Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Kde se vzali záhadné implantáty v tělech lidí?

Co když vám lékař řekne, že máte v ruce nebo v hlavě nějaký umělý kovový předmět, ukáže vám rentgen a bude se na vás tázavě dívat s nevyřčenou pochybností: „Přece musíte vědět, že ho tam máte…“ Ale vy to prostě nevíte a nepamatujete si na žádnou nehodu, při které by se vám cokoli mohlo do těla dostat.

O co může jít?

Americký chirurg ROGER K. LEIR se posledních 40 let živí soukromou ortopedickou praxí ve městě Thousand Oaks v Kalifornii. Až do roku 1995 je značný skeptik. Alespoň co se týká tématu UFO (tedy neindefi kovaných létajících objektů).

O fenoménu podivných implantátů a takzvaných „únosů do UFO“ do té doby ani neví. Vše se změní ve chvíli, kdy ho ALICE LEAVY, ředitelka organizace MUFON (americká síť pro výzkum UFO) přiměje hovořit s jistým anesteziologem DERRELEM SIMSEM.

Sims Leirovi vlepí do ruky sérii rentgenových snímků… Obrázky ukazují dva předměty v palci na noze a jeden v ruce. Leirovi ty předměty v první chvíli nepřijdou nijak zvláštní – jde prý jen o pozůstatky jakýchsi operací.

A co má být? „Ani jeden z těchto lidí nikdy nepodstoupil jediný chirurgický zákrok prstu ani ruky…“říká na to Sims, „ale oba tvrdí, že byli uneseni a že je zkoumaly mimozemské bytosti. Vyoperujete je?

“ Rozhostí se ticho. Leir je šokován.

TŘI ZTRACENÉ DNY PATRICIE

První pacientkou se stává PATRICIA, která k implantátům neboli voperovaným předmětům má přijít na své cestě z amerického Oregonu. Jsou asi čtyři hodiny ráno a Patricia jede temnou pouští po pusté silnici spojující mezistátní dálnice Interstate 5 a 101.

Cestou se chce zastavit u přátel v Santa Barbaře. Když ale přijede, jsou přátelé sice nadšení, že ji vidí, ale současně hluboce vyděšení. Paní Patricia má třídenní zpoždění! Kde k sakru mohla být? A jak to, že o svém zpoždění nemá ani tušení?

Praštila se snad do hlavy a upadla na čas do bezvědomí? Přepadl ji někdo a potlačila děsivé vzpomínky tím, že na vše zapomněla? Nebo se snad přenesla v čase? Pro Patricii je to jen začátek mnohaleté série bizarních zážitků, které zastánci podobných záhad nazvou „únosy do UFO“ nebo „blízká setkání čtvrtého druhu“.

Jeden ze záhadných implantátů, který se objevil v Brazílii

TAKZVANÉ OBĚTI ÚNOSŮ SAMI NEVĚŘÍ

Jak tematiku popsal americký seriál Unesení (Taken) z produkce STEVENA SPIELBERGA, vysílaný před časem také Českou televizí, nebo filmy Narušitelé (Intruders) či Spojení (Communion), oběti takzvaných únosů se shodují v řadě základních detailů – o svých údajných zážitcích často po léta nevědí, než si začnou jakoby vzpomínat.

S velkou nevolí se upamatovávají na malé bytosti s velkou hlavou a černýma očima tvaru mandle, na operační stůl, na kterém prý leželi, a případně také na to, že jim bylo cosi zřejmě vloženo do těla. Jak říkají terapeuti, kteří v existenci tzv.

únosů věří, vzpomínky těchto údajných obětí jsou „zamaskovány“. Pacienti tak alespoň zpočátku netvrdí, že je unesli mimozemšťané. Jen jsou ve velmi zvláštním stresu, vnitřním strachu, který nedovedou vysvětlit, nedokáží říci, kde byli během několikahodinových úseků času a mohou je děsit některá zvířata.

Pacient prý například hovoří o tom, že oknem do jeho bytu nahlížela nepříjemná sova. Jak se prý ale ukáže například v hypnóze, sova je údajně jen falešnou vzpomínkou zakrývající děsivou pravdu – velké oči nepatřily sově, ale nezvyklé bytosti, jejíž existence je pro racionálně uvažujícího člověka nepřípustná.

Je důležité zdůraznit, že tito lidé v UFO obvykle sami nevěří – tedy dokud je o tom nepřesvědčí literatura a další oběti takzvaných únosů.

POSTUPNĚ VRACEJÍCÍ SE VZPOMÍNKY

Takzvaně unesení si prý postupně mohou vzpomenout na různé nezařaditelné mystické zážitky, jakousi výuku mimo každodenní prostor a čas, na nějaké rozhovory anebo na vize zkázy planety Země, kterou údajní únosci lidem promítají.

Prakticky vždy je popisován stav paralýzy – unášený se nemůže pohybovat – a jeho mysl bývá rozdvojena na část, jež s bytostmi spolupracuje, a na část, jež je pustě vyděšená. K obvyklému scénáři patří prudké světlo vstupující oknem do ložnice a vize malých postaviček, které mají oběť kamsi odvléci.

Často se objevuje scéna jakéhosi sexuálního zneužití, pročež se stávají unesení i celá tematika terčem bulvárního posměchu. Podrobnější rozpomenutí časem údajně obvykle ukáže, že nešlo o znásilnění, ale o odebrání genetického materiálu mechanickým přístrojem.

Co je ještě děsivější, často se prý stává, že ženy otěhotní, ale po čase plod zmizí. Takových případů byla údajně zaznamenána celá řada.

Badatelé zkoumají, zda implantát vydává nějaký signál – foto z 23. června 2006.

SMĚSICE ZMATKU A DĚSU

Výše uvedení lidé zažívají ve svém životě směsici zmatenosti a naprostého děsu. Mají vědomé a nevědomé vzpomínky na události, které jdou údajně hluboko až do jejich dětství. Jako mnoho unášených, ani Patricia nikdy doopravdy nevěděla, jestli jsou její zmatené vzpomínky reálné.

„Nepamatuji se, že by se mi často stávalo, že bych ‚ztratila čas‘, ale měla jsem za posledních 10 let hodně ‚ztracených těhotenství‘. Doktoři mě pořád obviňovali z tajných potratů! Nikdy v životě jsem ale potrat neprodělala!“

ŠOK: JE TO SKUTEČNÉ!

Patricia nachází roku 1995 ve své noze jakousi bulku. Po vyšetřeních a rentgenových snímcích od dvou na sobě nezávislých lékařů, kteří nepřišli na to, co se v jejím těle nachází, jde paní Patricia za dr. Leirem.

Zájem a otevřený přístup přiměje nakonec celou skupinu lidí sejít se k velmi neobvyklé operaci, která se uskuteční 19. srpna 1995 v Learově kalifornské ordinaci. Patricia a ještě jeden muž s přezdívkou PAUL jsou postupně operováni a z jejich těl jsou vyňaty tři záhadné předměty.

Z palce ženiny levé nohy jsou vyňaty dva kousky – jeden tvaru písmene T, skládající se ze dvou malých strukturovaných tyčinek, a druhý tvaru, jaký mívá semeno melounu. Z mužovy levé ruky chirurg vyoperuje také jeden kovový implantát tvaru melounového semene.

Účastníci si vzrušeně šeptají. Všichni jsou ohromeni novou zkušeností – ono snad nejde o nesmysl, ono je to asi vážně skutečné!

KULIČKY A TROJÚHELNÍČEK

Následuje zájem dalších a dalších lidí, těch zdrženlivějších i těch pevně přesvědčených o svých zážitcích s mimozemšťany. Všichni chtějí, aby jim Leir vyoperoval implantáty.

1. února 1996 je z levého ramena osoby jménem BABS (většina jmen jsou pseudonymy, které dr. Leir použil pro ochranu svých pacientů) vyjmuta jakási nekovová pevná kulička. Další operace už sponzoruje Národní institut pro výzkumnou vědu (NIDS), soukromá badatelská skupina vytvořená miliardářem ROBERTEM BIGELOWEM z Las Vegas.

V jejímž čele stojí JOHN B. ALEXANDER, bývalý plukovník s dlouhou kariérou v tajných službách USA. 18. května 1996 operuje dr. Leir se svým týmem hned tři pacienty. Annie má v levé noze stejnou kuličku jako naposledy Babs a další pacientka DORIS je na tom podobně.

Třetí osobou je muž pojmenovaný DON. U něj se implantát nachází na nejnešikovnějším místě – v levé části čelisti. Chirurgové vyjmou jakýsi kovový trojúhelníček.

