27. května 1963: Britský letec a novinář sir Peter Masefield se setkává se slavným duchem letiště Montrose.
Domů     Paranormální jevy
Bloudí lomy Velké Ameriky přízrak?
Lucie Kubešová
od Lucie Kubešová 8.12.2017
4.0tis
630
SDÍLENÍ
4.0tis
ZOBRAZENÍ

V oblasti Mořiny blízko Karlštejna se nachází vápencové lomy, zvané Velká a Malá Amerika a Mexiko. Po válce byla část lomů opuštěna, a proto i přes zákaz vstupu začaly lomy lákat trampy svoji tajuplností a podobou s americkými kaňony.

V úbočí strmých stěn jsou patrny otvory a skály protkány v několika patrech těžebními šachtami. Právě v těchto tajuplných kulisách začíná příběh fantoma lomů, známého pod jménem Hans Hagen.

Byl prý to příslušník německé armády, který se zde ukrýval před Rudou armádou. Kradl horníkům a později také trampům jídlo, ale tento způsob života v temnotě a odloučení jej psychicky i fyzicky ničil. Podle některých verzí se sám po několika měsících ve štolách lomu zastřelil, nebo zahynul za záva-lem některé chodby.

A jak Hans Hagen přišel ke svému jménu fantoma? V lomu se prý našel bodák z jeho pušky, na kterém bylo toto jméno vyryto. Od doby své smrti se prý zjevuje v labyrintu chodeb v různých podobách a trestá opovážlivce, kteří jej provokují a vyvolávají jeho jméno.

Jedna z chodeb na třetím poschodí západní části komplexu štol poblíž lomu Malá Amerika nese Hagenovo jméno. Z chodby hlavní sběrné štoly, mezi Podkováckou štolou a Štolou růží, odbočuje k severozápadu a vede až na zčásti zatopenou křižovatku.

Doleva z ní odbočuje šikmo nahoru tzv. Hagenova svážná štola, spojující kdysi 3. patro s 2 patrem. Dnes je tato svážná zakončená závalem. V chodbách je i Hagenova studánka a na křižovatce dvou konkrétních chodeb visí hornický gong v podobě železné kolejnice a tyče.

Kdysi sloužil k oznamování svačiny či oběda horníků, začátku a konce směny, k oznamování nebezpečí apod. Nyní však kdo v naprosté tmě na gong třikrát zazvoní, tak prý přivolá na sebe kletbu Hagena a postihne jej nějaké neštěstí buď hned, nebo do roka, či se ze spleti chodeb už nevrátí zpátky.

Pohled na lom a jezero od západu.

Řada náhodných svědků zažila ve štolách a v okolí těžko logicky vysvětlitelné situace. Často se tak stávalo se snahou vyvolat ducha Hagena. Potom bylo na běžně nepřístupných místech slyšet dunivé kroky, těžké dýchání či se zjevila nejasná postava muže.

Byli to především trampové, kteří Hagena provokovali. Tak například jedna skupina tábořící večer u vchodu do štoly Modlitebna z legrace zavolala na Hagena, aby se šel ohřát k ohni. Hned nato začal ze štoly vystupovat jakýsi modravý a světélkující plyn, který se k nim začal rychle blížit.

Na nic nečekali a zděšeně prchali. Jindy zase jiná parta poslala dva kluky pro vodu do studánky do 20 metrové výšky. Ti došli až ke zmíněnému gongu a je-den z nich, aby dokázal svoji odvahu, tak zazvonil.

Sotva dozněl jeho tón, ozvaly se kroky ve vodě a bahně a se sípěním se blížily k trampům. Ti utekli, ale mysleli si, že šlo o vtip jejich kamarádů. Po vzájemném ujištění se všichni vrátili ke studánce a na vlastní uši slyšely ty kroky i viděli temnou postavu v dálce.

