Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Jsou záhadná světla jinou formou života?

Objevují se nad desítkami míst. Od australských plání po norské lesy. Lidé jim říkají různě: Marfa lights, Min Min, Waimea lights, Brown Mountain lights, Bang Fai Phaya Nak. Tajemná světla. Některá mají tvar ohnivých koulí, jiná jen jakéhosi neurčitého záblesku.

Zcela nenadále přilétnou a vzápětí mizí! Vypadají jako kulové blesky, ale narozdíl od nich se některá z nich pravidelně pohybují nad určitými lokalitami a nejsou nebezpečná. Občas se přiblíží k šokovaným lidem, jako by si s nimi chtěla hrát anebo jim chtěla pomoci!

Mohou snad být další formou života?

Loďka plná turistů za sebou nechává rozčeřenou hladinu plnou vlnek. Na něm se tísní davy lidí. Jejich oči těkají po hladině asijské řeky Mekong, oddělující Thajsko od Laosu. Zatím se nic neděje. Avšak vzápětí začíná záhadná světelná show!

Z vody náhle začínají do výšky až 30 metrů stoupat oranžově zbarvené „ohnivé“ koule. Chvíli se zastaví ve vzduchu a pak se někam ztratí. Tato „přehlídka světel“ doprovází každé ukončení buddhistického postního období, které Thajci vítají slavnostmi a přehlídkami člunů na Mekongu.

Co je však naprosto šokující – zářící koule, které se každoročně objevují v tento den, zřejmě nejsou lidským výtvorem! Zjistíme někdy, co jsou vlastně zač?

BLUDIČKY MEKONGU

Tajemné světelné jevy se s železnou pravidelností opakují v severním Thajsku každou první noc jedenáctého měsíce lunárního kalendáře (způsob počítání času, který se zakládá na pozorování měsíčních cyklů – pozn. red.).

O tom, co je jejich příčinou a jak vznikají, se však jen spekuluje. O odražené světlo ani vystřelené rachejtle rozhodně nejde. Čím marněji se je vědci snaží prokázat některou ze známých teorií (například, že jde o explozi plynů uvolňovaných ze dna řeky – pozn.

red.), tím více lákají turisty.

Jak si vznik záhadných světelných objektů – tzv. Bang Fai Phaya Nak (česky: ohnivé koule z Naku – pozn. red.) vysvětlovali staří Thajci?

Světla Min Min ze severozápadního Queenslandu prý občas pronásledují osamělá auta. Údajně dokáží měnit svou barvu od červené přes zelenou až k bílé!

OHEŇ ROZZLOBENÉHO DRAKA

Podle staré legendy chrlí záhadné „ohnivé“ koule mytický had Nag, žijící prý ve vodách Mekongu. Jde jen o příběh bez reálného základu? Avšak co když má slovo had v tomto případě úplně jiný význam? Vždyť had je v mytologii symbolem síly, chytrosti a nepolapitelnosti.

Může to snad naznačovat, že pod hladinou řeky existuje cosi stejně nepolapitelného, silného, nebo snad dokonce živého, co je příčinou tajemné podívané? Možná tyto vlastnosti přisuzovali staří Thajci samotným světelným koulím.

Další zjištění naznačují, že nemusejí být daleko od pravdy!

CO PRONÁSLEDOVALO AUTO?

Tma zahaluje rozlehlé pláně, mezi nimiž se vine jako stuha na dortu úzká silnice. Řidič dodávky jedoucí do australského městečka Boulia (v západním Queenslandu – pozn. red.) zahlédne ve zpětném zrcátku světlo, které se velkou rychlostí přibližuje k jeho autu.

„Asi nějaký motorkář,“ pomyslí si. Avšak v momentě, kdy je jasně bílé světlo na dosah jeho automobilu, řidič oněmí úžasem. Není vidět žádný obrys motocyklu ani lidské postavy! Podivný světelný útvar sleduje vůz ještě několik kilometrů, než provede „úhybný manévr“. Náhle světlo mizí z blízkosti pravé krajnice kamsi do dálky australské pustiny. „Viděl jsem Min Min,“říká šofér po návratu domů. Je jedním z mnoha Australanů, které tato hravá světla doprovázejí na jejich cestě severním Queenslandem!

Je to vůbec možné?

SVĚTLA, KTERÁ ŠKÁDLÍ

Australská světla jsou k vidění především asi 100 kilometrů východně od městečka Boulia, v místech, kde kdysi stála hospoda a pošta. Po zmíněné hospodě, která „lehla“ popelem, dostávají záhadná světla název.

Narozdíl od thajských světel jsou ta australská viděna mnohem častěji.

