Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Je Shakespeare opravu autorem všech svých děl?

Je nepochybně jednou z nejvýznamnějších literárních osobností historie. Jeho díla obdivují lidé už stovky let. Má je ale opravdu na svědomí William Shakespeare z anglického Stratfordu nad Avonou? Život tohoto muže se totiž natolik liší od toho, co bychom od autora Shakespearova díla čekali, že je to až zarážející!

Zaslouží si vůbec svoji slávu?

O nejslavnějším dramatikovi všech dob WILLIAMU SHAKESPEAROVI (1564 – 1616) se učíme, že pocházel z anglického Stratfordu nad Avonou, že se narodil a zemřel ve stejný den (23. dubna) nebo že je autorem nejméně 36 nádherných divadelních her, 154 sonetů a několika delších básní.

Zároveň se kolem něho vyskytuje řada záhad a nevyjasněných okolností! Proč po sobě například nezanechal jedinou hru, sonet, verš nebo jediný dopis napsaný vlastní rukou? Proč ve své závěti podrobně rozebírá detaily svého majetku, ale ani slovem se nezmiňuje o svém velkolepém literárním díle, které už tehdy mělo jednoznačně představovat nejhodnotnější část jeho majetku?

Jak je možné, že se o něm jako o spisovateli dochovalo tak málo informací? A jak to, že tak slavný a obdivovaný spisovatel dovolil, aby jeho manželka a děti byli negramotní? Tyto otázky dodnes vyvolávají mnoho dohadů.

Byl vůbec William Shakespeare tím Shakespearem, jakého známe?

ŽIVOT BEZ DŮKAZŮ

Konspirační teorie o tom, že Shakespearovo dílo má ve skutečnosti na svědomí úplně někdo jiný, se objevují už v průběhu 18. století. Za ty, kteří by se mohli skrývat pod jeho jménem, bývají v této době označováni například angličtí dramatici a Shakespearovi současníci CHRISTOPHER MARLOWE (1564 – 1593), SIR FRANCIS BACON(1561 – 1626), BEN JOHNSON (1572 – 1637), nebo dokonce samotná KRÁLOVNA ALŽBĚTA I. (1533 – 1603).

Proč právě oni? Z děl, která jsou připisována Williamu Shakespearovi, je totiž zřejmé, že je musel napsat člověk s vyšším vzděláním, člověk se skvělou znalostí klasické literatury, právnické terminologie, francouzštiny, latiny i řečtiny, člověk, který byl mimořádně zcestovalý a seznámený se životem u královského dvora.

A v neposlední řadě musel mít také velké spisovatelské nadání. To všechno jsou vlastnosti, které nejsou a nikdy nebyly u opravdového Williama Shakespeara ze Stratfordu nad Avonou prokázány. Spíše naopak.

Většina údajů v Shakespearově životopise, tak jak jej známe ze školy, jsou jen prostými domněnkami…

Christopher Marlowe

SPISOVATEL, NEBO OBYČEJNÝ KUPEC?

Oficiální podklady o tom, že by někdy nějaký William Shakespeare studoval na stratfordském gymnáziu, ani o tom, že vůbec uměl číst nebo byl gramotný, nebyly nikdy nalezeny (dokonce se spekuluje i o tom, zda vůbec někdy chodil do školy – pozn. red.).

Nikde se také neobjevila zmínka učitele nebo studenta, který by si na takového studenta či spolužáka vzpomínal.

Není to ale trochu podivné, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že z doby vlády královny Alžběty I. se zachovalo několik milionů dokumentů!? Po faktech o Shakespearově existenci se pídí už generace vědců, kteří postupně procházejí nekonečné stohy záznamů o všech spisovatelích a básnících alžbětinské doby.

Zatímco objevují i polozapomenuté autory, o stratfordském Shakespearovi toho nacházejí jen velmi málo – pouhých 30 drobných odkazů! Ani jeden ho však nepopisuje jako spisovatele nebo jako herce, ale pouze jako člena poměrně chudé kupecké rodiny.

Jak je to možné?

A proč v poslední vůli, která se dochovala (a která s největší pravděpodobností není psána jeho rukou – pozn. red.), není ani zmínka o básních, hrách, rukopisech nebo osobních spisech? Že by svou tvorbu tak podceňoval?

JDE JEN O PSEUDONYM?

Také je velmi zajímavé, že v éře, kdy jiní slavní angličtí básníci měli honosné pohřby, si jeho smrti vlastně nikdo nevšiml. Alespoň žádné takové odkazy dodnes nebyly nalezeny. Přitom hry mu připisované byly jednoznačně úspěšné.

A jak vysvětlit další fakt, že ačkoli podle oficiálních životopisů bydlel Shakespeare 20 let v Londýně, neexistuje ani jeden záznam, že by ho tam během tohoto období někdo viděl? Užíval snad William Shakespeare své jméno pouze jako pseudonym?

A pokud ano, kdo se ve skutečnosti pod tímto pseudonymem skrýval?

300 NEVĚŘÍCÍCH

Když je vloni v divadle Minerva v anglickém Chichesteru zveřejněno prohlášení, které zpochybňuje skutečné autorství literárních děl Williama Shakespeara, podepsáno je pod ním téměř 300 lidí, a to včetně známých herců SIRADEREKA JACOBIHO (*1938) a MARKA RYLANCE (*1960).

Tito pochybovači se opírají o historické dokumenty a obsah tvorby vydané pod Shakespearovým jménem. Tvrdí, že je takřka nemožné, aby takové divadelní hry napsal neurozený člověk 16. století pocházející z nevzdělané rodiny.

Zároveň upozorňují, že dodnes kromě jiného například chybí i jakékoliv záznamy o finanční odměně pro Shakespeara jako spisovatele. „Všechny dokumenty, týkající se osoby Williama Shakespeara, který se narodil v městečku Stratford nad Avonou v roce 1564, jsou neliterární.

Proč je většina Shakespearových her zasazená do vyšších společenských tříd a proč autor nikde nezmiňuje své rodné město Stratford nad Avonou? Jak se mohl Shakespeare tak důvěrně seznámit se všemi italskými reáliemi?

Vždyť i málo známé podrobnosti jsou v těchto hrách popsané neuvěřitelně přesně!“ upozorňují.

CHAPLIN: SHAKESPEARE NEBYL SHAKESPEARE!

Signatáři výše zmíněného prohlášení se domnívají, že pod jménem William Shakespeare se ve skutečnosti jako pod literárním pseudonymem skrývá kolektiv autorů z vyšší společnosti.„Nemyslíme si, že by to někdo mohl napsat sám,“ uvádějí a zároveň upozorňují na 20 významných osobností minulosti, které už ve své době patřily mezi pochybovače o Shakespearovi.

Kdo mezi nimi je? Například americký spisovatel MARK TWAIN(1835 – 1910), anglický komik CHARLIE CHAPLIN (1889 – 1977) nebo americký režisér ORSON WELLES (1915 – 1985).

AUTOR S MODROU KRVÍ

Existují však i jiné teorie. Například už na začátku 20. století přichází anglický učitel JOHN THOMAS LOONEY (1870 – 1944) s názorem, že pod pseudonymem William Shakespeare se neukrývá nikdo jiný než šlechtic 17.

hrabě z Oxfordu EDWARD DEVERE (1550 – 1604).

Ten je ve své době častým hostem na dvoře královny Alžběty I. a který má – narozdíl od Williama Shakespeara ze Stratfordu nad Avonou – možnost poznávat svět. Určitý čas má údajně strávit i v Itálii – tedy v prostředí, v němž se odehrávají některé Shakespearovy hry.

Je také na svou dobu velmi vzdělaný – umí francouzsky i latinsky, věnuje se hudbě a tanci, vystuduje tři univerzity a ve své době je také uznávaným dramatikem a básníkem, ačkoli se žádné z jeho děl nedochovalo.

Problémem ale je, že Edward de Vere umírá 12 let před mužem ze Stratfordu a řada Shakespearových her se datuje až z doby po jeho smrti. Jak toto vysvětlit? A proč nepoužíval své pravé jméno?

DŮCHOD V 36 LETECH

Anglický spisovatel CHARLTON OGBURN(1911 – 1998), který se De Verovým životem intenzivně zabýval, tyto záhady v roce 1984 ve své knize Tajemství Williama Shakespeara: Člověk a mýtus vysvětluje. „De Vere ve svých hrách dvůr královny Alžběty často zesměšňoval,“ píše.

