Skip to content

Hledání archy úmluvy. Existovala vůbec?

Archa úmluvy byla podle biblických popisů truhla, ve které se uchovávaly nejcennější starozákonní náboženské předměty – desky zákona obsahující Desatero, Áronova hůl a mana. Izraelci ji s sebou brali do bitev v průběhu dobývání Izraele, například při obléhání Jericha, ale i později, když bránili Izrael před nepřáteli.

Uchovávali ji v Šalamounově chrámu.

V roce 587 před Kristem oblehl a dobyl Jeruzalém mocný babylonský král Nabuchodonozor II. (630–562 př. n. l.). I když vojáci Šalamounův chrám zcela srovnali se zemí, nikde se neuvádí, zda se archa úmluvy stala součástí válečné kořisti.

Většina obyvatel Judeje se tehdy ocitla v babylonském vyhnanství. O téměř padesát let později dobyl Novobabylonskou říši perský král a dobyvatel Kýros II. Veliký (590–530 př. n. l.). Ten dovolil Židům, aby se vrátili do svých domovů a znovu vystavěli Šalamounův chrám.

SKUPINA MUŽŮ A ÚKRYT V JESKYNI

Vzácné relikvie se tedy mohly dostat zpět na své původní místo. Podle kronikářů ale archa úmluvy v nově postaveném svatostánku chyběla, stejně jako mnohé další cenné předměty z prvního Chrámu. Kněží prý totiž poklad dobře schovali a své tajemství si vzali do hrobu.

Jiné prameny ale uvádějí, že archa se vzácnými relikviemi zůstala příštích pět století ukryta pod Šalamounovými konírnami na Chrámovém pahorku. V Druhé knize Makabejské je zmínka o tom, že před zničením Chrámu byla archa úmluvy ukryta skupinou mužů, vedenou prorokem Jeremiášem, v jakési jeskyni, která se nachází u hory, „na niž vystoupil Mojžíš, aby spatřil dědictví od Boha“.

Archu měli být ukryta několik staletí pod Šalamounovým chrámem. Podle některých se měla nacházet v jakési jeskyni.
NAŠLI ŘÍMANÉ ARCHU ÚMLUVY?

Další pohroma pro Jeruzalém přišla v roce 70 po Kristu. Při potlačování židovského povstání ho srovnal se zemí římský vojevůdce Titus Flavius Vespasianus (9–79 n. l.). Jeho vojáci při hledání pokladu systematicky rozkopali pozemek zbořeného Šalamounova chrámu a nezapomněli ani na základy bývalých koníren.

Podle amerického badatele, plukovníka Howarda Buechnera, měli úspěch. Údajně našli pozlacenou archu úmluvy, Áronovu hůl, zlatou schránku s trochou many, sedmiramenný svícen a další kultovní předměty.

KAM ODVEZLI ARCHU BARBAŘI?

Při úspěšném barbarském obléhání Říma mohl v roce 410 objevit archu úmluvy vizigótský král Alarich (376–410). Se svými vojsky tehdy vtrhl do města a vyraboval vše, na co narazil. Mezi kořistí měl být i Šalamounův poklad s archou úmluvy.

Alarich mohl nechat odvézt relikvie do úkrytu v blízkosti hlavní vizigótské pevnosti jižně od města Carcassone nedaleko Pyrenejí. Tento málo obydlený divoký kraj, obklopený horami až 3400 metrů vysokými, je také proslulý svými početnými jeskyněmi.

TEMPLÁŘI, KATAŘI A VIZIGÓTI

Podle Buechnera ukryli Vizigóti ukořistěné cenné předměty patrně v některé z těchto jeskyní. Badatel konkrétně zmiňuje jeskyně Ormolac, Fontanec a takzvanou Katedrálu. Všechny se nacházejí poblíž slavné katarské pevnosti Montségur a někdejšího vizigótského hlavního sídla Rennes-le-Château. Buechner se domnívá, že zde Šalamounovo zlato přidali ke svému pokladu templáři a zůstalo tu ukryto po celá staletí. Obsahoval ale tento Šalamounův poklad skutečně archu úmluvy?

Dodnes se neví, zda Šalamounův poklad obsahoval i archu úmluvy.
HLEDALO SE NA ŠPATNÝCH MÍSTECH?

O pokusu nalézt archu úmluvy se brzy dozvěděli nacističtí pohlaváři Karl Maria Wiligut a Heinrich Himmler. Jejím hledáním pověřili Otto Rahna, který se v minulosti pokoušel najít Svatý grál. Rahn strávil tři měsíce usilovným hledáním biblického pokladu, ale opět nic nenašel.

V roce 1937 podnikl další kratší výpravu, která rovněž skončila neúspěchem. O dva roky později se chtěl do Francie údajně ještě jednou vrátit, ale zabránila mu v tom předčasná smrt. Došlo k ní za nevyjasněných okolností v březnu roku 1939.

Badatel Howard Buechner tvrdí, že se Rahnovi zřejmě nepodařilo přesně lokalizovat místo, kde se poklad ukrýval. Chybou prý bylo, že se zaměřil pouze na nejznámější jeskyně, které kataři a templáři používali při svých obřadech.

NAJÍT POKLAD ZA KAŽDOU CENU!

