4. prosince 1872: Východně od Azorských ostrovů je nalezena plachetnice Mary Celeste. Posádka zmizela beze stopy.
Domů     Křesťanská apokalypsa: Kdy zaútočí šelma?
Křesťanská apokalypsa: Kdy zaútočí šelma?
od 1.7.2022
864
Foto: Pixabay

Kniha Zjevení dráždí lidskou fantazii odedávna. Mnozí v ní spatřují reálnou vidinu přicházejícího konce pozemských časů, který proběhne divoce a nemilosrdně. Mohutný konec světa nás ale čekal podle vykladačů již mnohokrát. Kde se skrývá pravda?

Zjevení Janovo neboli Janova Apokalypsa je nejslavnější a zároveň nejděsivější biblickou prorockou knihou. Její jazyk je natolik tajemný a symbolický, že ke hře se slovy i s významem přímo vybízí.

Kniha již mnohokrát posloužila k domnělému ozřejmění Božích záměrů a také se nesčetněkrát prokázalo, že panika před údajnými konci světa byla zbytečná. Máme se opravdu čeho bát, nebo je smysl knihy už dávno zavátý pískem času?

Odhalená Božská pravda?

„Apokalypsis“ znamená v řečtině zjevení či odhalení. Co má být ale odhaleno? To, co apokalypsy odkrývají, je údajně nadpřirozená pravda. Tu prorokovi prý našeptá nebeská bytost.

reklama

Právě tajemný našeptávač odhaluje budoucnost, která se připravuje v nebeské sféře a chystá se zasáhnout svět lidí.

Není divu, že obrazy plné nadpozemských událostí, jimiž je apokalyptická literatura a zejména Zjevení Janovo napěchované, čtenáře straší i ve snech. Opravdu nás čekají krvavé katastrofy, boje a válečné konflikty?

Apoštol Jan. CC - Jean Bourdichon - volné dílo Umělecká představa apokalypsy. CC - Pieter Brueghel the Elder - buplic domain - volné dílo Svatý Jan na ostrůvku, s orlem po boku. CC - Limbourg brothers - volné dílo Foto: Pixabay

Kdo je autor? Bůh!

Ačkoliv typickým znakem apokalyptických spisů je anonymita autora, Zjevení jej má již ve svém názvu. Kdo je vlastně onen Jan, jehož perem slavná kniha vzniká? Považuje se za následovníka starozákonních proroků.

reklama

Apokalypsa neboli Zjevení svatého Jana je tak vlastně Zjevení zjevením Ježíše Krista a skutečným autorem Bůh.

Čtyři nezpochybnitelní svědci

Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům,“ vyzývá anděl Jana. Ten své poselství pojme jako šíření proroctví.

Vše, co se ve Zjevení dočteme, má tedy čtyři svědky, jejichž autorita mnohým jako důkaz pravdivosti stačí. Kdo by také odporoval Janovi, andělovi, Ježíši a Bohu?

Tajemný autor i sdělení

Janů je ale v Bibli hned několik. Který je ten pravý? Zcela jasno v tom nemají ani teologové. Podle Bible je Jan vůdčím členem skupiny proroků raných křesťanů. Zřejmě sám dříve působí jako potulný prorok v syrské oblasti.

reklama

Podle řeckého teologa Justina (asi 100–165) zase tvoří Apokalypsu Jan Zebedeovec, autor Janova evangelia a jeden z dvanácti apoštolů doprovázejících samotného Ježíše.

Apoštol Jan. CC - Jean Bourdichon - volné dílo
Apoštol Jan. CC – Jean Bourdichon – volné dílo

Psal Zjevení 90letý stařec?

Jak by ale mohl již 90letý stařec napsat tak živé dílo plné mladické síly? Navíc, Janovo evangelium se od Zjevení výrazně liší ve stylu i použitém jazyce. Jediné, co lze s jistotou říci, je, že autor pochází z prostředí křesťanských Židů.

Zjevení je sice napsané řecky, Jan ale uvažuje hebrejsky. Posílení císařského kultu a rostoucí konflikty s křesťany ke konci vlády císaře Domitiana (51–96) by nám mohlo napovědět víc. Bohužel, v pátrání ale stále tápeme.

Jisté je jen to, že se Zjevení rodí mezi roky 90 až 95. Přesné zprávy o opravdovém pisateli zůstávají skryté stejně jako smysl celé knihy.

Jan jako vyvrhel?

Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos,“ přibližuje Jan místo v Egejském moři, kde přijímá své proroctví a kde své dílo zřejmě sepíše.

Komu je vlastně určeno?

54krát mystické číslo sedm

Již v úvodu knihy Jan zmiňuje sedm církví v Asii, tedy křesťanské obce. Sem chce doručit Boží zjevení z ostrova. Co dělá ale Jan zrovna na zapadlém Patmu? Opět tápeme.

