3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Kdo byl tajemný anděl Moroni?
Kdo byl tajemný anděl Moroni?
od 26.5.2022
3.2tis
Bez Josepha Smithe a anděla Moroniho by nebylo mormonů. Zdroj foto: enioprado, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
345
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

U zrodu náboženského směru mormonismu stál nejen zakladatel Joseph Smith, ale i anděl Moroni. Kdo byla záhadná bytost, která se v roce 1823 zjevila Josephovi Smithovi?

Anděl Moroni měl mít reálný předobraz v muži, který kdysi žil na americkém kontinentě. Zdroj foto: MTPICHON, Public domain, via Wikimedia Commons Bez Josepha Smithe a anděla Moroniho by nebylo mormonů. Zdroj foto: enioprado, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Svatostánek mormonů se sochou anděla Moroniho na vrcholku kostelní věže. Zdroj foto: Linda Bartlett (Photographer), Public domain, via Wikimedia Commons Josephovi Smithovi se zjevil anděl Moroni. Zdroj obrázku: C. C. A. Christensen, Public domain, via Wikimedia Commons

V současné době je významná trojice mormonských společenství. Jedná se o Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kristovu komunitu a Fundamentalistickou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ačkoli je mormonismus historicky spojený se Spojenými státy, většina mormonů nyní žije mimo území USA.

Anděl Moroni měl mít reálný předobraz v muži, který kdysi žil na americkém kontinentě. Zdroj foto: MTPICHON, Public domain, via Wikimedia Commons
Anděl Moroni měl mít reálný předobraz v muži, který kdysi žil na americkém kontinentě. Zdroj foto: MTPICHON, Public domain, via Wikimedia Commons

Vize a zjevení

Zakladatel Joseph Smith měl v životě řadu vizí a zjevení. Již v roce 1820 měl spatřit dvojici bytostí, které mohou být interpretovány jako Bůh Otec a Ježíš Kristus. Přelomové zjevení přišlo o tři roky později.

reklama

V roce 1823 mu bytost jmenovaná jako anděl Moroni předala zprávu o existenci knihy psané na zlatých deskách. Ta obsahovala informace z dávné historie Ameriky.

Díky pochopení anděla Moroniho později Joseph Smith zlatou knihu fyzicky obdržel a mohl se pilně věnovat jejímu překladu.

Josephovi Smithovi se zjevil anděl Moroni. Zdroj obrázku: C. C. A. Christensen, Public domain, via Wikimedia Commons
Josephovi Smithovi se zjevil anděl Moroni. Zdroj obrázku: C. C. A. Christensen, Public domain, via Wikimedia Commons

Anděl Moroni

V roce 1830 byl překlad knihy hotový a tiskem vyšel spis s názvem Kniha Mormonova. Toto dílo, označované někdy i jako Bible Západu, se stalo základní kodifikací myšlenek nové církve. Kdo byla bytost označovaná jako anděl Moroni?

reklama

Mělo se jednat o muže, který zlatou knihu kdysi ukryl. Později se na Zemi vrátil jako anděl, zjevil se Josephovi Smithovi a začal se psát příběh mormonismu.

Svatostánek mormonů se sochou anděla Moroniho na vrcholku kostelní věže. Zdroj foto: Linda Bartlett (Photographer), Public domain, via Wikimedia Commons
Svatostánek mormonů se sochou anděla Moroniho na vrcholku kostelní věže. Zdroj foto: Linda Bartlett (Photographer), Public domain, via Wikimedia Commons

V postavě anděla Moroniho je vyjádřena i základní myšlenka mormonismu, která spočívá v tvrzení, že dávní proroci se později vracejí na Zemi jako andělé.

Anděl Moroni byl prý prorokem, historikem a vojákem, který žil v Americe na konci čtvrtého a počátkem pátého století našeho letopočtu.

Foto: 1 - MTPICHON, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - C. C. A. Christensen, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - enioprado, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Linda Bartlett (Photographer), Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.5tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční