reklama
5. října 1925: Archeolog Howard Carter vstupuje do pohřební komory údajně prokletého faraona Tutanchamona.
Domů     Neobjasněné události
Jenom sci-fi? Orbitální výtah se může stát realitou!
Libor Hrnčíř
od Libor Hrnčíř 25.10.2017
3.9tis
38
SDÍLENÍ
3.9tis
ZOBRAZENÍ

Je to trochu až mystická záležitost. Představte si, že vstupujete do výtahu, dveře se za vámi zavírají a začínáte stoupat… Okénkem vidíte, jak míjíte střechy domů, mraky a poslední vysílené ptáky. Pak se země pod vámi začíná zakulacovat, vy náhle pocítíte nebývalou lehkost a do náruče vás přijme nekonečný vesmír.

Myšlenka takzvaného orbitálního výtahu proslavila spisovatele fantastických románů A. C. Clarka, ale ve skutečnosti je mnohem starší. Dočkáme se jejího uskutečnění?

Orbitální nebo také kosmický výtah je na první pohled jednoduchou záležitostí. Potřebujeme k němu geostacionární družici, tedy takovou, která setrvává stále nad jedním místem zemského povrchu. Z ní spustíme dolů lano a ukotvíme ho.

Výtahová kabina potom může dopravovat na oběžnou dráhu lidi i zařízení bez nutnosti využívat drahé nosné rakety či raketoplány. Družice ale musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 36 000 kilometrů nad rovníkem – jen tam je totiž možné dosáhnout rovnovážné polohy.

Takových satelitů se už dnes po obloze prohání nespočet; využívají se k telekomunikaci, navigaci i pro meteorologické účely, pracují s nimi i astronomové. Znamená to tedy, že se orbitálním výtahem svezeme v blízké budoucnosti?

Pozemní stanice mohou být umístěny i na obřích námořních pontonech.

ZASTAVÍME ZEMĚKOULI?

Kosmický výtah je barevným snem vědců i astronautů. Mohl by zajistit snadnou a levnou dopravu na oběžnou dráhu, a konečně tedy umožnit vybudování obřích orbitálních stanic. Jenomže všechny projekty orbitálního výtahu se potýkají nejen s technologickými překážkami, ale v očích mnohých představují vážné nebezpečí.

Havárie nebo teroristický útok mohou mít nedozírné následky. Prozatím zůstává nevyřešenou záhadou, jak bude gigantická konstrukce působit na rotaci Země. Zastavíme zeměkouli ve snaze zlevnit výzkum vesmíru?

SLUNCE S MĚSÍCEM NA TO NESTAČÍ

Otázka ovlivnění zemské rotace dosud není spolehlivě vyřešena. Podle některých skeptiků natažení lana do kosmického prostoru bude podobné, jako když loď vyhodí kotvu. Způsobí zpomalení otáčení Země, které možná nebude na první pohled patrné, ale v budoucnosti přinese vážné problémy.

Odborníci tuto námitku prozatím řeší mávnutím ruky a poukazem na to, že energie odebraná Zemi provozem výtahu je o mnoho řádů menší než její rotační energie.

Mnohem více podle nich zpomalují otáčení zeměkoule slapové síly Slunce a Měsíce (druhotný efekt gravitační síly, jejímž důsledkem jsou například příliv a odliv – pozn. red.). Dělají to už miliony let a nic vážného se neděje.

Nebude ale orbitální výtah onou příslovečnou poslední kapkou? Nezničí nakonec lidstvo samo sebe zdánlivě neškodným technickým zařízením?

Z energetického hlediska má být vesmírný výtah zařízení, využívající rotační energii Země. Celková odstředivá síla musí vyrovnat celkovou gravitaci – toho lze dosáhnout prodloužením lana nebo připojením protizávaží.

VĚŽ AŽ DO NEBES

S myšlenkou kosmického výtahu bývá spojován především nedávno zesnulý britský spisovatel science-fiction a vynálezce ARTHUR C. CLARKE (1917 – 2008).

V oceňovaném románu Rajské fontány (1979) umísťuje pozemní stanici na fiktivní ostrov Taprobané, v němž ale snadno poznáme Srí Lanku, kde autor dlouhá léta žil. Samotná myšlenka orbitálního výtahu je ale mnohem starší.