Je sem snad vyhnaný jako kritik císařského kultu a pro svou víru, nebo ji tu naopak šíří na misii? Tajemné je i věnování textu přesně sedmi církvím představovaným sedmiramenným zlatým svícnem. Číslo sedm se v knize vyskytuje celkem 54krát.

Posvátná číslovka je symbolem úplnosti a celku. Kniha je tedy určená všem křesťanům ve všech dobách.

Můžete si vybrat

Kniha Zjevení se může vykládat různě. Můžete si vybrat: Vyložit se dá v rámci doby, kdy vzniká, nebo třeba jako odraz lidské duše či jako historie. A samozřejmě, hlavně jako předpověď událostí, které nastaly a nastanou do druhého příchodu Ježíše Krista.

Apokalypsa nejčastěji slouží jako kniha plná proroctví, náznaků a symbolů budoucnosti.

Umělecká představa apokalypsy. CC - Pieter Brueghel the Elder - buplic domain - volné dílo
Umělecká představa apokalypsy. CC – Pieter Brueghel the Elder – buplic domain – volné dílo

Ježíš: Přijdu brzo!

Takový pohled se nezměnil ani za téměř dvě tisíciletí dějin Zjevení. Vždyť brzký příchod Krista očekávají již první křesťané. Pro křesťany Zjevení zapadá do celé Bible jako její součást.

„Čas je blízko,“ ohlašuje kniha mnohokrát a Ježíš v ní dodává: „Přijdu brzo.“ Ukrývá se v textu skutečně poselství?

Dočkáme se i druhé smrti?

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží,“ ujišťuje čtenáře Jan hned ve druhé kapitole. Nejenže nás všechny čeká fyzická smrt, ale můžeme se dočkat i smrti druhé!

Podle Zjevení přijde druhá a věčná smrt na všechny, kteří neobstojí při posledním soudu na konci světa. Vítězi je naopak slíbený věčný život. Zdá se vám, že se proroctví knihy vztahuje jen na křesťany? Omyl. Apokalypsa domýšlí i tady.

Zjevení na Karlštejně

Až podruhé přijde Ježíš Kristus, poznají to všichni, ať už v něj věří nebo ne. Alespoň tak se to má stát podle Zjevení i dalších biblických knih. Apokalypsa je proto již stovky let připomínaná všem, beze zbytku.

Stačí, pokud vyrazíte například na Karlštejn. Tamní výzdoba se prvky Zjevení přímo hemží. Apokalypsa provokuje svou symbolikou a nejednoznačností. Vždyť číslo 666 evokuje ďábla i lidem, kteří nevyznávají žádné náboženství!

Obrazy ze Zjevení jsou natolik známé a zažité, že lidé knihu nemohou ignorovat. Co tedy číslo 666 znamená ve Zjevení Janově?

Prokleté číslo šelmy

Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest,“ čteme ve 13. kapitole Zjevení. Číslo 666 je nazýváno jako číslo šelmy a má označovat pravého Antikrista. Janovi se zjeví šelmy rovnou dvě.

„Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha,“ popisuje první z nich.

Svatý Jan na ostrůvku, s orlem po boku. CC - Limbourg brothers - volné dílo
Svatý Jan na ostrůvku, s orlem po boku. CC – Limbourg brothers – volné dílo

Co bude před bitvou?

Druhá šelma, která se objevuje vzápětí, má rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Vize o šelmách předchází závěrečnou bitvu mezi dobrem a zlem, tedy Bohem a Satanem. S příchodem šelem tak má nastat celosvětová válka, která vyústí do totálního konce věků.

Mnoho vykladačů tedy hledá vlky v rouše beránčím především mezi světovými politiky. Je hrozba příchodu šelem aktuální?

Cejch pro krutého císaře

Podíváme-li se na text s jeho dobovým pozadím a přikloníme se k názorům historiků, můžeme si oddychnout. Za číslem 666 a Antikristem uvidíme krutého a mocného římského císaře Nerona (37–68).

Podle tehdejších pověr sám zapálí Řím a z činu obviní nenáviděné křesťany. Tím se strhnou jatka. Nero je tak dokonalým příkladem nepřítele křesťanů.

Ostatně i druhá šelma, která se v Apokalypse zjevuje, je symbolem protivenství, s nimiž se musejí raní křesťané utkat.

Šelma spí

Podle Zjevení má první šelma zahojenou smrtelnou ránu na jedné ze svých hlav. Odkazuje tento obraz k Nerově sebevraždě?

