reklama
30. června 1908: V centrální Sibiři nedaleko řeky Podkamenná Tunguska dochází k extrémně silné ničivé explozi, která se do dějin zapisuje jako tunguská událost. Incident zůstává nevysvětlen.
Domů     Náboženství a okultismus
Archeologové odkryli neznámý mayský palác. Vysvětlí tajemství záhadného úpadku Mayů?
Jan Šedivý
od Jan Šedivý 18.3.2021
5.6tis
Mayové jsou civilizace opředená záhadami.
114
SDÍLENÍ
5.6tis
ZOBRAZENÍ

Mayská civilizace vznikla několik tisíciletí před naším letopočtem. Vrcholu dosáhla po roce 800 našeho letopočtu, pak ovšem následoval její nebývale rychlý a záhadný úpadek, jehož příčiny se vědcům zatím nepodařilo prokazatelně vysvětlit.

Pomůže jim v tom na východě Mexika objevený, více než 1000 let starý mayský palác?

Zásadní objev učinili v prosinci 2019 archeologové na nalezišti Kulubá asi 100 km západně od Cancúnu na poloostrově Yucatán. Nalezli tam palác, jehož stáří se odhaduje na 1000 let.

Šlo také o umělecky vyspělou civiliuaci. Mayská naleziště jsou oblíbená mezi turisty i archeology. Mayové jsou civilizace opředená záhadami. Staré stavby dýchají magickou atmosférou. Typickou architekturu této civilizace pozná každý.

Podle vědců byl využíván ve dvou obdobích mayské civilizace, a to v pozdně klasickém období mezi lety 600 až 900 našeho letopočtu a na přelomu klasického a poklasického období, mezi lety 850 a 1050. Stavba měří na délku 55 metrů, na šířku 15 metrů a na výšku 6 metrů.

Je součástí rozsáhlejšího archeologického komplexu. Spolu s palácem byly zkoumány také čtyři menší budovy.

Rozsáhlé architektonické naleziště

Kulubá je tvořeno třemi většími architektonickými celky, označovanými jako Skupina A, B a C. Největší je Skupina C objevená už v roce 1939. Nachází se na dva metry vysoké podestě a měří 70 x 80 m. Nejvýznamnější stavbou je zde Palác masek, rozdělený do šesti částí.

Jeho vnitřní výzdoba se nedochovala, jen v rozích jsou k vidění hadi Toltéků, nástěnné panely pak obsahovaly masky s jasným vlivem kultury Itzá, jež postavila známý chrámový komplex Chichén Itzá asi 100 km od Kulubá.

Nově objevený palác využívala šlechta

Skupině B dominují dvě budovy, jedna se šesti a druhá s pěti místnostmi, které mají zdobené fasády, z nichž se dá usuzovat na to, v jakém období vznikly. Ve skupině A je budova s pěti místnostmi, která je zdobena atypicky, obkladovými kameny ve tvaru podkovy.

Na místě se nacházejí také oltář a kulatá struktura, považovaná za pec. Nový palác, který asi sloužil mayské šlechtě, byl objeven východně od Skupiny C.

Mayská naleziště jsou oblíbená mezi turisty i archeology.

Mumifikace proběhla dvakrát

V místě bylo nalezeno také pohřebiště, které je zřejmě sekundárním místem posledního odpočinku. To znamená, že nalezené mumie byly vykopány z původního pohřebiště a přeneseny sem. Byly vystaveny práci dvou balzamovačů, díky čemuž se dochovaly v dobrém stavu.

Podrobnější zkoumání ostatků, jejich stáří zatím není známo, může přinést nové poznatky o životě Mayů, jednoho z nejzáhadnějších národů.

Kdo byli Mayové?

Mayové obývali jižní Mexiko a severní části Střední Ameriky. Ve skutečnosti nešlo o jedinou kulturu, ale o různé kmeny, které mezi sebou často bojovaly, ale obývaly stejné území a podléhaly stejným vlivům, zejména počasí.

První zmínky o Mayích pochází z roku 6000 př. n. l., kdy mohli původní lovci vlivem tání ledovců na Yucatánu sestoupit do nížin. Zemědělství se však Mayové začali intenzivně věnovat až kolem roku 1500 př.

n. l. Pěstovali zejména kukuřici.

Přísně uspořádaná společnost

Nutno podotknout, že jejich společnost byla přísně hierarchická, což pravděpodobně převzali od svých předchůdců, Olméků. V klasickém období se mayská společnost členila na vládnoucí vrstvu (vládce, kněží, šlechta, jejich rodiny a dvořané), dále na střední vrstvu (řemeslníci, úředníci a specialisté), bojovníky a otroky (výlučně zajatí nepřátelští vojáci) a ostatní.

