5. prosince 1945: V oblasti bermudského trojúhelníku mizí pětičlenná letka amerických torpédových bombardérů Avenger.
Domů     Kdo byl záhadný mnich z Bylandu?
Kdo byl záhadný mnich z Bylandu?
od 30.7.2022
3.3tis
Zaniklé opatství Byland Abbey. Zdroj foto: WyrdLight.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
371
SDÍLENÍ
3.3tis
ZOBRAZENÍ

Byland Abbey je dávné opatství v severozápadní části Spojeného království. Bylo založeno jako opatství Savigniac ve dvanáctém století. Poté fúzovalo s  rozmáhajícím se cisterciáckým mnišským řádem.

V opatství vzniklo množství rukopisů včetně dvanácti strašidelných příběhů. Jejich autorem byl anonym zvaný jako mnich z Bylandu. Co o záhadném autorovi a jeho díle vlastně víme?

Kořeny Byland Abbey sahají až k francouzskému opatství Savigniac. Zdroj foto: rochet.david, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Common Byland Abbey je duchařskými příběhy proslulé. Zdroj foto: Grant Shaw, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Zaniklé opatství Byland Abbey. Zdroj foto: WyrdLight.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Kdo byl záhadný mnich z Bylandu? Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Na konci dvanáctého století působilo v opatství třicet šest mnichů a rovná stovka laických bratří. Dávnou slávu nyní připomíná působivý historický areál, který prošel v roce 2017 rozsáhlými restauračními a konzervačními pracemi.

Kořeny Byland Abbey sahají až k francouzskému opatství Savigniac. Zdroj foto: rochet.david, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Common
Kořeny Byland Abbey sahají až k francouzskému opatství Savigniac. Zdroj foto: rochet.david, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Common

Strašidelné příběhy

Z „produkce“ opatství se do současnosti dochovalo dvacet sedm středověkých rukopisů. Patří k nim i již zmíněný cyklus dvanácti strašidelných příběhů. Celý rukopis je nyní uložený v Britské královské knihovně v Londýně. Je složený ze dvou částí.

reklama

První byla vytvořena v průběhu dvanáctého a třináctého století, druhá je mladší i „záhadologicky“ zajímavější. Jejím autorem je anonymní písař nazývaný mnichem z Bylandu.

Byland Abbey je duchařskými příběhy proslulé. Zdroj foto: Grant Shaw, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Byland Abbey je duchařskými příběhy proslulé. Zdroj foto: Grant Shaw, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Ten umně využil prázdné stránky v rukopise a zaplnil je vesměs duchařskými příběhy, které jsou nyní považovány za seriózní důkaz hluboké tradice příběhů s paranormálním základem ve středověké Anglii.

Mnich z Bylandu

Zatímco jeho duchařské příběhy jsou zkoumány větu po větě, o jejich autorovi se stále nepodařilo zjistit žádné podrobnosti. Jisté je, že vynikal talentem, pílí i jistou dávkou drzosti, když si dovolil připojit tento soubor ke staršímu rukopisu.

Jednal samostatně, nebo na něčí popud? Nevíme. Jistá vodítka může poskytnout snad jen rozbor celého díla.

Kdo byl záhadný mnich z Bylandu? Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Kdo byl záhadný mnich z Bylandu? Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

To prý v některých pasážích straní učení katarů, což bylo křesťanské náboženské hnutí označované oficiálními církevními autoritami za kacířské. Základna katarů byla ve Francii. Opatství Abbey bylo kontinuitou za starší opatství Savigniac.

Je tak možné, že záhadný mnich z Bylandu měl nějaké osobní či ideové vazby na Francii.

Foto: 1 - WyrdLight.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons, 2 - rochet.david, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Common, 3 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Grant Shaw, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 4.12.2022 1.2tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.7tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá