Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Satanismus: Uctívání pekla, nebo přirozenosti člověka?

Oprávněně obávaná nebezpečná sekta, nebo jen nepochopený směr realistického uvažování? Zastánci na něj nedají dopustit a jejich obhajoby znějí pro mnohé logicky. Odpůrci se křižují a vyžadují přísný postih vyznavačů. Satanismus!

Co to vlastně je a kolik různých druhů existuje? Kdo si představuje jen nějaký vlasatý přízrak v dlouhém černém plášti s obráceným křížem na krku, by se prý divil. Je to jen jedna z možných podob. „Skuteční“ satanisté dnes ale údajně dávají přednost dobře padnoucím oblekům a v ruce často nosí manažerský kufřík.

Na první pohled to jsou prý úplně normální lidé, od ostatních k nerozeznání. Vždyť i jejich náboženství je podle nich úplně normální. Nenechte se ovšem mýlit ani jednou z nastíněných podob. EnigmaPlus vás seznámí s tajuplným světem satanismu z několika různých úhlů pohledu!

V poloprázdné tramvaji jede žena středních let a kousek od ní stojí celkem nenápadný mladík. Upřeně ženu pozoruje, jeho oči snad ani nemrkají. Ona ho nemůže vidět. Stojí zády k němu. Přesto se najednou otočí, a aniž by mezi lidmi hledala, její pohled se okamžitě zastaví na mladém muži, který ji už několik minut sleduje.

Jejich pohledy se tvrdě srazí a chvíli probíhá „přetlačování“. Potom mladík jen bezmocně zvedne ruce a řekne: „Promiňte.“ „Nic se nestalo,“ odpoví žena. Na nejbližší zastávce muž vystupuje. Co se to tu odehrálo?

Právě jsme byli svědky údajného satanistického útoku!

Fenomén satanismus co to je?

UBRÁNÍTE SE PŘÍMÝM POHLEDEM?

„V práci jsem se dřív setkávala s jedním mužem. Byl to údajně syn náčelníka jednoho afrického čarodějnického kmene Toga. Od něj jsem věděla o různých čarodějnických praktikách, jak z člověka ,vysát´ energii nebo jak ho zhypnotizovat a získat nad ním moc,“ vypráví MARIE MARKOVÁ z Prahy o podivném tramvajovém setkání.

„Když jsem ucítila ten hypnotizující pohled v zátylku, projel mnou mráz. Ihned jsem si ale vzpomněla, co v takovém případě dělat. Musíte se zhluboka nadechnout a s výdechem vytlačit všechno, co k vám ten druhý člověk vysílá.

Nejdůležitější je ovšem přímý pohled z očí do očí. Tím dáte najevo, že nad vámi nikdo jiný než vy sami nemá žádnou moc.“ Satanismus údajně využívá mnohých čarodějnických praktik. Opravdu satanisté dokáží z člověka vysát jeho energii nebo ho mohou zhypnotizovat a podřídit jeho jednání svým přáním?

NÁBOŽENSTVÍ JAKO KAŽDÉ JINÉ

Nemusí se to každému líbit a odpůrci mohou protestovat. Ale i satanismus je údajně náboženství. Každé náboženství je totiž tvořeno náboženskou skupinou, která zde bezpochyby existuje. Církev satanova funguje téměř po celém světě.

Zakládá své kostely, sdružuje lidi se společným vyznáním, pořádá satanské mše… V podstatě prý jde o náboženství jako každé jiné, jen namísto Boha a různých světců je uctíván ďábel a pekelní démoni. Tady ale vznikají první rozdíly mezi satanisty.

Někteří prý totiž opravdu vnímají satana jako skutečného tvora s kopytem, rohy a ocasem a snaží se ho vyvolat různými magickými rituály. Je snad toto tím důvodem, proč mají lidé ze satanismu a jeho přívrženců strach?

Existuje údajně i satanismus, který považuje satana jen jako symbol svobody, přirozenosti a protestu proti zastaralým křesťanským dogmatům. Satanismus, stejně jako každé jiné náboženství, má také svá pravidla.

I když jich prý není tolik a rozhodně nejsou nikterak striktní. Vraždy a týrání bezbranných nebo vandalismus sem však údajně nepatří. Co je tedy důvodem obav? Jsou to údajně hlavně sekty, které se sice satanem zastřešují, ale se satanismem jako s náboženstvím zřejmě nemají nic společného.

HISTORICKÉ KAUZY DOSAHUJÍ VYSOKO

Ačkoli Církev satanova vzniká až ve 20. století, vyznavači satana jako údajně všemocného „pána temnot“ jsou aktivní už celá staletí.

V historii snad nejznámější vlna satanismu se přehnala Francií na přelomu 17. a 18. století. Jedno ze šetření prý vede dokonce k milence francouzského KRÁLE LUDVÍKA XIV. (1638 – 1715).FRANCOISE ATHÉNAISDE MONTESPAN(1641 – 1707) se snaží s pomocí údajné čarodějnice CATHERINE DESHAYES získat zpět královu lásku.

Při černých satanistických mších té doby jsou údajně obětována zvířata i malé děti. Přestože moderní pojetí satanismu se od těchto praktik distancuje, stále prý existují jedinci i skupiny praktikující černé mše provázené krvavými rituály.

Spolky s ďáblem má mít i údajná čarodějnice Catherine Deshayes. Je upálena na francouzském náměstí Grève.

STVOŘILI SATANISMUS KŘESŤANÉ?

Některé hypotézy hovoří o tom, že za vznikem satana je prý v podstatě křesťanská církev a její snahy o ovlivnění co největšího počtu lidí. Jak nejsnáze přimět lidi, aby přišli k církvi? Přece nahnat jim strach a potom nabídnout pomoc.

Strach z pekla má údajně přivádět hříšníky k Bohu, u kterého naleznou odpuštění a spásu duše (v minulosti také často za nějaký ten odpustek). Bůh je přitom představován jako ztělesnění vší lásky a dobroty.

Jestli je satan jeho opakem, má zosobňovat veškeré zlo světa? Nejednou v historii se lidstvo přesvědčuje, že zlo je mnohdy silnější než dobro, a mnoho lidí tak dává přednost údajně silnější straně zla.

Je potom možné se divit, že při uctívání ďábla jako veškerého zla vznikají rituály založené z pohledu křesťana na těch nejhorších skutcích?

3 hlavní proudy

JEDNOU NÁŠ, NAVŽDY NÁŠ

Se satanismem údajně souvisí také různé okultní praktiky a magie. Sem má patřit například hypnóza a ovlivňování druhých lidí ve vlastní prospěch. „Trénink“ se prý může odehrávat klidně někde v tramvaji nebo v metru, aniž by okolní lidé cokoli zpozorovali.

Zasvěcení do podobných praktik ale není jen tak. Kdo se jednou stane satanistou, údajně už z „ďábelského spolku“ nemůže vystoupit. Je za tím snad strach z vyzrazení tajných magických rituálů? Ti, co se odkloní od satana, se údajně stávají oběťmi nebezpečných kleteb.

Opravdu jsou to černá kouzla, nebo jde jen o psychologický efekt, kdy v následku výhrůžek a psychického vydírání nakonec člověk podléhá panice a stihomamu?

SPLNÍ SATAN VŠECHNA PŘÁNÍ?

Okultismus (praktiky spojené s neznámými, nadpřirozenými silami – pozn. red.) a satanismus se prý mohou vyskytovat všude okolo nás. Ve filmech, v hudbě, ale třeba i v počítačových hrách nebo v kreslených filmech pro děti.

Právě zde údajně hrozí velké nebezpečí, kdy si děti mohou vytvořit naprosto mylnou představu o pojmech dobro a zlo, respektive Bůh a ďábel. Koho by nelákala představa spojení se světem, nabízejícím různé nadpřirozené schopnosti?

Jenomže údajný satan prý nikdy nic nedává zadarmo. Jsou lidé, kteří si proto raději s „černými silami“ přestanou zahrávat. Jiní podlehnou vizi „všemocného pána světa“ natolik, že absolutně ztrácejí pojem o realitě.