Kromě Queenslandu je můžete zahlédnout také v okolí australského města Brewarrina (sever Nového Jižního Walesu – pozn. red.) Ale jak australské světelné fantómy vlastně vypadají? Mají bílou či načervenalou barvu, méně častěji mění barvu do zelena.

Kromě toho, že jsou proslulá svým pronásledováním opuštěných aut, také před auty nebo lidmi často jakoby ustupují! Občas se k nim přibližují a pak odlétávají pryč. Doslova to vypadá, jako by lidi škádlila.

V momentě, kdy se k nim lidé přiblíží na kratší vzdálenost, se však prostě rozplynou ve vzduchu!

DUŠE ZEMŘELÝCH?

Australští domorodci považují queenslandská světla za duše zemřelých, kteří prý uhořeli v hospodě Min Min. Tato tragédie se zde skutečně odehrála někdy mezi roky 1916 a 1918. Může mít fantastická legenda reálné jádro?

Není na škodu tady podotknout, že známý řecký filozof, historik a spisovatel PLÚTARCHOS (50 – 125 n. l.) popisuje příhodu, která se údajně stává jednomu z jeho součastníků. Jakýsi THEOSPOSIOS upadá po pádu z velké výšky do kómatu.

V jeho průběhu (snad v klinické smrti?) prý vidí lidské duše ve tvaru světelných koulí. Alespoň tak to po svém probuzení vypráví svým příbuzným.

Zajímavé je, že podobný světelný úkaz byl prý kdysi viděn i na hřbitově v českých Noutonicích (leží asi 4 kilometry severozápadněod Prahy – pozn. red.). Může to dokazovat souvislost s posmrtným životem?

Údajné přízraky zemřelých jsou však svědky většinou popisovány jinak.

Texaská Marfa lights, pojmenovaná podle města, u kterého se objevují, jsou jedním z nejčastěji focených záhadných světelných úkazů. Stejně rychle, jako se objevují, následně i mizí nebo se rozpadají na několik částí!

ZÁHADA ROZLUŠTĚNA?

S možným řešením záhadných světelných úkazů přichází australský vědec JACK PETTIGREW (*1943) z Queenslandské univerzity v Brisbane. Podle jeho tvrzení jsou světla Min Min, jež jsou viděna vždy v noci, výsledkem optické iluze známé pod názvem fata morgána.

Tento jev způsobuje lom světla na rozhraní různě ohřátých vrstev vzduchu. Za této situace fungují přechody vrstev jako přírodní optické čočky. Jak se projevují? Při fata morgáně vidíme na obzoru předmět, který se ve skutečnosti nachází někde jinde, často velmi daleko – někdy i stovky kilometrů za horizontem.

Pettigrewova teorie má mezi vědci nejvíce příznivců. Je však pravdivá?

AUSTRALANŮV POKUS

Vědec si platnost své hypotézy ověřuje experimentem: Se svým vozem odjíždí několik kilometrů daleko od svých kolegů. Poté, co dojede na místo, kde je skryt zrakům svých známých za kopcem, rozsvěcí a zhasíná v pravidelných intervalech světla svého auta.

Zároveň vědec volá jednomu z kolegů. Ten mu s překvapením říká, že všichni vidí nádherná světla Min Min, objevující se a zhasínající ve stejných intervalech, jako se rozsvěcí a zhasínají světla Pettigrewova vozu.

Znamená to, že všechna záhadná světla jsou optickou iluzí – světly vzdálených aut a motorek? Vždyť australská rovinatá krajina je pro podobné jevy ideálním terénem! Pettigrew jistě dokázal, že to platí pro některé případy světel Min Min.

Ale jeho teorie má přece jen trhliny.

Záhadný světelný jev nazývaný Waimea lights, zachycený na fotografi i z roku 1999, připomíná zářící duhu. Je pojmenován podle havajského města, kde se objevuje. Co ho vlastně způsobuje?

POCHYBNOSTI ZŮSTÁVAJÍ

Fata morgána je vždy vidět jen z omezeného zorného úhlu. Můžeme si ji představit jako jakýsi „fi lm“, promítaný na „vzdušné plátno“. Avšak některé záhadné světelné koule jsou vidět ze všech stran (kolem dokola).

V úhlu 360 stupňů je totiž vidí několik lidí najednou! Jak také vysvětlit výskyt světel v hustě zalesněných oblastech, kde snadnému průchodu světelných paprsků brání stromy? A v neposlední řadě nelze vysvětlit, proč světla prokazatelně reagují na přítomnost lidí.

