Domů     Záhady historie
Příchod židů do Čech: Podle legendy ho předpoví už Libuše
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 17.7.2021
5.3tis
Libuše prý spatří příchod židů v prorockém snu. Foto: Creative Commons – volné dílo
604
SDÍLENÍ
5.3tis
ZOBRAZENÍ

Příchod židů do Čech má prý předpovídat už kněžna Libuše. Na smrtelné posteli k sobě nechá zavolat svého syna Nezamysla a prozradí mu, co vidí ve svých snech.

Libuše prý spatří příchod židů v prorockém snu. Foto:  Creative Commons - volné dílo Proroctví o  putujícím národu zná i kníže Nezamysl. Foto:  Creative Commons - volné dílo Vymezené místo brzy nestačí. Josefov, židovské město, je na mapě vyznačen červeně. Foto:  Creative Commons - volné dílo

Vypráví, jak se jí zdálo, že v době vlády jeho vnuka do země přichází zapuzený a utiskovaný národ, který si má zasloužit vlídnost a pohostinné přivítání. A skutečně. Když v 9. století na knížecí stolec nastoupí Hostivít, u Prahy se objeví skupina lidí, která pochází z dalekých krajin.

Muži z družiny k němu promluví: „Jsme z malého národa a jmenujeme se podle svého praotce. Žili jsme klidně a spokojeně daleko od všech koutů světa. Putovali jsme dlouhé dny bez klidu a odpočinku, lesní houštiny nám byly ložem, kámen byl naší poduškou a nebe naší jedinou střechou.

Jsme klidní a pokojní; dopřej nám klidu a dovol nám, abychom se usadili ve tvé zemi. Je dost veliká, aby nás přijala za vlastní, a tvůj národ je dobrý a věrný.“ A protože Hostivít ctí památku své prabáby, dovolí, aby se skupina v zemi usadila.

Proroctví o putujícím národu zná i kníže Nezamysl. Foto: Creative Commons – volné dílo

ŽIDÉ V ČECHÁCH 

S tím, jak léta plynou, skupina se rozšiřuje a už jí nestačí vymezené místo na levém břehu Vltavy. Ve chvíli, kdy nastoupí na trůn Bořivoj I. (852/853–889), je proto židům vyhrazen prostor na druhé straně řeky.

A dalo by se říci, že tady končí legenda a začíná skutečná historie. Putování židů započíná s druhým rozbořením Chrámu v roce 70. Od té doby židé putují po celém světě a dostávají se pochopitelně i do střední Evropy.

Podle historických pramenů se mají do této oblasti dostat někdy v období 10. století. První věrohodná zmínka pochází z roku 965 od cestovatele Ibrahima Ibn Jakuba, který udává: „Město Frága (Praha) je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do obchodu.

Přichází sem z města Kráková Rusové a Slované se zbožím. A z krajin Turků muslimové, židé a Turci rovněž se zbožím a obchodními mincemi. Ti vyváží od nich otroky, cín a různé kožišiny.“ Je přitom jasně doloženo, že první z židovských osad je založena na levém břehu Vltavy v okolí dnešního Újezdu. Druhá pak pod Vyšehradem.

Vymezené místo brzy nestačí. Josefov, židovské město, je na mapě vyznačen červeně. Foto: Creative Commons – volné dílo

UZAVŘENÝ SVĚT

Během první křížové výpravy roku 1096 však dojde k obrovským masakrům potomků Abrahamových. Křižáci vraždí a drancují, neboť si myslí, že je nutné všude pozabíjet „vrahy Kristovy“, bez ohledu na místo. Zuří nejen ve Svaté zemi (Izraeli), kterou chtějí očistit od bezvěrců, ale také po cestě do ní.

V Praze přitom zaniknou židovské osady a dojde k vytvoření jedné jediné. Ta stojí na pravém břehu Vltavy. A její uzavřenost, odlišnost a tajuplnost dají vzniknout nejen svébytné kultuře, ale také množství legend, které se mají v jejích synagogách, hřbitovech a uličkách odehrát.

Foto: Creative Commons - volné dílo
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 4.12.2021 169
Historikové nemají příliš v oblibě tvrzení: Co by bylo, kdyby? Jaký by však byl svět, kdyby životní pouť Adolf Hitlera skončila ve výbuchu, který by na vůdce nacistického Německa vyšlehl v roce 1939 z jihlavského podzemí? V březnu 1939 měl Adolf Hitler v plánu navštívit Jihlavu. Ve městě žila početná německá komunita, ke které plánoval pronést projev před […]
od Pavel Polcar 2.12.2021 2.5tis
Jedním z dinosaurů, který nebyl ušetřen historických nepřesných úprav, byl brachiosaurus, obří býložravý dinosaurus. V první řade je třeba zmínit, že se v žádném případě nejednalo o přežvýkavce tak, jak je známe dnes, tito gigantičtí sauropodi svou potravu maximálně kousali. Ke žvýkání neměli uzpůsobené čelisti ani zuby. Nekýchal To ovšem není jediný omyl, kterého se […]
od Adriana Vojtíšková 1.12.2021 2.7tis
Příběhů o rodičích, kteří odloží své dítě, je možné nalézt bezpočet. Plní nejen stránky odborných knih či novin, ale vyprávějí se o nich i fantaskní historky. Pohádka o Plaváčkovi mezi ně patří.     Český spisovatel a sběratel lidových pověstí Karel Jaromír Erben (1811–1870) ji zachycuje v báchorce o Třech zlatých vlasech děda Vševěda: „Král […]
od Adriana Vojtíšková 30.11.2021 2.6tis
Skotský spisovatel, básník a cestovatel Robert Louis Stevenson (1850–1894) i britský lékař a spisovatel Arthur Conan Doyle (1859–1930) se proslaví psaním knih plných napětí a dobrodružství. Inspirují se během jejich tvorby skutečnými událostmi?   Stevenson otevřeně přiznává řadu inspiračních zdrojů. V eseji Moje první kniha píše o tom, že si do díla Ostrov pokladů vypůjčil […]
od Pavel Polcar 30.11.2021 2.9tis
Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne. Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem. Babylonské zajetí V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen […]