Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Největší tajemství mysli

Odkud se berou intuice či předsmrtné vize? Mladá dívka přijede do Českého Krumlova. Nikdy předtím ho nenavštívila, přesto ji ovládne intenzivní pocit: Tady už jsem přece byla! Takzvané déjà vu prožila alespoň jednou za život drtivá většina lidí.

Co tyto záhadné jevy v našem mozku způsobuje, a mohou mít nějakou souvislost s nadpřirozenými schopnostmi?

Mnohdy si namlouváme, že svá rozhodnutí i chování podřizujeme hlasu rozumu. Není to však jenom iluze? Někdy záhadným způsobem vytušíme, že bychom měli jet do práce jinou cestou, a vzápětí se ukáže, že na naší obvyklé trase se vytvořila dopravní zácpa.

Jindy nám unikne, že na domovní dveře kdosi vylepil upozornění, že nepoteče teplá voda. Přitom to bylo napsáno tučným písmem s vykřičníky. A často trpíme nevysvětlitelným strachem z určitých zvířat, věcí či lidí.

Některé stavy naší mysli zůstávají hádankou i pro dnešní vědu…

Tajemství paměti: Je dědičná a sdílíme ji s ostatními?

Vždy, když malý Adam zaslechne zvuk letícího letadla, běží se schovat do sklepa. Dělá to tak od doby, co se naučil chodit. V tom samém sklepě se přitom krčil při náletech za druhé světové války jeho dědeček.

Starý pán však zemřel ještě před chlapečkovým narozením a nikdo Adámkovi o hrůzách války nevyprávěl. Tak proč se chová tak zvláštně? Někteří si myslí, že chlapeček je reinkarnací svého dědečka, existuje však i jiné, zrovna tak záhadné, vysvětlení.

Dokazují pokusy na myších, že si zkušenosti předků neseme v genech?

ZDĚDENÝ STRACH?

Profesoři psychiatrie a neurobiologie kerry ressler a brian dias provádějí v laboratořích lékařské univerzity v Atlantě zvláštní experiment. Samce myší vypouští na plochu, do níž přivádějí elektrický proud.

Zásahy proudem vždy doprovází pach třešní. Brzy myši začnou před touto vůní prchat, ačkoliv už žádná bolest nepřijde. Stejně reagují na pach i jejich potomci v dalších dvou generacích. Sami přitom traumatem zásahu proudem neprošli.

Předali jim tuto zkušenost jejich předkové? „Fenomén byl zaznamenán i u myší, které se narodily ze zkumavky, a svého otce tak nikdy nepoznaly,“ upozorňují výzkumníci. Tvrdí, že traumatická zkušenost jedinců se vepíše do DNA, a takto změněná genetická informace je předána potomkům.

Tento výzkum uveřejnili Ressler s Diasem roku 2014. Zatím však zkoumali možné genetické předávání zkušeností pouze prostřednictvím samců. Potvrzují výsledky jejich pokusu, že paměť je dědičná? Možná by se touto cestou daly vysvětlit i domnělé prožitky z minulých životů?

Nevyzpytatelná pozornost: Proč nám některé věci unikají?

Schopnost vnímat své okolí mnohdy přeceňujeme. To odhalili koncem minulého století ve svém slavném experimentu američtí psychologové Daniel Simons (*1969) a jeho kolega christopher chabris (*1966). Ti pustili vybrané skupině lidí video basketbalového zápasu.

Dotazovaným dali za úkol spočítat, kolikrát si tým v bílém přihraje míč. Na záznamu se také na několik vteřin objevila žena uhodila do hrudi. Polovina diváku si jí však vůbec nevšimla. Jak je to možné?

Takzvaný experiment neviditelné gorily dokazuje, že naše smysly nás klamou.

NEVIDITELNÝ MUŽ

Simons a Chabris si ověřili lidskou nevšímavost i v dalších pokusech. Jeden z psychologů se například ptal lidí na cestu do univerzitního kampusu. Po několika vteřinách se mezi něj a dotazovaného vecpali dva muži nesoucí dveře.

