3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Tajuplní krkavcovití: Dokážou černí ptáci spojovat s jinými světy?
Tajuplní krkavcovití: Dokážou černí ptáci spojovat s jinými světy?
od 18.11.2022
2.8tis
Často přináší zmar, válku a smrt… foto: Pixabay
300
SDÍLENÍ
2.8tis
ZOBRAZENÍ

Jako černí nositelé smůly jsou proto havrani a krkavci lidmi často zavrhováni. Je to trochu nezasloužené postavení, ale na druhou stranu se o černých ptácích také traduje, že jsou převaděči zemřelých na onen svět…

Často přináší zmar, válku a smrt... foto: Pixabay Jeden z havraních mýtů hovoří o tom, že pokud po levici člověka prolétne havran a zakráká, dotyčný se brzy ve svém okolí setká se smrtí... foto: Pixabay Kromě tradičních ptačích vlastností údajně disponují havrani a jim podobní opeřenci schopností komunikovat s jinými světy... foto: Pixabay

Ptáci jako havrani, krkavci či vrány se vyznačují značnou dávkou inteligence a vynalézavosti, což je mezi zástupci ptačí říše řadí na přední příčky. Někteří zoologové dokonce považují havrany za nejinteligentnější zvíře vůbec!

reklama

A nejde vždy pouze o havrany či krkavce. Na světě je prý celkem více než 100 druhů krkavcovitých ptáků, které svým laickým okem často ani nerozeznáme. Historie však pamatuje především na havrany. Jako černá nit se totiž táhnou celou historií lidstva.

„Havraní stopa prochází úplně všude, stvořením světa počínaje a heraldikou konče,“ uvádí český spisovatel Pavel Houser (*1972). Stál tedy černý pták už u kolébky lidstva?

Podle staré čínské či perské mytologie je havran božským tvorem. Ne vždy však v pozitivním světle. Často přináší zmar, válku a smrt. Také podle křesťanských mýtů mají krkavcovití rozporuplnou pozici.

„Ve Starém zákoně, první části Bible, je havran zmíněn několikrát.

Dvě zmínky jsou zvlášť signifikantní tím, že obsahují jedno z nejstarších zobrazení havrana jako zvěstovatele a zdroje potravy,“ upozorňuje americký profesor hudby Tom Plsek z bostonské Berklee College.

Ovšem v jiné církevní symbolice je havran naopak chápán jako hříšník a odpadlík.

Když biblický praotec Noe vystaví archu a bere na ni pár od každého druhu zvířat, aby je zachránil před velkou potopou světa, havran archu údajně opouští a raději se usadí u světských marností a bezbožně se sám oddává obžerství.

reklama

Jenže podle jiného výkladu se na archu odmítl vrátit proto, že potopa již pominula a havran tak dával signál Noemu a jeho druhům, že se mohou vrátit zpět na zem. Dostali tedy krkavcovití svůj cejch neprávem?

Biblická Noemova archa možná hraje roli v životech krkavcovitých i dnes.

Podle některých pramenů pocházejících z Austrálie totiž charakteristické „kra kra kra“ koresponduje s někdejším krákorem „arka, arka, arka,“ kterým se měl strážný havran ohlašovat proslulé Noemově bárce.

Připusťme, že by šlo o velkou senzaci, kdyby se tento hlasový projev skutečně shodoval s dnešním krákáním ptáků, ale na druhou stranu ani tuto hypotézu nemůžeme zcela zavrhnout a patří k dalším záhadám, které havrany a jejich příbuzné obklopují.

Jeden z havraních mýtů hovoří o tom, že pokud po levici člověka prolétne havran a zakráká, dotyčný se brzy ve svém okolí setká se smrtí... foto: Pixabay
Jeden z havraních mýtů hovoří o tom, že pokud po levici člověka prolétne havran a zakráká, dotyčný se brzy ve svém okolí setká se smrtí… foto: Pixabay

Odvádějí do říše smrti?

Kromě tradičních ptačích vlastností údajně disponují havrani a jim podobní opeřenci schopností komunikovat s jinými světy. Podle některých zdrojů z minulosti a šamanských zkazek prý havran také převádí duše zemřelých do záhrobí. Je na tom skutečně něco pravdy?

reklama

Kupříkladu indiáni věří, že havrani už odpradávna znají cestu k bráně smrti! Podle jejich mytologie se prostřednictvím černých ptáků lze rovněž spojit s dušemi zemřelých či živým předpovědět, kdy nadejde u vybraného člověka čas odchodu na věčnost.

Není bez zajímavosti, že obdoba těchto pověstí přetrvává do současnosti. Jeden z havraních mýtů hovoří o tom, že pokud po levici člověka prolétne havran a zakráká, dotyčný se brzy ve svém okolí setká se smrtí…

Havrani jsou údajně velkými proroky. Proto kouzelníci a šamani po celém světě používají peří havranů jako součást své „know-how“ při věštění a proroctvích. Havraní pírka jsou v minulosti vzácným artiklem, nikdo si však nedovolí havrana zabít.

To údajně přináší neštěstí a například v indiánských kmenech jsou vrazi havranů rovnou zavrženi. Mršina havrana totiž přináší zlobu, nemoci a války. Tento mýtus prostupuje i další víry a náboženství.

Pochází právě odtud pověst havranů jako symbolu neštěstí, za nějž je část veřejnosti považuje?

Kromě tradičních ptačích vlastností údajně disponují havrani a jim podobní opeřenci schopností komunikovat s jinými světy... foto: Pixabay
Kromě tradičních ptačích vlastností údajně disponují havrani a jim podobní opeřenci schopností komunikovat s jinými světy… foto: Pixabay

Temné kongresy

Mnoho lidí se kontaktu s havrany a krkavci bojí a krkavcovitým ptákům se z dálky vyhýbá. Za nocí se přitom člověk může setkat najednou i se 100 000 havrany na jednom místě! Taková „nocležiště“ existují i v České republice.

Kde se slétají havrani na své černé sněmy? Mezi takové lokality patří údajně havraní kolonie v Kralupech nad Vltavou, Veltrusích, či černými opeřenci obsypané nádražní pozemky v Nymburku a Ostravě.

Nepřipravený svědek havraních sletů si může rázem připadat jako v ptačím hororu! „Ze všech světových stran se před setměním začnou náhle slétat šiky černých havranů. A v okamžiku, když jste jejich množstvím zcela ohromeni, zjistíte, že se jednalo jen o předvoj.

Z dálek přilétají další a další, až obloha téměř zčerná,“ prozrazuje současná česká publicistka Jana Bucharová. Důvod takových nočních sněmů zůstává záhadou. Havrani se na ně slétají i z míst vzdálených desítky kilometrů.

Během zvláštních kongresů se údajně mocně hádají, až spočinou v blažené náruči hromadného klidného spánku. Jde jen o ptačí hašteření, nebo se tu k temným sněmům slétají černokněžníci, aby kuli své pikle?

Foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od 2.12.2022 1.3tis
Mohou být některá náboženská zjevení tak konkrétní, aby nás varovala před nadcházejícími událostmi? Italka jménem Gisella Cardia tvrdí, že ano! V italském městečku Trevignano Romano se každý měsíc scházejí věřící, aby si prostřednictvím vizionářky Giselly Cardie vyslechly vzkazy od samotné Panny Marie. Ačkoliv se zde údajně zázraky odehrávají již od roku
od 26.11.2022 1.5tis
Dvanácté století nebylo v našich zeměpisných šířkách žádnou idylou. Německý král Lothar III. táhl s vojskem do Čech. Kníže Soběslav I. se rozhodl povolat na pomoc „nejtěžší kalibr“, který měl k dispozici. Jednalo se o posvátné relikvie patronů české země. Pomohou? Za posvátné české relikvie s magickou mocí jsou považovány kopí sv. Václava a prapore
od 24.11.2022 3.6tis
Je to k nevíře, ale i ve středoevropském geografickém prostoru mohou záhadně mizet lidé. Příkladem je slovenská i polská část pohoří Tatry. I v moderních době zde zmizely desítky lidí. Hovoří se i o působení paranormálních jevů a fenoménů časoprostoru! Po zmizelých pátrá též polská speciální policejní jednotka s příznačným názvem „Archiv X“. Název
od 21.11.2022 2.8tis
Úvahy o tom, že kromě našeho světa, tak jak jej známe, existuje jeden další nebo několik alternativních světů, existují možná od nepaměti. Tato problematika je častým námětem řady dobrodružných literárních či filmových děl. A tak v nich nechybí případy náhodného či záměrného přestupu člověka mezi těmito světy či jejich dimenzemi. BRÁNA BOHŮ PERUÁNSKÝCH IND
od 16.11.2022 2.8tis
V Holešově v okrese Kroměříž existovala v minulosti významná židovská náboženská komunita. Její připomínkou je i v současnosti objekt tamní synagogy. Je spojen se jménem rabína Šacha, který zde působil v sedmnáctém století. Rabín Šach se dostal do Holešova až z pobaltské Litvy. Na Moravě pak působil pět let až do své předčasné smrti, která jej zast