16. dubna 1945: Na jezeře Poyang mizí japonská nákladní loď Kobe Maru s 200 muži na palubě.
Domů     5 ͯ nejslavnější pozorování UFO v Čechách: Skutečně svědci viděli mimozemské lodě?
5 ͯ nejslavnější pozorování UFO v Čechách: Skutečně svědci viděli mimozemské lodě?
od 17.2.2024
3.0tis
307
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

V souvislosti s fenoménem UFO se nejčastěji hovoří o případech v USA, Kanadě, Rusku či Velké Británii. Ale jak jsme na tom my? Bývají i nad naší republikou pozorována záhadná světla a podivné vyspělé stroje? Odpověď zní „ano“! Přinášíme 5 nejslavnějších a dosud neobjasněných pozorování z našich krajin.

Neidentifikovatelné létající objekty jsou častým jevem i v České republice. Ačkoli se většina těchto úkazů dá racionálně vysvětlit, zůstává malá část těch, které žádné vysvětlení nemají.

Pro evidenci těchto pozorování byl roku 1992 založen výzkumný projekt s názvem Záře, který si klade za cíl pokusit se všechna tato hlášení smysluplně objasnit.

Organizátoři projektu spolupracují s mnoha odborníky z různých vědeckých oborů, kteří pomáhají objasňovat mnohdy velmi komplikované a neobvyklé úkazy. Díky jejich pomoci se daří většinu případů smysluplně ozřejmit.

V archivu projektu však i přes snahu o objektivní přístup zůstává dost případů, u kterých žádné rozumné vysvětlení prostě neexistuje. Představujeme ty nejzáhadnější!

Tajemné deltaplány křižují oblohu

Kde: Radkov (Moravská Třebová), Cheb, Károv u Prahy, Jetřichov na Broumovsku…

Kdy: 1976–1978, 1992, 1997

Co: neznámé stroje ve tvaru „V“

Série pozorování podivných létajících strojů ve tvaru písmene V se v ČR táhne napříč desetiletími. Pro stoje podobného typu se ujalo označení deltaplán.

Jejich společnou charakteristikou jsou tři intenzivní světla (dvě na křídlech a jedno na přídi), naprosto neslyšný let a trhavý způsob letu, který přímo odporuje všem známým fyzikálním zákonům.

První zaznamenaná zmínka se váže k roku 1976 a poslední zatím evidované spatření se událo roku 1997.

Světla nad polem

K roku 1976 se váže svědectví rodiny, která v této době pobývala na chatě v obci Radkov nedaleko Moravské Třebové. Jednoho večera spatřují podivné světlo nad polem za chatou.

Nejprve si všichni myslí, že se po poli pohybuje člověk s baterkou, ale světlo je na baterku příliš intenzivní. V úvahu nepřipadá ani traktor, jelikož není slyšet žádný hluk motoru a světlo se navíc začne pohybovat nahoru a dolů.

Rodina tedy vyleze na střechu chaty, aby se na světla lépe podívala, načež zjistí, že světlo není jen jedno, ale jsou hned tři a seřazené do tvaru trojúhelníku. Jakmile se ale světla začnou přibližovat směrem k nim, všichni se utíkají schovat do chaty. Když po chvíli znovu vyjdou ven, jsou světla už pryč.

Tajemné deltaplány jsou charakteristické třemi jasnými světly, uspořádanými do tvaru písmene V.
Tajemné deltaplány jsou charakteristické třemi jasnými světly, uspořádanými do tvaru písmene V.

Incident s vojenskou stíhačkou

O dva roky později odstartuje k nočnímu průzkumu vojenský letoun L-29 Delfín ze žateckého letiště, aby prověřil neidentifikovatelné objekty v západních Čechách.

Po příletu na určené místo spatřuje posádka několik žlutých a červených světel seřazených do písmene W ve výšce asi 400 metrů nad zemí. Pilot Delfínu do vysílačky uvádí, že nejspíše jde o dva objekty letící ve formaci.

Náhle se však světla obrátí a míří přímo proti vojenskému letadlu, načež se pilot rozhodne raději odpoutat, vrátit se na základnu a podat o celé události hlášení.

Pilot vojenského letounu L-29 Delfín spatřil na obloze něco, co se vymyká všem vysvětlením.
Pilot vojenského letounu L-29 Delfín spatřil na obloze něco, co se vymyká všem vysvětlením.

