reklama
3. července 1969: V 27 letech umírá za nevyjasněných okolností Brian Jones, zakládající člen kapely Rolling Stones.
Domů     Náboženství a okultismus
„Černá legenda“ o jezuitech. Platí stále?
Mirek Brát
od Mirek Brát 14.11.2021
1.9tis
Alegorie konečného vítězství nad kacíři. Zdroj obrázku: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
188
SDÍLENÍ
1.9tis
ZOBRAZENÍ

Tovaryšstvo Ježíšovo, chcete-li jezuité, je jeden z nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Jedná se však rovněž o řád s problematickou pověstí. Stačí vzpomenout na pátera Koniáše, který s oblibou pálil české knihy.

Jak se vlastně ve 21. století dívat na působení jezuitského řádu?

Znak jezuitského řádu. Zdroj obrázku:  Moranski, Public domain, via Wikimedia Commons Papež František vzešel z Tovaryšstva Ježíšova. Zdroj obrázku: Tutmos, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
 
Sv. Ignác z Loyoly. Zdroj obrázku:  Francisco de Zurbarán and workshop, Public domain, via Wikimedia Commons

Jezuitští misionáři v Indii.  Zdroj obrázku:  Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Alegorie konečného vítězství nad kacíři.  Zdroj obrázku:  Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Pálení závadných knih. Zdroj obrázku: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

O jezuitech existuje celá „černá legenda“ zahrnující jejich aktivní účast na inkvizici či násilnou rekatolizaci. Jezuitům je přisuzována věrolomnost, fanatismus a další v kolektivech neoblíbené charakterové vlastnosti. Je tato legenda nyní ve světlejších barvách či naopak temnějších tónech?

Znak jezuitského řádu. Zdroj obrázku: Moranski, Public domain, via Wikimedia Commons

Vojáci víry

Zakladatelem jezuitského řádu se stává v roce 1534 sv. Ignác z Loyoly. Řád je organizován ve stylu vojenské hierarchie. Ostatně, sám Ignác z Loyoly působil nějakou dobu jako voják. Jezuité jsou ve víře velmi přísní.

Sv. Ignác z Loyoly. Zdroj obrázku: Francisco de Zurbarán and workshop, Public domain, via Wikimedia Commons

Od počátku se aktivně zapojují do boje s reformací. Velmi brzy jsou členové řádu spojování například se španělskou inkvizicí. V Čechách pak symbolizují náboženské tmářství. Je jim vyčítáno potlačování vzdělanosti u nejširších vrstev obyvatelstva v kontrastu s vlastní výchovou pečlivě vybraných členů společenských elit.

Je to všechno pravda nebo i hodnocení jezuitského řádu bylo vždy poplatné době, ve kterém tato pojednání vznikala?

Jezuité a inkvizice?

Jezuité byli velmi nesmiřitelní ve vztahu ke kacířům a odpadlíkům od pravé víry. Co  se týká pálení „závadných knih“, je vždy možné připomenout slova samotného Ignáce z Loyoly, která napsal v roce 1554:

„Bylo by s prospěchem, aby všechny kacířské knihy, kolik se jich bedlivým pátráním najde u knihkupců a soukromníků, byly buď páleny, anebo vyváženy ven ze všech královských zemí.“

Pálení závadných knih. Zdroj obrázku: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Na straně druhé je nutné se zastat jezuitů, pokud jsou explicitně spojováni například se španělskou inkvizicí, s torturou a upalováním kacířů. V této oblasti byl mnohem aktivnější řád dominikánů. Ne snad, že by s rolí inkvizice jezuité zásadně nesouhlasili, byli jim však vlastní jiné, mírnější, ve své podstatě však možná efektivnější prostředky.

Jezuité například navštěvovali vězení, kde se soustředili na hříšníky světské i církevní: ty kteří spáchali nějaký kriminální čin a zároveň stranili například protestantům. Pro takové „dvojité“ hříšníky měli zajímavou nabídku.

Pokud se vrátí k pravé víře, budou za ně orodovat u světské moci. Často byli určitě úspěšní. Jezuité byli ve svém poslání velmi výmluvní. Bylo mezi nimi mnoho skvělých kazatelů, básníků i učitelů.

Misionářské poslání

Jezuité v Evropě byli nesmiřitelní k heretikům. Úplně jiný přístup však aplikovali v rámci zámořského misijního působení. Zde se měnili ve velmi benevolentní a trpělivé šiřitele víry, ať už to bylo v Číně, Japonsku, Indii či Jižní Americe.

Dokonce byli ochotni katolickou víru i přizpůsobit místním zvyklostem. Například pro ně nebyl problém odložit při svém misijním působení řádová roucha.

Jezuitští misionáři v Indii. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Bude tak velký rozdíl v tom, pokud vám nějaký domácí staromilec vmete do tváře urážku: Chováš se jako jezuita! – a mezi tím, pokud si totéž vyslechnete někde v Jižní Americe. Jak na jezuity pohlížet? Jasná odpověď by se rovnala rozetnutí gordického uzlu, což by sice bylo rychlé, ale nikoli správné. Lepší je trpělivě rozmotávat jednotlivé prameny minulého i současného.

Papež František vzešel z Tovaryšstva Ježíšova. Zdroj obrázku: Tutmos, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Epilog

Zdá se, že i když „černá legenda“ o jezuitech možná stále platí, určitě v posledních letech hromsky „zesvětlala“. Hodně pro to dozajista udělal i jistý Jorge Mario Bergoglio, současný populární papež František, který vzešel z Tovaryšstva Ježíšova.

Prošlé není však ani to, co napsal Thomas Campbell v knize popisující historii jezuitského řádu v letech 1534-1921, totiž, že jezuité byli vyhnání z desítek zemí pro jejich zapojování do politický intrik a tajných spiknutí. To by ještě chybělo, aby nám ta černá legenda zase úplně zrůžověla!

Foto: 1 - Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Moranski, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Tutmos, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 6 - : Francisco de Zurbarán and workshop, Public domain, via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Filip Appl 1.7.2022 1.6tis
Mitad del Mundo. Takový je španělský název pro střed světa a zároveň místo nacházející se asi 26 kilometrů severně od centra hlavního ekvádorského města Quita. A právě sem míří zástupy turistů, aby se prošli po čáře, která má označovat rovník. Jen pár z nich ale tuší, že skutečný střed světa leží o pár set metrů jinde. […]
od Adriana Vojtíšková 29.6.2022 2.8tis
Legendární Zlatý chrám byl postaven v indickém státě Paňdžáb u jezírka, kde podle legend rozjímal Buddha. Toto průzračné jezero dnes známe pod názvem Amritsar.   Jde prý o jezero nesmrtelnosti, protože v překladu jeho indický název značí nádobu nektaru nesmrtelnosti. A skutečně místí voda má podle mnohých svědectví léčivé účinky! Srdcem komplexu je chrám Hari […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 3.0tis
Všechno to začíná roku 2006 v třípokojovém domku na předměstí australského Sydney. George a Lina Tannousovi tu vedou poklidný život spolu se svým sedmnáctiletým synem Mikem. V září ale rodinu zasáhne strašlivá zpráva – Mikea srazilo auto a zemřel. Pak se začnou dít nevysvětlitelné věci… Rodiče jsou zdrceni ztrátou jediného dítěte a při svém zoufalství […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 2.5tis
Na hřbitově v irském městě Belfast bylo v létě roku 2012 rušněji než obvykle. Na pařezu, který se zde nachází, se totiž objevil obrázek nápadně připomínající tvář Ježíše Krista.     Je přitom záhadou, jak se na dřevo dostal. Pařez se nachází v těsné blízkosti hrobu Rebeccy Steven, která zde byla ve svých šestnácti letech […]
od Mirek Brát 22.6.2022 2.5tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]