I proto prý královna De Verovi v roce 1586 (tzn. když mu bylo pouhých 36 let – pozn. red.) uděluje doživotní rentu 1000 liber ročně, což je na tehdejší poměry obrovská částka. Proč asi? Každopádně je zřejmé, že poté se do té doby velmi aktivní a oblíbený De Vere údajně stahuje z uměleckého života do ústraní a krátce na to se začínají objevovat básně a hry od – do té doby neznámého – Williama Shakespeara.

SLAVNÝ JEN NÁHODOU?

Šlo tedy o De Verův pseudonym? Ogburn tvrdí, že ano. „O tom, že Shakespeare je právě on, vědělo jen málo zasvěcených. Věděla to i anglická královna. Kdyby se ale tato informace dostala na veřejnost, okamžitě by vznikl obrovský skandál.

Když pak Edward během morové epidemie v roce 1604 zemřel a jeho pozůstalí chtěli kolem roku 1620 vydat všechny jeho spisy, nezbývalo jim nic jiného, než ponechat jeho totožnost i nadále utajenou. Vybrali si tedy muže, jehož jméno se shodovalo s De Verovým pseudonymem.

Muže, který byl již několik let mrtvý a zapomenutý, obchodníčka ze Stratfordu nad Avonou – Williama Shakespeara,“ myslí si Ogburn. „Než pak Nicholas Rowe v roce 1709 napsal první Shakespearovu biografii, ti, co znali pravdu, byli již dávno po smrti, a mýtus o Shakespearově autorství byl bez problémů přijat,“ dodává. Není to ale až příliš komplikovaná teorie?

BYL SHAKESPEARE KOMTESOU?

Americký spisovatel ROBIN P. WILLIAMS(*1953) v červenci 2006 přichází na konferenci v Londýně s jinou domněnkou. Podle něj je autorem děl připisovaných Shakespearovi ve skutečnosti žena – MARY SIDNEY HERBERT (1561 – 1621), komtesa z anglického Pembroke a sestra slavného alžbětinského básníka SIRA PHILIPA SIDNEYHO (1554 – 1586).

Právě Mary Sidney psala podle Williamse básně a společně s královnou Alžbětou I. byla ve své době pokládána za nejvzdělanější ženu Anglie. Čím Williams svou teorii dokládá? „Na svém zámku ve Wiltshire založila literární kroužek, jehož cílem bylo pozvednout úroveň anglické literatury.

Její literární salon býval nazýván semeništěm literární revoluce. (…) Vlastnila jednu z nejrozsáhlejších knihoven té doby, znala řadu cizích jazyků, měla vynikající vzdělání, finanční prostředky i spoustu volného času k tomu, aby mohla psát,“ tvrdí Williams. „Rozhodně není také náhodou, že prvních osm Shakespearových dramat bylo publikováno anonymně a tři z nich měly na titulní stránce noticku, že na scénu je poprvé uvedla Pembroke‘s Men – tedy herecká společnost sponzorovaná právě Mary Sidney a jejím manželem,“ poznamenává.

Mary Sidney Herbery

KDO JE TAJEMNOU LABUTÍ?

Williams si myslí, že pokud přijmeme komtesu Mary za možnou autorku Shakespearových děl, najdeme i odpovědi na řadu nezodpovězených otázek. „Proč Shakespeare psal zamilované sonety mladšímu muži, i když nebyl homosexuál?

Komtesa Mary měla totiž o řadu let mladšího milence jménem MATTHEW LISTER,“ vysvětluje Williams.

„Vyjasnilo by se tím také, proč první sebrané vydání Komedií, historií a tragédií pana Williama Shakespeara, které vyšlo v roce 1623 v Londýně, bylo věnováno LORDŮM Z PEMBROKE A MONTGOMERY (synům komtesy Mary – pozn.

red.), a také to, proč je údajný Shakespeare v úvodu tohoto sebraného vydání oslavován (…) jako ,líbezná avonská labuť. Komtesa z Pembroke měla totiž usedlost na břehu řeky Avony, jejímž symbolem byla právě labuť.

“ Podle Williamse do sebe dokonce zapadají i období, kdy komtesa prožívala vážné osobní krize, a díla, která jsou v Shakespearově díle považována za ponurejší. Znamená to ale, že tím je případ tajemného autorství, který tolik století dráždí historiky i obyčejné lidi, vyřešen?

Samozřejmě ne. Jasný důkaz totiž stále chybí…

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...