Série pozorování v roce 1992

Podobná ještě intenzivnější pozorování jsou hlášena i v roce 1992. V Chebu vidí lidé podivný letoun se třemi světly seřazenými do tvaru V, jak prolétají nad městem.

Zpočátku prý vypadá jako obyčejné letadlo, které se chystá přistát, když se však přiblíží, je patrný jeho neobvyklý tvar i barva. Jde prý o namodrale lesklý bumerang, který navíc tlumeně fosforeskuje.

Stejný stroj je téhož roku spatřen i nad křivoklátskými lesy, v obci Károv u Prahy či nad Dvorem Králové. Poslední zaznamenané pozorování se udává roku 1997 v obci Jetřichov na Broumovsku, kde noční hlídač spatří tento stroj, jak visí kousek nad stromy.

Po chvíli se prý objekt začne trhavě posunovat dopředu, až nabere rychlost a v elegantní zatáčce zmizí za obzorem. O jaký podivný stroj mohlo jít? Šlo snad o nějakou velmi vyspělou vojenskou techniku, nebo o důkaz pravidelných mimozemských návštěv?

V obci Radkov došlo k vůbec prvnímu zaznamenanému pozorování záhadného deltaplánu.
V obci Radkov došlo k vůbec prvnímu zaznamenanému pozorování záhadného deltaplánu.

Mimozemšťan v polích

Kde: Česká Lípa (kopec Špičák)

Kdy: přelom 70. a 80. let

Co: světla na obloze; mimozemšťan v poli

Na konci 70. let se v České Lípě přihodila jednomu místnímu obyvateli podivná událost. Ačkoli je tomu již více jak 40 let, incident stále zůstává neobjasněný.

Svědek celé příhody o svém zážitku několikrát vypovídal do médií, nikdy si však nepřál být jmenován, proto bude na následujících řádkách vystupovat pouze pod označením „svědek“.

Podivná světla na obloze

Onoho večera se jde svědek projít ke kopci Špičák, ostatně činí tak prý velmi často. Při své procházce zpozoruje na obloze několik jasných světel, která zrychlují, zpomalují a mění směr takovou rychlostí, až to téměř odporuje fyzikálním zákonům.

Podobná světla však nejsou ničím výjimečným, lidé je prý tehdy v místě vídají velmi často. Nikdo jim však nevěnuje přílišnou pozornost, o UFO se v této době ještě moc nemluví, a lidé je tak považují pouze za neobvyklý úkaz na noční obloze.

Světla se údajně pohybují především nad místy, kde probíhá intenzivní těžba uranu.

Nad českolipským kopcem Špičák bývala prý často vidět záhadná světla.
Nad českolipským kopcem Špičák bývala prý často vidět záhadná světla.

Setkání třetího druhu

Když se svědek vrací z procházky, uvědomí si, že světla na obloze září jasněji než kdy dřív a jsou mnohem blíže. Přesto jim však nevěnuje větší pozornost a pokračuje v chůzi.

Náhle však na louce před sebou, kde dnes stojí českolipské gymnázium, zpozoruje podivnou vysokou postavu. Je sice šero, a svědek proto nevidí postavu jasně, přesto si prý nemůže nevšimnout její neobvyklé výšky a tvaru.

Bytost musí prý měřit přes dva metry a dvacet centimetrů. Hlavu má až nepřirozeně velkou vůči úzkému tělu. Barva kůže není v šeru rozeznatelná. Svědek si je ale naprosto jistý, že tajemná postava rozhodně nepatří člověku.

Po tomto podivném setkání bytost rychle mizí, avšak tajemná světla na obloze prý českolipští vdají ještě dlouho.

V polích na okraji České Lípy se prý na přelomu 70. a 80. let procházela po poli neznámá bytost. Šlo opravdu o mimozemšťana?
V polích na okraji České Lípy se prý na přelomu 70. a 80. let procházela po poli neznámá bytost. Šlo opravdu o mimozemšťana?

Stroj z jiné planety

Kde: Vranovská přehrada

Kdy: 1987

Co: létající stroj doutníkového tvaru

Incident nad Vranovskou přehradou je nejlépe zdokumentovaný případ pozorování UFO v naší republice. Posádka vojenského vrtulníku se setkala s podivným létajícím strojem, který podle popisu jen těžko mohl pocházet z naší planety.

Svým tvarem dokonce dokonale připomínal typické mezihvězdné plavidlo, u kterého dnešní odborníci odhadují, že by bylo nejideálnější pro daleké vesmírné lety.

Incident nad Vranovskou přehradou je nejlépe zdokumentovaný případ setkání s UFO v ČR.
Incident nad Vranovskou přehradou je nejlépe zdokumentovaný případ setkání s UFO v ČR.

Neohlášený letoun

Dne 12. července 1987 přichází z radiolokační stanice hlášení, že k nám z Rakouska míří létající objekt, který neodpovídá na rádiovou komunikaci.

Je zalarmována vojenská posádka v Božicích, která dostane za úkol vzlétnout se svým vrtulníkem Mi-24 a navázat s neznámým objektem kontakt.

Posádka očekává další rutinní let, při němž jistě narazí jen na zatoulaný aeroplán, jehož pilot nejspíše ztratil orientaci a příliš se přiblížil k českým hranicím. To, co následuje, se však vryje hluboko do paměti všech účastníků incidentu.

Střílet, či nestřílet?

Pilot vrtulníku kapitán Čestmír Tesařík dostává rozkaz hlídkovat v sektoru Vranov – Slavonice a čekat na přílet neznámého objektu. Po krátkém čekání se náhle z řídícího střediska ozve:

„Cíl přímo proti vám – vzdálenost 3 km, 2 km, 1 km, 500 metrů…“ Posádka však stále nic nevidí. Až když řídící středisko zahlásí „200 metrů“, spatří podivný tmavý stroj doutníkového tvaru, který proletí těšně nad jejich vrtulníkem.

Kapitán Tesařík hned začne vrtulník otáčet a vydává se tajemný objekt pronásledovat. Do letového střediska nahlašuje, že vidí podivný stroj bez křídel, který se stále nehlásí. Vzápětí přichází rozkaz zahájit na objekt palbu a zneškodnit ho.

Jenže v tu chvíli se oba letouny nacházejí nad Vranovskou přehradou, která je plná rekreantů a případná střelba by je mohla ohrozit. Pilot se proto rozhodne neuposlechnout rozkaz a nahlásil tuto skutečnost řídícímu středisku.

Záznam letové trasy neznámého objektu a vrtulníku Mi-24.
Záznam letové trasy neznámého objektu a vrtulníku Mi-24.

Neúspěšné pronásledování

Krátce nato se oba stroje dostávají do velkého mraku a posádka vrtulníku ztrácí záhadný objekt z dohledu. Náhle operátor z řídícího střediska hlásí, že se pronásledovaný letoun rychle otočil a míří přímo proti vrtulníku! Celé posádce zatrne.

V mraku vůbec nic neviděli a najednou se proti nim řítí tento podivný stroj? Nikdo neví, co mají dělat. Pilot proto jen drží kurz a všichni čekají. Po chvíli se znovu ohlásí řídící středisko:

„Právě jste se těsně minuli vlevo.“ Celá posádka si znatelně oddychne. Během dalšího pronásledování se oba stroje dostanou až nad Dukovany, odkud se však vrtulník musí stáhnout na základnu a doplnit palivo.

Neznámý objekt poté velkou rychlostí míří směrem na Brno, potom nad Jaslovské Bohunice a Bratislavu, kde zmizí z radarů.

Velké pozorování v Miličíně

Kde: Miličín

Kdy: 1991

Co: zářivá koule na obloze; mimozemské bytosti

Snad největší pozorování nevysvětlitelného jevu je hlášeno z obce Miličín ve Středočeském kraji. V roce 1991 tu proběhla série událostí, které postrádají racionální vysvětlení.

Velké množství svědků pozorovalo nejen v samotném Miličíně, ale i v jeho okolí zářivou světelnou kouli podivných vlastností. Podle některých výpovědí měly být uvnitř této koule údajně i neznámé bytosti.

Záhadný světelný objekt prý musel být umělého původu. Neprojevoval se jako žádný známý přírodní úkaz, nýbrž jako něco řízeného.
Záhadný světelný objekt prý musel být umělého původu. Neprojevoval se jako žádný známý přírodní úkaz, nýbrž jako něco řízeného.

Stopy odnikud nikam

Počátek pozorování je v létě 1991. V červenci onoho roku se prý jedna místní chatařka stává svědkyní podivné intenzivní záře, která uprostřed noci osvětlila celou její zahradu. Zdroj světla však nedokáže identifikovat.

Po půl hodině záře zmizí stejně rychle, jako se i objevila. Stejná chatařka má však ještě jeden děsivý zážitek. V prosinci téhož roku, když si prý tato paní jede do chaty pro jablka, objevuje se před ní několik záhadných stop.

