15. srpna 1977: Astronom Jerry Ehman zachytí tzv. Wow! signál, nikdy nevysvětlený úzkopásmový signál přicházející zpoza hranic Sluneční soustavy.
Domů     Neobjasněné události
Posednutí cizími jazyky
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 27.4.2021
4.4tis
Xenoglosie je údajný paranormální jev, při kterém je pozorovaná osoba v transu či hypnotickém stavu schopna mluvit cizím jazykem, který se nikdy neučila. Tímto jevem se zabývá parapsychologie. Foto: jarmoluk / pixabay
56
SDÍLENÍ
4.4tis
ZOBRAZENÍ

Naučit se cizí jazyk není vždy tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, a často se jedná o běh na dlouhou trať. Existují však tací, kteří dokážou používat jazyk v mluvené i písemné komunikaci, aniž by se ho kdy předtím učili. Tento paranormální fenomén se označuje pojmem xenoglosie.

Xenoglosie je údajný paranormální jev, při kterém je pozorovaná osoba v transu či hypnotickém stavu schopna mluvit cizím jazykem, který se nikdy neučila. Tímto jevem se zabývá parapsychologie. Foto: jarmoluk / pixabay Termín xenoglosie zavedl francouzský parapsycholog Charles Richet (1850-1935) v roce 1905. Foto: cocoparisienne / pixabay V současnosti se tento jev nepovažuje za vzácný, jeho výskyt je častější, jelikož z lidí opadl strach o něm mluvit. Foto: StockSnap / pixabay Nejvíce případů xenoglosie je reflektováno u dětí. Vědci se domnívají, že xenoglosie je patrně jedním z projevů schizofrenie – duševní poruchy rozdvojené osobnosti. Foto: 8385 / pixabay Americký psychiatr Ian Stevenson (1918-2007) z univerzity ve Virginii se touto problematikou zabýval a přišel s tvrzením, že se jedná o reinkarnační fenomén. Foto: DariuszSankowski / pixabay

Nejznámějším výskytem xenoglosie, který se odehrál v Anglii v roce 1931, byl případ mladé dívky Ivy Carter Beaumont, vystupující pod pseudonymem Rosemary. Dívka v jednom britském spiritistickém kroužku hovořila v transu staroegyptsky.

Tvrdila, že k ní promlouvá Telika-Ventiu, manželka egyptského vládce Amenhotepa III. Prostřednictvím Rosemary poté běžně promlouvala také Lady Nona, chráněnka Teliky-Ventiu. Vyřčené fráze byly zaznamenány a předány na prozkoumání egyptologům.

Rosemary byla vědci sledována po dobu pěti let – jedná se tedy o nejvíce prozkoumaný případ xenoglosie.

Termín xenoglosie zavedl francouzský parapsycholog Charles Richet (1850-1935) v roce 1905. Foto: cocoparisienne / pixabay

SVĚDKYNĚ KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ?

Výskyt xenoglosie byl zaznamenán ve 20. letech minulého století i u katolické stigmatičky Terezie Neumannové. Terezie byla částečně ochrnutá, prodělala totiž několik zranění a pádů, přišla také o zrak, který jí však byl zázračně navrácen, když se modlila ke sv.

Tereze. Jednoho dne se na ženině těle začaly objevovat krvavé rány podobné těm, jaké měl při ukřižování Ježíš Kristus. Jejich přítomnost nebyla osvětlena, žena si údajně rány sama nezpůsobovala. Stigmata neboli svaté Kristovy rány se na jejím těle objevovaly každý pátek, a tak žena opakovaně prožívala Kristovo umučení.

K zraněním se přidal i výskyt xenoglosie. Terezie začala plynně užívat aramejštinu – jazyk, kterým se mluvilo v Palestině v Kristově době. Některá slova byla podle jazykových znalců skutečná, jiná však nedávala smysl. Terezie pronášela slova také v hebrejštině a řečtině.