To přece žádná optická iluze nedokáže! Je to jen souhra okolností? Jaká mohou být další řešení?

JSOU TO KULOVÉ BLESKY?

Podle názorů některých badatelů mohou být tajemné světelné koule ve skutečnosti kulovými blesky. Skutečně? Vždyť kulové blesky narozdíl od těchto světelných útvarů dokážou roztavit kov či popálit člověka.

Naproti tomu jsou prý tyto světelné jevy doslova studené! Uznávaný německý spisovatel a záhadolog HARTWIG HAUSDORF (*1955) píše v knize Bizarní skutečnosti o případu ze srpna 2004. Tehdy prý modrá světelná koule v americkém Denveru doslova proletěla tělem jednoho šokovaného muže.

Jak se to přihodilo? TREVOR RUTKOWSKI prý jednoho dne vidí ve svém bytě modrou kouli, která se k němu přiblíží vždy, když se na ni podívá. Nakonec tento podivný objekt prolétne skrz něj, aniž ho však spálí nebo zraní!

Celý příběh by se dal prohlásit za vymyšlenou báchorku, nebýt toho, že podobně neškodné a zdánlivě inteligentní jednání „světelných fantómů“ popisují desítky lidí z celého světa…

PLAZMA, NEBO UFO?

Podle názorů některých vědců mohou být záhadné kulovité či oválné světelné objekty složeny z plazmy (horké ionizované plynné směsi – pozn. red.), která prý vznikne ohřátím vzduchu po úderu blesku. Jenže žhavá plazma má podle teploty buď bílou, nebo nažloutlou barvu, zatímco barva koulí kolísá od bílé, přes červenou, zelenou až k modré.

A to v případě některých barev někdy dokonce u jednoho „světla“. Navíc platí to, co jsme uvedli v předchozím případě. Zatímco plazma je žhavá, koule mají někdy prokazatelně nízkou teplotu! Další teorie uvádí, že se v tomto případě jedná o UFO (neidentifikované létající objekty).

V některých aspektech se odlišují! Světelné koule se totiž pohybují těsně nad zemí, narozdíl od UFO, jež prý většinou létají výš než 100 metrů nad zemí. Pokud by snad souvisela s UFO, pak možná jen jako jakési průzkumné moduly.

HEJNA SVĚTLUŠEK, NEBO ANTIHMOTA?

Další hypotéza říká, že se prý jedná o hejna hmyzu. Vzhledem k průkazné celistvosti koulí je představa, že se jedná o roje světlušek nebo snad jiných much, dost směšná. Existuje také tvrzení, že se světelné koule skládají z antihmoty (druh hmoty složený z částic s opačným nábojem – pozn. red.).

Možná je to pravda, ale jak potom vysvětlit, že při setkání hmoty s antihmotou na Zemi nedojde k anihilaci (přeměněna energii vlivem srážky hmoty a antihmoty – pozn. red.)? Vždyť při ní by muselo dojít k uvolnění velké energie a následné obří explozi!

Je možné, že o antihmotě nevíme vše, anebo záhadné světelné objekty nejsou z „našeho vesmíru“? A únik bahenních plynů? Problémem je, že se světla Min Min vyskytují i v oblasti, kde nejsou bažiny!

PÁTÝ ELEMENT?

Velmi záhadné je také samotné složení těchto světelných jevů. Jak je možné, že dokážou procházet hmotou? Zatím známe celkem čtyři skupenství: pevné skupenství, kapalné, plynné a plazmu. Skládají se snad koule z jakéhosi pátého, zatím neznámého skupenství, anebo se jedná o dosud neznámou formu plazmatického útvaru či formu energie?

Byly tyto záhadné světelné jevy předobrazem evropských pověstí o bludičkách? Zřejmě ano. Vždyť jsou základem některých strašidelných historek už z dávných dob amerických indiánů či australských Aboriginů.

Přesto dodnes nevíme, o jaké objekty se jedná! Co když vedle nás existuje jakási jiná forma života? Podivný „energetický“ život, který se natolik odlišuje od života na bázi uhlíku, jak ho známe, že ho pokládáme za nesmysl.

A to přesto, že je to nejlogičtější možné vysvětlení! Někdy si totiž myslíme, že už všechno podstatného o světě víme, avšak téměř každý rok jsou nalézány nové důkazy o zastaralosti našich představ. Co když nás příroda jednoho dne usvědčí také z tohoto omylu?

Foto: stillunfold.com + archiv

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Nový objev přepisuje učebnice! V době bronzové vládly i ženy!
epochaplus.cz

Nový objev přepisuje učebnice!...

Nečekaný objev vyvrací dosud favorizovanou...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...