Skip to content

Disponují zvířata výjimečnými schopnostmi?

Zvířata dokážou vycítit určité situace, které si lidé neumějí vysvětlit. Jak je možné, že často poznají, kdy se jejich pán vrací domů, aniž by měl stálou pracovní dobu a aniž by ho pravděpodobně mohla slyšet či cítit?

Domácí mazlíčci někdy také údajně poznají třeba blížící se epileptický záchvat svého pána. Všeobecně známý je fakt, že zvířata umí předvídat i různé přírodní katastrofy. Mají snad zvířata, na rozdíl od lidí, nějaké výjimečné schopnosti?

Mohou mít jakýsi šestý smysl?

Mladý muž brouzdá podzemními chodbami. Nikdo o jeho cestě neví, ale protože do nich občas chodí, nepřipadá mu důležité o tom někomu říkat. Po chvíli se mu zdá, že se ztratil. Nemůže najít žádnou značku, ani prostory mu nic neříkají.

Je unavený a ztracený hluboko v jeskyních, v zimě a vlhku. Začíná propadat beznaději. Obává se, že dopadne stejně jako jeho dva kamarádi, kteří v podzemí umřeli hlady. Když už si myslí, že se blíží jeho poslední hodinka, ozve se psí štěkot.

Za chvíli k němu přibíhá jeho pes Joker. Naštěstí ví, kudy vede cesta ven, a tak svého pána zachrání. Nebýt jeho, muž je mrtvý. Právě takový příběh zaznamenal britský biolog RUPERT SHELDRAKE (*1942), který se zvláštními schopnostmi zvířat zabývá.

Jak ale mohl Joker vědět, že je jeho pán v nebezpečí?

Existuje snad něco jako telepatie (přenos informací mezi živými organismy bez zjevné účasti známých smyslových orgánů – pozn. red.) mezi lidmi a zvířaty, anebo lze výše zmíněný jev vysvětlit i jinak?

O JAKÝCH SCHOPNOSTECH ZVÍŘAT SE VÍ?

Snad každý, kdo má doma nějakého čtyřnohého mazlíčka, ví, že mezi lidmi a zvířaty existuje občas něco nevysvětlitelného. Rupert Sheldrake popisuje tři druhy jejich nevysvětlitelné vnímavosti: telepatii, předtuchu a mimořádný orientační smysl.

Termín telepatie označuje mimosmyslový přenos informací mezi živými organismy. Právě to prý může být případ, kdy domácí mazlíčci poznají, že se jejich pán vrací domů. Může jít také o vysvětlení skutečnosti, proč některá zvířata reagují na různé nahlas nevyslovené záměry svých pánů.

Jiná údajně poznají, že telefonuje určitá osoba nebo že je jejich pán daleko od domova v nesnázích. O předtuchách mluvíme, jestliže zvířata dokážou vycítit blížící se nebezpečí. Některá zvířata mají také mimořádný orientační smysl.

Poštovní holubi dokážou najít cestu do svého holubníku i stovky kilometrů od domova, zdomácnělým zvířatům nedělá problém trefit domů i z neznámých vzdálených míst, nebo se prý dokonce vydat za svými pány.

Jak to vlastně dokážou?

Kočka pozná, že její paní není dobře, pes najde cestu domů neznámou krajinou. Mezi lidmi a zvířaty existuje možná silnější propojenost, než jsme tušili.

JAK PSI ZJISTÍ, KDY SE PÁN VRACÍ?

Někteří lidé, kteří chovají psa, tvrdí, že je to celkem běžné. Někteří psi již netrpělivě čekají u vrat nebo dveří domu, než pán přijde. Mají snad naučené chování na určitou hodinu? Ne, u části z nich nezáleží na tom, jestli má člověk pravidelnou nebo nepravidelnou pracovní dobu, nebo jestli dokonce jede na služební cestu!

Psi se chovají stále stejně. Je možné, že osoba, která doma ví, že příbuzný je už na cestě, se najednou chová jinak – vzrušeně, pes tedy může poznat z „řeči těla“, jestli se už jeho pán vrací. Pes je totiž výborný pozorovatel.

Často registruje i tak nepatrné změny jednání u ostatních přítomných lidí, kterých si lidé ani nevšimnou (nezamčené dveře, odlišný pohyb rukou atd. – pozn. red.)! Z nich psi často dokážou neomylně poznat naše budoucí chování.

Je to jedno z přirozených vysvětlení. Jaká jsou další?

Nejlepší přátelé člověka také dokážou poznat význam lidských slov (jejich počet závisí na inteligenci a paměti konkrétního psa – pozn. red.).

POUŽÍVAJÍ PŘITOM ČICH?

Dalším možným vysvětlením záhadných schopností je, že psi mají skvělý čich, a tak mohou svého pána ucítit. Ale na jak velkou vzdálenost? Podle pokusů s nejrůznějšími plemeny se zjistilo, že nejlepší čich mají obrovští, ale přátelští bladhaundi.

Jejich nos je mimořádně vyvinutý, přesto rozhodně neucítí pach na vzdálenost větší než jeden a půl kilometru. Ano.

Jenže u výborného psího čichu (někteří psi dokážou ve vzduchu rozeznat přítomnost jen několika molekul látky – pozn. red.) velmi záleží na směru větru a povětrnostních podmínkách. Někdy ucítí psi pána jen na několik metrů, někdy „po větru“ snad dokonce až dva kilometry daleko!

Je ale známo, že lidé jsou několik kilometrů vzdáleni, když už je pes nastartovaný v předsíni, aby pána přivítal! Jak je to možné vysvětlit? Navíc je pes doma sám, nemá otevřené okno ani dveře. Může snad něco ucítit?

Anebo může za vším být telepatie – nehmotné spojení mezi zvířetem a člověkem, kteří jsou spojeni silnou citovou vazbou?

PROČ TO VLASTNĚ VÁŠ PES VÍ?

S těmito zvláštními jevy se můžeme setkat i v knize Ruperta Sheldraka Váš pes to ví, kde popisuje případ manželů LAUFEROVÝCH z norského Solbergmoenu. Kate pracuje jako porodní asistentka a sociální pracovnice.

„Má velmi nepravidelnou pracovní dobu a domů se vrací nečekaně, ale kdykoli je její manžel WALTERdoma, uvítá ji šálkem právě uvařeného čaje. Jak je to možné? Walterovi totiž pomáhá jejich teriér RIKI.

, Když se Riki řítí k oknu a postaví se na parapet,´ vysvětluje Walter Laufer, ,vím, že manželka už jede domů´”. Sheldrakeova snaha o vyřešení psí záhady je usilovná.

Ano, psi (i jiná zvířata – pozn. red.) mají zdánlivě neuvěřitelné schopnosti, v tom má Sheldrake snad pravdu. Ale je tento Brit vždy nestranný?

Pes je sice výborný pozorovatel, ale jak ví, kdo nám bude kdy volat?

VÝBORNÝ SLUCH, NEBO TELEPATIE?

Některé zdánlivě zázračné psí schopnosti se dají vysvětlit též pomocí výborného psího sluchu. Psi totiž narozdíl od lidí slyší mnohem vzdálenější zvuky a také vysokofrekvenční tóny, které lidské ucho vůbec nezaznamená!

Některé zdánlivě tajemné schopnosti psů se tak dají vysvětlit například jen zaslechnutím vzdáleného zvuku motoru, který však zaznamená pouze citlivější ucho psa, anebo zachycení jakéhokoliv psem slyšitelného zvuku, který lidé neslyší a pes ho má spojený s konkrétním člověkem nebo lidmi.

Pes tak třeba slyší zvuk „psí“ píšťalky nebo vzdálený zvuk autobusu. Jak se zdá, není za vším nutné hledat telepatii.

VĚDECKÉ EXPERIMENTY

Existují nějaké důkazy potvrzující, že pes svého pána vyhlíží, i když je doma sám? PAM SMART, asistentka Ruperta Sheldraka, chová psa JAYTEEHO. Do jejího obývacího pokoje je v roce 1995 instalován kamerový systém, který snímá několik dní v týdnu francouzské okno – hlavně ve chvíli, kdy je Jaytee doma sám.

Během dne Jaytee u okna tráví pouze nepatrnou část času. Ale jakmile se Pam dozvídá, že už půjde domů, Jaytee se začíná přesouvat k oknu, kde ji začne vyhlížet. Dostává snad nějakým záhadným způsobem zprávu?

Také v Británii je proveden podobný test s vybraným vzorkem několika desítek psů.

Výzkumníci dochází k závěru, že toto psí chování má z více než 90 procent přirozené příčiny (výborný psí čich a sluch, pozorování neuvědomované změny chování jiných lidí – pozn. red.). Ale co oněch méně než 10 procent psů?

PSI VERSUS KOČKY

Kočky podle průzkumů reagují na příchod svého pána také, ale je jich o mnoho méně, a navíc většinou reagují, až když je jejich majitel na cestě. Proč tomu tak je? Nabízejí se dvě vysvětlení.

Kočky nemají tak silnou citovou vazbu k lidem (smečkový instinkt – pozn. red.) jako psi, a tak nedokážou předvídat chvíli, když se jejich pán rozhodne. Cítí ho, až když je blízko domu. Druhé vysvětlení je vzhledem k jejich obvyklé povaze pravděpodobnější.

Kočky sice dokážou poznat, kdy majitelé vyrážejí na cestu, ale nemají nejmenší důvod čekat, až dorazí přes půlku města domů. Ale i u koček jsou zaznamenány neobvyklé případy podobné psím!

PAPOUŠEK KŘIČÍ „AHOJ!“

A jak jsou na tom s tajemným chováním ptáci? I někteří papoušci jsou známí tím, že oznamují příchod svého pána v dostatečném předstihu. Nastává večer a rodina se pomalu začíná doma scházet. Čeká se ale na otce, ten totiž vždy přichází z práce jako poslední.

Najednou začíná papoušek vykřikovat jeho jméno a volá: „Ahoj!“ A to právě pár minut předtím, než otec otevře dveře. Jedná se o telepatii? Jiným vysvětlením může být, že papoušek zaslechne kroky nebo jiný zvuk, charakteristický pro svého pána.

Podle některých zkušených chovatelů mají totiž papoušci výborný sluch!

Pes dokonale rozpozná náladu a potřeby handicapovaného člověka. Dá se to vysvětlit jinak než telepatií?

PŘÍRODNÍ TERAPEUTI

Dalším záhadným rysem zvířat je schopnost vycítit, kdy potřebujeme zklidnit. V těchto případech se můžeme spolehnout hlavně na kočky. Každý člověk někdy zažije nějakou situaci, kdy není, jak se říká, zrovna ve své kůži.

Pokud má kočku, nemusí se prý bát, že by zůstal v té chvíli sám. Přijde k němu a snaží se ho utěšit. Zůstává však údajně pouze do té chvíle, kdy to její majitel potřebuje – jakmile se vzpamatuje, kočka se začne oddávat svým každodenním činnostem.

Zdá se, že kočky, ale i psi mají jakousi schopnost vycítit lidskou nemoc! Je například znám případ psa, který soustavně olizoval svému pánovi ruku. Později lékaři zjistili, že muž má v tomto místě nádor!

Poznal snad pes čichem (nebo chutí – pozn. red.) rakovinové změny tkáně, které u muže proběhly, jak tvrdí vědci, anebo se za vším skrývá tajemný šestý smysl?

ROZPOZNAJÍ NAŠE ÚMYSLY?

Je slunečný den, a tak se kočka toulá venku. Velice ráda se ale vrací domů, kde ji čeká snídaně. Vtom si majitelka všímá, že s ní není něco v pořádku. Kočka kulhá na jednu nohu, to by se přece raději mělo nechat vyšetřit.

Majitelka se tedy rozhoduje, že s ní raději zajde k veterináři. Jenže kočka najednou nechá žrádlo žrádlem a pádí pryč z domu. Že by snad vytušila, co si majitelka v duchu říká? Psi zase cítí, když se jejich pán rozhodne vzít je na procházku.

Okamžitě utíkají ke dveřím, vezmou si obojek s vodítkem do zubů a čekají, až se jejich pán oblékne, aby mohli vyrazit ven. Může se snad v případě jejich chování jednat o telepatii, anebo jsou zvířata pouze dobrými pozorovateli?

KOMUNIKACE NA DÁLKU

Pes prý umí vytušit, co jeho majitel chce. Nejdůležitější mimoslovní komunikace existuje mezi psem a jeho pánem, který je slepý. Jako by mezi nimi byl vztah, jejž si rozumově nemůžeme vysvětlit. Slepý majitel jde po ulici, aniž by věděl, kam ho jeho pes dovede.

Chtěl by jít na určité místo, které jeho pes moc dobře zná. Myslí si ale, že už jdou moc dlouho rovně, raději by zahnul doprava. Najednou jeho pes, jako kdyby ho zaslechl, zahne doprava a pokračuje v klidu dál v cestě.

