27. září 1849: Básník a spisovatel Edgar Allan Poe odjíždí z Richmondu do New Yorku, kam ale nikdy nedorazí. Místo toho je v deliriu nalezen v Baltimoru, kde i záhadně umírá.
Domů     Paranormální jevy
Bloudí lomy Velké Ameriky přízrak?
Lucie Kubešová
od Lucie Kubešová 8.12.2017
4.0tis
630
SDÍLENÍ
4.0tis
ZOBRAZENÍ

V oblasti Mořiny blízko Karlštejna se nachází vápencové lomy, zvané Velká a Malá Amerika a Mexiko. Po válce byla část lomů opuštěna, a proto i přes zákaz vstupu začaly lomy lákat trampy svoji tajuplností a podobou s americkými kaňony.

V úbočí strmých stěn jsou patrny otvory a skály protkány v několika patrech těžebními šachtami. Právě v těchto tajuplných kulisách začíná příběh fantoma lomů, známého pod jménem Hans Hagen.

Byl prý to příslušník německé armády, který se zde ukrýval před Rudou armádou. Kradl horníkům a později také trampům jídlo, ale tento způsob života v temnotě a odloučení jej psychicky i fyzicky ničil. Podle některých verzí se sám po několika měsících ve štolách lomu zastřelil, nebo zahynul za záva-lem některé chodby.

A jak Hans Hagen přišel ke svému jménu fantoma? V lomu se prý našel bodák z jeho pušky, na kterém bylo toto jméno vyryto. Od doby své smrti se prý zjevuje v labyrintu chodeb v různých podobách a trestá opovážlivce, kteří jej provokují a vyvolávají jeho jméno.

Jedna z chodeb na třetím poschodí západní části komplexu štol poblíž lomu Malá Amerika nese Hagenovo jméno. Z chodby hlavní sběrné štoly, mezi Podkováckou štolou a Štolou růží, odbočuje k severozápadu a vede až na zčásti zatopenou křižovatku.

Doleva z ní odbočuje šikmo nahoru tzv. Hagenova svážná štola, spojující kdysi 3. patro s 2 patrem. Dnes je tato svážná zakončená závalem. V chodbách je i Hagenova studánka a na křižovatce dvou konkrétních chodeb visí hornický gong v podobě železné kolejnice a tyče.

Kdysi sloužil k oznamování svačiny či oběda horníků, začátku a konce směny, k oznamování nebezpečí apod. Nyní však kdo v naprosté tmě na gong třikrát zazvoní, tak prý přivolá na sebe kletbu Hagena a postihne jej nějaké neštěstí buď hned, nebo do roka, či se ze spleti chodeb už nevrátí zpátky.

Pohled na lom a jezero od západu.

Řada náhodných svědků zažila ve štolách a v okolí těžko logicky vysvětlitelné situace. Často se tak stávalo se snahou vyvolat ducha Hagena. Potom bylo na běžně nepřístupných místech slyšet dunivé kroky, těžké dýchání či se zjevila nejasná postava muže.

Byli to především trampové, kteří Hagena provokovali. Tak například jedna skupina tábořící večer u vchodu do štoly Modlitebna z legrace zavolala na Hagena, aby se šel ohřát k ohni. Hned nato začal ze štoly vystupovat jakýsi modravý a světélkující plyn, který se k nim začal rychle blížit.

Na nic nečekali a zděšeně prchali. Jindy zase jiná parta poslala dva kluky pro vodu do studánky do 20 metrové výšky. Ti došli až ke zmíněnému gongu a je-den z nich, aby dokázal svoji odvahu, tak zazvonil.

Sotva dozněl jeho tón, ozvaly se kroky ve vodě a bahně a se sípěním se blížily k trampům. Ti utekli, ale mysleli si, že šlo o vtip jejich kamarádů. Po vzájemném ujištění se všichni vrátili ke studánce a na vlastní uši slyšely ty kroky i viděli temnou postavu v dálce.

Také například mladá účastnice přírodopisné expedice popsala náhodné přímé setkání se zarostlým a otrhaným mužem ve štolách, ale protože ho neprovokovali, minul je bez povšimnutí. Jiná expedice na fotografiích u více účastníků zjistila záhadné mlhavé tvary, které tam při návštěvě nezjistili.

Ale na vyvolávání svého jména je prý šílený duch Hagena podrážděný, hází do lomu kameny a projevuje se zuřivě.

Velká Amerika.

Možná také se za legendu Hagena později začal vydávat člověk, který se potřeboval ukrývat před spravedlností. Ten prý dokonce našel za nějakým závalem kostru pravého Hagena i s uniformou a výzbrojí. V helmě měl průstřel a vypadalo to na jeho sebevraždu.

A tak si zmíněný zločinec jeho výbavu přivlastnil, což mu pomohlo k vydávání se za pravého Hagena. Podle jiné verze příběhu byl Hagen krutým dozorcem v dolech, kde ve 40. let pracovali také váleční zajatci.

Ze strachu po skončení války otrávil svou rodinu a utekl do spleti štol. Podle některých pramenů se pokusil ve štolách zasypat věz-ně, aby proti němu nesvědčili, ale při neopatrném odpalu způsobil zával jen sám sobě.

Krásné scenérie lomů v Mořině jsou dnes oblíbeným turistickým cílem, a proto se vyplatí obdivovat na těchto místech jen nádhernou přírodu a nechat ducha Hanse Hagena na pokoji. Vždyť nikdy nemůžeme vědět, co je legendou a co skutečností.

Foto: wikipedie
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 26.9.2022 1.2tis
Prvním, kdo se zabývá paranormální fotografickou metodou myšlenkové fotografie, je japonský profesor psychologie Tomokichi Fukurai (1869–1952) z císařské univerzity v Tokiu. Využívá fotografické desky zabalené do neprůsvitného materiálu, které drží fotografované osoby.     Právě na těchto deskách se mají objevovat jejich myšlenky. Fukurai pracuje s mnoha lidmi, které označuje za média. Provádí experimenty mající […]
od Adriana Vojtíšková 26.9.2022 1.3tis
Uri Geller (*1946) je muž, jenž prý disponuje snad všemi druhy nadpřirozených schopností. Geller proklamuje, že dokáže silou mysli ohýbat příbory či hýbat s věcmi. Veřejně předvádí, jak dokáže číst myšlenky, či pouhou silou vůle zastaví výtah.     Od poloviny 90. let 20. století se navíc pouští i do myšlenkografie. Člověk, který má mít […]
od Mirek Brát 24.9.2022 2.9tis
Přízračná plavidla, takzvané lodě duchů, se zjevují ve všech světových oceánech. Patří k nim i plachetnice zmiňovaná v amerických folklorních legendách. Místo jejího jména se nám dochovala pouze identita kapitána. Byl to don Sandovate. Se svojí lodí je těsně spojený, a to doslova! Doba objevování, potažmo dobývání Nového světa, byla v Evropě příležitostí pro množství dobrodružných povah. Patřil […]
od Mirek Brát 23.9.2022 2.7tis
Rok 1948 byl nervózní dobou nejen v našich zeměpisných šířkách, ale i ve Spojených státech. Rozbíhala se epocha studené války, a tak klidu nepřidalo, když se u přísně střežených laboratoří v Los Alamos objevily záhadné světelné úkazy. Přiletěli jimi na exkurzi sovětští špióni, nebo se pod prsty tamních vědců chtěli podívat jejich mimozemští kolegové? Podivná létající zelená […]
od Eva Soukupová 23.9.2022 3.1tis
Hora, na které se údajně začaly psát dějiny českých zemí, je obklopena řadou pověstí a záhad. V okolí Řípu bývají často pozorovány podivné světelné jevy a piloti malých letadel při přeletu nad Řípem údajně zaznamenávají nevysvětlitelné poruchy přístrojů. Nad plochou krajinou Středočeské tabule vystupuje už z velké dálky viditelný 455 metrů vysoký kopec. Tím je […]