Jejich délka byla prý asi 21 cm a šířka 12 cm. Co je ale nejpodivnější, stopa má jen 4 prsty (nebo snad drápy?) dlouhé 7 cm! Z uvedeného popisu je patrné, že stopa jednoznačně nemůže patřit žádnému člověku.

Zářivá koule nad Miličínem

Ještě neuvěřitelnější zážitek zažije několik žen, které se jednoho letního dne téhož roku vydají na noční procházku se psem. V polích kousek za Miličínem náhle spatří podivnou rudě zářící kouli, jak pomalu pluje nad zemí a vypouští jakousi energii.

Svědkyně jsou z celého zážitku zmatené a vyděšené, proto se rozhodnou rychle vrátit zpět do obce. Jenže světelná koule je začne pronásledovat. Ženy se rozhodnou utéct, není jim to ale nic platné, světlo je stále za nimi.

Když vběhnou do vesnice, potkají hlouček místních lidí, kterým začnou překotně vysvětlovat, co právě viděly. Místní se jim však jen smějí. Alespoň do té doby, než světelnou kouli uvidí i oni sami.

Neznámý objekt prý mezitím putuje od jednoho stavení k druhému, jakoby prováděl průzkum. Přitom z něj vycházejí slabé paprsky energie. Zářící kouli onoho večera pozoruje většina obyvatel Miličína.

Nikdo si však tento úkaz nedokáže vysvětlit, a tak zůstává stále velkou záhadou, o jaký objekt vlastně šlo.

Podle některých výpovědí byly uvnitř zářivé koule pozorovány i neznámé bytosti.
Podle některých výpovědí byly uvnitř zářivé koule pozorovány i neznámé bytosti.

Průzkumný stroj a podivný „letecký den“

Kde: Borová (okres Svitavy)

Kdy: 1993

Co: malý létající objekt

Dne 21. srpna roku 1993 zažije v obci Borová jeden z místních obyvatel podivné setkání, které se stane předzvěstí velkého pozorování UFO po celé ČR. Jaký objekt byl v dotčené obci pozorován, zůstává záhadou, jelikož jeho struktura nebyla podobná naprosto ničemu, co je z našeho světa známé.

Procházka s nečekaným zážitkem

Svědek celé události je onoho dne na procházce se svým psem mezi obcemi Borová a Telecí. Náhle asi 20 centimetrů před sebou spatří podivný objekt, jak visí ve vzduchu 30 nebo 40 centimetrů nad silnicí.

Stroj má tvar ploché ryby bez ocasu, vysoký je okolo 70 cm, dlouhý 40 až 50 centimetrů a velmi tenký – jen asi 5 cm. Je prý vidět, jak se předmět ve vzduchu lehce pohupuje.

Pes však začne okamžitě hystericky štěkat a odmítá se ke zvláštnímu objektu vůbec přiblížit. Přesto však muž i se psem popojdou ještě o několik metrů blíže, aby si malý stroj lépe prohlédli.

Při bližším prozkoumání je patrné, že je předmět pomalovaný pestrými barvami, které tvoří zvláštní spirály a ornamenty. Po chvíli vzájemného pozorování se objekt otočí a vydává se pomalou rychlostí nad pole.

Svědek si ještě stačí povšimnout, že z přední části stroje vycházejí dva velmi tenké asi 10 centimetrů dlouhé drátky, které splývají téměř až k zemi. Po několika minutách prý stroj pomalou rychlostí odpluje z dohledu.

Obyčejná procházka se psem se proměnila v děsivý zážitek s mimozemským strojem.
Obyčejná procházka se psem se proměnila v děsivý zážitek s mimozemským strojem.

Děsivý „letecký den“

Jakmile se podivný objekt vytratí, svědek tohoto incidentu si uvědomí, že až nyní je schopen se normálně pohybovat.

Jakmile se totiž ke stroji přiblížil, dostal se prý do jakéhosi transu a nebyl schopen se vůbec hýbat, natož pak se k předmětu ještě více přiblížit a zkusit si na něj sáhnout. Podle některých odhadů mohlo jít o mimozemský průzkumný stroj.

Hned druhý den po tomto podivném zážitku totiž následuje exploze pozorování UFO nad celým územím ČR. Hlášeny jsou podivné stroje doutníkového, trojúhelníkového i oválného tvaru. Podivný „letecký den“ trvá však jen jednu noc.