IMPLANTÁTY PUTUJÍ I DO TELEVIZE

12. ledna 1997 přichází na řadu LYLA, která lékařům trochu zamotá hlavu. Z její levé paty totiž vyoperují kus stříbra, jakým se zdobí skleněné nádoby. Ale již další případ, PABLA, ze 17. srpna 1998 opět přinese klasický implantát ve tvaru melounového semínka, ukrytý v mužově ruce.

Operace je tentokrát natáčena americkou televizní stanicí NBC. Ze sousední místnosti vše na velkém monitoru sleduje 20 hostů, mezi kterými nechybí lékaři, fyzikové, antropologové, novináři, chemici ani metalurgové.

I za přítomnosti televizního štábu probíhá operace hladce. Za 20 minut je implantát z mužova palce venku a na téma vzniká dvouhodinový televizní pořad. Vyjmutý předmět je poslán na nezávislou analýzu do Texaské univerzity v San Antoniu.

Ukázka údajně typického organického implantátu v podobě kuličky. Ne všechny jsou prý kovové..

JAK SE TAM MOHLY DOSTAT?

Nikdo z operovaných nemá tušení, jak se předměty mohly do jejich těla dostat. Mají pouze ony bizarní vzpomínky na to, čemu říkají ufologové nebo oni sami „únos do UFO“ nebo „blízká setkání čtvrtého druhu“ (viz klasické členění využité i ve slavném Spielbergově snímku Blízká setkání třetího druhu– první druh je zahlédnutí údajné kosmické lodě, druhý druh je zanechání fyzických stop a třetí druh je otevřený kontakt s bytostmi tváří v tvář).

Padají nové otázky. Jak tyto implantáty s údajnými únosy souvisejí? Jsou snad důkazem, že popisované noční můry byly skutečností? A co když jsou únosy do UFO jen umělou vzpomínkou vtlačenou do hlavy uneseným nějakou mocnou, ale veskrze pozemskou špionážní organizací?

Metody tzv. vymývání paměti jsou podle odborníků na dostatečné úrovni, aby byla oběť zmatena a nevěděla, co přesně se stalo. Přesvědčit oběť, že zažila něco jiného, než doopravdy zažila, prý také není zdaleka nemožné.

Nebylo by UFO dobrou maskou tajným experimentům? Obětem by nikdo nevěřil, a když ano, skutečný viník by zůstal skrytý. Výrazným argumentem k této hypotéze je i fakt, že někteří lidé popisují, že kromě nelidských bytostí spatřili při svých zážitcích i obyčejné lidi ve vojenských uniformách.

Dokazuje to, že je do věci zapojena armáda? Nebylo by to zřejmě poprvé, kdy USA podnikaly na svých občanech nedobrovolné pokusy.

Fotografie jednoho z nejnověji vyňatých implantátů, z operace konané 23. září 2006

TAJUPLNÉ PŘEDMĚTY V LABORATOŘÍCH

Pomohou k rozřešení záhady laboratorní analýzy? Implantáty putují po těch nejlepších laboratořích ve Spojených státech i po Evropě. Již prvotní zjištění získané během operací jsou ale ohromující. První tři předměty byly jakousi superchirurgií připojeny k nervovým zakončením, která se navíc nacházela v místech, kde by žádná neměla být!

Jako by snad samy „zapustily kořínky“ do okolní tkáně.

Většina implantátů má ultrapevné kovové jádro obklopené neproniknutelnou tmavě šedou membránou, tak pevnou, že ji nelze proříznout ani novým skalpelem. Operace provedené 18. května 1996 naopak přinesly takové implantáty, které kov vůbec neobsahovaly.

KDO OVLÁDÁ REVOLUČNÍ TECHNOLOGII?

„Membrány se ukázaly být vyrobené z jakési tuhé hmoty vzniklé z proteinů z kůže a krve, která nějakým způsobem zabránila vzniku zánětu nebo vypuzení okolních tkání. Pokud nás tyto implantáty mohou naučit, jak zabránit, aby tkáň vložené předměty vypuzovala, můžeme udělat revoluci v chirurgii, “ tvrdí Leir. Chirurg je též přesvědčen, že ona záhadná hmota vysvětluje, proč tělo tak snadno implantáty přijímá.

NEPOHODLNÝ CHIRURG?

Není nezajímavé, že Roger Leir se brzy stává terčem mnoha tvrdých útoků. Jeho lékařská kompetence je zpochybňována a jeho věrohodnost také. Přitom operace provádí zdarma. Dva měsíce po odvysílání kontroverzní operace televizní stanicí NBC však v dubnu 1999 obdrží od Kalifornské lékařské rady „doporučení“, které ho uvrhne do tříletého zkušebního období nuceného dozoru.

