Skip to content

Jaké tajemství skrývá hrobka kláštera ve Vyšším Brodě?

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě byl založen v roce 1259 panem Vokem I. z Rožmberka. Současně se stavbou kláštera byla také pod klášterním kostelem vybudována hrobka rodu Rožmberků. Když zanedlouho zakladatel zemřel, stal se tak prvním pohřbeným v hrobce.

Údajně tam mělo spočinout na čtyřicet Rožmberků či s nimi spřízněných osob z deseti generací. Posledním v hrobce, jak si to sám vymínil, měl být Petr Vok, známá postava našich dějin, který jako bezdětný zemřel 6.

listopadu 1611. Ovšem od těch dob uplynulo příliš mnoho času a na nepoužívaný vchod do hrobky se zapomnělo.

O této rodové hrobce existuje neobyčejně zajímavá pověst, kterou zapsal jezuita Bohuslav Balbín. Podle ní měli být nabalzamovaní Rožmberkové usazeni kolem kulatého stolu v pozlacených křeslech. Každoročně o půlnoci na den dušiček postupně mají ožívat a v zástupu vstoupit do kostela, kde šedivý mnich pro ně sloužil mši svatou.

Při ní zpívají starý chorál, modlí se, a po jejím skončení se opět vracejí do svých křesel v podzemí, aby prospali další rok. Jistě zajímavá pověst, která nutně vzbuzovala snahy o nalezení hrobky. Ale ani při pokládání nové dlažby v kostele v roce 1880 dělníci nenarazili na náznak nějakého vchodu do podzemí.

Až v roce 1902 o něco poklesly stupně oltáře. Při jejich opravě narazili dělníci na klenbu nevelké a nízké podzemní prostory. Kromě zbytků dřevěných rakví zahlédli i dvě cínové, ale prostor urychleně zase uzavřeli.

Ještě před první světovou válkou se pokusil odhalit tajemství hrobky třeboňský archivář Hadač s opatem Pammerem. Ale jejich snaha nebyla úspěšná, navíc se začali bát tajemných zvuků, které zaslechli.

Od těch dob zde mrtvé nikdo nerušil a tajemství hrobky trvalo dál. Až v roce 2008 začal odborný výzkum. Nejdříve byla proměřena teplota podlahy kostela, a její změna zaznamenána pouze v jednom místě presbytáře.

Bylo to jediné místo, kde mohla být podzemní dutina. Výzkumníci vyndali dlaždici a vyvrtali pod ní malou díru, do které spustili sondu, která odhalila podzemní prostor hrobky.

Bohuslav Balbín

Kamera odhalila strohý kamenný prostor s hromadou prken z rozpadlých rakví a dva cínové sarkofágy. Na jednom je plastický nápis v latině, potvrzující, že je v něm pochován Petr Vok. Druhý sarkofág je částečně zakrývá rozpadlá dřevěná rakev, takže nebylo možné zjistit, kdo je v něm pohřben.

Předpokládá se, že by v něm mohla ležet jeho manželka, Kateřina z Ludanic. Kromě nápisu je na sarkofágu Petra Voka také reliéf kříže a obrácené erby, což symbolizuje, že po něm nezůstali žádní potomci.

Na víku leží také prsten, ale ten zřejmě vypadl z jiné dřevěné rakve. Výzkumníky především překvapila strohost hrobky. Kdepak zlaté židle kolem stolu a v nich sedící nebožtíci. Také rozměry hrobky byly poněkud nepřiměřeně malé.

Půdorys o rozměrech cca 5 x 3 metry a výška pouze 1,4 metru. Do tohoto prostoru by se těžko vešlo 10 generací Rožmberků. A tak stále žila možnost ještě jiné hrobky, buď zde Vyšším Brodě, nebo na jiném místě.

Průzkumy v dalších asi dvou létech však nepřinesly žádný objev další hrobky, ale naopak se ukázalo, že údajné její dno mohlo být podstatně níže. Po oficiálním rozloučení s nebožtíkem v kostele již samotné ukládání nebylo asi až tak pietní.

Tak jako se v některých městech kdysi pohřbívalo v několika vrstvách nad sebou, také v hrobce byly ostatky a zbytky rakví rozhrnuty, aby se na ně vešly rakve nové. Když byl zásyp opatrně provrtán, zjistilo se, že skutečná výška hrobky dosahuje výšky téměř 3 metrů.

To by již postačilo, při uvedeném způsobu ukládání, pro všech asi 40 nebožtíků. Dosavadní průzkumy byly prováděny dálkově a velmi šetrně, bez přímého vstupu do prostoru hrobky. Ostatně je tu ještě stará kletba, že kdo bude svévolně rušit klid mrtvých, do roka zemře.

Tak až se snad při nějakých opravách nebo výzkumu odváží někdo v hrobce prozkoumat, kdo leží ve druhém sarkofágu, nebo zda skutečně v tom svém odpočívá Petr Vok. Co kdyby měl Bohuslav Balbín v něčem přece jen pravdu?

Navíc je tu ještě závěť Petra Voka, že on má být posledním pohřbeným v této hrobce a ta potom navždy uzavřena. Podle ústního podání však na uhrazení svých značných dluhů prý v hrobce sebral všechny šperky a drahocennosti, s nimiž byli jeho předchůdci pohřbeni.

Aby se na to nikdy nepřišlo, tomu měla právě zabránit jeho závěť. Takže záhady kolem hrobky ještě nekončí.

Foto: wikipedie
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky paranormal Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články