Prostí Mayové byli nejčastěji zemědělci, protože existence celé společnosti závisela na tom, co se podaří vypěstovat. Po sklizni se pak věnovali výstavbě chrámů.

Staré stavby dýchají magickou atmosférou.

Dřina na poli, ale dobré jídlo

Běžní Mayové byli zvyklí na těžkou fyzickou práci. Farmáři žili prostě, ale stravovali se kvalitně. Ženy se věnovaly domácnosti, vařily, zpracovávaly kukuřici a jiné plodiny, staraly se o děti, vyráběly textilie na doma šité oblečení, které mohly i prodávat.

Muži a chlapci pracovali na polích, kde rostla kukuřice, fazole, tykve, sladké brambory, avokáda a další. Chovali také zvířata, například kachny a krůty, v lesích lovili jeleny či divoká prasata, v moři ryby. Každý měsíc se konal náboženský festival, na kterém se tančilo, zpívalo a dobře jedlo.

Kruté metody rituálního obětování

Populární byl také mayský „fotbal“ označovaný jako Po-A-Tok, během něhož hráči odráželi kaučukový míč lokty, rameny, boky a koleny a snažili se ho hodit do kruhu protihráčů umístěného v desetimetrové výšce.

Někdy se hra konala pro zábavu, jindy byla, asi pro větší motivaci hráčů, součástí náboženského rituálu. Pak bylo mužstvo, které prohrálo, obětováno bohům. Při obětování lidí dokázali být Mayové opravdu krutí, obětem vyřezávali srdce zaživa nebo je rozstříleli šípy.

Jejich maso někdy i jedli. Také rituální prolévání krve (ze stehna, jazyka či genitálií) bylo součástí každodenních veřejných rituálů.

Typickou architekturu této civilizace pozná každý.

Bojovník „Kouřící Žába“

Mayové byli vyspělou civilizací. Jako jediní z kultur předkolumbovské Ameriky měli vlastní písmo, které bylo značně komplikované. Rozluštit se ho podařilo až v průběhu posledních desetiletí 20. století. Na přelomu tisíciletí bylo rozluštěno asi 85 % mayských hieroglyfů.

Díky tomu vznikaly i humorné situace při snaze o přesný překlad některých nápisů. Například jméno slavného mayského válečníka, který roku 378 přišel do Tikalu, dnes čteme jako „Zrodil se oheň“. V počátcích výzkumu však byl nazýván „Kouřící Žába“.

Na rozdíl od Římanů znali nulu

Mayové byli také dobrými matematiky. Měli jednoduchou, ale snadnou pochopitelnou číselnou soustavu, jejíž základ tvořilo dvacet číslic zaznamenávaných v podobě kombinací teček a čar. Znali také nulu, na rozdíl od Řeků a Římanů, kteří v té době obývali Evropu.

To svědčí o vyspělosti národa. Uměli s nulou také počítat. Jejich dvacítková soustava se rovněž stala základem pro jejich proslulý kalendář.

Předpověděli konec světa, který nenastal?

Mayský kalendář má několik zvláštností. Tvoří jej cykly dní, které se po určité (dlouhé) době opakují. Měl také konec stanovený na 21. prosince 2012. Řada lidí tedy v tomto termínu očekávala, že dojde ke konci světa, ale kupodivu se tak nestalo.

Naopak počátek dlouhého cyklu, který vyvrcholil rokem 2012, byl 11. srpna 3114 př. n. l. Avšak co významného se v tento den stalo, netušíme. Příznivci konspiračních teorií tvrdí, že tehdy Maye navštívili mimozemšťané. Kdo ví.

Šlo také o umělecky vyspělou civiliuaci.

Vyspělá civilizace? Jak v čem!

Možná právě díky nim měli Mayové vynikající znalosti matematiky a astronomie, budovali rozsáhlé sítě silnic či si uměli připravit nápoj z kakaových bobů (využívali je i jako platidlo), který jim dodával energii.

Anebo k tomu došli vlastní cestou? V jiných oblastech byli zase značně zaostalí. Neznali kovy, pro běžné úkony používali pazourek, neznali, nebo tedy rozhodně nepoužívali kolo. Jistou polehčující okolností by však mohl být fakt, že neměli žádná tažná zvířata, která by mohli zapřáhnout do pluhu – tam by jim přitom znalost kola usnadnila život nejvíce. Všechnu tuto tvrdou práci tak museli zastávat lidé.

