Domů     Paranormální jevy
Hrůzostrašná loď duchů: Brázdí Bludný Holanďan vlny moří dodnes?
Dalibor Vrána
od Dalibor Vrána 15.3.2019
3.9tis
Hrůzostrašná loď duchů: Brázdí Bludný Holanďan vlny moří dodnes?
313
SDÍLENÍ
3.9tis
ZOBRAZENÍ

Píše se rok 1641. Holandská obchodní loď se zrovna blíží k mysu Dobré naděje na jihu Afriky. Náhle se na obzoru objevují temná mračna a propuká obrovská bouře. Vichřice trhá plachty na cáry a přes palubu se převalují obří vlny. Námořníci nestíhají odčerpávat vodu a chtějí se vrátit.

Kapitán se však odmítá přírodním živlům podřídit! Přivazuje se ke kormidlu, aby jej nesmetla vlna, a křičí bouři vstříc: „U všech ďasů, ten mys obeplujeme, i kdyby to mělo trvat do Soudného dne!“ Náhle loď naráží na útes a propadá se do hlubin…

Legenda o nejznámějším přízraku světových oceánů, lodi jménem Bludný Holanďan, se mezi námořníky vypráví už déle než tři sta let. Zachycuje příběh holandského kapitána, odsouzeného plout s posádkou duchů v okolí mysu Dobré naděje až do konce věků.

Zjevuje se prý hlavně za bouří. Přízračná temná loď s cáry mlhy místo plachet, obklopená podivnou načervenalou září. Traduje se, že přízrak je pro posádku, která ho spatří, předzvěstí zkázy. Námořníci údajně umírají při tragických nehodách, plavidla narážejí na skaliska nebo na nich propukají požáry. Přízračná loď je za poslední tři staletí pozorována už mnohokrát.

Dokonce ji prý v mládí spatřuje i princ George Frederick z Walesu, pozdější britský král George V. (1865 – 1936). Skutečně se u pobřeží Jižní Afriky objevuje nějaký tajemný přízrak lodi duchů?

Může způsobovat záhadné nehody lodí? Nebo se jedná jen o námořnickou báchorku? Legenda, která po celé generace děsí mořeplavce, je poprvé zmíněna v knize Cesta do zálivu Botany Bay irského spisovatele George Barringtona (1755 – 1804), později ji zkoumá i známý britský časopis Blackwood magazine.

Ten tvrdí, že přízračným kapitánem je možná holandský mořeplavec Hendrik van der Decken.

Pluje prý roku 1641 s lodí Východoindické obchodní společnosti z indonéské Batávie do Amsterodamu, když jej nedaleko mysu Dobré naděje zastihne obrovská bouře. Kapitán se staví živlům na odpor a snaží se pokračovat v cestě za každou cenu.

Přísahá, že mys obepluje, i kdyby měl s bouří bojovat až do Soudného dne! Jeho loď naráží na skály, avšak Bůh prý kapitánovu přísahu vyslyší, a tak má van der Decken brázdit vlny oceánu až do skonání světa…

Je na této legendě něco pravdy? Skutečně je kapitánem Bludného Holanďana Hendrik van der Decken?

Kdo stojí za kormidlem Bludného Holanďana?

V souvislosti s přízračnou lodí duchů se objevují i další jména, třeba nizozemský kapitán ze 17. století Bernard Fokke. Ten je údajně proslulý neuvěřitelnou rychlostí, jakou zvládá cestu z Jávy do Holandska.

Proto je svými současníky podezříván z toho, že uzavřel smlouvu s ďáblem. Jeho trestem má být právě věčné bloudění v jižním Atlantiku.

Zmiňují se však i další mořeplavci – van Demien, van Straaten, van Dam, Phillip Vanderdecken či kapitán von Falkenberg (i Falkenburg), který prý prohrává svou duši při hře v kostky s ďáblem.

Někteří z nich jsou jen fiktivními postavami z četných literárních a dramatických zpracování námořnické báje, další pocházejí z jiných legend, které mýtus o Bludném Holanďanovi v průběhu staletí pohltil.

Van Demien prý se svou přízračnou lodí brázdí oceán u Indonésie, Falkenberg je zase hlavní postavou německé středověké legendy o lodi duchů, která se má objevovat v Severním moři. Jaký je tedy původní základ legendy o Bludném Holanďanovi?

Příběh o přízračném kapitánovi má hned několik verzí. V jedné je potrestán za svůj zpupný boj proti živlům, podle jiné je proklet posádkou, když na lodi dochází ke vzpouře. V další z pověstí propuká na lodi dýmějový mor a žádné z měst na africkém pobřeží nechce loď pustit do přístavu.

Celá posádka včetně kapitána tak nakonec umírá a duchové námořníků jsou prý odsouzeni navždy plout bouřlivým oceánem kolem mysu Dobré naděje… Mořeplavci si slavnou legendu předávají už po generace, takže je v podstatě nemožné rozpoznat, jaký příběh se na počátku odehrál.

Badatelé se přou dokonce i o to, kdy k údajné tragické události na holandské lodi dochází. Některé zdroje uvádějí rok 1641, další pak letopočet 1680 či 1729. Nejasnosti panují také kolem toho, zda je název Bludný Holanďan jménem lodi, nebo jen přezdívkou jejího kapitána.

Přes všechny nejasnosti kolem dávné legendy je zřejmé, že se ve vodách kolem mysu Dobré naděje dějí podivné události. Námořníci plující v těchto vodách hlásí setkání s hrůznou lodí. Plavidlo duchů prý vídají za bouřky i strážci zdejšího majáku.

Zřejmě nejslavnější pozorování je zachyceno v záznamech lodi britského námořnictva Bacchante.

Na té tou dobou plují i členové britské královské rodiny, princové Albert Victor (1864 – 1892) a George Frederick, který je na lodi poddůstojníkem. Jak uvádí současný jihoafrický spisovatel Lawrence G.

Green v knize Almost forgotten, never told (Takřka zapomenuto, nikdy nevyřčeno – překlad red.), princ George si ke dni 11. července 1881 do svého deníku poznamenává: „Ve čtyři hodiny ráno se před naší přídí objevil Bludný Holanďan.

Z lodi vycházelo divné červené světlo, jako by to byl přízrak. Stožáry byly jako v ohni, ráhnoví a plachty byly jasně vidět, přestože byla loď 200 yardů daleko…“ Hrůzostrašný přízrak údajně vidí námořníci i na dalších dvou lodích flotily, Cleopatře a Tourmaline.

Jedná se snad o davovou halucinaci? Fatamorgánu? Nebo se skutečně setkávají s legendárním Bludným Holanďanem?

Pozorování přízračné lodi hlásí i britské námořnictvo.

Záhadný přízrak kříží cestu britské flotile v brzkých ranních hodinách, přesto jej má vidět hned třináct námořníků. První, který ho spatřuje, po několika hodinách padá z lanoví a láme si vaz.

O něco později je prý velitel flotily nakažen záhadnou chorobou a zanedlouho umírá. Podléhají snad zlověstné kletbě, která prý loď duchů provází?

Princ George po návratu do Británie své zápisky z cesty na lodi Bacchante dokonce zveřejňuje, včetně pasáže o setkání s Bludným Holanďanem. Věří snad v existenci legendární lodi duchů i britské námořnictvo?

Hrůzostrašnou loď duchů údajně pozoruje i mnoho dalších mořeplavců. V dubnu 1823 prý potkává v mlze u jihoafrického pobřeží přízračné plavidlo loď Leven. Kapitán W. F. W. Owen se nejdřív domnívá, že se jedná o sesterskou loď Barracouta.

Pokouší se navázat kontakt, ale marně. Když se o pár dní později obě lodě setkávají v přístavu, s překvapením zjišťuje, že ve chvíli záhadného setkání se Barracouta nacházela stovky mil daleko. Vidí snad kapitán Owen nějakou jinou loď? Nebo potkává Bludného Holanďana, jak se domnívá posádka?

Záhadnou loď údajně na jedné ze svých cest vidí i kapitán Frederic Marryat (1792 – 1848), který se později stává významným anglickým spisovatelem a o svém setkání s přízrakem píše knihu The Phantom Ship (Přízračná loď – překlad red.).

V roce 1879 zase pozoruje přízračné plavidlo parník Pretoria, který dokonce musí změnit kurs, aby nedošlo ke srážce. Když se však k podivné plachetnici přiblíží, loď náhle mizí… Zprávy o pozorování přízračného plavidla se objevují i ve 20.

století. Londýnské noviny uveřejňují v roce 1911 příběh amerického velrybáře, který se prý s podivnou plachetnicí skoro srazil. Chvíli před nárazem však údajná loď duchů mizí, jako by se ponořila pod hladinu…

Šokující zkušenost zažívají v roce 1939 i turisté na pláži False Bay nedaleko Mysu dobré naděje. Víc než 60 lidí tehdy pozoruje podivné plavidlo, které však po několika okamžicích zničehonic mizí.

Všichni udávají shodný popis – plachetnici ze 17. století – a jsou naprosto přesvědčeni o tom, že se jedná o proslulého Bludného Holanďana. Zažívají snad davovou halucinaci?

Co děsí turisty i námořníky?

Své zkušenosti s přízračnou lodí má prý i admirál německého námořnictva Karl Dönitz (1891 – 1980). Tomu v roce 1942 hlásí posádky válečných ponorek pozorování podivného plavidla v oblasti Kapského poloostrova.

Přízrak prý vzbuzuje všeobecnou paniku. „Ti muži tvrdí, že budou raději čelit veškeré síle spojenecké flotily v severním Atlantiku než druhému setkání s tím fantomem,“ píše prý v jednom ze svých dopisů admirál Dönitz.

Ve stejnou dobu se s přízračnou lodí duchů údajně setkává také anglická válečná loď Jubilee, která pluje na základnu Simonstown nedaleko Kapského města (Jihoafrická republika). Kolem deváté hodiny večer druhý důstojník Davies a třetí důstojník, známý anglický spisovatel Nicolas Monsarrat (1910 – 1979), údajně sledují podivnou loď, která vypadá jako stará obchodní plachetnice.

Monsarrat se snaží s plavidlem navázat kontakt, ale nedočká se žádné odpovědi. Jubilee musí dokonce okamžitě změnit kurz, aby zabránila srážce. Loď však po chvíli záhadně mizí… Zmátl snad zkušené námořníky optický klam?

Ve druhé polovině 20. století případů pozorování přízračné lodi stále ubývá. Jedním z posledních je prý případ nizozemské lodi Straat Magelhaen z roku 1959. Zato se objevují zprávy o setkáních se strašidelnými plavidly z jiných částí světa.

Popisy těchto přízraků se velmi podobají jihoafrickému fantomu. Temnou loď prý obklopuje načervenalé světlo, stěžně září podivným žárem, plachty vypadají jako cáry mlhy…

Rozšiřuje snad Bludný Holanďan své teritorium na všechny světové oceány? Nebo se v různých koutech světa objevují různé přízraky? Navíc jsou hlášena pozorování i z míst, kde by nikdo námořní loď duchů nečekal.

Často se prý objevuje třeba na Velkých jezerech v USA. Dají se tato podivná zjevení nějak vysvětlit? Jak se k těmto případům staví vědecká obec?

Pluje Holanďan po hladině, nebo se vznáší nad ní?

Vědci se původ tajuplného přízraku snaží rozluštit již od 18. století. Nejčastějším vysvětlením je optický klam, takzvaná fatamorgána, která má vznikat specifickým odrazem slunečních paprsků od vodní hladiny.

Tento optický jev podle vědců vzniká díky teplotní inverzi ve vrstvách vzduchu s rozdílnou teplotou. Když jsou spodní vrstvy chladnější, k čemuž dochází třeba v polárních krajinách nebo právě na moři, mohou se prý vzdálené objekty zrcadlit ve vzduchu. Jejich obrazy pak vypadají, jako by se vznášely.

Bludný Holanďan je v anglicky mluvících zemích označován jako Flying Dutchman (Létající Holanďan) právě proto, že vypadá, jako by se vznášel nad hladinou. Je snad vysvětlením záhadného přízraku prostá fatamorgána?

Tím by se prý daly osvětlit i případy, kdy fantom po přiblížení záhadně mizí… Mnozí vědci ovšem naznačují, že se v případě přízračné lodi může jednat také o masové halucinace, vyvolané alkoholem, únavou či děsivými námořnickými báchorkami.

Uznávaný britský parapsycholog a jeden ze zakladatelů Society for Psychical research (Společnosti pro psychický výzkum) Dr. Frederick Myers (1843 – 1901) zase svého času razí teorii, že část lidského vědomí může přežít fyzickou smrt a má schopnost telepaticky projektovat obrazy předmětů a objektů, které se v reálném světě projevují jako přízraky.

Většina ostatních parapsychologů ale tuto teorii odmítá. Objevují se však i další možná vysvětlení.

„Bludný Holanďan může být strašidlem, které vzniká jako energetický otisk v čase a prostoru. Nemá žádnou inteligenci a obvykle vzniká, když dojde k nějaké tragické události či katastrofě,“ píše v knize Encyklopedia of Ghost and spirits (Encyklopedie duchů a strašidel – překlad red.) současná americká spisovatelka Rosemary Ellen Guiley.

Podobným způsobem prý vznikají i přízraky mrtvých lidí, kteří umírají při nějaké tragédii…

Obraz Bludný Holanďan od amerického malíře Alberta Pinkhama Rydera.

Vysvětlení přízračného Bludného Holanďana však může být mnohem jednodušší. Lawrence G. Green prý nachází v archivech britského Královského námořnictva záznamy o případu, kdy piráti maskují svou loď tak, aby se podobala popisu Bludného Holanďana. Jedná se snad jen o promyšlený plán námořních lupičů?

Badatel však zároveň dodává, že piráti se údajně sami vzdávají britským úřadům poté, co je vyděsí setkání se „skutečným“ Bludným Holanďanem… O tom, jak hrůzné může být blízké setkání s přízračnou lodí, vypovídá zkušenost námořníků, kteří v únoru roku 1857 přežívají ztroskotání lodi Joseph Somers u ostrova Tristan da Cunha v jižním Atlantiku.

Bludný Holanďan jim údajně proplouvá před přídí tak blízko, že mohou vidět stát na palubě kapitána s očima jako rozžhavené uhlíky a s bílými vlasy vlajícími ve větru. Potom se mlhou ozývá nelidský smích a jejich loď vzplane obrovským plamenem…

Může být taková událost popisem fatamorgány? Je možné, že námořníci zešíleli a loď si zapálili sami? Nebo se za přízrakem Bludného Holanďana skrývá nějaké mnohem hrozivější tajemství?

reklama
Související články
od Eva Soukupová 20.10.2021 2.2tis
Sophia Thorel začala ve snu navštěvovat dům, který v životě neviděla. Své sny přičítala touze po vlastním bydlení. Pak se ale dům z jejích snů objeví v nabídce realitní kanceláře a jeho majitelka v zájemkyni o koupi pozná ducha, který se v domě před nedávnem začal zjevovat. Zajímavého rozuzlení se dočkává příběh strašidelného domu ve […]
od Eva Soukupová 19.10.2021 8.3tis
Jeptiška ze španělského venkova tvrdí, že ji andělé během modliteb přenášejí do vzdálených končin na jihu dnešních Spojených států. Ve stejné době zdejší indiáni potkávají záhadnou ženu v modrém, která jim představuje křesťanství. Popis přesně líčí španělskou jeptišku, která ve skutečnosti nikdy neopustila svůj klášter.     Sestra Marie od Ježíše z Ágreda (1602–1665) se […]
od Matěj Soukup 18.10.2021 6.8tis
Reinkarnace, tedy přechod duše zemřelého do jiného nově narozeného člověka, je fenoménem, který moderní věda považuje za nereálný. Případ z šedesátých let minulého století, který se odehrál v Anglii, ale vědcům i veřejnosti pořádně zamotal hlavu. V květnu 1957 srazila řidička pod vlivem drog v malém městě Hexham v Anglii tři děti – devítiletého Anthonyho […]
od Matěj Soukup 16.10.2021 6.4tis
Když se v listopadu 2011 Latoya Ammonsová, její matka Rosa Campbellová a její tři děti ve věku nastěhovaly do domu na adrese 3860 Carolina Street v Gary ve státě Indiana, netušily, že se jejich nový domov brzy změní doslova v dům hrůzy. Všechno to začalo přitom docela nenápadně. Campbellová nejprve slyšela ve sklepě vrzat dveře. […]
od Matěj Soukup 15.10.2021 5.8tis
Malý ostrov ve Středozemním moři jménem Malta je desátým nejmenším státem světa. Rozlohou je jen o něco málo větší než Brno. Přesto i na takto malém území v historických pevnostech a sídlech bloudí hned několik přízraků. Všichni tito duchové žili na Maltě v dobách rytířů. Jeden z nich dokonce rytířem i býval. Jejich příběhy jsou […]