S prvotním nápadem přichází již na sklonku 19. století otec kosmonautiky KONSTANTIN EDUARDOVIČ CIOLKOVSKIJ (1857 – 1935). Zbrusu nová Eiffelova věž ho inspiruje k nápadu vystavění gigantického mrakodrapu dosahujícího až na oběžnou dráhu Země.

RUSKÁ LANOVKA, AMERICKÝ JEŘÁB

Také další krůček ke zrodu orbitálního výtahu je učiněn v Rusku. V roce 1960 toto zařízení budoucnosti detailně popisuje leningradský inženýr JURIJ ARCUTANOV (*1929). Jeho „nebeská lanovka“ dokáže denně vynést na oběžnou dráhu až 12 000 tun materiálu.

Možná proto, že článek vychází pouze v příloze listu Komsomolskaja pravda, se myšlenka tehdy netěší většímu ohlasu. Do snění o kosmickém výtahu se zapojují i Američané. Časopis Science uveřejňuje v roce 1966 článek skupiny oceánografů s názvem Satelity s prodlouženým dosahem – kosmický jeřáb.

Přesto orbitální výtah prozatím zůstává pouze rozcvičkou pro geniální mozky. Co nám brání tuto grandiózní myšlenku uskutečnit?

Orbitální věž nelze umístit náhodně. Družice musí být umístěna na geostacionární dráze, pozemní část na rovníku.

NEKONEČNÁ VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Základním problémem je materiál na výrobu nosného lana. Zapomeňme na to, že ze satelitu spustíme běžný drát, jaký známe z každé výtahové šachty. Svou vlastní vahou se přetrhne ještě dříve, než dosáhne povrchu Země.

Kde tedy vzít dostatečně pevný a současně lehký materiál, který navíc odolá korozi, útokům mikrometeoritů, tahu způsobenému gravitací Měsíce či nelítostným vichrům v atmosféře?

Přestože orbitální výtah má být stavbou nevídaných rozměrů, řešením se zdají být nanotechnologie (technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů, tedy biliontin metru).

PŘÍLIŠ KRÁTKÉ TRUBIČKY

Už v roce 1991 představuje tým japonského profesora SUMIJO IIJIMY (*1939) novou strukturu uhlíkových atomů. Takzvané uhlíkové nanotrubičky překonávají pevnost oceli v tahu až šedesátkrát. Vědec při svém výzkumu vychází z jiného objevu, tehdy starého pouhých šest let.

Brit HAROLD KROTO (*1939) a Američané RICHARD SMALLEY (1943 – 2005) a ROBERT CURL (*1933) prokázali existenci takzvaných fullerenů – molekul s 60 a více atomy uhlíku uspořádanými do kulovitých tvarů, které jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům.

Dnešní technologie už umí vytvořit uhlíkové nanotrubičky dlouhé několik centimetrů. Kosmický výtah si ale žádá desetitisíce kilometrů. Dokážeme se těmto požadavkům v dohledné době přiblížit?

ŠPLHAJÍCÍ STROJE

Přestože prozatím nemáme materiály potřebné k postavení orbitálního výtahu, odborníci už docela dobře vědí, jak bude konstrukce postupovat. Ze satelitu se začínají spouštět současně dvě lana: jedno směrem k Zemi, druhé opačným směrem.

Na to se později umístí protizávaží, aby bylo výtahové lano neustále dokonale vypnuté. Když relativně slabé lanko dorazí k Zemi, ukotví se na startovní plošině a na řadu přicházejí takzvané climbery – speciální stroje, které začnou po laně šplhat vzhůru a ponesou další vrstvy lana, aby se zvýšila jeho celková nosnost.

Nebezpečí! Vědci se shodují, že smrtící Van Allenovy pásy jsou důsledkem kolize magnetického pole Země se slunečním větrem.

ZNÁSOBÍME BABYLONSKOU VĚŽ?

Fyzika nás učí, že geostacionární družice musí být umístěna nad rovníkem. Ten ale z velké části probíhá světovými oceány. Může tato skutečnost celý plán zhatit? Někteří vědci uvažují o ukotvení lana na plovoucí plošině, což by umožňovalo v určitém rozsahu manévrovat a vyhýbat se rovníkovým pasátům.