Není náhoda, že v době sepsání knihy koluje mezi křesťany legenda o navracejícím se krutovládci v podobě Domitiána, jemuž na rukou ulpí krev tisíců křesťanů během jednoho z nejmasivnějších pronásledování. Pro historiky je tedy šelma pasé a nechávají ji již dvě tisíciletí spát.

Náhlá změna čísel

Co když se ale historici mýlí?

Podle jedné z verzí takzvaných préteristů je celá Apokalypsa sepsaná ještě před rokem 66. Jan, pocházející z židovského prostředí, tak prý svým viděním předpovídá římskou válku proti Židům, která právě rokem 66 započne a vyústí zbořením židovského chrámu.

Názorů na číslovku 666, jakožto na celou knihu Zjevení, je ale bezpočet a některé si výrazně protiřečí.

CC - volné dílo - Auftraggeber
CC – volné dílo – Auftraggeber

Platí 666, nebo 616?

Celý výklad navíc zamotává i existence několika rukopisů Apokalypsy, které místo původního čísla 666 obsahují číslo 616. Proč došlo k nečekané změně textu?

Ukrývá se za ní asi snaha popsat dalšího krutého císaře, Caligulu (37–41), který nechává provokativně postavit svou sochu uvnitř posvátného jeruzalémského chrámu? I tak by ale platilo, že se kapitola Antikrista uzavírá starověkem.

Svět plný Antikristů

Antikrist přesto provází lidstvo dějinami přes středověk až dodnes. Církevní reformátor a zakladatel protestantizmu Martin Luther (1483–1546) vidí antikrista v samotném papeži! Takové tvrzení je v období temného středověku více než odvážné.

Osobu antikrista ale mnozí spatřují i v novodobých osobnostech, které mění svět. Číslo 666 dá dohromady i jméno Adolfa Hitlera (1889–1945) nebo zakladatele Microsoftu a nejbohatšího muže na světě Billa Gatese (*1955). Jedná se o náhodu, naplněné proroctví, nebo jen o vyumělkovanou konstrukci?

Války, hladomor a smrt

Antikrist ale není jediným nositelem zkázy ze Zjevení. Určitě jste slyšeli i o čtyřech jezdcích apokalypsy pojmenovaných podle katastrof, které přinášejí.

Země se tak podle mnohých může „těšit“ na záhubu v podobě dobývání, válek, hladomoru a nakonec smrti. Obávaná čtveřice docválá na bílém, ohnivém, černém a sinavém koni.

Čtvrtina lidstva zemře

Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami,“ vidí katastrofu Jan, který se výrazně inspiruje u starozákonního proroka Ezechiela.

Na Starý zákon navazuje v podstatě celá Apokalypsa, která veškeré lidské pokolení varuje před hrůzami a beznadějnou situací, v níž se ocitne. Lidstvo má ale podle Zjevení stále naději.

Vždyť bude zahubena „jen“ čtvrtina planety a zbytek má šanci se napravit. Co se ale nastane, když se lidé nepolepší?

Nastane konec naší doby?

Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá,“ varuje text ve 12. kapitole. Snaží se nám kniha naznačit, že se konec světa blíží?

Čím chaotičtější se život na Zemi může zdát, tím snáz lidé propadají panice i víře v nastávající armagedon. Ten se ale měl odehrát v historii již mnohokrát, mimo jiné i na sklonku druhého tisíciletí.

Šelma tváří v tvář králům

Armagedon není jen výraz pro konečnou bitvu mezi Bohem a Satanem. Jan ve své Apokalypse dokonce označuje konkrétní místo, kde se boje posledních dní odehrají! Jedná se o starověké město Megido v severním Izraeli. Jan si nevybírá toto místo bez příčiny.

Právě tady se odehraje řada významných starověkých bitev. Je proto logické, že závěrečný boj má proběhnout právě zde.

Viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vtrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku,“ líčí Jan poslední bitvu hříšníků proti Ježíši.

Přežijeme konec světa?

Jak má bitva vlastně dopadnout? „Satan a jeho démoni již nebudou zavádět národy na scestí. Potom Boží Království přinese požehnání všem, kteří se podřizují jeho spravedlivé vládě,“ slibuje Apokalypsa.

Boží království má po vítězné bitvě trvat 1000 let. Odtud také pochází rozšířená představa nazývaná chiliazmus o tisícileté říši, která nastane po spoutání Satana andělem sestupujícím z nebe.

Odpočítávání závěru dějin

Satan bude na celé milénium uvržen do propasti a tím se odstartuje jakési odpočítávání konce lidských dějin. Při posledním soudu, ohlášeném sedmi anděly s polnicemi, obstojí 144 000 vyvolených. Záchrana ale není určená tak omezenému počtu spravedlivých lidí. Je násobkem čísla 12, které symbolicky označuje celek a plnost.

Foto: Creative Commons, Pixabay
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.4tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.7tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční