24. května 1665: Umírá Marie od Ježíše z Agredy, známá pro svou schopnost bilokace.
Domů     Vesmír a technologie
4 nejzáhadnější nebeské úkazy renesance: UFO, či boží znamení?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 12.2.2019
3.7tis
136
SDÍLENÍ
3.7tis
ZOBRAZENÍ

Hned několik dobových záznamů z 16. a 17. století vypráví o masovém pozorování nezvyklých nebeských jevů, které nápadně připomínají vzdušné bitvy. Odehrávají se ovšem v době, kdy létající stroje stále patří do říše fantazie.

Šlo o neobvykle atmosférické jevy, nebo se na našem nebi odehrály souboje vesmírných flotil?

Jasné nebe nad městem se začíná plnit podivnou září. Nejprve se objevují barevné koule, pak přilétají i další objekty různých tvarů a velikostí. Překvapení obyvatelé vybíhají ze svých domů a se strachem zračícím se v jejich tváří hledí vzhůru.

Ulicemi města se ozývá kakofonie vyděšených výkřiků a pláče. Mnozí padají na kolena a začínají se modlit. Další prchají do kostela, kde se rovněž shromažďují k modlitbám. Nebeská bitva, která nad jejich hlavami právě zuří, je jistě znamením od Boha.

Znamením, že se blíží soudný den! K němu ale nedojde. Místo toho se podobný výjev o několik let později opakuje nad jiným městem! V průběhu 16. a 17. století bylo takových hrozivých úkazů na evropském nebi pozorováno hned několik.

Pro budoucí staletí jejich věrnou podobu ve svých dílech zachycují umělci, mnohdy z řad očitých svědků. A dnešní vědci stále tápou, co se tehdy vlastně odehrálo. Šlo o mimořádné astronomické události, nezvyklé atmosférické jevy, nebo o skutečné hvězdné války, jak věří leckteří ufologové?

1. Stockholmský zázrak: Jak vznikly nebeské kruhy?

Svědectví o mimořádném úkazu, jehož svědky v roce 1535 stali obyvatelé švédského Stockholmu, je stále možné spatřit v tamním kostele sv. Mikuláše. Dnes se většina odborníků kloní k názoru, že se nad Stockholmem před téměř pěti sty let objevil vzácný shluk halových jevů.

Tehdejší měšťané jsou naopak přesvědčeni, že nebeské kruhy byly božím znamením v době těžkých časů a dramatických změn v politice. Úkaz dokonce částečně ovlivnil některé budoucí události. Bylo to tedy skutečně jen obyčejné halo, nebo za úkazem stojí vyšší síly než síla přírody?

VAROVÁNÍ PŘED MOCÍ ĎÁBLA

V roce 1523 se k moc dostává nový švédský král Gustav I. Vasa (1496–1560), který se krátce po své korunovaci dostane do spolu s církví a záhy i církevními reformátory, zejména pak s Olausem Petri (1493–1552).

V průběhu let se jejich spory přiostřují a pak přichází ráno 20. dubna 1535, kdy se na obloze kolem Slunce objeví tajemné kruhy. Je jich pět a spolu s nimi září na obloze i skutečné slunce. Neznámý jev vyvolává paniku a mnozí se obávají, že přišel konec světa, nebo že Bůh trestá Švédsko za všechny hříchy.

V hrůze se schovávají a modlí se za spásu v kostelech. Petri tento úkaz interpretuje jako varování od Boha, ale během svého kázání připouští, že si není zcela jist, jak přesně toto znamení vyložit. Vysvětluje také, že existují dva druhy znamení.

Ta mohou pocházet buď od ďábla, který se snaží odvrátit lidstvo od Boha, nebo od Boha, který upozorňuje na přítomnost ďábla. Jak ale poznat, o které znamení jde? Podle Petriho není možné je od sebe odlišit.

VZÁCNÝ OBRAZ S ŘADOU PRVENSTVÍ

Právě na popud významného reformátora, který touží po tom, aby byl tento významný okamžik zachycen, vytváří malíř Urban slavnou olejomalbu dnes známou jako Parhelium. Obraz se naštěstí zachoval do dnešních dnů, co ale bylo příčinou fenoménu, zůstává předmětem diskusí.

Parhelium je vůbec nejstarším zobrazením Stockholmu v barvách, pravděpodobně také nejstarší švédská krajinomalba a zřejmě také nejstarší zobrazení halových jevů, které jsou dnes považovány za možné vysvětlení Stockholmského zázraku. Muselo by ovšem dojít hned k několika vzácným halovým jevům zároveň.

Jak ovšem dokazuje jev fotografovaný za chladného rána 9. ledna 2015 nad městem Red River v americkém státě Nové Mexiko, není to nemožné. I tento úkaz před třemi lety totiž v mnohých vyvolal zděšení a strach před soudným dnem.

Je extrémně vzácný případ několika halových efektů zároveň vysvětlením pro znamení nad Stockholmem?

Stockholmský zázrak

2. Nebeská bitva nad Norimberkem: Zachycuje dávný dřevořez bitvu UFO?

Za úsvitu 4. dubna 1561 (některé prameny uvádějí datum 14. dubna) obyvatelé Norimberku v německých Frankách pozorují něco, co později označují za nebeskou bitvu, po níž se objevíl velký černý trojúhelníkový objekt a za městem dojde k velké havárii.

Podle svědků bylo nebe poseto stovkami koulí, válců a dalších objektů zvláštního tvaru, které se zběsile pohybovaly nad jejich hlavami. Tento výjev zachycuje dřevořez a doprovodný text vytvořený Hansem W.

Glaserem (asi 1500–1573), publikovaný 16. dubna. Dokument 26 cm dlouhý a 38 cm široký je dnes archivován ve sbírce výtisků a výkresů v ústřední knihovně ve švýcarském Curychu. Na obrazu lze zřetelně rozpoznat velkou tmavou raketu s mnoha dalšími objekty vznášejícími se na obloze.

Jsou to tyče s mnoha barevnými světly a malé koule. Na zemi pod nimi přitom hoří oheň. Mnozí věří, že je to důkazem, že se lidé stali svědky bitvy mezi mimozemšťany. Co se tehdy v Norimberku odehrálo?

SLUNCE SE ZALILO KRVÍ

Zpráva, která je k dřevořezu přiložena, líčí jak se onoho rána objevuje zlověstné znamení na vycházejícím Slunci, které se na několika místech zbarví do ruda. Netrvá dlouho a obloha se začne plnit létajícími objekty, které mezi sebou svádějí nelítostný boj.

Pak se slétne celá flotila UFO čítající několik krvavě rudých křížů, tyčí a mnoho kulovitých objektů. „Koule se slétly k sobě a bojovaly mezi sebou vehementně více než hodinu,“ píše se v článku. „A když byl konflikt nejintenzivnější, unavily se koule natolik, že všechny spadly ze Slunce dolů na Zem.“ Podivné objekty pak s velkým kouřem shoří na prach.

„Po tom všem se ukázalo něco jako černé kopí, velmi dlouhé a silné, vidící ukázalo na východ a hrotem ukázalo na západ. Co tyto úkazy znamenají, ví sám bůh,“ tvrdí autor dokumentu. Je zřejmě jen šťastnou náhodou, že si tato bitva nevyžádala oběti na životech obyvatel města.

Jak takovou událost vysvětlit? Lze si pod tímto sugestivním popisem vůbec představit něco jiného než souboj létajících strojů?

VIDĚLI SLUNEČNÍ HALO?

Někteří badatelé také v tomto případě nabízejí vysvětlení, že se jednalo o sluneční halo. Takový jev skutečně v mnoha případech nastává při východu či západu slunce a pozorovateli se v určitém okamžiku může zdát, jako by se od slunce oddělily koule či dokonce kříže.

Jde však zpravidla o světelné úkazy v barvě vycházejícího Slunce či duhy. Halo by ale rozhodně nevyvolalo takovou paniku jako v Norimberku. Je totiž statické a je stěží by se dalo popsat jako objekty zběsile létající oblohou.

Nemohlo by tedy svědkům připomínat bitvu létajících objektů. V neposlední řadě teorii slunečního hala vylučuje zmínka o koulích, které padají za město, odkud pak stoupají mraky černého dýmu. Až o více než tři staletí později se ukáže, že takovým dýmem jsou skutečně doprovázeny letecké havárie.

Jak ale něco takového mohli tušit pozorovatelé ze 16. století, kteří havárii létajících strojů nemohli nikdy spatřit? Šlo tedy o stroje mimozemského původu?

Nebeské jevy nad Norimberkem

3. Basilejské hvězdné války: Opakovala se norimberská bitva nad Švýcarskem?

Pouhých pět let po událostech nad Norimberkem zažívají podobné zděšení obyvatelé švýcarského Basileje. Incident po sobě zanechává nápadně podobný popis a téměř totožný obraz. Tehdy dojde k masovému pozorování neobvyklých jevů dokonce opakovaně.

Série mimořádných úkazů se odehrává ve dnech 25. až 28. července a 7. srpna 1566. Z pamfletu, který se z té doby dochoval, se dozvídáme, že basilejští mohli v těchto dnech sledovat neobvyklé východy a západy Slunce, které se během těchto dnů barví do ruda, zatmění Měsíce rudým Sluncem a množství červených a černých koulí, které se slétají před úsvitem svádějí mezi sebou impozantní leteckou bitvu, načež v oblacích dýmu zase mizí.

Jde o stejný jev, jaký pozorovali v Norimberku jen pár let před tím? A je vůbec možné pro takový popis najít přirozené vysvětlení. Autor pamfletu, švédský historik Samuel Coccius, prohlašuje, že jde o událost náboženského významu. Soudobí ufologové s ním ale jistě příliš nesouhlasí.

SLUNCE PLÁČE KREV

„Během roku 1566, dne 27. července, Slunce teple svítilo na jasném, jasném nebi, a pak kolem 21:00, náhle změnilo tvar a barvu. Nejprve ztratilo veškeré své záření a lesk a nebylo větší než úplný Měsíc,” líčí Coccius.

Jeho dokument dále popisuje, jak Slunce pláče krvavé slzy a vzduch náhle potemněl. Tomu prý přihlížejí všichni lidé z města i okolní krajiny. Poté na se na oblohu vyhoupne Měsíc v úplňku a září do noci téměř krvavě rudým světlem.

Následujícího rána vychází Slunce stále rudé a krvavou barvu rozlévá ulicemi města. „Za úsvitu 7. srpna jsme viděli velké černé koule, které létaly tam a zpět obrovskou rychlostí. Srážely se před sluncem, jako by vedly boj.

Mnoho z nich bylo ohnivě červených a brzy se rozpadly a pak zhasly,“ píše pamflet. Šlo o další nebeskou bitvu létajících strojů odjinud. Z líčení Cocciuse lze vyvodit, že se sešlo hned několik mimořádných astronomických jevů zároveň.

Čím ale byly způsobeny a jak vysvětlit údajnou bitvu černých a červených koulí? Možná šlo jen o průlez meteorického roje. Tomu ale neodpovídá tvrzení, že koule létaly tam a zpět.

Vyobrazení událostí v Basileji

4. Zářící kola z Hamburku: Objevily se létající talíře už na konci 17. století?

Čas později ukáže, že událost nad Norimberkem nebyla posledním historickým pozorováním UFO v Německu. V noci 4. listopadu 1694 se neznámé objekty objevují znovu. Tentokrát se ale nezachovalo mnoho informací.

O události víme především díky obrazu, který ji zachycuje. Oné noci se nad městem vznáší dvě obrovská zářící kola s křížem uprostřed. O jejich velikosti svědčí právě zmiňovaný obraz. Jsou na něm znázorněny dva objekty mnohonásobně větší než Měsíc v úplňku na pravém okraji obrazu.