V tu chvíli si psycholog vyměnil místo se svým kolegou. Přesto si nadpoloviční většina lidí vůbec nevšimla, že náhle hovoří s někým jiným! Britský herec alexis conran (*1972) zase v pořadu Ovládání mysli rozdával lidem v ulicích Londýna letáčky se svou vlastní fotografií.

Na lístku stálo, že jde o hledaného muže. „Pokud na něj narazíme, určitě na něj upozorníme,“ slíbila Conranovi většina kolemjdoucích, aniž by si všimla, že hledí do tváře hledaného. Psychologové tento jev nazývají percepční slepotou.

Domnívají se, že jde o obrannou strategii našeho mozku. V určitých chvílích jsme prostě tak přehlceni informacemi, že část pozornosti prostě vypneme. Můžeme tak vysvětlit mnohé kouzelnické triky? Jsou naopak někteří jedinci všímavější k svému okolí, a proto vidí například duchy?

Zážitky blízkosti smrti: Dokazují existenci duše?

Kniha amerického psychiatra Raymonda A. Moodyho (*1944) Život po životě, jež vyšla roku 1975, vyvolala senzaci. V ní a dalších svých publikacích popisuje lékař zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí.

Tyto prožitky se nazývají anglickou zkratkou NDE (near death experience, tj. zkušenosti blízkosti smrti pozn. red.) a vykazují shodné rysy. Mnoho lidí během chvil, kdy bojovali o život, zažilo pocit opuštění svého těla, prolétali světelným tunelem, setkali se svým blízkými či jakousi bytostí, kterou později označili za Boha.

Jsou tyto zkušenosti důkazem posmrtného života?

PODIVNÉ SKUTEČNOSTI

Americký neurochirurg Alexander Eben (*1953) je přesvědčeným materialistou. Roku 2008 se však nakazí závažnou chorobou bakteriální meningitidou. Celý týden leží v kómatu. Po tom se nejen zázračně uzdraví, ale tvrdí, že se v bezvědomí setkal se samotným zdrojem vší existence, dá se říci Bohem.

„Chci zasvětit svůj život tomu, abych prokázal, že jsme mnohem víc než naše fyzické mozky,“ prohlašuje po svém probuzení lékař. Mnozí jeho kolegové však zůstávají skeptičtí. Domnívají se, že NDE jsou pouhými halucinacemi, které produkuje mozek s nedostatkem kyslíku.

Podobné zkušenosti se navíc podle skeptiků objevují i po požití některých drog, například LSD. Jenže zážitky odpoutávání od těla a světelné vize se často nevyhýbají ani těm, kteří jsou umírajícím na blízku.

Jde o jakousi formu telepatie, nebo důkaz, že nějaká část našeho já přežívá i po fyzické smrti?

Podivné déjà vu: Proč ho zažíváme?

Někdy se nás zmocní silný pocit, že to, co právě prožíváme, už jsme kdysi zažili. Naše mysl nás přesvědčuje, že ulici, kterou procházíme poprvé, známe už z dřívějška. Tomuto prožitku se říká déjà vu a podle odborníků ho alespoň jednou za život zaznamená až osmdesát procent lidí.

Vědci už dlouhá léta tento jev zkoumají a neméně zajímá také všechny záhadology. Jejich odpovědi na otázku, co déjà vu je, se pochopitelně velmi liší. Které vysvětlení se více blíží pravdě?

Pocit déjà vu prý zažívá až osmdesát procent lidí.

KLAME NÁS MOZEK?

V roce 2012 zkoumá déjà vu český neurolog Milan Brázdil (*1962). „U více než stovky zdravých dobrovolníků jsme provedli vyšetření mozku magnetickou rezonancí a porovnali velikosti jednotlivých mozkových oblastí mezi těmi, kteří nikdy déjà vu nezažili, a těmi, u nichž se naopak déjà vu vyskytovalo či vyskytuje,“ popsal výzkum lékař. Ukázalo se, že ti, kteří se někdy se záhadným fenoménem setkali, měli menší hipokampus, část mozku, jež zodpovídá za uchování informací krátkodobé paměti. K tomu mohlo dojít například po vystavení dlouhodobému stresu, nedostatku spánku či prodělání zánětu.

