Domů     Záhady historie
Zjevila se v jižních Čechách Bohorodička?
Zuzana Koubková
od Zuzana Koubková 27.2.2018
3.9tis
256
SDÍLENÍ
3.9tis
ZOBRAZENÍ

Na malém návrší nedaleko Rychnova nad Malší stojí malebný barokní kostel. V jeho interiéru si můžeme prohlédnout obrovský puklý kámen, korunovaný sochou Panny Marie. Souvisí s mariánským zjevením?

SPATŘILI PANNU MARII?

Podle pověsti se tu totiž roku 1500 zjevuje skupině pastevců právě svatá Bohorodička obklopená anděly. Kámen u Rychnova (okres Český Krumlov), který je až dosud celistvý, puká a od té doby se neustále rozestupuje.

Později na místě vytryskne pramen a řád českokrumlovských klarisek tu nechává vybudovat poutní kostel. Mezitím ale dojde k podivné události. Zedník Šimon Stepinger porazí strom rostoucí kousek od kamene a jeho dřevem si zatopí v kamnech. Plameny ale vyšlehnou příliš daleko a popálí Šimonovu malou dcerušku.

ŠLO O DÁVNÉ BOŽIŠTĚ?

Zoufalý otec si hořce vyčítá, že porazil strom rostoucí na posvátném místě a úpěnlivě prosí Bohorodičku o pomoc. Následuje klasický zázrak, děcko se uzdraví, pověst přiláká na místo poutníky, atp. Proč Šimon Stepinger však považoval místo za posvátné ještě před tím, než tu je vybudován kostel a objeven zázračný pramen?

Obrovský puklý kámen, podivuhodný strom a zázračný (byť v té době zřejmě zanesený) pramen? Nebyl Svatý Kámen původně pohanským božištěm, které bylo až později pokřesťanštěno pověstí o zjevení Panny Marie?

A zakládá se pověst o tajemném mariánském zjevení na skutečné události, nebo jde o výmysl?

DISPONUJE KÁMEN ZÁZRAČNOU MOCÍ?

V každém případě ubohý Šimon Stepinger neublížil posvátnému místu zdaleka tolik jako lidově demokratická armáda, která jej získala v roce 1949. Naštěstí v dnešní době už je kostel opraven a i se´svým podivuhodným, možná ještě pohany uctívaným, kamenem vítá poutníky. Může tento kámen disponovat zázračnou mocí až dosud?

Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro, Wikipedia.org
reklama
Související články
od Pavel Polcar 26.11.2021 1.5tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]
od Pavel Polcar 25.11.2021 2.3tis
Zaniklé město Trója se rovněž jako Atlantida pokládalo za báji a výplod něčí představivosti. Německý obchodník a amatérský archeolog Henrich Schliemann (1822-1890) však svým nálezem umlčel veškeré negativní ohlasy. Inspirací mu byl antický básník, přesněji Homér, jenž ve svém významném eposu Ilias město opěvoval. Nejdříve výsměch Přes počáteční výsměch si Schliemann se svým objevem na […]
od Pavel Polcar 24.11.2021 1.3tis
Nedaleko pyramid v Gíze byla egyptskými a japonskými archeology objevena 26 metrů dlouhá lať, jež tvořila část lodi významného egyptského panovníka Chufua nebo také Cheopse (zemřel 2566 př. n. l.) ze 4. dynastie. O existenci lodi se vědělo již od 80. let minulého století, avšak její části byly nalézány postupně. Chufuova loď je právem označována […]
od Eva Soukupová 24.11.2021 2.9tis
V Římské říši zřejmě nebylo mocnější a obávanější legie. Muži z 9. legie procházejí tvrdým tréninkem. Jsou silní a disciplinovaní. A pak jejich vojsko náhle přestává existovat. Názory na to, co se s vojskem stalo, se různí.     Obávaná 9. legie se za svou dlouhou historii se účastní mnoha důležitých historických bojů. Tisíce mužů […]
od Mirek Brát 22.11.2021 2.4tis
Byla to největší a nejznámější antická knihovna. Nacházela se na pobřeží Středozemního moře v egyptské Alexandrii, městě založeném Alexandrem Makedonským během výbojů jeho armád do Severní Afriky. Požár této knihovny se dostal do učebnic. Méně je známé, že Alexandrijská knihovna vyhořela opakovaně. Kolikrát? Helénistický vládce Egypta Ptolemaios I. Soter velmi podporoval vědy a vzdělanost. Aby […]