Potom ovšem existuje ještě jedna skupina. To jsou ti, kteří údajně žijí se satanem ve svazku výnosném pro obě dvě strany.

Černá mše v kruhu satanových služebníků. Uprostřed sedí na trůnu velekněz.

NECHCI BÝT JAKO VY!

Tu nejviditelnější skupinu údajných satanistů tvoří hlavně mladí lidé, většinou teenageři. Poznáte je na první pohled především podle nejrůznějších satanistických symbolů, kterými jsou ověšeni. Nejsou to ale náhodou jen puberťáci, snažící se vzepřít tradičním hodnotám společnosti?

O pravém satanismu zřejmě příliš nevědí a pravděpodobně je to ani tolik nezajímá. Jejich hlavním cílem je především odlišení. Styl oblékání, specifická hudba a vůbec celý jejich image dává okolí znát, že oni jsou jiní.

Vybočují z řad společnosti, která je v jejich očích konzumní, povrchní a pokrytecká. Největším zadostiučiněním ale často bývá rebelie vůči rodičům. S postupem času ovšem tito celkem neškodní „satanisté“ odkládají své černé hábity a stávají se součástí oné společnosti, kterou dříve tolik opovrhovali.

Na svoji pubertální výstřednost vzpomínají jen se smíchem. Někteří se za sebe možná i stydí.

NEZNALOST MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ

I když ani druhou skupinu údajně netvoří opravdoví satanisté, je prý mnohem horší a také dost nebezpečná. Může to začínat nevinně, jen snahou dát světu najevo svou odlišnost a výjimečnost. Přidává se ovšem jakýsi okrajový zájem o satanismus a údajné praktiky, o kterých se v souvislosti se satanismem mluví.

Víc než jako nějakou filozofi i a životní směr berou tito mladí lidé satanismus jako zábavu. Nezkušené a důvěřivé lidi nejvíce přitahují tajemné černé mše. Jejich zájem však bývá jen povrchní, nepátrají po podstatě a historii satanismu.

Vybírají si jen to, co se jim líbí, a tak vznikají různé sekty a odnože satanismu. Ty přitom mají s hlavní myšlenkou původního satanistického hnutí (viz dále) jen velice málo společného.

Satanistické symboly mají svůj původ často v pohanství nebo v křesťanství.

SATAN SI PRÝ ŽÁDÁ KREV

Mnoho materiálů o satanismu využívá krvavých rekvizit. Ačkoli se někteří satanisté brání, že při mších údajně k žádnému krveprolití nedochází, přesto je značná část lidí přesvědčena, že satanismus a krev obětí patří neodmyslitelně k sobě.

Skutečně bývají při černých mších obětována zvířata, nebo dokonce lidé? V těch nejlepších případech to prý odnese jen několik krys nebo potulných koček. Faktem je, že pro některé fanatiky je to málo.

NICOLA SAPONE je vůdcem italské satanistické skupiny říkající si Satanovy bestie. Ta má na svědomí šest rituálních vražd, při nichž jsou oběti znetvořeny a brutálně zavražděny. „I hodně otrlí a zkušení policisté byli šokováni tím, co v lese u města Busto Arizio nalezli,“ píší v roce 2006 italská média.

Sapone dostává doživotní trest, ostatní členové sekty dostávají až 26 let. Rozhodně ale nejde o jediný případ.

VYPADÁ ÚDAJNĚ JAKO KOZEL

„Když mi bylo asi 16 let, seznámila jsem se se stejně starým klukem, který byl satanistou,“ vzpomíná třicetiletá JAROSLAVA D. ze středních Čech. „Jednou mi vyprávěl, jak taková jejich černá mše probíhá.

U ohně prý o půlnoci odříkávají nějaké satanské verše. Něco jako ,Satane náš, pane náš, jsme tvoji služebníci‘ a takové podobné věci. Když se pak dostanou do extáze, z ohně před nimi údajně vystupuje satan.

Jeho tvář prý vypadá jako rozšklebený kozel.“ Podivný tvor má ukázat na jednoho z chlapců.