V současnosti se tento jev nepovažuje za vzácný, jeho výskyt je častější, jelikož z lidí opadl strach o něm mluvit. Foto: StockSnap / pixabay

HLUBOKÉ KOŘENY

Nejstarší případ xenoglosie zaznamenal Hérodotos v řeckých věštírnách. Xenoglosii lze nalézt i v Bibli v seslání Ducha svatého na apoštoly, popisované ve Skutcích Apoštolů (Sk, 2, 1-13):

A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk, 2, 3-4).

Kvůli přepisům a úpravám biblických textů však nelze považovat výklad za zcela věrohodný.

Nejvíce případů xenoglosie je reflektováno u dětí. Vědci se domnívají, že xenoglosie je patrně jedním z projevů schizofrenie – duševní poruchy rozdvojené osobnosti. Foto: 8385 / pixabay

STRACH Z NEZNÁMÉHO

V minulosti byly osoby se schopností xenoglosie považovány za podivné, posedlé ďáblem, veřejnost se jich obávala, proto často docházelo k přizvání exorcisty, jenž měl nevysvětlitelnou schopnost napravit.

Nejčastěji k těmto situacím dochází v transu nebo po úrazu. Pro parapsychology je to senzace, pro jazykovědce a další odborníky je jev záhadou. Spiritualisté se domnívají, že za to může duše jiné bytosti, mohla by to být i vzpomínka na minulý život či právě posednutí démonem. Vědci oproti tomu zastávají názor, že by se mohlo jednat o genetickou paměť.

Americký psychiatr Ian Stevenson (1918-2007) z univerzity ve Virginii se touto problematikou zabýval a přišel s tvrzením, že se jedná o reinkarnační fenomén. Foto: DariuszSankowski / pixabay
Foto: Úvodní foto: jarmoluk / pixabay, Foto 1, 2, 3 a 4 – pixabay
reklama
Související články
od Filip Appl 13.8.2022 2.3tis
Mikronésie ležící v Tichém oceánu severovýchodně od Austrálie je exotickou lokalitou plnou nekonečného oceánu, ale i fascinujících přírodních scenérií. Nedaleko největšího ostrova mikronéské federace se pak rozkládá také jedna z nejzáhadnějších lokalit planety: ruiny prastarého města Nan Madol. Proč do nich už zamířily kroky nejednoho slavného záhadologa? Guvernér kolonie Německá Nová Guinea Victor Berg (1861–1907) si prohlíží […]
od Mirek Brát 12.8.2022 2.7tis
Nizozemsko při hlášení pozorování o výskytu UFO spoléhá na rychlost. Právě proto zde byla zřízena horká linka UFO Hotline. Její idea se zrodila  již v roce 2006. Středisko pro nahlášení výskytu UFO si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat! Po nahlášení výskytu UFO hledají operátoři linky a redaktoři připojeného webu možnou příčinu záhadného jevu. Vznikají […]
od Mirek Brát 11.8.2022 3.2tis
Občas by se mohlo zdát, že UFO má zájem především o velmoci a velké státy. Není to však pravda. I evropské ministáty typu Andorry, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina a Vatikánu jsou pro neidentifikovatelné létající objekty atraktivní vábničkou! Pozorování UFO na obloze nad evropskými ministáty můžeme dokladovat nejen konkrétními událostmi, ale i dobou, po kterou zde […]
od Mirek Brát 10.8.2022 3.1tis
V období let 1817-1819 došlo u pobřeží Gloucesteru ve Spojených státech k mnoha pozorováním velkého mořského hada. Dokonce se podařilo najít údajné mládě tohoto legendárního tvora. Zdálo se, že záhada mořských hadů je jen krůček od vyřešení… Mořský had v lokalitě Gloucesteru na pobřeží Atlantského oceánu byl poprvé pozorován již v sedmnáctém století. Sporadická hlášení o jeho výskytu se […]
od Dalibor Vrána 10.8.2022 3.5tis
Britský hasič Jim Templeton (1920–2011) pořídí 23. května 1964 v hrabství Cumbria na severozápadě Anglie snímek, který ho následně pronásleduje celý život… Hovoří o něm i krátce před smrtí pro televizi BBC: „Byla to normální odpolední procházka. Posadili jsme se do trávy a já řekl dcerce, že ji vyfotím v jejích nových šatech. Nikdy by […]