Následující dny je již klid a k žádnému dalšímu incidentu nedoje. Mohlo by skutečně jít o mimozemská plavidla, která k nám přiletěla z jiných planet?

Podle vědců je doutníkový tvar pro mezihvězdné plavidlo naprosto ideální.
Podle vědců je doutníkový tvar pro mezihvězdné plavidlo naprosto ideální.

*** Jak proběhne první kontakt s mimozemšťany? ***

* Přesně touto otázkou se v současnosti zabývá řada seriózních vědců. Nemáme totiž žádný scénář, jak se zachovat, pokud bychom buď my sami mimozemšťany objevili, nebo by se oni spojili s námi.

* Možností kontaktu s mimozemskou civilizací je hned několik. Nejpravděpodobnější způsob vzhledem k současnému zkoumání je zachycení umělých signálů z vesmíru.

V takovém případě by však naše možnosti kontaktu byly silně omezené…Jakákoli námi vyslaná odpověď by k cíli putovala velmi dlouho a případní mimozemšťané by ji zachytili až po mnoha stovkách, tisícovkách i více let v závislosti na vzdálenosti, ze které by signál přišel.

* Daleko jednodušší způsob komunikace (ale také mnohem nebezpečnější) by nastal v případě, že by nás mimozemšťané sami fyzicky kontaktovali, tedy pokud by přistáli na naší planetě…Pro tento případ si vědci připravili několik možností, jakým způsobem a v jaké řeči by mohla probíhat vzájemná komunikace.

* Nejpravděpodobnějším dorozumívacím prostředkem by se stala matematika. Komunikace by mohla probíhat například pomocí binárního kódu. Využít by se také daly radiové vlny a v neposlední řadě třeba i různé zvuky a obrázky.