Začátek konce

Pokročilá, nebo ne, mayská civilizace dlouhá staletí vzkvétala a rozvíjela se. Ovšem kolem roku 800 n. l. se rozkvět této kultury zastavil. Došlo k vylidnění měst, Mayové se vrátili k venkovskému pěstování kukuřice, což činí asi 6 milionů jejich potomků, žijících ve Střední Americe prakticky dodnes.

Teorií, proč k tomu došlo, je několik, ale žádná není stoprocentně průkazná. Hovoří se o eskalaci konfliktů mezi jednotlivými kmeny, zřejmě kvůli nedostatku zdrojů, případně o přílišné nákladnosti panovníkova dvora či o novém zvyku obětování poddaných, když předtím se tak dělo jen u králů a zajatých šlechticů.

Proč opouštěli vzkvétající města?

Jedna z teorií, zabývající se tím, proč tato vyspělá civilizace opouštěla svá města v době jejich největšího rozmachu, pracuje s myšlenkou, že to bylo kvůli příliš intenzivnímu zemědělští. K němu se měli Mayové uchylovat z důvodu populační exploze.

Ovšem pěstování kukuřice jako nejdůležitější plodiny je náročné na vodu i půdu. To zřejmě po čase způsobilo v dané oblasti téměř ekologickou katastrofu, a tak se Mayové museli přesunout zase o kus dál. Důvodem jejich častých přesunů a opouštění měst však mohly být také klimatické změny či nedostatek vody.

Džungle ochránila ztracená města

Když Mayové města, ve kterých budovali pokročilé chrámové komplexy k uctívání bohů, opustili, ta zarostla džunglí. Díky ochraně, kterou stavbám dala bujná vegetace, byly mayské stavby v době jejich znovu objevení skvěle zachované.

Nejznámější je zřícenina mayského města Chichén Itzá na Yucatánu, která pochází z pozdně klasického až pozdně poklasického období. Mayové ji využívali během let 600 až 1500 n. l., a pak ji opustili. Znovu objeveno bylo místo roku 1841, je jedním z novodobých divů světa.

Opuštěný a znovu nalezený Tikal

Podobný osud stihl i mayské město Tikal, které Mayové založili nedaleko naleziště pazourkového kamene kolem roku 500 př. n. l. Po tisíci letech, tedy v 6. století, už město obývalo na 100 000 obyvatel. Ovšem asi v roce 900 všichni obyvatelé Tikal opustili a město zarostlo pralesem.

Znovuobjeveno byla až roku 1848. Vědci doufají, že chrámy a budovy nalezené v Kulubá by jim mohly pomoci objasnit důvody, proč Mayové svá města opouštěli. Na rozdíl od ostatních míst totiž, ač také opuštěno, sloužilo Kulubá dál jako poutní místo, a Mayové se na něj vraceli.

Vydá naleziště svá tajemství? Uvidíme.

Foto: PX FUEL
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 29.6.2022 1.7tis
Legendární Zlatý chrám byl postaven v indickém státě Paňdžáb u jezírka, kde podle legend rozjímal Buddha. Toto průzračné jezero dnes známe pod názvem Amritsar.   Jde prý o jezero nesmrtelnosti, protože v překladu jeho indický název značí nádobu nektaru nesmrtelnosti. A skutečně místí voda má podle mnohých svědectví léčivé účinky! Srdcem komplexu je chrám Hari […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 1.9tis
Všechno to začíná roku 2006 v třípokojovém domku na předměstí australského Sydney. George a Lina Tannousovi tu vedou poklidný život spolu se svým sedmnáctiletým synem Mikem. V září ale rodinu zasáhne strašlivá zpráva – Mikea srazilo auto a zemřel. Pak se začnou dít nevysvětlitelné věci… Rodiče jsou zdrceni ztrátou jediného dítěte a při svém zoufalství […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 2.0tis
Na hřbitově v irském městě Belfast bylo v létě roku 2012 rušněji než obvykle. Na pařezu, který se zde nachází, se totiž objevil obrázek nápadně připomínající tvář Ježíše Krista.     Je přitom záhadou, jak se na dřevo dostal. Pařez se nachází v těsné blízkosti hrobu Rebeccy Steven, která zde byla ve svých šestnácti letech […]
od Mirek Brát 22.6.2022 2.5tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]
od Mirek Brát 19.6.2022 2.7tis
Otázky: „Jak se jmenujete, jaké je vaše jméno?“, jsou těmi prvními replikami, kterými velmi často začíná obecná komunikace a dialog. S Božím jménem je to jinak. Jaksi se nesluší brát toto jméno do úst nadarmo. Příkladem je i křesťanství a judaismus. Jak tedy oslovovat Boha? Lidé se pídí po Božím jméně především v Bibli. To je […]