30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Nejpodivnější mumie světa: Buddhistický mnich zemřel, ale přesto žije dál
Nejpodivnější mumie světa: Buddhistický mnich zemřel, ale přesto žije dál
od 24.2.2022
2.9tis
Část nádherného kláštera Ivolgin. Foto: Vello Väärtnõu / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
306
SDÍLENÍ
2.9tis
ZOBRAZENÍ

Když v Burjatské republice na Sibiři vzniká v roce 1945 Ivolginský klášter, mnozí této zprávě ani nevěří. Sídlo buddhistických duchovních oficiálně povolené v komunistickém Sovětském svazu!

Část nádherného kláštera Ivolgin. Foto: Vello Väärtnõu / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 V klášteře se skrývá neuvěřitelně zachovalá mumie. Foto: Nikola78rus / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Jedna z klášterních budov Ivolginu. Foto: Oleg Bor / Creative Commons - CC BY-SA 4.0

Chrámový komplex se postupně stává vzdělávacím centrem a pokladnicí prastarých buddhistických rukopisů. Tradičně zde také sídlí hlava všech lámů na území Ruska, takzvaný Pandita Khambo.

reklama

Dnes je ale chrám proslulý především tím, že v jeho prostorách se skrývá jedna z největších záhad současnosti. Muž, který zemřel, aniž by přestal žít. Malý Daši-Doržo Itigelov se objevuje v burjatské komunitě znenadání.

V roce 1857 je zhruba pětiletý chlapec obyčejným chudým pasáčkem krav. Nikdo nezná jeho rodiče. Hocha odvedou do nejbližšího buddhistického kláštera. O půl století později se Daši-Doržo Itigelov stává hlavou buddhistů v celém Rusku.

Nyní je z něj Pandita Khambo láma XII. Stává se uznávanou autoritou a pro svět sepíše více než 50 knih o buddhismu.

Uplyne dalších 10 let. Daši-Doržo Itigelov cítí, že se blíží jeho čas. Usedne do pozice lotosového květu a svolá své učedníky. Žádá po nich, aby pronesli slova staré pohřební modlitby. Ale kdo to kdy slyšel – modlit se za mrtvého, který ještě žije?

reklama

Itigelov tedy začíná sám a oni se nesměle přidávají. „Za 75 let se k vám vrátím a budu stejně živý, jako jsem dnes,“ slibuje. Pak během meditace přestane dýchat. Tělo lámy Itigelova je 15. června 1927 umístěno do krychlového sarkofágu z cedrového dřeva.

Starý muž v něm podle svého přání sedí přesně tak, jak tento svět opustil. K poslednímu odpočinku je uložen v mauzoleu Huhe Zurhen, kde spočívají i ostatky jeho předchůdců. Už při pohřbu si všichni kladou otázku: Co bude za oněch dlouhých 75 let? Vstane Pandita Khambo opravdu z mrtvých?

V klášteře se skrývá neuvěřitelně zachovalá mumie. Foto: Nikola78rus / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
V klášteře se skrývá neuvěřitelně zachovalá mumie. Foto: Nikola78rus / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

PŘÍSNĚ TAJNÁ EXHUMACE

Lámové to tak dlouho nevydrží. Už v roce 1955 skupina nejvyšších představitelů ruského buddhismu za osobní účasti tehdejšího Pandita Khambo lámy XVII. Darmajeva nahlédne do Itigelovova sarkofágu.

reklama

Kněz sedí stále v pozici lotosového květu a jeho tělo je netknuté rozkladem. Lámové mu za příslušných obřadů převléknou nové roucho a uloží mrtvého zpět do mauzolea. Vše proběhne za přísného utajení před úřady.

Podruhé se k lámovu hrobu vypraví delegace buddhistických kněží v roce 1973. Tentokrát ji vede Pandita Khambo láma XIX. Gombojev. Znovu mohou všichni přítomní dosvědčit, že tělo nebožtíka je stále zachovalé.

V roce 2002 konečně uplyne doba, kterou Itigelov před smrtí určil pro své zmrtvýchvstání. Sám Pandita Khambo láma XXIV. Ajušejev přichází 10. září v doprovodu nejvyšších kněží k hrobu svého dávného předchůdce.

Sarkofág je definitivně vyzvednut a přenesen do Ivolginského chrámu. Po otevření všichni vydechnou úžasem. Ani teď, po 75 letech, starý láma vůbec jako mrtvý nevypadá! Pravda, rysy jeho tváře už nejsou, co bývaly, ale pořád je to on.

Lámové uloží Itigelova do speciální skleněné vitríny ve druhém patře kláštera. Jen několikrát do roka smějí věřící „živého mrtvého“ spatřit.

Jedna z klášterních budov Ivolginu. Foto: Oleg Bor / Creative Commons - CC BY-SA 4.0
Jedna z klášterních budov Ivolginu. Foto: Oleg Bor / Creative Commons – CC BY-SA 4.0

JAK VYPADÁ 75  LET PO POHŘBU?

„Klouby se ohýbají a tkáně jsou na omak měkké jako u živého člověka,“ shrnuje první dojem profesorka Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě Galina Jeršovová. Církevní představitelé se velkoryse uvolují poskytnout vzorky k analýze.

Experti tak získají několik Itigelovových vlasů, pár šupinek kůže a dva odstřižky nehtů. Vzorky lámových tkání poté podrobí analýze pomocí jaderné magnetické rezonance.

„Na základě výsledků můžeme říci, že tělo odpovídá tělu člověka, který zemřel maximálně před 12 hodinami,“ informuje vedoucí Centra soudního lékařství ruského ministerstva zdravotnictví Viktor Zvjagin.

„Vzorky odebrané 75 let po pohřbu potvrzují, že kůže, vlasy a nehty zesnulého se nijak neliší od živých tkání,“ souhlasí Galina Jeršovová.

„Pomocí infračervené spektroskopie jsme prokázali, že bílkovinné frakce mají stejné vlastnosti jako vzorky odebrané živým osobám – našim vlastním zaměstnancům, a dokonce i mně samotnému,“ informuje Viktor Zvjagin.

Sám si ale dobře uvědomuje, že řadu dalších expertíz bude takřka nemožné provést. Rád by použil počítačovou tomografii nebo neutronovou aktivační analýzu. Jenomže z etických a náboženských důvodů lámovo tělo do laboratoře nelze odvézt.

Foto: Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.2tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.4tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej