15. srpna 1977: Astronom Jerry Ehman zachytí tzv. Wow! signál, nikdy nevysvětlený úzkopásmový signál přicházející zpoza hranic Sluneční soustavy.
Domů     Neobjasněné události
Hospodinova pomsta – Jak to bylo se zmatením jazyků?
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 24.4.2021
5.0tis
Zmatky kolem celé legendy přetrvávají. Foto: mzmatuszewski0 / pixabay
289
SDÍLENÍ
5.0tis
ZOBRAZENÍ

Pýcha předchází pád a pýcha starých Babyloňanů urazila samotného Hospodina. Zpupný národ se rozhodl postavit megalomanskou věž, která se bude dotýkat nebes. Bůh považoval jejich čin za naprostou drzost, a tak jim za trest zmátl jejich jazyky.

Zmatky kolem celé legendy přetrvávají. Foto: mzmatuszewski0 / pixabay V roce 2017 byl publikovaný vědecký výzkum, který doložil důkazy o existenci Babylonské věže, tu údajně prokazuje stará destička z doby asi 2600 let př. n. l., objevená v místech starověkého Babylonu na území dnešního Iráku. pcdazero / pixabay Bible hovoří o tomto městě jako o jednom z prvních měst založených po Potopě.  mzmatuszewski0 / pixabay Podle knihy Genesis se lidé rozhodli postavit věž až do nebe – Babylonskou věž.  mzmatuszewski0 / pixabay Cílem stavby bylo vyvýšit svou vlastní velikost a odpadnutí od uctívání pravého Boha. Trestem bylo zmatení jazyků. Od té doby lidé hovoří různými jazyky.  mzmatuszewski0 / pixabay

Přestože je samotná stavba podrobně popsána v nejznámější knize světa – v Bibli – o její existenci se vedou dodnes debaty a převažuje mnoho pochybností. Věž postavená až do nebes je z architektonického hlediska nemožná představa.

Starověké město je v hebrejštině nazýváno Bábel, což v překladu znamená zmatek. A v duchu zmatku se nese celá legenda o věži.

POTRESTÁNÍ LIDSKÉ ZKAŽENOSTI

Lidé po údajné velké potopě světa vyzdvihovali především jednotnost, vyznávali společné zásady a mluvili společným jazykem. Babylonská věž měla symbolizovat jejich jednotu a oslavovat člověka, nikoli Boha.

Ten nemohl tento skutek nechat bez odezvy, věž zboural a jazyk lidí rozdělil do mnoha různých řečí a lidstvo rozehnal po celé zemi. Podle vědců se zmatením jazyků neměl Bůh pranic společného, na stavbu věže se měli sjet dělníci z celého světa, a tak Babylon „ožil“ různými jazyky a nářečími. Jazyková bariéra mohla stát za konstrukčními problémy, a proto se věž zřítila k zemi.

V roce 2017 byl publikovaný vědecký výzkum, který doložil důkazy o existenci Babylonské věže, tu údajně prokazuje stará destička z doby asi 2600 let př. n. l., objevená v místech starověkého Babylonu na území dnešního Iráku. pcdazero / pixabay

JAKÉ ZNÁME FAKTA?

Nejen badatelům po celém světě už řadu let „vrtá“ hlavou údajná existence Babylonské věže. Stejně tak výška stavby je poměrně diskutovaným tématem. Na základě židovských textů měla výška věže přesahovat neuvěřitelných 2500 metrů.

Pro porovnání, v současnosti je nejvyšší budovou světa Burdž Chalífa v Dubaji ve Spojených arabských emirátech s výškou 828 metrů. Dle fyzikálních zákonů tak nelze postavit stavbu s až trojnásobnou výškou.

I jiné historické prameny jsou zásadně proti tvrzení přes 2500 metrů vysoké věže. Častěji je možné nalézt číselné údaje o pouhých stovkách metrů, nebo i jen desítkách metrů. Význačný galský kněz křesťanského vyznání a historik Paulus Orosius (asi 375-418 n. l.) dokonce ve svých textech udává výšku věže 85 metrů.

Bible hovoří o tomto městě jako o jednom z prvních měst založených po Potopě. mzmatuszewski0 / pixabay

KDE SKUTEČNĚ STÁLA?

„Babylonská věž není mýtus. Skutečně existovala. Prochází evropským a západním uměním, její vyobrazení jsou fantastická,“ prohlásil britský odborník na umění Jonathan Jones.

Legendy se tedy zřejmě zakládaly na pravdě, biblický příběh tak má reálný základ. Kde se však ona stavba ve skutečnosti nacházela? Největším paradoxem je fakt, že slovutná Babylonská věž vlastně ani nemusela stát v Babylonu.

Místo, kde se nacházela, totiž zůstává obestřeno tajemstvím. Za slavnou věž někteří historikové pokládají zikkurat Etermananki, jehož výška byla zhruba 91 metrů, což na tu dobu bylo skutečně hodně. Jiní tvrdí, že věž byla zikkuratem v prvním sumerském městě Eridu.

Také zříceniny Birs Nimrud v dnešním Iráku jsou pokládány za další místo, kde věž mohla stát.

Podle knihy Genesis se lidé rozhodli postavit věž až do nebe – Babylonskou věž. mzmatuszewski0 / pixabay

NĚCO TU NEHRAJE

V Bibli se píše následující: „Tu si řekli vespolek: Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.“ (Gen 11:3). Tento stavební materiál nekoresponduje s dobou, kdy měla být údajně věž postavena, to bylo někdy před minimálně 10 000 lety př.

n. l., avšak zřejmě se jednalo o modernější dobu. Co se týče tvaru věže, i zde se názory rozcházejí. Mohla být spirálovitou stavbou, jak je možné zaznamenat na mnoha obrazech, spíše než vysoká byla hodně široká.

Ale mohla také být stupňovitou věží tvořenou terasami, tato představa by odpovídala zikkuratu.

Cílem stavby bylo vyvýšit svou vlastní velikost a odpadnutí od uctívání pravého Boha. Trestem bylo zmatení jazyků. Od té doby lidé hovoří různými jazyky. mzmatuszewski0 / pixabay

STARODÁVNÁ DESTIČKA

Na destičce z pálené hlíny je podle archeologů vyobrazena skutečná podoba věže. Profesor z Londýnské univerzity a uznávaný asyriolog Andrew R. George dokázal přeložit text, jenž se na destičce nacházel.

Je na ní vyobrazena postava, jež má představovat krále Nebukadnesara II. (zemřel asi 562 př. n. l.), legendárního vládce Babylonie. Někteří odborníci si ale tímto tvrzením nejsou tak úplně jisti.

„Babylonská věž byla ve skutečnosti postavena ještě před Nebukadnesarem, asi o 900 let dřív,“ tvrdí badatel Bodie Hodge.

Foto: Úvodní foto: mzmatuszewski0 / pixabay, Foto 1, 2, 3 a 4 – pixabay
reklama
Související články
od Filip Appl 13.8.2022 2.3tis
Mikronésie ležící v Tichém oceánu severovýchodně od Austrálie je exotickou lokalitou plnou nekonečného oceánu, ale i fascinujících přírodních scenérií. Nedaleko největšího ostrova mikronéské federace se pak rozkládá také jedna z nejzáhadnějších lokalit planety: ruiny prastarého města Nan Madol. Proč do nich už zamířily kroky nejednoho slavného záhadologa? Guvernér kolonie Německá Nová Guinea Victor Berg (1861–1907) si prohlíží […]
od Mirek Brát 12.8.2022 2.7tis
Nizozemsko při hlášení pozorování o výskytu UFO spoléhá na rychlost. Právě proto zde byla zřízena horká linka UFO Hotline. Její idea se zrodila  již v roce 2006. Středisko pro nahlášení výskytu UFO si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat! Po nahlášení výskytu UFO hledají operátoři linky a redaktoři připojeného webu možnou příčinu záhadného jevu. Vznikají […]
od Mirek Brát 11.8.2022 3.2tis
Občas by se mohlo zdát, že UFO má zájem především o velmoci a velké státy. Není to však pravda. I evropské ministáty typu Andorry, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina a Vatikánu jsou pro neidentifikovatelné létající objekty atraktivní vábničkou! Pozorování UFO na obloze nad evropskými ministáty můžeme dokladovat nejen konkrétními událostmi, ale i dobou, po kterou zde […]
od Mirek Brát 10.8.2022 3.1tis
V období let 1817-1819 došlo u pobřeží Gloucesteru ve Spojených státech k mnoha pozorováním velkého mořského hada. Dokonce se podařilo najít údajné mládě tohoto legendárního tvora. Zdálo se, že záhada mořských hadů je jen krůček od vyřešení… Mořský had v lokalitě Gloucesteru na pobřeží Atlantského oceánu byl poprvé pozorován již v sedmnáctém století. Sporadická hlášení o jeho výskytu se […]
od Dalibor Vrána 10.8.2022 3.5tis
Britský hasič Jim Templeton (1920–2011) pořídí 23. května 1964 v hrabství Cumbria na severozápadě Anglie snímek, který ho následně pronásleduje celý život… Hovoří o něm i krátce před smrtí pro televizi BBC: „Byla to normální odpolední procházka. Posadili jsme se do trávy a já řekl dcerce, že ji vyfotím v jejích nových šatech. Nikdy by […]