3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     V poutním místě Rokole je údajně zázračný pramen vracející zrak
V poutním místě Rokole je údajně zázračný pramen vracející zrak
od 20.1.2022
3.5tis
Pramen údajně léčivé vody. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons
351
SDÍLENÍ
3.5tis
ZOBRAZENÍ

V Podorlické pahorkatině se nachází poutní místo Rokole s pramenem údajně zázračné léčivé vody. Název Rokole pravděpodobně vychází z geografické polohy místa v roklině, tedy od slova rokle. Tamní lesní studánka je dobře známá v širokém okolí. Jaká legenda proměnila tuto lokalitu ve vyhledávané  poutní místo?

Křížová cesta v areálu Rokole vznikla v devatenáctém století. Zdroj foto: Jan Jankovič, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Schönstattská kaplička. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons Pramen údajně léčivé vody. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons Zprávy o zázračných uzdraveních pocházejí z pamětní knihy slavoňovské fary. Zdroj foto: Kozuch, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Jedno ze zastavení křížové cesty. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons

Prvotní legenda spojená s oblastí Rokole má v sobě zřetelný nádech mariánského zázraku. Jde o líčení strastí malého děvčátka, které zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích. Dívenka se obrátila o pomoc k Panně Marii.

Ta ji vzala za ruku a z lesa bezpečně vyvedla. V místě zjevení vytryskl pramen křišťálové vody.

Křížová cesta v areálu Rokole vznikla v devatenáctém století. Zdroj foto: Jan Jankovič, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Křížová cesta v areálu Rokole vznikla v devatenáctém století. Zdroj foto: Jan Jankovič, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Legenda o lesníkovi

Pramen zázračné vody k sobě váže i bájný příběh o lesníkovi a jeho slepém synovi. Lesník jednou uviděl spadnout do studánky nad říčkou Olešenkou slepého ptáka. Ten se však po chvíli vznesl z vody zpět do oblak, a zrak mu evidentně nechyběl.

reklama

Muž to považoval za Boží znamení. Přinesl si vodu ze studánky domů, kde s ní ošetřil nemocné oči svého syna. I jeho voda z pramene uzdravila. Dále je to už stejné jako v mnoha podobných příbězích:

stavba kapličky u pramene, a v ní, jako výraz díků za zázračné uzdravení, obraz Panny Marie.

Svědectví farní knihy

Faktem zůstává, že kromě legendy jsou dokumentována i další zázračná uzdravení způsobená vodou z pramene. Některé takové případy popisuje i pamětní kniha fary v blízkém Slavoňově.

Jedná se například o zápis z roku 1934, pojednávající o zázračném uzdravení z roku 1883.

Zprávy o zázračných uzdraveních pocházejí z pamětní knihy slavoňovské fary. Zdroj foto: Kozuch, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Zprávy o zázračných uzdraveních pocházejí z pamětní knihy slavoňovské fary. Zdroj foto: Kozuch, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Šlo o celkem podrobnou zprávu, kterou v Krčíně zapsala jistá Alžběta Špyňarová, rozená Radová jako popis uzdravení svého dědečka na přímluvu Panny Marie Rokolské.

reklama

Další zápisy líčí zázračnou terapii rokolskou vodou z let 1874 a 1875. Jak je však moudře napsáno v rokolské kapli: Studánka však častěji než nemoci těla hojí rány a bolesti lidských duší.

Jedno ze zastavení křížové cesty. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons
Jedno ze zastavení křížové cesty. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons

Epilog

Rokole se postupně proměnila v poutní místo. Dřevěná kaple je roku 1859 nahrazena zděným sakrálním objektem. V roce 1874 zde byla vztyčena i křížová cesta.

Schönstattská kaplička. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons
Schönstattská kaplička. Zdroj foto: JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons

Později se rokolský kostelík stává centrem schönstattského hnutí v Čechách. Jedná se o mezinárodní katolické hnutí založené v roce 1914. Jde o hnutí mariánské, pedagogické a apoštolské.

Foto: 1 - Jan Jankovič, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Kozuch, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - JAn Dudík, Public domain, via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční