Skip to content

Co se dělo na hradě Wewelsburg, mystickém sídle nacistů?

Heinrich Himmler a jeho esesáci byli mysticismem a okultismem doslova posedlí. Jako své hlavní sídlo proto zvolili hrad Wewelsburg, který Himmler přirovnával k bájnému Kamelotu a nechal ho naplnit nejrůznějšími okultními předměty.

Historie toho místa sahá hluboko do temné minulosti. Poblíž se nacházejí skály, kde staří Germáni pořádali pohanské obřady. V době bojů římských legií s germánskými kmeny tu údajně stával jiný hrad, který ale Římané zničili.

Pak na místě vznikla tvrz zvaná Wifilisburg, opěrný bod při bojích se staromaďarskými kmeny v 9. a 10. století. Další pevnost zde nechal postavit hrabě Friedrich von Arnsberg v roce 1123, aby ji o pouhý rok později, krátce po jeho smrti, zničili rebelující rolníci.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY I ŠVÉDSKÁ VOJSKA

Historie hradu byla bouřlivá. Vícekrát ho poškodily živelní katastrofy nebo útočící vojska, nejvíce Švédové během třicetileté války. Kromě toho se na Wewelsburgu konalo několik čarodějnických procesů, ostatně inkviziční místnost se dochovala do dnešních časů.

Sklepy nějakou dobu sloužily jako věznice. Nejzajímavější a zároveň nejděsivější období v minulosti hradu začalo roku 1934, kdy si jej SS pronajala od městečka Büren za symbolickou jednu říšskou marku ročně.

Přesněji za 100 marek na 100 let – šéf SS Himmler tehdy ještě samozřejmě věřil v dlouhé trvání třetí říše. Organizace SS byla na vzestupu a počet jejích členů stoupal. Měla smělé plány na ovládnutí světa.

SS si přisoudila podobu vojenského řádu, který si bral za vzor různé středověké řády, jako jsou templáři, němečtí rytíři nebo jezuité.

Ideologové SS vymysleli novou mytologii a obřady nového kultu.
KDO BRÁNÍ ČISTOTU VELKONĚMECKÝCH IDEÁLŮ

Ve skutečnosti ale šlo o organizaci mnohem zrůdnější, se zcela odlišnými základy. Esesáci přesto sami sebe viděli jako rytíře, bránící čistotu velkoněmeckých ideálů. Ideologové SS v čele s Himmlerem proto vymysleli kompletní mytologii a obřady nového kultu, vycházející částečně ze starogermánských ság i artušovských legend o svatém grálu.

K tomu navíc připojili různé pseudovědecké teorie, ospravedlňující nadřazenost esesmanů nad ostatními lidmi. Centrem celého rozsáhlého kultu SS se měl stát právě Wewelsburg. Ačkoli zpočátku zde chtěl mít Himmler pouze školu SS, své záměry později přehodnotil a vznikl rozsáhlý megalomanský projekt, který měl za cíl přestavbu a výrazné rozšíření hradu.

Počítalo se s vybudováních 18 věží a různých dalších staveb, geometricky rozložených do kruhu o průměru 860 metrů a propojených pravidelnou sítí cest. Plán dále zahrnoval parky, příjezd k dálnici, vlastní letiště, a dokonce i přehradu s elektrárnou.

Stávající přilehlá vesnice měla zmizet a dát prostor monumentálním budovám.

Jindřich I. Ptáčník dostává královskou korunu.
HIMMLER, NEBO JINDŘICH PTÁČNÍK?

Na hradě se měli scházet „rytíři“ SS ke schůzkám či k různým magickým obřadům. Sám Himmler se jich někdy účastnil oblečený do úboru středověkého prince – podle všeho se totiž považoval za symbolické či skutečné převtělení Jindřicha I. Ptáčníka (876–936). Také zde mělo docházet k iniciaci nových členů řádu během rituálu Bluttaufe („křest krve“). Himmler plánoval, že se v severní věži budou spalovat těla „padlých hrdinů“, dvanácti Obergruppenführerů, jejichž popel skončí ve dvanácti speciálních mramorových schránkách, kde bude uchován věčně.

Velmistr řádu, tedy Himmler osobně, měl po smrti spočinout v mramorové hrobce s třináctou schránkou. Himmler rád přirovnával hrad Wewelsburg k bájnému Kamelotu. Součástí objektu byla také obrovská knihovna a množství studoven.

I jejich názvy ukazují na posedlost středověkem: Král Artuš, Kryštof Kolumbus, Král Jindřich, Richard Lví Srdce, Runy, Grál nebo Árijec. V suterénu Wewelsburgu, kde měli být pohřbeni zpopelnění hrdinové SS, nechal postavit obrovský hákový kříž.

Himmler přirovnával hrad k bájnému Kamelotu.
MAGICKÉ MÍSTO

Dodnes není zcela jasné, proč si Himmler vybral jako kultovní místo SS právě Wewelsburg. Důvodů bylo zřejmě více. Například v nedalekém Teutoburském lese došlo roku 9 n. l. k bitvě, v níž sjednocené germánské kmeny pobily tři římské legie.

Díky tomu byla na dobu 400 let fakticky ustanovena řeka Rýn jako hranice mezi Římskou říší a Germánií. Himmler a jeho příznivci dále věřili, že Wewelsburg leží na křížení energetických linií, protínajících povrch planety, a že severní věž hradu je místem neobvyklého nahromadění zemské či kosmické energie.

Dalším důvodem byl nezvyklý tvar hradu a skutečnost, že stavba je orientována na sever na rozdíl od církevních budov, stavěných v západo-východním směru. To pro Himmlera symbolizovalo odlišnost jeho „náboženství“ a orientaci k nordickým předkům.

Posledním důvodem může být skutečnost, že jen pár desítek kilometrů od Wewelsburgu leží Externsteine, pohanská svatyně přezdívaná „německé Stonehenge“.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články