Vzniká tedy déjà vu v důsledku nesprávného fungování našeho řídícího orgánu? Esoterici nabízejí jiné vysvětlení. Podle nich může jít o vzpomínku z astrálního cestování, k němuž prý může docházet během spánku.

Někteří také věří, že před svým narozením spatříme různé scénáře, jak se náš život bude odvíjet. V déjà vu se na tyto zapomenuté informace rozpomeneme. Proč k tomu však dochází u některých lidí častěji?

Záhadné fóbie: Jak vznikají?

Z kanceláře hlavní účetní se ozve strašlivé zaječení. Její kolegové se honem běží podívat, co se nebohé ženě stalo. „Po stole leze pavouk!“ roztřesenou rukou ukazuje svým spolupracovníkům jinak velmi vyrovnaná čtyřicátnice.

Arachnofobií, tedy chorobným strachem z pavouků, trpí značný počet lidí, zejména žen. Dalších jedinců se zase zmocňuje panika při pomyšlení, že by měli jet výtahem. A existují i méně známé strachy – např.

hrůza z knoflíků. Proč v nás určité situace, věci či lidé vyvolávají pocit ohrožení?

Při regresní terapii je prý možné nahlédnout do minulých životů.

ZASUTÉ VZPOMÍNKY

Většina odborníků se domnívá, že fobie vznikají jako reakce na nějaké trauma z dětství. Někdy ho prý ani nemusíme osobně prožít, stačí, když nás například rodiče budou před něčím opakovaně varovat. Někteří záhadologové ovšem tvrdí, že fobie mají kořeny v minulých životech.

Na ně se můžeme rozpomenout v takzvané regresní terapii, která pracuje s prožitky v hypnóze. Bez ohledu na existenci či neexistenci minulých životů mnoha lidem tato metoda skutečně pomohla zbavit se jejich strachu.

Pojí se s tím však i nebezpečí. „Bohužel nejen já jsem se asi setkal s případy, kdy po nejrůznějších ,terapiích‘ reinkarnační povahy skončili pacienti po takových sezeních na uzavřených psychiatrických odděleních s diagnózou akutní psychotické poruchy,“ tvrdí psychoterapeut Prokop Remeš (*1952).

Měli bychom se tedy při léčbě fobií spolehnout raději na tradiční terapeutické metody?

Záhadná intuice: Vyplatí se na ni spoléhat?

Někdy nám jakýsi vnitřní hlas řekne, abychom udělali něco jinak než obvykle, že máme navštívit rodiče či že tomuto člověku se můžeme svěřit se svými problémy. Uposlechnutí toho neviditelného rádce nás často ušetří nepříjemností, nebo dokonce přinese prospěch.

Tento jev se označuje jako intuice a prý ji mají mnohem rozvinutější ženy. Nikdo dosud nevysvětlil, odkud se tento hlas v naší mysli bere. A jak vůbec poznáme intuici od běžných představ?

Zachránilo americkému průmyslníkovi život neblahé tušení jeho matky?

PŘEDTUCHY, NEBO BLUDY?

Americký průmyslový magnát George Washington Vanderbilt (1862–1914) se má v dubnu roku 1912 vracet do rodných Spojených států na Titaniku. Na poslední chvíli však svou rezervaci zruší. Důvodem jsou naléhavé prosby jeho matky, aby cestu odložil.

Toto rozhodnutí mu zřejmě zachránilo život. V takovém případě se intuice mění v předtuchu. Tato varování se podle psychologů rodí v našem podvědomí a čerpají ze zapomenutých prožitků. Záhadologové dokonce tvrdí, že tyto zkušenosti jsme mohli načerpat v minulých životech!

Jenže ne vždy se vyplácí vnitřním hlasům naslouchat. Může totiž jít o bludy, které jsou průvodním znakem vážných duševních poruch. Jak tedy poznáme, že se máme řídit svým šestým smyslem?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...