Těžko věřit v náhodu, když bylo založeno na deset let staré a pět let zapomenuté pacientské stížnosti na zákrok provedený v již sedm let neexistující nemocnici.

Někteří lidé kromě údajných implantátů na těle nacházejí i podivné vyhloubené či vypálené značky, o nichž nevědí, odkud se vzaly. Fotografie prý Leirovi poslal muž s přezdívkou Ray.

ANALÝZY KOVU VEDOU KE HVĚZDÁM

Metalurgické a další analýzy vyjmutých předmětů však přinášejí ovoce. Jejich skladba je špičkovými vědci z americké laboratoře New Mexico Tech označena jako podobná meteorickému materiálu. Neměl by tedy pocházet ze Země.

Metalurg PAUL A. FUIERER tvrdí: „Řada charakteristik těchto vzorků se shoduje s určitými typy meteorického materiálu.“ Kdo a z jakých důvodů by vyráběl tyto předměty ze vzácného materiálu, jakým jsou meteority?

Jenže, „problém s touto teorií je, že ve vzorcích 1 a 2 nebyl nalezen žádný nikl a ve vzorku 3 jen stopové množství.“ Meteority totiž vždy obsahují minimálně 6 až 10 procent niklu. Na čem tedy jsme? Ten, kdo předměty vyrobil, zřejmě musí ovládat neznámou, velmi pokročilou technologii a jako materiál zřejmě používá vyčištěné meteorické železo nebo jiný materiál z prostoru mimo tuto planetu.

Kdo to ale může být? Přistup k výzkumu na oběžné dráze nemá mnoho lidí. Jsou to mimozemšťané? NASA? CIA? Nějaká extrémně bohatá soukromá skupina?

VÝROBNÍ MATERIÁL JE NEZNÁMÝ

Když dr. Leir vědce informuje, že vzorky pocházejí z lidského těla, ti se pokusí záhadu vyřešit novou teorií: podivný materiál by prý možná mohl vznikat sám tak, že směsi železa a stříbra vyvolají v těle reakci vápenatění a výsledný materiál je podobný keramickému materiálu používanému zubaři a dalšími lékaři.

S touto úvahou je ale ten zásadní problém, že takový materiál se již delší dobu v medicíně nepoužívá, protože vyvolával „mohutné zánětlivé reakce“. Ale jak víme – žádný ze záhadných implantátů nevyvolal ani ten nejmenší zánět.

Metalurgové neměli navíc tušení o záhadné membráně, která implantáty obklopovala, ani o tom, že nebylo nalezeno jediné narušení kožní tkáně, kudy by mohl být tento kus kovu do těla vložen. Implantáty navíc postrádají stříbro.

Obsahují téměř samé železo, fosfor a vápník. Najdou se také stopové prvky chlóru, mědi a hliníku. (Podrobnější analýzy najdete na internetových adresách alienscalpel.com či virtuallystrange.net).

První neanonymní Leirův pacient, Američan Tim Cullen

PACIENT ODKRÝVÁ SVOU TOTOŽNOST

5. února 2000 se koná další operace. Pacient tentokrát odkrývá svou pravou totožnost. Jmenuje se TIM CULLEN a jde o silného zdravého a vyrovnaného muže, který provozuje malý stavební podnik a rozhodně pro svoji profesi nepotřebuje podobnou publicitu.

Blízké setkání zažívá roku 1978 na cestě autem se svou ženou, ale 20 let si svůj zážitek nechává pro sebe. Z jeho levého zápěstí je vyjmuto další kovové „melounové semínko“. 29. října 2001 ho následuje nejmenovaná letuška.

V její pravé paži se najde malá hrudka velikosti hrachu. Podle dr. Leira je tento implantát ve své povaze ojedinělý, je zcela biologického složení. „Měl schopnost pohybovat se sám pod kůží,“ vysvětluje lékař. Podivnou hrudku pacientka našla poté, co její ložnici v noci osvítilo prudké světlo z jakéhosi kruhového objektu na obloze.

MAGNETISMUS PŘEKVAPIL!

Celkem lze nalezené implantáty rozdělit na dvě základní skupiny – kovové nejrůznějších tvarů a nekovové v podobě malých kuliček. Kovové jsou pokryty tmavou, šedou a lesklou membránou, kterou skalpelem nelze proříznout.

Analýza ukázala, že se skládá z proteinové (bílkovinové) sraženiny, hemosiderinu (pigment krevního původu) a keratinu (druh jednoduché bílkoviny). „Měkká tkáň v jejich okolí obsahuje shluky nervů beze známek zanícení,“ popisuje Leir. Nekovové objekty se nacházejí pod viditelným poraněním pokožky v měkké podkožní tkáni. Téměř všechny implantáty pod ultrafialovým světlem světélkují. Pacienti při tom měli nadměrnou potřebu soli a na lokální umrtvení novokainem nereagovali ani alergií ani nijak jinak, což je velmi nezvyklé.

Špičková laboratoř v Texasu navíc u implantátu Tima Cullena odhalila, že hlavní složkou je amorfní železo (tedy bez vnitřní struktury). Přestože však postrádá krystalickou mřížku, je vysoce magnetické.

„Neznáme žádný způsob, jak toho efektu dosáhnout,“ tvrdí tamní vědci. Amorfní železo prý podle současných znalostí magnetizovat prostě nejde.

Příklad kresbiček vizí, jimiž údajně unesení lidé trpí…

UMĚLÝ SIGNÁL Z IMPLANTÁTU?

Ještě před odstraněním z těla je implantát Tima Cullena podroben zkoušce amerického elektrotechnika BOBA BECKWITHA. Měřič intenzity magnetického pole prý prokazuje slabý magnetismus a přes počáteční obtíže se daří identifikovat i jakýsi „puls“, který „ukázal, že implantát vytváří určitý signál a další signál zas přijímá.

“ Skeptici varují, že signál by mohl mít i přirozený původ, ale u tak malého předmětu by to nejspíš bylo podivné.

„Signály zjištěné naším frekvenčním detektorem prudce mezi sebou kmitaly tam a zpět. Bohužel nemáme zařízení a finance, abychom ve výzkumu signálu postoupili dále. Doufáme, že se nám v budoucnu podaří získat potřebnou techniku,“vzkazuje dr. Leir.

VĚDECKÝ INSTITUT PRO VÝZKUM IMPLANTÁTŮ

V současnosti činí dr. Leir další krok ve výzkumu popsaného provokativního fenoménu – buduje vědecký institut, který má soustředit vědce nejrůznějších oborů a bude se moci záhadným implantátům a otázkám s nimi spojeným věnovat na vyšší úrovni spolupráce.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pomluva všechno zničila
skutecnepribehy.cz

Pomluva všechno zničila

Nechápu, jak mohou být lidé...
Věří i nadále svému novému partnerovi?
nasehvezdy.cz

Věří i nadále svému novému...

Ačkoli se zdá, že někdejší...
Nejslavnější filmové automobily. Znáte je všechny?
epochalnisvet.cz

Nejslavnější filmové...

Hrdinové akčních filmů jsou sekáči...
Lidé s epilepsií přestávají kvůli nemoci sportovat: Ale zbytečně
epochaplus.cz

Lidé s epilepsií přestávají...

Máte epilepsii, raději nesportujte, je to nebezpečné...
Raz, dva, tři, čtyři… The Wave!
rezidenceonline.cz

Raz, dva, tři, čtyři…...

Při pohledu z ulice Mornigside ve Venice,...
Lupénka se vyléčit nedá, ale…
panidomu.cz

Lupénka se vyléčit nedá, ale…

Pokud máte s touto nepříjemnou nemocí...
Než prozřela, léta si lhala do kapsy
nasehvezdy.cz

Než prozřela, léta si lhala...

Traumatické dětství,...
Proč komunisté přejmenovali město Zlín na Gottwaldov?
epochaplus.cz

Proč komunisté přejmenovali...

Zatímco v Sovětském svazu se v době...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
LEPŠÍ.TV? Televize pro opravdové gurmány!
tisicereceptu.cz

LEPŠÍ.TV? Televize pro...

Recepty i televizní hvězdy na jednom talíři! Jako by se...
Suché ponoření: Francouzi zkoumají vliv vesmíru na ženské tělo
21stoleti.cz

Suché ponoření: Francouzi...

Ruku v ruce s vývojem vesmírných technologií...
První vodíkový vrtulník dostává obrysy
iluxus.cz

První vodíkový vrtulník...

Za duchovního otce letectví je právem...