Foto: shutterstock.com, wikimedia.org, facebook.com, pixabay.com, youtube.com, flickr.com
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
od 16.4.2024 740
Tajemný pláč a křik se rozléhá pustým lesem, kolem chátrajících osamocených budov se vznášejí záhadná světla a návštěvníků těchto míst se zmocňují nepříjemné pocity. To je jen krátký výčet anomálních jevů, s nimiž se prý lze setkat na okraji Mariánských lázní. Co dalšího se skrývá v šeru Slavkovského lesa? Kdysi oblíbené rekreační středisko
od 16.4.2024 1.1tis
Zámek Dřínov leží přibližně 12 kilometrů od Kroměříže. Na místě dnešního zámku kdysi stávala tvrz, vybudovaná na konci 14. století. Na Dřínově se během staletí vystřídalo mnoho majitelů a vzhledem k této skutečně bohaté historii není divu, že se i tento zámek velmi pravděpodobně stal též sídlem nejednoho ducha… Přízrak Bílé paní Nejznámější místní entitou
od 15.4.2024 1.8tis
Představa zvláštní záře, která obklopuje všechny živé tvory, pochází z orientálního východu. Toto pole energie má také reagovat na naše zdraví i duši. Vidět jej ale prý mohou jen vyvolení, kteří z něj pak dokážou mnohé vyčíst. Nebo ne? Je možné se něco takového naučit? V nemocnici panuje obvyklý ruch. Po chodbě neustále někdo přechází a z jednotliv
od 15.4.2024 1.8tis
Jedním z míst, kde se podle pověstí nejčastěji zjevují strašidla, jsou hrady. A právě teď s blížícím se létem máme nejlepší příležitost vydat se tam na výlet a zaposlouchat se do podivných a často neuvěřitelných historek. "Nevěřím na strašidla, ale…" Touto větou velmi často začíná vyprávění kastelánů, průvodců nebo údržbářů, kteří žijí delší dobu n
od 14.4.2024 2.3tis
.. Obec Nová Ves nad Popelkou, ležící nedaleko Lomnice, je opředena nejednou záhadou s pravdivým jádrem... Místní pověsti vyprávějí kupříkladu o tom, jak tady asi před dvěma sty lety strašilo v jednom domku. V něm bydlela vdova a často se u ní předlo. Ženy z okolí však po čase odmítaly do chalupy chodit, neboť tam údajně straší. Peřiny na bidle se prý napřík
reklama
reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Před bezem klekni
panidomu.cz
Před bezem klekni
Tak se to říkávalo a platí to i dnes. Jakmile ucítíte typickou vůni, je jasné, že nastala doba bezová. Vezměte košík a nůžky a vydejte se na lov. Uvidíte, že budete blahořečit chvíli, kdy jste překonali lenost. Na co se hodí? Čerstvé květy můžete použít na výrobu jednoduchých limonád, které vznikají vymáčením květů, nebo těch
Vyděsili Abela Tasmana Maorové?
historyplus.cz
Vyděsili Abela Tasmana Maorové?
Dvě lodi spouštějí kotvy v nově objevené zátoce. Netrvá dlouho a ocitají se pod útokem domorodých kanoí. Když se Evropané pod ochranou kanonů konečně obrátí na útěk, bude jejich posádka o čtyři námořníky chudší. Děti, které přicházejí na svět v chudých rodinách v malých městečkách na počátku 17. století, nejsou ty, o nichž lze nalézt bohaté záznamy v dobových
Lexus v rámci milánského týdne designu představil expozici Time
iluxus.cz
Lexus v rámci milánského týdne designu představil expozici Time
Na výstavě se prezentují díla dvou návrhářů inspirovaná koncepčním modelem Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst), který zkoumá možnou podobu čistého elektromobilu nové generace. Instala
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
epochalnisvet.cz
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr.
Vyrobte si krásné vázy
nejsemsama.cz
Vyrobte si krásné vázy
V obchodě prodávají sice krásné, ale většinou také velmi drahé vázy. Chcete si pořídit vlastní, za niž nebudete muset platit stovky korun? Vytvořte si vázu zcela podle vlastních představ, v barvách a stylu, jež budou nejlépe ladit s vaším pokojem, a ještě ho krásně vyzdobí. Krok za krokem Jarní schovávačka I obyčejná sklenice či lahev bude mít své kouzlo, když ji správně
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
3D tisk v lidském těle? Již brzy možná ano!
21stoleti.cz
3D tisk v lidském těle? Již brzy možná ano!
Ve svém nejmenším provedení měří 11–13 milimetrů. Je tedy tak akorát drobný, aby se vešel do trávicího ústrojí. Řeč však není o žádné bakterii, ale o unikátním vynálezu vědců z Univerzity v Novém Jižn
Mám problém udržet tajemství, jsem drbna?
skutecnepribehy.cz
Mám problém udržet tajemství, jsem drbna?
Manžel mi vyčítá, že umím jen pomlouvat a roznášet klepy. Ničím tím prý celou rodinu. Já si ale myslím, že nedělám nic zlého. Jsem jen zvědavá. Ráda si povídám s lidmi, myslím, že to je částečně i moje náplň práce, jsem totiž u nás na vsi listonoška. A ta musí přece vědět o všem! Také moc ráda poznávám nové lidi, jsem
Lola Montezová: Fúrie, která připraví o trůn bavorského krále Ludvíka I.
epochaplus.cz
Lola Montezová: Fúrie, která připraví o trůn bavorského krále Ludvíka I.
Laškovně zapochybuje o přirozené eleganci ňader mladičké tanečnice žádající o angažmá. Kráska sebere ze stolu nůžky, rozstřihne si na prsou šaty a poskytne mu důkaz. Něco takového král při audienci ještě nezažil. Irsko-skotská krev otce a typická krása kreolských genů po matce udělají z Elizy Gilbertové štíhlý uragán černých vlasů, modrých očí, rudých rtů a
Pikantní tuňáková pomazánka
tisicereceptu.cz
Pikantní tuňáková pomazánka
Nevíte, co si počít s konzervovaným tuňákem? Máme pro vás připravený opravdu chutný recept. Suroviny 1 velká tuňáková konzerva 1 větší červená cibule 2 lžíce citronové šťávy 4 lžíce jogurtu n
Nechá si Vacula vytetovat i kuchařku?
nasehvezdy.cz
Nechá si Vacula vytetovat i kuchařku?
Když se herci Adamu Vaculovi (36) zalíbila jeho současná přítelkyně, vítězka kuchařské soutěže MasterChef z roku 2021 Veronika Beskydiarová (30), napsal jí krátkou zprávu – a byla ruka v rukávě. Byd
Vodojemy Žlutý kopec v Brně otevřeny!
epochanacestach.cz
Vodojemy Žlutý kopec v Brně otevřeny!
Technická památka Vodojemy Žlutý kopec se 21. března za přítomnosti zástupců města slavnostně naplno otevřela veřejnosti. Investice města 150 milionů korun zpřístupnila tři podzemní nádrže a také veřejný park na povrchu. TIC BRNO, který bude vodojemy nadále provozovat, připravil spolu s partnery na první víkend 22.–24. března bohatý vizuální program. Poté je budete moci navštívit