4. prosince 1872: Východně od Azorských ostrovů je nalezena plachetnice Mary Celeste. Posádka zmizela beze stopy.
Domů     Bible versus UFO: Mluví o něm Písmo svaté?
Bible versus UFO: Mluví o něm Písmo svaté?
od 2.7.2022
1.8tis
192
SDÍLENÍ
1.8tis
ZOBRAZENÍ

Badatelé v poslední době hledají na stranách Bible důkazy přistání UFO na Zemi.

Verše první kapitoly knihy proroka Ezechiela z 6. století před naším letopočtem mluví záhadně: „Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.“

Umělci UFO v Bibli rádi a často zobrazují.

Boží zjevení, nebo UFO?

Ezechiel popisuje Boží zjevení, ve světle dnešní vědy a poznání o vesmíru se ale může pravda skrývat jinde.

Popisovaný objekt vznášející se k nebesům i záhadné bytosti, které z něj sestupují na zem, v řadě lidí vzbudí otázky, zda prorok není svědkem návštěvy mimozemšťanů.

Umělci UFO v Bibli rádi a často zobrazují.
Umělci UFO v Bibli rádi a často zobrazují.

Kruhy v obilí

Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul zářivý plamen, z něhož se blýskalo, a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky.

reklama

Díval jsem se na ně a hle – při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo,“ píše Ezechiel dál. Může snad popisovat vznik tajemných kruhů v obilí?

Foto: Shutterstock
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.4tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.7tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční