Domů     Záhady historie
Konec nejobávanějších kočovníků: Zabila Bič Boží jeho vlastní manželka?
Matěj Soukup
od Matěj Soukup 26.9.2021
6.0tis
Attilova hostina. FOTO: Mór Than, Public domain, via Wikimedia Commons
399
SDÍLENÍ
6.0tis
ZOBRAZENÍ

V polovině pátého století celou střední a západní Evropu děsily nájezdy divokých kočovných válečníků z kmene Hunů. Vedl je Attila, přezdívaný Bič boží. Jeho život a vlastně i existenci jeho říše však ukončila jedna záhadná noc v roce 453.

A dost možná tím ovlivnila budoucnost našeho kontinentu na mnoho desítek let dopředu.

Attila (kolem 395 – 453) byl nejmocnějším králem hunské říše. K moci se dostal kolem roku 445 bratrovraždou. Po smrti svého strýce Rugila při vpádu do Thrákie zabil svého bratra Bleda, se kterým sdílel vládu.

Attilova hostina. FOTO: Mór Than, Public domain, via Wikimedia Commons Obávaný Attila zemřel za dodnes nevyjasněných okolností. FOTO: A.Berger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Hunové drancovali celou střední a západní Evropu. FOTO: Georges-Antoine Rochegrosse, Public domain, via Wikimedia Commons

Vedl řadu velkých nájezdů proti Byzantské i Západořímské říši a toužil po ovládnutí celé Evropy. Několikrát vydrancoval říše na Balkáně, Římskou říši i Galii (dnešní Francii), v roce 451 byl však poražen římským vojevůdcem Flaviem Aetiem.

Hunové drancovali celou střední a západní Evropu. FOTO: Georges-Antoine Rochegrosse, Public domain, via Wikimedia Commons

RÁNO HO NAJDOU V KALUŽI KRVE

O rok později znovu vyplenil severní Itálii a táhl směrem na Řím, toto tažení ale ukončilo sjednání míru s papežem Lvem I. V roce 453 se Attila chystal na další útok proti Byzantské říši, na jejíž trůn právě nastoupil nový císař Marcianus.

Krátce před začátkem výpravy se oženil se svou sedmnáctou manželkou, germánskou dívkou Ildikó. Ráno po svatební noci byl však nalezen mrtev v kaluži krve.

Jak to, že tak náhle zemřel? Podle jedné verze zabila Attilu ukrytým nožem Ildikó, podle jiné se udusil kvůli silnému krvácení z nosu. Plánovaný vpád do Byzance se nikdy neuskutečnil. Místo, kde byl Attila pohřben, není známo.

Obávaný Attila zemřel za dodnes nevyjasněných okolností. FOTO: A.Berger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

HUNOVÉ NAVŽDY ZMIZELI Z HISTORIE

Po Attilově smrti začali jeho synové mezi sebou válčit o moc a národy, které si Attila podrobil, se vzbouřily. Protihunská koalice už v roce 454 porazila Huny v bitvě na řece Nedao. Hunové se stáhli do oblasti kolem Černého moře.

Kolem roku 480 už o jejich říši nejsou žádné zmínky a Hunové zcela mizí z historických pramenů. Historikové se dnes přiklánějí k názoru, že Attilovi potomci se smísili s Bulhary, podle jiných domněnek jsou přímými potomky Hunů obyvatelé severního Kavkazu.

Skutečně zachránila možná samotnou existenci západoevropských říší v 5. století zrádná Attilova manželka?

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 26.11.2021 1.6tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]
od Pavel Polcar 25.11.2021 2.3tis
Zaniklé město Trója se rovněž jako Atlantida pokládalo za báji a výplod něčí představivosti. Německý obchodník a amatérský archeolog Henrich Schliemann (1822-1890) však svým nálezem umlčel veškeré negativní ohlasy. Inspirací mu byl antický básník, přesněji Homér, jenž ve svém významném eposu Ilias město opěvoval. Nejdříve výsměch Přes počáteční výsměch si Schliemann se svým objevem na […]
od Pavel Polcar 24.11.2021 1.4tis
Nedaleko pyramid v Gíze byla egyptskými a japonskými archeology objevena 26 metrů dlouhá lať, jež tvořila část lodi významného egyptského panovníka Chufua nebo také Cheopse (zemřel 2566 př. n. l.) ze 4. dynastie. O existenci lodi se vědělo již od 80. let minulého století, avšak její části byly nalézány postupně. Chufuova loď je právem označována […]
od Eva Soukupová 24.11.2021 3.0tis
V Římské říši zřejmě nebylo mocnější a obávanější legie. Muži z 9. legie procházejí tvrdým tréninkem. Jsou silní a disciplinovaní. A pak jejich vojsko náhle přestává existovat. Názory na to, co se s vojskem stalo, se různí.     Obávaná 9. legie se za svou dlouhou historii se účastní mnoha důležitých historických bojů. Tisíce mužů […]
od Mirek Brát 22.11.2021 2.4tis
Byla to největší a nejznámější antická knihovna. Nacházela se na pobřeží Středozemního moře v egyptské Alexandrii, městě založeném Alexandrem Makedonským během výbojů jeho armád do Severní Afriky. Požár této knihovny se dostal do učebnic. Méně je známé, že Alexandrijská knihovna vyhořela opakovaně. Kolikrát? Helénistický vládce Egypta Ptolemaios I. Soter velmi podporoval vědy a vzdělanost. Aby […]