Právě ty jsou důvodem, proč jiní konstruktéři umisťují své plošiny na pevninu, nejlépe do hor. Další návrhy jsou ještě odvážnější: podle nich by lano spuštěné z vesmíru končilo podobně jako v Ciolkovského snech na vrcholku gigantické věže vysoké nejméně 50 kilometrů.

Pro srovnání můžeme nabídnout současnou nejvyšší budovu světa, stále ještě nedokončený mrakodrap Burj Dubai v Dubaji v bohatých Spojených arabských emirátech. Přestože majitelé konečnou výšku úzkostlivě tají, dosáhne pravděpodobně 900 metrů.

Dokáže lidstvo vybudovat padesátkrát vyšší objekt a mnohokrát překonat i bájnou Babylonskou věž?

ZABIJÁCI ÚTOČÍ

Pokud vyřešíme otázku pevnosti lana i umístění stanice, čeká nás další palčivý problém: Jak pohánět výtahové kabiny? U obyčejného výtahu je snadné natáhnout kabel pro přívod elektřiny. Nic takového si konstruktéři orbitálního výtahu dovolit nemohou.

Stejně tak nepřichází v úvahu naložit potřebnou zásobu paliva. Vypadá to, že pohon budou muset obstarat solární panely. Protože ale přísun slunečních paprsků není dostatečný a trvalý, přijdou na řadu výkonné lasery, které z povrchu země nebo z oběžné dráhy budou solární panely neustále ozařovat.

Pokud tedy máme pevné lano i pohyblivé kabiny, můžeme se pustit do detailů. Jedním z nich je, jak se vyhnout útoku nebezpečných kosmických zabijáků.

STOUPÁNÍ NA SMRT

Kosmičtí zabijáci je označení, které se ujalo pro takzvané Van Allenovy pásy zvýšené radioaktivity kolem planety. Objeveny byly už v 50. letech minulého století a jsou tvořeny nabitými částicemi, které zachytilo magnetické pole Země.

Dosud před námi skrývají mnohá tajemství, ale jedno víme určitě. Jejich záření může poškodit sluneční baterie a palubní elektroniku a při delším pobytu ohrozit i zdraví cestujících ve výtahu. Jak se projeví zvýšená radioaktivita při pravidelném provozu orbitálního výtahu? Nebudeme pasažéry vlastně vysílat vstříc plíživé smrti?

Vesmírná doprava se díky revoluční technologii nejspíš stane cenově dostupnější.

PÁD Z OBĚŽNÉ DRÁHY

Zcela z jiného soudku je nebezpečí teroristického útoku. Vždyť jaké jiné pozemské zařízení by více lákalo někoho, kdo touží způsobit co nejrozsáhlejší škody s co nejvyšší publicitou? Přerušení lana v kterémkoliv místě by mělo nedozírné následky.

Jakou paniku by asi způsobilo několik desítek tisíc kilometrů dlouhé lano, řítící se v nekontrolovaných spirálách k zemskému povrchu?

ODPOČÍTÁVÁNÍ UŽ ZAČALO

Přípravami kosmického výtahu se vážně zabývá konsorcium amerických firem LiftPort Group. Před dvěma lety dokázali vědci z této organizace spustit z balonu stuhu z uhlíkového kompozitního materiálu dlouhou 1600 metrů.

Pokud by byly k dispozici uhlíkové nanotrubičky, výsledek by byl pravděpodobně ještě lepší. Bude to ale stačit?

Zmínění konstruktéři jsou přesto optimističtí: Za datum zprovoznění výtahu zvolili 27. říjen 2031, a na svých internetových stránkách už dokonce zahájili odpočítávání.

V KOSMU NANEČISTO

Umělci vytvářejí drobné skici, architekti staví modely, hudebníci pořizují demonahrávky. Jaké zkoušky nanečisto by mohli zkusit konstruktéři orbitálního výtahu? Budou stačit výpočty a počítačové simulace?

Prostředí ke zkouškám funkčních prototypů existuje – jen bude třeba vydat se mimo tuto planetu. Kosmické výtahy na jiných nebeských tělesech budou mít nepochybně jiné podmínky vzhledem k rozdílné gravitaci, ale přesto se mohou stát důležitou součástí vývoje dopravního prostředku budoucnosti.

Orbitální výtah na Měsíci by neměl natolik náročné požadavky na pevnost lana, abychom nebyli schopni je vyrobit z již dnes dostupných materiálů. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o zřízení lunárních dolů či průmyslových podniků, existence levné dopravy na oběžnou dráhu by jistě znamenala větší zájem investorů.

