypadám a odkud jsem (…) Přišel jsem od bavorské hranice – od řeky.

Povím vám dokonce, jak se jmenuji. Mé jméno je M. L. Ö.“

Hauser o tři dny později na následky zranění umírá, aniž odhaluje zabijákovu identitu. Celý text na nalezeném papíře je zřejmě falešnou stopou, která má vyšetřovatele zmást. Některé indicie sice vedou k lidem pracujícím pro bádenský dvůr, avšak pro jejich potrestání nejsou přesvědčivé důkazy.

Život pronásledovaného a nešťastného chlapce, který se zřejmě stává obětí mocenských intrik, tak zůstává dodnes tajemstvím. Asi nejlépe ho vystihuje věta z jeho náhrobku: „Zde leží Kaspar Hauser, hádanka své doby“.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Perseidy: Letní nebeské divadlo
epochaplus.cz

Perseidy: Letní nebeské...

„Padá hvězda, něco si přej!“ Toto...
Unikátní track day na Red Bull Ringu
iluxus.cz

Unikátní track day na Red...

V pátek, 20. srpna 2021, se na rakouském...
Originální zázrak moderní architektury
rezidenceonline.cz

Originální zázrak moderní...

Uměleckým dílem v každém smyslu lze nazvat rezidenci,...
Vykašlal se na mě v nejhorší chvíli
skutecnepribehy.cz

Vykašlal se na mě v nejhorší...

Padouch, lotr, odporný...
Kdo z známých herců málem zemřel při natáčení?
epochaplus.cz

Kdo z známých herců málem...

Herectví není zrovna jednoduchá...
Chyť si mě, jsem tvoje zlatá rybka!
nasehvezdy.cz

Chyť si mě, jsem tvoje...

Je krásná, je úspěšná, je za...
Chytil se zbojník Oleksa Dovbuš do pasti?
epochalnisvet.cz

Chytil se zbojník Oleksa...

Mnoho let žije v Pečenižynu u Kolomyje (na...
Mariánské Lázně: Město hudby, kde vám zazpívá i fontána
epochanacestach.cz

Mariánské Lázně: Město hudby,...

Ten, kdo přijede do...
Moderní technologie chrání kulturní památky
21stoleti.cz

Moderní technologie chrání...

Národní muzeum v Praze, hrad a zámek v Českém...
Došlo na dobře utajený rozchod?
nasehvezdy.cz

Došlo na dobře utajený...

S MATĚJEM MATUŠKOU (41)...
Florentýnky
tisicereceptu.cz

Florentýnky

Původ mají v Itálii, příprava je rychlá a jsou...
Nejlepší řízek na světě
panidomu.cz

Nejlepší řízek na světě

Samozřejmě řeknete, že ho uměla vaše maminka nebo...