Také například mladá účastnice přírodopisné expedice popsala náhodné přímé setkání se zarostlým a otrhaným mužem ve štolách, ale protože ho neprovokovali, minul je bez povšimnutí. Jiná expedice na fotografiích u více účastníků zjistila záhadné mlhavé tvary, které tam při návštěvě nezjistili.

Ale na vyvolávání svého jména je prý šílený duch Hagena podrážděný, hází do lomu kameny a projevuje se zuřivě.

Velká Amerika.

Možná také se za legendu Hagena později začal vydávat člověk, který se potřeboval ukrývat před spravedlností. Ten prý dokonce našel za nějakým závalem kostru pravého Hagena i s uniformou a výzbrojí. V helmě měl průstřel a vypadalo to na jeho sebevraždu.

A tak si zmíněný zločinec jeho výbavu přivlastnil, což mu pomohlo k vydávání se za pravého Hagena. Podle jiné verze příběhu byl Hagen krutým dozorcem v dolech, kde ve 40. let pracovali také váleční zajatci.

Ze strachu po skončení války otrávil svou rodinu a utekl do spleti štol. Podle některých pramenů se pokusil ve štolách zasypat věz-ně, aby proti němu nesvědčili, ale při neopatrném odpalu způsobil zával jen sám sobě.

Krásné scenérie lomů v Mořině jsou dnes oblíbeným turistickým cílem, a proto se vyplatí obdivovat na těchto místech jen nádhernou přírodu a nechat ducha Hanse Hagena na pokoji. Vždyť nikdy nemůžeme vědět, co je legendou a co skutečností.

Foto: wikipedie
reklama
Související články
od Jiří Nechanický 26.5.2022 370
Polorozbořené ruiny se ztrácejí ve tmě pozdního večera. Trosky pohltila příroda. Krvavé drama, k němuž tu došlo, dosud vyzařuje do okolí svou negativní energii. Tohle místo místní lidé považují za prokleté a vyhýbají se mu. Jiní sem naopak míří, aby odhalili pravdu. Na první pohled běžné domy, chaty a zahrady za sebou mají pohnutou historii. Dosud […]
od Eva Soukupová 25.5.2022 2.0tis
Vědci se již desetiletí pokoušejí najít způsob, jak ve zlomku vteřiny přenést objekt z jednoho místa na jiné. Zatímco věda tápe, některým lidem se teleportace přihodí zcela samovolně, aniž by o takový zážitek stáli. Britskému spiritistovi však spontánní teleportace velice pomohla.     Major Wellesley Tudor Pole (1884–1968) byl nejen ctihodným členem armády, který za […]
od Dalibor Vrána 25.5.2022 2.7tis
Mount Everest je se svými 8848 metry monstrem mezi všemi vrcholy, které v koutku duše touží setnout každý horolezec. Těla těch, kteří svůj boj prohráli, leží na svazích Everestu zmrzlá dodnes. Zůstávají k nim připoutány i jejich duše? V září 1975 si britští horolezci Dougal Haston (1940–1977) a Doug Scott (*1941) myslí, že nadešla jejich […]
od Dalibor Vrána 24.5.2022 2.6tis
Řada kultur v našich dějinách věřila a věří, že jsou zrcadla branou do říše duchů. Že jejich lesklá plocha představuje poslední hranici mezi světem živých a mrtvých. Můžeme v nich prý najít pravdu, ale i ztratit vlastní duši. Jen pověry? Nebo byste doma měli ta svá raději zakrýt, nestojíte-li o nezvanou, přízračnou návštěvu? Američanka Destiny […]
od Adriana Vojtíšková 23.5.2022 3.0tis
Další případ, který vypadá jako útok poltergeista, je zasazen do britského městečka South Shields. V roce 2006 zde neznámá síla začne terorizovat rodinu, jejíž příjmení nebylo z etických důvodů v médiích uveřejněno.     Manželský pár Marc a Marianne (jména byla změněna) se bojí o sebe i svého tříletého syna. Vypadá to totiž, že bytost, […]