26. září 2020: Trevor Ross z města Inverness prý spatří lochnesskou příšeru poblíž části jezera, kde byla pozorována i dříve.
Domů     Náboženství a okultismus
Uroboros: Alchymický had věčnosti
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 8.8.2022
2.7tis
Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Foto: Swiertz / CC-BY-SA 3.0
289
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.

Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Foto: Swiertz / CC-BY-SA 3.0 Poprvé je motiv hada zakousnutého do vlastního ocasu doložen v období Staré říše ve starověkém Egyptě. Foto: Pixabay Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Foto: Creative commons - volné dílo

Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. Podlouhlý tvor ale nepřestává ve svém naléhání: „Nikoli, nepropadnete smrti.

Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé,“ (Gen 3:5). A podlehne nejen Eva, ale také její partner Adam. Tak zní biblický příběh o prvotním hříchu a vyhnání z ráje.

Proč ale v roli pokušitele vystupuje zrovna had? Má to snad nějaký hlubší význam? Nebo se spíš jedná jen o náhodu?

MOUDRÁ A NEBEZPEČNÁ BESTIE

Had je pro svůj zvláštní vzhled i životní styl po staletí považován za jedinečné a nadpřirozené zvíře. Pro schopnost číhat na kořist a zaútočit je mu připisován nejen lstivý a útočný charakter, ale také rysy sebeovládání, moudrosti a trpělivosti. V samotné Bibli je o něm dokonce psáno:

„Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had,“ (Gen 3:1).

Nejde ale ani z daleka o jediné vlastnosti, které mu jsou přisuzovány. Protože had nemá víčka, je spojován se vševědoucností a božstvím. Viděn je ale i jako symbol plodnosti. Neustálý kontakt se zemí jej staví do role plodnosti a mateřství. Jeho cesta k symbolu neřesti a hříchu tak není příliš vzdálená …

Existuje přitom jeden speciální a jedinečný typ hada, který slouží jako znamení pro věci nadpřirozené a mystické. Říká se mu Uroboros!

Uroboros je had nebo drak stočený do kruhu a ocasem ve vlastní tlamě. Jednoduchý obrázek se složitým významem.

William Indick, doktor psychologie na Dowling College v New Yorku, vysvětluje, co je vlastně Uroboros zač: „Uroboros, archetypální obraz hada, který pojídá vlastní ocas, symbolizuje sjednocení opozit.“

Při pohledu na bestii, která pojídá sebe sama, vyplývá význam poměrně jasně. Nasycení signalizuje nejen dostatek obživy a přežití, ale také záhubu a smrt. Uroboros je tak znamením nejen pro věci dobré, ale také zlé.

Jde o podobný princip, jako je například čínský motiv jin-jang. A podobně jako je dálnovýchodní vzor vztahován k vědění nebo moudrosti, tak je i Uroboros vázán na hlubší poznání. K vidění je proto často v alchymii.

Spojovaný je ale dokonce i s filozofickými směry. Jeho smysl je však mnohem komplikovanější, než může jedno vysvětlení poskytnout.

Poprvé je motiv hada zakousnutého do vlastního ocasu doložen v období Staré říše ve starověkém Egyptě. Foto: Pixabay

DRAK SE ZABÍJÍ

Malba hada, který je stočený do kruhu a má v ústech svůj vlastní ocas, je nejen značkou pro jevy opačných významů, ale také jejich neustálý zápas a boj. Je proto symbolem nejen konce, ale také začátku. Zakousnutí totiž značí neustále se opakující splynutí.

Uroboros tak představuje nekonečnou obnovu a cyklický koloběh života. Aby byl jeho význam neomezenosti a znovuzrození naprosto jasný, bývá někdy stočený do ležaté osmičky. A často je i proto doprovázen větou:

„Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impregnat se ipsum.“ Latinská slova přitom v překladu znamenají: „Drak se sám zabíjí, žení se sebou samým, oplodňuje sebe sama.“ Proč a ve kterých kulturách se ale symbol používá?

Uroboros je symbolem pro pochopení chodu světa. Vysvětluje údajně složitý koloběh zrození a smrti. Říká se dokonce, že had požírající svůj ocas je vzorem pro kolo osudu.

A jak píše publicistka a občanská aktivistka Marie Zahálková: „Objevuje se v řadě různých kultur, u starých Egypťanů stejně jako u indiánů kmene Navajo i jinde.

Symbol se objevuje i ve zjevení sv. Jana a zvláště u gnostiků (myšlenkový a náboženský proud – pozn. red.) a ve starých alchymistických traktátech a je určitou extrapolací (přiblížením – pozn. red.) geometrického symbolu kruhu, který značí věčnost, jednotu veškerenstva.“

Zajímavé ale je, že se opravdu vyskytuje prakticky ve všech kulturách a civilizacích světa.

Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Foto: Creative commons – volné dílo

VE VŠECH KULTURÁCH

Zmínky o Uroborovi je možné nalézt již ve starověkém Egyptě. Objevuje se například v pohřební ikonografii, kde je spojován s nepřetržitým během života. Podobně je tomu také ve starověkém Řecku. Evropský středověk zná Urobora z tarotových karet či alchymických pomůcek.

Neopomíjí ho však ani africké nebo indické mýty o zrození. Pozoruhodné jsou přitom poznatky amerického spisovatele Davida Talbotta (*1942).

Autor, který se věnuje mytologii, totiž v dokumentu Blesky bohů udává, že se symbol hada požírajícího svůj ocas objevuje nejen na území Egypta, ale také Číny, Japonska, Mexika, nebo dokonce Aljašky.

Říká doslova, že je znak dostupný „na všech obydlených kontinentech.“ Uroboros tak značí věčnost nejen ve významu, ale také ve všeobecné existenci!

Foto: Pixabay, Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 24.9.2022 769
Debata o proutkaření by jistě byla v mnohém barvitější, než politická show v předvečer významných voleb. Naším cílem však není hodnotit tuto metodu, ale podívat se, jak na takové proutkaření pohlížela katolická či protestanská církev. Není to pěkný pohled, navíc to v něm docela i páchne sírou! Proutkaření vzniklo již v dávné historii, kdy se s ním zacházelo […]
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 3.2tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]