KLIČKOVÁNÍ PŘED MĚSÍCEM

Také výtah na Marsu by mohl využít i méně odolných materiálů, protože jeho gravitace dosahuje pouze 38 procent pozemské. Lano by navíc bylo podstatně kratší – geostacionární oběžná dráha je mnohem níže.

Naproti tomu by se konstruktéři působící na rudé planetě museli vypořádat s komplikací, která na zeměkouli nehrozí: marsovský měsíc Phobos provází svou domovskou planetu velmi nízko. Srážka s měsícem o průměru 22 kilometrů by samozřejmě byla pro koncovou stanici výtahu osudná.

Pokud bychom nedokázali přesunout Phobos na vyšší oběžnou dráhu, zřejmě by družice nesoucí lano výtahu musela být schopna aktivně manévrovat.

SMÍCH UŽ NÁS PŘEŠEL

Má vybudování orbitálního výtahu ekonomické opodstatnění, nebo je pouhou teoretickou libůstkou vědeckých kapacit? Dnes stojí vynesení jednoho kilogramu nákladu na geostacionární dráhu přibližně 20 000 dolarů (tedy zhruba 400 000 korun), orbitální výtah to podle propočtů dokáže stokrát levněji.

Zhruba 30 milionů dolarů by mělo stát postavení celého systému. Taková částka se zdá být astronomická, ale je třeba si uvědomit, že start jednoho raketoplánu si vyžádá náklady blížící se miliardě dolarů.

Případné další výtahy na jiných místech planety by už navíc byly podstatně levnější než první prototyp.

Podle A. C. Clarka vybuduje lidstvo kosmický výtah do 50 let od chvíle, kdy se tomuto nápadu přestane smát. Dávno už se nesmějeme. Jak už jsme řekli, odpočítávání začalo. Stane se fantastická myšlenka realitou?

Štítky:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 4.10.2022 153
Snad každé velké jezero světa má také svou vlastní příšeru. Rozlehlé ruské jezero Bajkal staré desítky milionů let rozhodně není výjimkou. Na rozdíl od ostatních jezer obývaných převážně záhadnými ještěry však v Bajkalu údajně žijí vyspělé bytosti podobné lidem.     Ruský moderní folklor líčí tajemné obyvatele prastarého jezera jako napůl žraloky a napůl lidi. […]
od Dalibor Vrána 3.10.2022 2.0tis
Hluboké vietnamské džungle prý mohou obývat stvoření zvaná batutut, neboli „lesní lidé“. Zmínka o nich se poprvé objevuje už v roce 1947, ale až v 70. letech se jim dostává větší pozornosti díky svědeckým výpovědím vojáků. O nich později ve své knize Podivné, ale pravdivé příběhy z války ve Vietnamu píše americký válečný veterán Kregg […]
od Dalibor Vrána 3.10.2022 2.5tis
Jezero Brosno leží zhruba 400 km na jih od Moskvy. Rozlohou neohromí, ale za to v některých místech sahá až do hloubky 160 metrů. A právě tam má přežívat obrovský ještěr, který se čas od času vynoří. Podle legend k smrti vyděsí už tatarské nájezdníky v 9. století. Tehdy se chystají dobýt ruské město Novgorod, […]
od Mirek Brát 3.10.2022 2.7tis
Pokud bychom si někde přečetli, že statný Skandinávec zapomněl na ostrově Madeira myšku, možná by nás napadlo cosi o roztržitém digitálním nomádovi, co rád tráví zimní siestu, nejlépe s notebookem pod hlavou, přeci jen v teplejších krajích. Není však myška jako myška… Madeira, potažmo Madeirské souostroví, je portugalská autonomní oblast v Atlantském oceánu. Osídlena byla právě Portugalci, kteří […]
od Dalibor Vrána 2.10.2022 1.6tis
Píše se rok 1933 a baron Georg Günther von Forstner (1882–1940), bývalý kapitán německé ponorky U-28 z bojů 1. světové války, usedá k rozhovoru s novinářem. Chce vypovědět příběh, který ho budí ze spaní už skoro 20 let… Příběh zkázy britského parníku Iberian, k níž dochází nedaleko Irska 30. července 1915, po mohutném torpédování. Podvodní […]