DROGA JAKO KLÍČ K PEKLU

Jistě, celá ta atmosféra musí být strhující. Noc, oheň, představa zhmotněného zla, zrychlený dech… V takových podmínkách údajně člověk může uvěřit, že skutečně vidí „něco“, co je ve skutečnosti jen jeho fantazií.

Nebo snad svou úlohu mohly hrát i drogy? Právě drogy prý bývají v mnohých satanistických sektách důležitou součástí. Někdy se údajně používají odvary z různých jedovatých rostlin, které v menším měřítku nemusejí přímo zabít, ale člověka zcela omámí a vyvolávají určité vidiny.

U nich to však nemusí skončit. Jednou nebo dvakrát použije halucinogen, který má usnadnit odemknutí pomyslných dveří do ďábelského světa. Jenomže potom už se vše začíná vymykat z rukou a drogy se při rituálech (a konečně i v běžném životě) stávají nepostradatelnými.

Není údajně výjimkou, že satanistické sekty někdy zakládají cíleně právě drogoví dealeři, zajišťující si tak své budoucí odběratele. Vraťme se ještě k Jaroslavě a jejímu kamarádovi. „Tenkrát mi také říkal, že pro satana udělá cokoli.

Kdyby mu poručil někoho zabít, neváhal by prý ani vteřinu. A kdyby mu poručil spáchat sebevraždu, udělá to.“ Podobná fanatická oddanost může údajně často vypovídat o vážné psychické poruše.

BŮH A SATAN RUKU V RUCE

Naproti tomu ovšem existuje třetí skupina satanistů. Sem prý spadají inteligentní, vzdělaní lidé. Doktoři, právníci, učitelé… Co takové lidi přivádí na satanskou víru? Není to prý touha po krvi nebo po týrání a zabíjení zvířat.

Oni si údajně jen chtějí užívat život plnými doušky, bez jakýchkoli omezení. Kromě toho jim také všechna Boží přikázání připadají směšná a nesmyslná.„Když vám dá někdo ránu, tak mu ji logicky vrátíte.

Jenom blázen by nastavoval i druhou tvář,“ obhajují svůj negativní postoj vůči křesťanství. Právě pro tyto lidi ve Spojených státech roku 1966 vzniká Církev satanova, která již v 70. letech čítá na 50 000 vyznavačů a nadále se rozrůstá.

Proniká i přes oceán – do Evropy. Uctívat satana prý ovšem neznamená ignorovat Boha. Stejně, jako je údajně satan součástí křesťanství, tak je Bůh součástí satanismu. I když součástí nenáviděnou a opovrhovanou.

Satanismus jako výnosný byznys

OTEC „PRAVOVĚRNÝCH“

Jak zjistit, jestli má údajný satanista alespoň mlhavou představu o satanismu? Vyslovte jméno ANTON SZANDOR LAVEY (1930 – 1997).Překvapivě, většina mladých teenagerů vyznávajících ďábla nemá ani páru, jakou úlohu tento Američan v satanismu představuje.

Aby mohl cestovat s cirkusem, opouští prý studia na střední škole a stává se krotitelem šelem. Později má hrát na varhany v různých kabaretních podnicích v Kalifornii. V San Francisku začíná pořádat páteční lekce okultismu a brzy na to se stává místní celebritou.

Zjišťuje, že zájem o toto téma je opravdu veliký. Když navíc vidí, že jeho cynický náhled na křesťanství má své příznivce, zrodí se v jeho hlavě nápad. Založit zcela novou církev, která by lidem nabídla něco, co jim nikdo jiný nemůže dát.

Anton LaVey se do role velekněze opravdu vžil.

SATAN ZÍSKÁVÁ SVŮJ SVATOSTÁNEK

Valpružina noc ze 30. dubna na 1. května 1966 je zásadní datum pro vyznavače satana. Právě této noci Anton LaVey zakládá Církev satanovu. Rok 1966 pak prohlašuje za první rok satanského věku. Zapomenout na Deset božích přikázání a užívat si sedmero hříchů, to má být poslání nového náboženství.

Nezvyklé hnutí má už od svého počátku značný počet stoupenců. „Hlásí se lidé všech různých zaměstnání. Jsou mezi nimi byznysmeni, politici, umělci, učitelé, doktoři, právníci i studenti,“říká LaVey a řady jeho „černých oveček“ se stále rozrůstají. Jakou zásluhu mají na popularitě nového náboženského směru známé osobnosti, které se údajně k satanismu hlásí? V jednom rozhovoru, který LaVey poskytl médiím v roce 1967, uvádí, že ho údajně navštěvuje mnoho slavných osobností Hollywoodu.

Přicházejí si prý pro rady nebo žádají různá zaklínadla. Někteří údajně chtějí spatřit ďábla na vlastní oči, jiní zase třeba chtějí být informováni o dění v pekle…

MŠE JAKO VELKOLEPÁ SHOW?

Nic z těchto poskytovaných služeb ovšem není zdarma. A když někdo odmítá platit? „Jednoduše je požádám, aby se už nevraceli,“říká Anton LaVey, který v satanismu objevil svůj nejlepší zdroj příjmů. Zatímco Bůh je tu údajně pro každého bez rozdílu, ďábel je jen pro ty, kteří si zaplatí.

Konečně i velekněz Církve satanovy v České republice JIŘÍ „BIGBOSS“ VALTER (*1952) prohlašuje: „Kdo nedokáže ze satanismu vytřískat prachy, je blbec.“ Na satanismu s čistým svědomím vydělává módní a hudební průmysl, a to v nemalém měřítku.

Novému životnímu stylu podřizuje LaVey i svůj image. Nechává si narůst bradku a při mších nosí oblek ďábla: černý plášť, na hlavě rohy, na krku pentagram (pěticípou hvězdu, kreslenou jedním tahem – pozn. red.).

Sám sestavuje několik rituálních obřadů, například satanské křtiny, pohřeb nebo svatbu. Vše má podobu velkolepého divadelního představení, s kostýmy, hudbou a dalšími rekvizitami. Lidé se přece chtějí bavit, a tak jim prý LaVey dává jen to, co žádají.

Nespoutanou zábavu.

SŇATEK POŽEHNANÝ PEKLEM?

Značná mediální pozornost je věnována satanistické svatbě, konané 1. února 1967. Co přimělo americké novináře JOHNA RAYMONDA a JUDITH CASE uzavřít svůj sňatek tímto neobvyklým ceremoniálem? „Byla jsem vdaná už dvakrát,“říkánevěsta.„Obojí tobyla křesťanská manželství, údajně žehnaná v nebi. Tohle je žehnáno peklem, tak možná vydrží.“ Svatebního obřadu se účastní také slavný fotograf JOE ROSENTHAL(1911 – 2006). Jeho fotografie zachycující dosud nevídanou událost obletí rázem celý svět.

V některých médiích je LaVey dokonce označován jako „černý papež“. Největší zájem veřejnosti ovšem poutá „živý“ oltář, u něhož se obřad odehrává. Mnohé noviny se dokonce ani neodvažují otisknout fotografie tohoto oltáře, tvořeného tělem mladé nahé dívky.

„Oltář by neměl být studený, tvrdá deska z kamene nebo dřeva. Měl by být symbolem radosti, touhy a požitku,“ vysvětluje LaVey. Fakt, že úřední orgány odmítají manželství uznat, už nikomu příliš nevadí.

ZABIL HO ČERNÝ RITUÁL?

Anton LaVey umírá 29. října 1997, pro něj snad na tom nejhorším místě, jaké by si mohl zvolit. V nemocnici svaté Marie v San Francisku. Katolická nemocnice je tou nejbližší v okolí, a tak si „otec“ satanistů nemůže příliš vybírat.

Stejně už je ale pozdě. Lékaři uvádějí jako příčinu smrti plicní edém. Jak je ale možné, že na úmrtním listě je uvedeno datum smrti 31. říjen 1997? Došlo k neúmyslnému pochybení, nebo někdo schválně posunul datum o dva dny?

Poslední říjnovou noc je totiž v Americe svátek Halloween, což je noc duchů a strašidel. Takže jen další trik, jak udělat život a smrt Antona LaVeye ještě zajímavější? S šokujícím oznámením přichází LaVeyova dcera ZEENA.

V křesťanském vysílání amerického duchovního BOBA LARSSONA prohlásí, že za smrt jejího otce prý může rituální kletba, kterou na něj ona uvrhla. Mezi otcem a dcerou totiž již několik let vládnou rozpory.

LeVeyovo tělo je spáleno a jeho popel je údajně užíván při magických satanistických rituálech.

První satanistickou svatbu LaVey pojímá jako velkolepou show. Bude sňatek požehnaný peklem trvalejší než ten předchozí, katolický?

NÁVRAT K PŘIROZENOSTI

La Veyův satanismus je někdy také označován jako „softsatanismus“ (tedy měkký satanismus). Hlavní myšlenkou má být návrat k původní přirozenosti člověka. Tím je údajně myšlena především volnost a přirozenost v sexuální oblasti.

Satanismu se proto prý také přezdívá „kult těla“. Druhou základní tezí je, že satan přináší pokrok a posouvá lidstvo kupředu. Někdo prý dokonce nahlíží na satanismus jako na filozofi cký směr, který údajně dotváří humanismus k jeho dokonalosti.

Satan má osvobozovat od starých tezí a má být ztělesněním svobody těla i ducha. V LaVeyově satanismu údajně neexistují žádné zvířecí oběti. A protože člověk je v satanismu chápán jako zvíře, vylučují se i oběti lidské.

Proč se ale i přesto setkáváme v souvislosti se satanismem s rituálními vraždami? Máme co dočinění jen s aktivitami jisté sorty satanistických fanatiků nebo psychopatů?

SYMBOL NEPŘÁTELSKÉ ŠELMY

„To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“(Nový zákon, Zjevení 13:18) Číslem 666 je v Novém zákoně označena šelma, jež má být nepřítelem Boha.

Podle některých biblistů může údajně jít o římského císaře CALIGULU(12 – 41 n. l.) nebo NERONA (37 – 68 n. l.). Satanisté si ovšem toto číslo vybírají jako symbol satana. V podstatě celý satanismus tak, jak ho představuje LaVey, je chápán jako vzpoura proti křesťanství.

Proto je také dalším satanistickým symbolem například obrácený kříž. Pravděpodobně ovšem satanisté zapomněli, že obrácený kříž má svou roli i v křesťanství. Podle pověsti se má totiž svatý Petr údajně nechat ukřižovat hlavou dolů.

Cítí se prý být nehoden zemřít stejnou smrtí jako Ježíš. Obrácený kříž má tak v křesťanství symbolizovat pokoru. Že by snad satanisté chtěli obráceným křížem symbolizovat svou pokoru? Nebo je tento symbol jen známkou jejich neznalosti?

KŘESŤANSTVÍ NARUBY

Obrácené křesťanské symboly mají údajně vypovídat o tom, že satanismus je možné vykládat jako jakési převrácené křesťanství. Proto se údajně také čte při černých mších biblický text obráceně, odzadu. O čem ovšem vypovídá snad nejznámější satanistický znak – obrácený pentagram?

Tato pěticípá hvězda je často spojována také s čarodějnictvím.

V předkřesťanském pohanství (které nemá s vyznáváním ďábla nic společného, vyznává přírodu a její cykly – pozn. red.) je ovšem pěticípá hvězda používána jako znak bohyně, respektive ženství. Až později tento znak přebírají satanisté.

V obrácené poloze má pak pentagram symbolizovat ďábla, případně mužskou sílu. Někdy bývá ďábel do pentagramu přímo vkreslen – jako kozí hlava s rohy.

FENOMÉN ČERNÉ MŠE

Dominantou tmavé místnosti je oltář v podání nahé dívky. Nad tímto živým oltářem visí ukřižovaný Ježíš, jen je obrácen hlavou dolů. Kněz předčítá z Bible, verše ovšem recituje odzadu. Namísto vína coby krve Páně je používána whiskey.

