reklama
2. července 1951: Na Floridě se najde hromádka popela a kus nohy, která zbyla po Mary Reeser, oběti děsivého samovznícení.
Články autora: Jiří Nechanický
(83 nalezených článků)
od Jiří Nechanický 17.6.2022 3.5tis

Čtyři velikáni světa hudby propadnou životem záhadnému fenoménu, který si získá příhodné jméno: Prokletí deváté symfonie. První obětí dámy s kosou se stane Ludwig van Beethoven (1770–1827). Talentovaný hudebník, který již v 17 letech ohromí svým talentem Vídeň, skládá jako o život. Ludwig van Beethoven Jeho Symfonie č. 5 známá coby Osudová se stane legendou. Brzy přijde na řadu i symfonie […]

od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis

V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]

od Jiří Nechanický 10.6.2022 798

Řada lidí věří, že Bible obsahuje nespočet proroctví a hledají na jejích stránkách potvrzení uplynulých událostí. Některé z nich se opravdu odehrají, jiné upadnou v zapomnění. Věřící jsou přesvědčení, že Bible je božím slovem a že je v ní vepsaná budoucnost. Podle historiků je naopak Bible lidským výtvorem, a tak ani její předpovědi nemohou být stoprocentní. Vždyť […]

od Jiří Nechanický 10.6.2022 798

„Ne, prosím!“ naříká děvčátko a spíná ruce k matce. Ta se slzami v očích navždy opouští svou dceru i manžela. Z domu ale vystupuje s hrdě vztyčenou hlavou. Stává se z ní Pýthie. Od této chvíle na jejích věštbách bude záviset budoucnost celého Řecka. V rozlehlé místnosti se převaluje šedý kouř a zvláštní omamná vůně. Kamenné sloupy odrážejí nesrozumitelné mumlání, mezi […]

od Jiří Nechanický 10.6.2022 798

Měli neobyčejná nadání. Skládat božské tóny tak, že se srdce posluchačů chvěla, malovat obrazy, kde postavy vystupují ze stínu s až děsivou živostí, psát knihy a reportáže, od kterých se nelze odtrhnout. A dostali do vínku hrozivý dar, který by si nikdo z nás asi nepřál… Co mají společného Caravaggio, Wolfgang Amadeus Mozart, Mark Twain, William Thomas Stead, […]

od Jiří Nechanický 29.5.2022 1.5tis

„Probuďte se, pane Smithi,“ šeptá vlídně sestřička, „vaše operace dopadla dobře, tělo srdce přijalo.“ Muži zakručí v žaludku. „Dal bych si hovězí hamburger,“ usměje se. Vtom se zarazí. „Moment, vždyť já jsem celý život vegetarián…“ Pan Smith právě prodělal náročnou transplantaci srdce. S dárcem se nikdy nesetkal, nezná jeho příběh, důvod smrti, ani jeho jméno, ale přesto […]

od Jiří Nechanický 29.5.2022 1.6tis

Pod slovem šaman si většina lidí představí americké indiány nebo obyvatele Sibiře se schopnostmi, na které věda nestačí. Ještě mocnější však mají být však mágové afrických kmenů. Co všechno dokážou? Nad africkou savanu se blíží soumrak. V dálce projíždí džíp evropských lovců. Jeden z mužů, který doprovází zahraniční cestovatele během jejich výprav na safari, ale myslí na […]

od Jiří Nechanický 28.5.2022 760

Někdy, nebo snad většinou, se různí prorokové pěkně seknou. Jako například v těchto případech. Co předpovídali? Všichni do krytů! Kdo: Elizabeth Clare Prophetová Konec světa: 23. březen 1990 Američanka Elizabeth Clare Prophetová (1939–2009) vedla se svým mužem Markem L. Prophetem (1917–1973) náboženské hnutí Maják na vrcholu, které po jeho smrti energicky řídila a rozvíjela. Napsala více než 75 knih, […]

od Jiří Nechanický 26.5.2022 1.5tis

Polorozbořené ruiny se ztrácejí ve tmě pozdního večera. Trosky pohltila příroda. Krvavé drama, k němuž tu došlo, dosud vyzařuje do okolí svou negativní energii. Tohle místo místní lidé považují za prokleté a vyhýbají se mu. Jiní sem naopak míří, aby odhalili pravdu. Na první pohled běžné domy, chaty a zahrady za sebou mají pohnutou historii. Dosud […]

od Jiří Nechanický 8.5.2022 1.8tis

Spiritismus se dostal na naše území jen 30 let po vzniku ve Spojených státech a velice výrazně se rozšířil v Podkrkonoší. Spojuje se zejména s Novou Pakou a jménem Karla Sezemského (1860–1936), vůdcem českých spiritistů. Řada časopisů Sezemský zde zakládá nakladatelství a vydává řadu spiritistických časopisů. Má širokou čtenářskou základnu. Vždyť za první republiky je v Československu na 300 000 praktikujících spiritistů! Morální ikony […]