Skip to content

Kdo před 150 tisíci lety vytvořil v Tibetu kovové trubky?

Tibetská Bílá hora často označovaná také jako Baigong v sobě prý ukrývá síť zvláštních útvarů, která se táhne až do blízkého jezera. Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že jde o uměle vytvořenou soustavu potrubí.

Podivné ale je, že její vznik datují do období neandrtálců!

Asi 40 kilometrů od města Delingha v Tibetské autonomní oblasti se nad Cchajdamskou pánví tyčí zvláštní hora. Říká se jí Bílá hora, ve světě je ale známá spíš jako Baigong, a podivuhodné útvary, které se v jejím nitru i širším okolí nacházejí, jsou označovány za Baigongské trubky.

Co jsou tyto trubky zač, jak vznikly a k čemu případně slouží, je dodnes předmětem debat. Jedni je mají za přírodní útvar, ale najde se i množství těch, kteří jsou přesvědčeni, že je tu v minulosti kdosi zkonstruoval.

Své závěry podkládají výsledky dosavadních výzkumů, které se skutečně kloní na jejich stranu. To celé má ale háček. Záhadné potrubí by muselo vzniknout před 150 tisíci let! Tedy v době, kdy Evropu a Asii ještě obývali neandrtálci a lidem doby kamenné zbývalo k přechodu k bronzu ještě mnoho tisíc let.

Stopy po osídlení v oblasti kolem hory nejsou ani starší než 30 000 let. Kdo tedy mohl vybudovat kovové trubky uvnitř neobydlené hory?

Kus přírody nebo důkaz o neznámé etapě lidských dějin? Foto: blog.sina.com.cn
NEBYLI TO AMATÉŘI!

Na úpatí hory Baigong se nacházejí tři jeskyně. Dvě z nich se již zhroutily a jsou nepřístupné, ale ta největší je od roku cílem mnoha turistů, kteří do oblasti zavítají. Jeskyně působí dojmem, jako by byla kýmsi uměle vytvořena.

Zdání ještě umocňuje mohutná trubka o průměru asi 40 centimetrů, která ční z kamene. Další viditelně dutá trubka stejného průměru je zapuštěná do dny jeskyně a na zemi je viditelný pouze její vrchol.

Při vchodu do jeskyně je vedeno ještě několik jiných trubek o průměru mezi 10 a 40 centimetry. „Asi 80 metrů od jeskyně se třpytí jezero Toson, na jehož pláži se nachází mnoho roztroušených trubek. Táhnou se od východu na západ a mají průměr 2 až 4,5 centimetru,“ popisuje čínský vědec Li Heng. Nezaměnitelná barva rzi vypovídá, že jsou z kovu. A jejich vedení vykazuje pokročilou techniku ​​upevnění. Kdo mohl vybudovat tak spletitý systém trubek? Kdokoliv tímto zvláštním potrubím horu a její okolí protkal, věděl dobře, co dělá a proč.

Totéž se ale nedá říct o badatelích, kteří Baigongské trubky později zkoumají. Ti se na původu ani účelu útvarů nedokáží shodnout.

Jeskyně vypadají, jako by je někdo uměle vytvořil. Foto: www.thelivingmoon.com
ZVLÁŠTNÍ SLOŽENÍ

Vědci se pro neobvyklé útvary snaží najít rozumné vysvětlení. Podle jedné z nejčastěji zmiňovaných teorií jde o zkamenělé kmeny prehistorických stromů, jiní mají za to, že trubky při povodních vytvořily sedimenty.

Jenže tato tvrzení jsou v rozporu se zabarvením, které nezpochybnitelně poukazuje na přítomnost železa. Blízko se k vysvětlení tohoto jevu dostanou odborníci, podle jejichž názoru byly trubky vytvořeny prosakováním magnatu bohatého na železo skrz trhliny ve skále.

Proti této by se nejspíš nedalo nic namítnout. To by ovšem nesměly být provedeny rozbory složení záhadných trubek. Analyzované vzorky jsou prý skutečně vyrobeny ze železa s příměsí dalších kovů, z nichž se asi 8 % nedaří identifikovat, neboť jde o prvky, které dnešní věda ani nezná!

V okolí hory a jezera je navíc naměřena zvýšená radiace, a aby toho nebylo málo, analýza vody z jezera prokáže přítomnost lithia. Co to všechno znamená? Vzhledem k tomu, že se lithium používá k výrobě paliva do raketoplánů, objevují se také teorie o mimozemském původu Baigongských trubek.

Hora a její okolí prý mohlo v minulosti sloužit jako jakýsi kosmodrom vesmírných návštěvníků. Ukáže se některá z vyslovených teorií jako ta správná?

Hora je protkána sítí zvláštních trubek. Foto: blog.sina.com.cn

Foto: blog.sina.com.cn, www.thelivingmoon.com, Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články