reklama
5. července 1835: Profesor matematiky James Hamilton náhle sám od sebe vzplane, zvládne se však uhasit, a je zřejmě jedním z mála lidí přeživších samovznícení.
Domů     Zázraky
Pohřešuje se 4000 vojáků: Kam zmizela Caesarova Devátá legie?
Dalibor Vrána
od Dalibor Vrána 15.6.2019
5.0tis
47
SDÍLENÍ
5.0tis
ZOBRAZENÍ

Oddíl těch nejlepších mužů, před nímž se třesou všichni nepřátelé. Slavní bojovníci, které vede sám Julius Caesar a jimž podlehne většina Galie. Tato armáda vycvičených profesionálů se jednoho dne zničehonic ztratí.

Není po ní ani vidu ani slechu a nikdo nikdy nezjistí, co se vlastně stalo. Tedy až do léta roku 2010, kdy jsou nalezeny ruiny tábořiště, kde mohla armáda pravděpodobně pobývat…

Julius Caesar (100–44 př. n. l.) zavelí k útoku a armáda ozbrojených mužů se vydá kupředu a tasí meče. Strategie perfektně vyzbrojených vojáků je dokonalá a proti jejich způsobu boje nemá soupeř absolutně šanci.

Doslova ho rozdrtí! Kdyby jen předtím tušil, že má co dočinění s Devátou legií zvanou Hispana! Do tohoto vojska totiž patří elitní bojovníci, kteří mají pověst neporazitelných. Vzniká již roku 58 př. n . l.

a je nejstarším uskupením císařské římské armády. Známé je úspěšné zapojení Hispany do galských válek (58–51 př. n. l.) a během asi 150 let svého fungování získává řadu válečných kořistí i vyznamenání. V roce 43 n.

l. se jednotka účastní invaze do Británie a následně jako by zmizela z povrchu zemského. Zde její stopy nevysvětlitelně končí. Co se mohlo stát?

Co se stalo s Caesarovo legendární vojenskou jednotkou?

STOPA VEDE DO…

Dalším úkolem legie je postupné dobytí Anglie a Skotska. Odchází do provincie Britannia a připravuje strategii. Jediné, co se nám dochovalo o jejím pozdějším působení, jsou zprávy o přesunu do Yorku, kde mají vojáci stavět jednu z bran nové kamenné pevnosti nad řekou Ouse.

Pak ale existuje ještě několik hypotéz, které spekulují o dalším působení Deváté legie. Když je v oblasti Silchester v anglickém Hampshiru nalezen malý bronzový orel, badatelé se domnívají, že legionáři mohli putovat právě sem.

Jenže proč by o takové cestě neexistovaly žádné zmínky? Navíc je tu i jiná možná verze – vojáci pochodovali do Skotska, kde byli pobiti divokým kmenem Piktů. A nabízí se ještě další vysvětlení: muži mohli být převeleni do jiné části římského impéria, pravděpodobně do Nizozemí, kde se usadili.

Také se prý mohli účastnit stavby Hadriánova valu, který byl budován od roku 122 v severní Anglii. Jenže to žádné prameny nepotvrdí. Snad i proto se vynořují teorie, které proklamují, že se členové Hispany zkrátka rozplynuli ve vzduchu, či že je pohltil neznámý mrak!

Je snad i takové řešení možné? Kde stateční muži nakonec skončili?

Mohl se vojákům stát osudným podivný mrak?

OHROMUJÍCÍ NÁLEZ

V srpnu roku 2010 odhalují archeologové mezi vesnicemi Dishforth a Leeming Bar v severním Yorkshiru zbytky průmyslové zóny z římského období. Z ruin komplexu je patrné, že sestával z vodního mlýna používaného na drcení zrní a fungoval jako samostatná výrobní jednotka.

Badatelé zde objevují také kosti zvířat, mince, produkty kovodělné práce a stopy po 14 lidských kremacích. Domnívají se, že zařízení je příbuzné s pevností Healam Bridge, která pochází z doby před 2000 let a stojí nedaleko.

Mohl snad komplex sloužit elitnímu vojsku? Sestává z mnoha dřevěných budov, ve kterých byl údajně ustájen dobytek a pracovalo se v nich. „Víme hodně o římských pevnostech, byly široce studovány, ale vybudovat průmyslovou oblast s mlýnem je skutečně vzrušující,“ říká Blaise Vyner, šéf týmu pro kulturní dědictví.

Mohla zde pobývat také ztracená Devátá legie? Válečníci mají v oblasti zanechat svou stopu, přesněji ve městě Isurium Brigantum (dnešní Aldborough), které se nachází nedaleko. Právě zde je totiž nalezena dlaždice, která nese označení Deváté legie!

Zakotvila tu snad Hispana na delší dobu? Bylo konečně nalezeno místo posledního pobytu ztracené legie?

Autor článku: Michaela Vondrušková

Foto: toritto.wordpress.com, theincredibledaddy.com, historyhit.com
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.9tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.8tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]