Takovýchto pokusů se slepeckými psy se provádělo mnoho a výsledky byly podobné. Jako by existovala nějaká pomyslná zpráva, která se od majitele dostane až k jeho psovi. Údajně se tak dají přivolat i kočky, které se toulají venku.

Když jen pomyslíte, že by se mohly vrátit domů, za chvíli k vám přijdou. Jak tyto případy vysvětlit jinak než komunikací na dálku, telepatií? Možná mezi zvířetem a jeho pánem opravdu existuje jakýsi šestý smysl, podobně jako u lidí!

Mohou snad blízcí lidé nebo zvířata „vycítit“ přání toho druhého? Podobné tajemné schopnosti jsou totiž zaznamenány i u některých lidí!Umí také lidé telepaticky poznat myšlenky svých blízkých a přátel?

TELEFON A TELEPATIE: CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Telefonem se dozvíme, co zrovna dělá přítel, jak se má nebo kdy přijde domů. Co když ale někdo zavolá a my, aniž bychom zvedli sluchátko, víme, kdo to je? I to se může stát. Některá zvířata totiž prý poznají, kdy volá která osoba.

Pokud se jedná o osobu milovanou nebo naopak nenáviděnou, údajně nám s přesností dají svým chováním najevo, koho máme čekat. Jak je to ale možné? To, že „vidí“ do naší hlavy, by se ještě dalo pochopit.

Ale jak se mohou propojit s moderní technologií? Vždyť přece nejde o živého tvora, ale pouze o věc!

JAK SE DOROZUMÍVAJÍ MEZI SEBOU?

Podobně, jako se dokáže domácí mazlíček dorozumívat se svým pánem, dokážou se zvířata domluvit i se svými druhy. V přírodě existuje hodně společenství – roje, hejna, smečky, stáda…. Všechna tato společenství se mezi sebou musí domluvit.

Jak to tedy dělají? Podle teorie, kterou zastává Rupert Sheldrake, všechny tyto skupiny údajně pojí jakási morfická pole. Ta jsou prý organizačním polem systému – příčinou toho, proč se každý živočich vždy chová podle zvyků svého druhu, ale také proč se krystaly určité látky vytváří vždy ve stejných strukturách, proč se zvířata i lidé dokážou rychleji učit, pokud tu samou dovednost umí již některý příslušník jejich druhu, a proč třeba podvědomě vytuší, co vzápětí udělá některý z nich!

O komunikaci zvířat už víme ledacos. Komunikují prostřednictvím dělby práce, pachových stezek, dotyku a obrazu. Fungují tyto druhy komunikace jen za pomoci obvyklých signálů, vjemů a smyslů, anebo jsou morfická pole skutečností?

Hejno ryb změní bleskově směr. Může za to morfické pole?

CHOVÁNÍ V HEJNU RYB

Hejno ryb připomíná jeden velký organismus. Jakmile se změní směr jedné ryby, ostatní ji napodobí a okamžitě změní směr také. Není však jasné, jak jsou pohyby řízeny. Nemůže za to snad zrak? Jelikož se ryby pohybují i v noci, a urazí tak velkou vzdálenost, toto vysvětlení nepadá v úvahu.

Ryby mají po straně svého těla podélnou čáru, která je citlivá na tlak. Dalo by se tedy spekulovat, že pomocí této čáry a s pomocí svého souseda dokážou vycítit, kam by asi měly plavat. Jenže i toto bylo laboratorními pokusy vyvráceno.

I kdybychom dokázali vysvětlit jejich pohyb podle smyslů, stejně bychom nevěděli, jak mohou tak rychle měnit směr. V tom jim žádný ze známých smyslů nepomůže. Pokud se ale znovu vrátíme k morfickému poli, bylo by vysvětlení pochopitelnější.

Pomáhá jim se vzájemným chováním, a tak řídí i jejich směr? Podobné je to i u ptačího hejna. Může tu být ale i další vysvětlení. Zvířata mají neskutečně výborné smysly, o kterých se lidem ani nezdá. Příkladem může být účinný přírodní „detektor“ překážek, jaký má delfín!

NAJDOU ZVÍŘATA CESTU DOMŮ?

Rodinka si se svým psem vyjede autem do přírody. V tom se ale ozve rána. Jejich pes se lekne a utíká někam pryč. Rodinka se ho snaží najít, ale postupem času ztrácí naději. Ubíhá hodina, dvě, tři… Začíná se smrákat a už nelze déle čekat.

Nešťastná se tedy vrací domů. Ráno se vzbudí a koho nevidí. Před jejím domem stojí jejich věrný a milovaný domácí mazlíček. Jak je ale možné, že našel cestu zpět? Mohou snad zvířata vycítit svůj domov na dálku?

Nebo jdou prostě za páníčkem, který na nečeká a truchlí nad jejich zmizením? V tom jim snad může pomoci výborný čich, rozpoznání magnetického pole Země, anebo jakási „mapa“, kterou mají geneticky uloženu ve svém mozku.

Možná je pro ně orientační smysl stejně přirozený jako pro lidi dýchání.

ŠŤASTNÉ NÁVRATY

Existuje spousta příběhů o zvířatech, která našla cestu domů. Zvířata dokážou najít svého pána, aniž by znala okolní přírodu a prostředí. Umí ho vycítit, když se nachází ve vážném nebezpečí. Jsou zaznamenány případy, kdy se zvířata vrátila do svých původních domů, i když byla přestěhována jinam, třeba i mnoho kilometrů.

Mají tedy zafixovaný svůj domov a mají ho ráda stejně jako svého pána? Jak jinak by se dalo vysvětlit, že cestu najdou, i když je majitel hledá někde na ulici? Většina zvířat byla na jiné místo, kde se ztratila, převezena.

Jen těžko mohou cestu zpět vystopovat. Pomáhá jim tedy instinkt, nebo jakýsi šestý smysl?

OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST

Tyto zvláštní schopnosti zaznamenává mnoho pokusů. Jeden se odehrává s kočkou. Její majitel ji odveze v uzavřené krabici na vzdálené místo, tam ji vypustí, a jelikož to tam kočka nezná, uteče mu. Když se majitel vrací domů, kočka už čeká na zápraží.

Takto překonala vzdálenost několika kilometrů. Stejně se odehrávají i pokusy se psy. Všichni, kteří jsou vypuštěni daleko od domova, opravdu dokážou najít cestu domů. Teoreticky je možné, že zvíře nějakým způsobem vycítí, jakým směrem leží jeho domov.

Směr ho začne přitahovat, a tak se jím vydá. Ale funguje to tak ve skutečnosti? To jsou pouze spekulace. Je však jisté, že zvířata mají orientační smysl velmi dobře vyvinutý. Jak však funguje, je záhadou!

JSOU ZVÍŘATA VYBAVENA KOMPASEM?

Vědci se domnívají, že stěhovaví ptáci a jiná zvířata, která migrují do jiných končin, mají v sobě zabudovaného něco jako kompas. Má to být odvozené od slunce, hvězd a magnetismu, odborně se tomu říká dědický časoprostorový vektorově navigační program.

Problém se tedy zdá být vyřešen až na jednu věc – to, jakým směrem se nachází sever nebo jih, jim neprozradí, kde se nacházejí oni, tudíž kudy vede cesta dál. Mají snad v podvědomí nějakou mapu, kterou se řídí?

Anebo se mohou napojit na výše zmíněný univerzální „informační kanál“ – morfické pole?

KRÁLÍK PŘEDVÍDÁ ZÁCHVAT

Další ze zvláštních schopností zvířat je umění předvídat. Podle příkladu popsaného Rupertem Sheldrakem jakási žena často trpí epileptickými záchvaty, při nichž se může i poranit. Pořizuje si tedy králíka, který jí s jejími problémy údajně spolehlivě pomáhá.

Jakmile se králík začne motat kolem jejích nohou, majitelka si lehne na bezpečné místo, kde se nemůže zranit. Zanedlouho vždy přichází záchvat. Racionálním vysvětlením může být fakt, že zvířata poznají změny pachu v lidském potu, a tím i blížící se nemoc!

Jak ale vysvětlit v literatuře zaznamenané příběhy psů, kteří těsně předtím, než jejich páníček zahynul, nepříčetně štěkali? Co když mají některá zvířata schopnost předtuchy?

PROČ PRCHAJÍ Z PLÁŽÍ?

Je 26. prosinec 2004. U pobřežních nížin a na plážích východoasijské Srí Lanky se začínají zvířata chovat velice podivně. Sloni zběsile troubí a snaží se vyběhnout do výše položených oblastí, plameňáci opouští nízko položená území, kde se rozmnožují.

Co se to vlastně děje? O několik hodin později je podivné chování zvířat vysvětleno. Pobřeží Srí Lanky zasahuje ničivá vlna tsunami, která boří stovky domů a zabíjí mnoho lidí. Jak však mohla některá zvířata dopředu vědět, že se blíží ničivá katastrofa?

Podle vědců se na to nedá jednoznačně přijít..

BLÍŽÍ SE ZEMĚTŘESENÍ!

Podobně se zvířata chovají také před zemětřeseními. Psi začínají najednou štěkat, vrčet, výt, splašeně pobíhat nebo se schovávat. Jsou nervózní, podráždění a neklidní. Kočky jsou také nervózní, rozrušené a utíkají ven nebo se schovávají.

Koně pobíhají sem a tam, kozy se plaší a slepice přestávají snášet vejce. Těsně před zemětřesením navíc přichází podivné ticho. Ptáci přestanou zpívat a také cvrčci jsou potichu. Ale bohužel se na to nemůžeme stoprocentně spolehnout.

Některá zvířata totiž vůbec nereagují. Jedná se však prý pouze o některá domácí zvířata. Možná mají sníženou schopnost předpovídat, nebo snad „otupělé“ smysly či instinkty!

KDE ZVÍŘATA BEROU SVÉ SCHOPNOSTI?

Jaká jsou tedy možná vysvětlení záhadných zvířecích schopností? Jsou v zásadě tři: morfické pole, schopnost předvídat, anebo smysly tak jemné, že se proti nim může lidská technika doslova „zahrabat“! Zvířata možná nadcházející katastrofu vycítí díky drobným vibracím nebo nenápadným zvukům.

Cítí snad drobné změny v atmosféře nebo v zemské kůře? Mohou také reagovat na plyny vycházející z hlubin. Někteří živočichové však nemají tak dokonalý čich, přesto reagují. Navíc před každým zemětřesením nebo tsunami tyto plyny nevycházejí.

Zvířata také mohou cítit elektrické změny. Které řešení je správné? Mnoho takzvaně zázračných zvířecích schopností se dá vysvětlit přirozeně. K řešení jiných zvířecích schopností se však můžeme přiblížit pouze pomocí nových a odvážných hypotéz!

Vypadá to, že některá zvířata mají skutečně něco jako šestý smysl.

Na článku spolupracovala Tereza Macháčková.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Čas mé city nezměnil
skutecnepribehy.cz

Čas mé city nezměnil

Doufala jsem, že už tu...
Šťavnaté burgery z červené řepy
tisicereceptu.cz

Šťavnaté burgery z červené...

Pokud zrovna máte den, kdy není úplně chuť...
PRU58 lehce otevřelo
iluxus.cz

PRU58 lehce otevřelo

Po předlouhých měsících se sen stal...
Mallorca akné a faraonova kletba: Jak přežít dovolenou ve zdraví
panidomu.cz

Mallorca akné a faraonova...

Zařídit si před cestou včas všechna potřebná...
Boj v zákulisí Slunečné? Závidí jí slávu a peníze!
nasehvezdy.cz

Boj v zákulisí Slunečné? Závidí...

Dlouhé roky se snaží...
Podaří se jí už odrazit ze dna?
nasehvezdy.cz

Podaří se jí už odrazit ze...

Průšvihářka Dominika...
V pravěku to bez „ostrých loktů“ nešlo
21stoleti.cz

V pravěku to bez „ostrých...

Nejnovější archeologický průzkum dokazuje, že v...
V liberecké zoo jsou prvně k vidění kriticky ohrožení gekoni modří
epochaplus.cz

V liberecké zoo jsou prvně k...

Zoo Liberec začala s chovem vzácných gekonů...
Křídlová dveřní klasika
rezidenceonline.cz

Křídlová dveřní klasika

Hodí se všude, kde máme na otevírání tohoto typu dveří...
Komáří vížka: Zbavuje splínu a působí jako afrodiziakum?
epochanacestach.cz

Komáří vížka: Zbavuje splínu...

Na Komáří hůrku nebo...
Superschopnosti, které pomáhají zvířatům přežít
epochalnisvet.cz

Superschopnosti, které pomáhají...

Každé zvíře se snaží přizpůsobit prostředí, ve...
Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou online
epochaplus.cz

Dny otevřených ambulancí pro...

Lupénka není pouze kosmetickou záležitostí,...