25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Zázraky
Tajuplné hádanky nazaretské
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 15.9.2022
3.7tis
Mariin dům v Loretu neodpovídá žádnému ve středověku v této oblasti obvyklému stavebnímu stylu. Foto: Moroder / Creative Commons / GFDL
359
SDÍLENÍ
3.7tis
ZOBRAZENÍ

Bazilika Zvěstování Panny Marie v severoizraelském Nazaretu je největším kostelem Blízkého Východu. Jedná se v pořadí o pátý kostel, vystavěný nad malou skalní jeskyní, jež se ve 2.

století stala poutním místem. Legenda praví, že právě zde se měl Panně Marii zjevit archanděl Gabriel.

Mariin dům v Loretu neodpovídá žádnému ve středověku v této oblasti obvyklému stavebnímu stylu. Foto: Moroder / Creative Commons / GFDL Mariin dům byl postaven podle starého palestinského vzoru. Shoduje se to s opracováním povrchu mnoha kamenů. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0 Na kamenech svaté chýše bylo objeveno a rozluštěno celkem 60 graffiti. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0 Mezi graffiti byl také kříž v půlkruhů, což jsou symboly pro „pleroma“ a „chenoma“. Pro hebrejské křesťany značí „úplnost a neúplnost nebe a Země“. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0

V 60. letech byly ve zdejší oblasti prováděny archeologické vykopávky, které potvrdily, že zde skutečně kdysi stál zděný dům. Dům a jeskyně měly tvořit jeden celek. Není bez zajímavosti, že základy chybějící stavby se shodují s rozměry Svaté chýše v Loretu.

Mariin dům byl postaven podle starého palestinského vzoru. Shoduje se to s opracováním povrchu mnoha kamenů. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0

Stavba a její zvláštnosti

Podle badatelů měla mít Svatá chýše pouze tři stěny. Východní strana, kde se nyní nachází oltář s Madonou, byla původně otevřená, tvořila tak průchod k jeskyni, ta zřejmě sloužila jako takové skladiště či jako spíž.

O Svaté chýši v Loretu kolovalo mnoho příběhů, mezi nimiž i ten, že byla postavena bez základů, přičemž původně stála na veřejné cestě a teprve až o nějakou dobu později byla obehnána opěrnou zdí.

Na kamenech svaté chýše bylo objeveno a rozluštěno celkem 60 graffiti. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0

Proti pravidlům

V Loretu vedl vykopávky italský archeolog profesor Nerea Alfieri (1914-1995), všechny zvláštnosti způsobu stavby byly potvrzeny. Na otevřeném pozemku byl Mariin dům vystaven povětrnostním vlivům.

Dveře se nacházely na severní straně, jediné okno na straně západní – v současnosti je nazýváno jako tzv. andělské okno, to neobvykle zabraňovalo vstupu denního světla, což je v rozporu s tehdejšími architektonickými pravidly.

Pokud se však stavba teoreticky přenese do Nazareta, pak by byl vchod na západě a okno na jihu.

Mezi graffiti byl také kříž v půlkruhů, což jsou symboly pro „pleroma“ a „chenoma“. Pro hebrejské křesťany značí „úplnost a neúplnost nebe a Země“. Foto: Geagea / Creative Commons / CC-BY-SA-2.0
Foto: Úvodní foto: Moroder / Creative Commons / GFDL
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 16.9.2022 3.0tis
Megalitické památky jsou rozšířeny po celém světě, především pak v pobřežních oblastech. Co se týče Evropy, zde kameny obvykle pochází z období eneolitu a doby bronzové, s výjimkou Britských ostrovů, Portugalska a Francie, kde megality spadají do neolitu. Velice početné jsou bretaňské megality, které mimo jiné lákají také svou rozmanitostí. Cestou po pobřeží Středozemního moře […]
od Pavel Polcar 13.9.2022 3.5tis
Ve 13. století se podařil transport Mariina domu z Nazareta do Loreta. Tehdy panoval neklid, doba to byla zmítaná křižáckými výpravami a válkami, zejména ve Svaté zemi v Palestině. Podle legend andělé zajistili, aby nemohlo dojít ke zničení Mariina domu. Psal se 10. květen 1291, kdy nebeští poslové nadzdvihli budovu a plynulým letem ji přenesli […]
od Adriana Vojtíšková 8.9.2022 2.6tis
Nalézáme se v Epiru, oblasti, která je dnes rozdělena mezi Řecko a Albánii. Tohle místo dokázalo zastínit i slavnou věštírnu v Delfách. Vítejte v Dodóně, kde se již přinejmenším 2000 let před naším letopočtem uctívá bohyně země Gaia a později se tu věští s požehnáním božské Dione.     Kdo to je Dione? Nejslavnější z […]
od Pavel Polcar 31.8.2022 2.8tis
Celá řada nebeských záhad čeká na své objasnění, stejně je tomu tak i v případě travního kříže z Eisenbergu. Poblíž St. Martinu v jižním Burgenlandsku, uprostřed trojmezí Rakouska, Maďarska a Slovinská, se nachází vesnice Eisenberg. 6. září 1965 se na pozemku rodiny Lexových objevil kříž, stalo se to přes noc a nikdo si neumí vysvětlit, […]
od Adriana Vojtíšková 24.8.2022 2.6tis
V souvislosti s hypnózou se poměrně často hovoří o otevření pomyslné brány do sfér mimo naše chápání. Někteří lidé se například domnívají, že jsou v hlubokém transu schopni proniknout do některého ze svých minulých životů. Je to možné?     Psycholog, který se čtyřicet let se zabývá hypnózou, Jiří Zíka, říká: „Kdo tomu chce věřit […]