Svěcená voda je nahrazena mlékem smíchaným s mužským semenem. Takhle aspoň popisuje černou satanistickou mši BLANCHE BARTON (*1959), družka Antona LaVeye, která po jeho smrti přebírá vůdčí úlohu v Církvi satanově.

Součástí obřadů je údajně i magie a pokusy o usměrňování takzvané bioenergie člověka. K žádnému pití krve či křižování zvířat prý při černých obřadech ale nedochází.

Jaký otec, takový syn?

OD SATANA K BOHU

Naprosto neočekávanou, až absurdní cestou se vyvinul osud údajného syna zakladatele Církve satanovy. Asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby šel ANTHONY LAVEY (* 1968) ve šlépějích svého slavného otce a stal se dalším satanistickým knězem.

On ale naopak varuje veřejnost před možným nebezpečím v podobě satanismu. Aby se ještě více odlišil od svého údajného otce Antona LaVeye, mění si jméno na JESS LAVEY. Dokonce se stává reverendem v kalifornském městě Yucaipa.

„Nelíbilo se mi, co jsem viděl v satanském kostele. Oba rodiče, kteří žili pro satanismus, mě zneužívali jak fyzicky, tak mentálně.“

Až do svých pěti let prý prakticky vůbec nemluví a je diagnostikován jako autista (člověk chorobně uzavřený do vnitřního psychického světa – pozn. red.). Pomoc přichází až v podobě školní vychovatelky.

Právě tato hluboce věřící žena má údajně LaVeyovi ukázat cestu k Bohu.

ÚTĚK Z DOMU JAKO DRAMA?

„Bylo mi deset let, když jsem se začal zajímat, proč můj otec – Anton S. LaVey – tolik nenávidí Boha.“ Anthony si prý tajně kupuje Bibli, a blíže se tak seznamuje s otcovým nenáviděným nepřítelem. Bůh mu učaruje natolik, že pravidelně navštěvuje kostel a snaží se stát křesťanem.

Před otcem však vyznává satana. V 15 letech chce opustit domov. Otec ho ale rozhodně dobrovolně nepustí. „Hodil mě na zem, křičel a do toho mě mrskal bičem,“ líčí Anthony svůj dramatický útěk. Potom najednou otci vypadává z kapsy pistole.

„Začal jsem střílet na pneumatiky jeho auta. Zvedl jsem se, skočil do svého auta a ujížděl. Nechal jsem ho tam křičet. Moje tělo bylo pokryto ranami od biče. Moje šaty byly roztrhané a celý jsem byl potřísněn krví.

“ Násilí údajně provázelo celé Anthonyho dětství. Když mu prý bylo 11 nebo 12 let, otec ho měl zmlátit páčidlem, a potom dokonce vykastrovat.

KDO VLASTNĚ JE JESS LAVEY?

Co by tomu všemu řekl sám Anton LaVey? Všechny jeho biografie totiž zmiňují jen tři děti. Jsou jimi dcery KARLA LAVEY (*1952), ZEENA GALATEA LAVEY(*1963) a syn SATAN XERXES CARNACKI LAVEY(*1993). O Anthonym ani Jessovi zde není sebemenší zmínka.

Kdo tedy je tento záhadný reverend, který tvrdí, že je synem Antona LaVeye? Jde skutečně o potomka zakladatele Církve satanovy? Sám Anton LaVey údajně za svého života vystupoval jako obhájce dětí. Jaká je ale skutečnost?

Mohl snad svého „nevydařeného“ syna vymazat ze svého života tak, že po něm nezůstaly žádné stopy? Nebo si snad reverend celý ten srdcervoucí příběh vymyslel, aby tak získal popularitu? Stále ještě existuje mnoho lidí, kteří tvrdí, že znají Jesse LaVeye již řadu let a že jeho příběh je pravdivý.

Komu ale v tomto případě věřit?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky magie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Nový objev přepisuje učebnice! V době bronzové vládly i ženy!
epochaplus.cz

Nový objev přepisuje učebnice!...

Nečekaný objev vyvrací dosud favorizovanou...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...