To znamená, že UFO muselo být skutečně impozantních rozměrů, nebo přelétalo poměrně nízko nad zemí. Je ale také možné, že velikostí objektů se autor jen snažil zdůraznit jejich význam. Na zemi pod objekty se shromažďují zástupy měšťanů a ukazují směrem vzhůru.

Je jen dílem náhody, že se tato kola nápadně podobají dnes již důvěrně známým létajícím talířům?

NEBYL TO JEN HAMBURK!

Z historický pramenů se můžeme dočíst o celé řadě dalších podobných fenoménů, které několik staletí před vynálezem letadla líčí letecké bitvy. Další z takových událostí se odehrává v roce 1808 ve Švédsku, kde jednoho dne Slunce potemnělo, začal vát silný vítr a na obloze se objevilo několik obrovských kol či snad koulí.

Objekty byly pozorovány po dobu dobrých dvou hodin. V ještě vzdálenější historii se pak nabízí slavná kniha Ezekielova, v níž prorok popisuje obrovská létající kola v plamenech, jejichž zjevení rovněž provázel silný vítr.

Vyobrazení Ezekieolovo kol z roku 1670 se těm z Hamburku skutečně podobá. Šlo snad o tentýž stroj? Zaznamenávají tyto obrazy a svědectví skutečné bitvy vesmírných plavidel, nebo jde nadbytečně dramatický popis známých jevů?

Vyobrazení z knihy Ezekielovy
Foto: pbs.twimg.com, Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 23.5.2022 1.7tis
Údaje z Hubbleova vesmírného dalekohledu poukázaly na nesrovnalost týkající se rozpínání vesmíru. Pro vědce jsou data natolik matoucí, že hovoří o „nové fyzice“, která by toto mohla vysvětlit. O vesmíru toho jistě mnoho nevíme a jedna z nejtrvalejších záhad se týká skutečnosti, že se vesmír rozpíná stále rychleji. Vědci již léta sbírají data a provádějí […]
od Eva Soukupová 17.5.2022 2.8tis
V roce 2019 byl díky projektu Event Horizon Telescope pořízen vůbec první snímek černé díry. Před několika dny si projekt připsal další prvenství, když zveřejnil první snímek gigantické černé díry ve středu Mléčné dráhy.     Projekt Event Horizon Telescope je velká soustava teleskopů sestávající z globální sítě radioteleskopů, díky nimž získává data potřebná k […]
od Eva Soukupová 16.5.2022 1.7tis
O tom, že každé vesmírné těleso má svůj charakteristický zvuk, víme již dlouho. Nedávno vědci z NASA pořídili zvukový záznam akustických vln šířících se plynem v okolí supermasivní černé díry v souhvězdí Persea. Záznam, který pochází z černé díry vzdálené 250 milionů světelných let, byl vytvořen pomocí procesu známého jako sonifikace, který spočívá v přeměně […]
od Eva Soukupová 16.5.2022 1.7tis
Vynálezce z německé univerzity sestrojil zařízení, které nepřetržitě sleduje dění na obloze a za pomoci umělé inteligence vyhodnocuje původ zaznamenaných objektů. Autor vynálezu nyní doufá v celosvětovou síť kamer pro detekci UFO. Nenápadná šedá krabice umístěná na budově Univerzity Julia Maximiliána ve Würzburgu ukrývá převratný kamerový systém SkyCAM-5, který využívá umělou inteligenci k odhalování neidentifikovaných […]
od Adriana Vojtíšková 16.5.2022 3.0tis
Byl antrax biologická zbraň, na titulce kterého sportovního magazínu není radno být a vážně je měsíční prach jedovatý? Čtěte dál…      OTÁZKA 1.: Byl v tajném sovětském zařízení vyráběn antrax  jako biologická zbraň? Jedna malá chyba, která vyústí ve smrt desítek lidí. To je katastrofa, která se stane v roce 1979 v bývalém sovětském […]