Válečné události se v roce 1942 vyvíjely pro Německo špatně, a přiměly tak nacistické pohlaváry myslet na zadní vrátka. Himmler se proto rozhodl za každou cenu pokračovat v hledání a dokončit práci, kterou začal Otto Rahn.

Do Francie vyslal skupinu geologů, historiků a archeologů se silnou vojenskou ochranou. Cíl byl jasný: Najít archu úmluvy a vůbec celý Šalamounův poklad, a co nejdříve ho přepravit do Berlína.

Himmler chtěl archu úmluvy získat za každou cenu.
OSVOBODIL MUSSOLINIHO, AŤ NAJDE ARCHU

Za šest měsíců nedosáhla výprava žádných výsledků. Himmler se proto rozhodl svěřit celou akci do rukou zkušeného vojenského velitele. Volba padla na německého válečného hrdinu Ottu Skorzenyho (1908–1975), který se proslavil odvážným osvobozením Mussoliniho ze spojeneckého zajetí.

Skorzeny velice dobře znal celý kraj a mluvil plynně francouzsky. Pečlivě vybral svůj tým, v němž nechyběli ani vynikající horolezci. Do jižní Francie odjel v březnu 1944. Velitelský štáb si zřídil přímo na hradě Montségur.

CO PROZRADILA ÚNIKOVÁ CESTA?

Po důkladném, ale neúspěšném průzkumu katarské pevnosti a okolních hor začal Skorzeny uvažovat strategicky. Předpokládal, že vojenské jednotky obvykle počítají v boji s únikovou cestou v týlu. Podle něj museli podobně postupovat i kataři při útěku s pokladem z hradu, když ho dobývali Francouzi.

Zaměřil se proto na jednu ze čtyř stran hory s pevností, kterou tvoří svislá skalní stěna. Tu by vojáci trestné výpravy proti katarům nikdy nemohli zdolat.

PO LANECH DO BEZPEČÍ

Howard Buechner pokládá za pravděpodobné, že francouzští velitelé viděli ve stěně nepřekonatelnou překážku, a nerozmístili pod ní proto stráže. Nenapadlo je, že i když je výstup nemožný, o sestupu to platit nemusí.

Během deseti měsíců obléhání hradu až do kapitulace tak kataři postupně po lanech spouštěli celý poklad dolů do bezpečí. Právě odtud zřejmě vedla úniková cesta, ústící vysoko v horách.

Nepodařilo se zatím prokázat, že by by Šalamounův poklad obsahoval i archu úmluvy.
POKLAD NALEZEN!

Skorzeny se tedy soustředil na tuto stranu Montséguru a skutečně brzy našel starou stezku, vedoucí k nejvyšším štítům Pyrenejí. Netrvalo dlouho a expedice objevila jeskyni s opevněným vchodem. Na vrcholu sousední hory La Peyre byla další jeskyně, a v té poklad nalezli.

Skorzeny tuto skvělou zprávu telegrafoval ještě téhož dne, 15. března 1944, Himmlerovi do Berlína. Za šest dní dokázal to, o co se jiní pokoušeli 700 let. Nacistický letoun pak drahocenný náklad odvezl do říše.

Nikdy se ale neprokázalo, zda Šalamounův poklad opravdu obsahoval i archu úmluvy. Mohla by se nacházet někde jinde?

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …
reklama

Nenechte si ujít další zajímavé články

Nadčasové stěny v obýváku
rezidenceonline.cz

Nadčasové stěny v obýváku

Vzdušný interiér patří v oblasti bytového designu k...
Čeští zoologové zmapovali šíření hlodavců z Asie do Evropy. Pomohly jim genetické stopy z doby ledové.
21stoleti.cz

Čeští zoologové zmapovali...

Mezinárodní tým vedený Pavlem Stopkou z...
Utajili s Matonohou překvapivý rozvod?
nasehvezdy.cz

Utajili s Matonohou...

Zdálo se, že se Lucie...
Preference hýlů rudých
epochalnisvet.cz

Preference hýlů rudých

Čeští odborníci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se...
Janské lázně nabízejí postcovidovou léčbu
epochanacestach.cz

Janské lázně nabízejí...

Janské lázně, 5. května...
Má jediné přání! Splní se jí to, po čem tak touží?
nasehvezdy.cz

Má jediné přání! Splní se jí...

Nikdy nebyla tak nešťastná,...
Čeští vědci popsali nový rod žáby z Konga
epochaplus.cz

Čeští vědci popsali nový rod...

Tým Václava Gvoždíka objevil a popsal nový rod...
Sennheiser zahájil prodej špičkových mikrofonů pro nezávislé tvůrce
iluxus.cz

Sennheiser zahájil prodej...

Sennheiser zahájil prodej nových kondenzátorových...
Vztahy v době pandemie
21stoleti.cz

Vztahy v době pandemie

Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu...
Město duchů San Zhi: Leží na něm temná kletba?
epochalnisvet.cz

Město duchů San Zhi: Leží na...

Výstavba futuristického města se zastavila, co tam...
Marie Antoinetta sklízela za svoje extravagance kritiku
epochaplus.cz

Marie Antoinetta sklízela...

Francouzská královna Marie Antoinetta sotva projde...
Festival vína VOC Znojmo místo května v září
epochanacestach.cz

Festival vína VOC Znojmo místo...

Festival vína VOC Znojmo...