Skip to content

Kronikář Kristián a otazníky kolem jeho života i příbuzenství s bratrovrahem Boleslavem

Napsal přelomové dílo, které popisuje počátky českého státu a umučení sv. Václava, ale nikdo neví, co byl záhadný mnich Kristián zač. Po staletích vychází najevo, že to mohl být člen rodu Přemyslovců, dokonce snad syn bratrovraha Boleslava!

Kdo byl tajemný Kristián?

Vražda českého krále Václava. Foto: Wikimedia Commons

Je temná zářijová noc roku 935 a z hodovní síně hradiště ve Staré Boleslavi se ozývají zvuky hostiny. V hlučném veselí zaniká pláč právě narozeného druhého syna Přemyslovce Boleslava (asi 915–967 či 972), který ponese nelichotivé jméno Strachkvas. Pojmenuje ho tak prý jeho otec, který v tu chvíli připravuje největší zločin – vraždu bratra Václava (asi 907–935)! Druhý den ráno zalije dlažbu krev a budoucnost České země se navždy změní. Krvavé události zapíše záhadný mnich Kristián, který v letech 992–994 sepisuje legendu O životě a umučení sv.

Václava a jeho babičky sv. Ludmily (asi 860–921), zvanou Kristiánova kronika. Mnich krutou bratrovraždu nelítostně odsoudí a pachatele Boleslava označí za „nejkrutějšího ze všech vrahů“ a „neblahého katana vlastního bratra.

“ Staletí poté však vychází najevo, že tajemný Kristián je možná právě Boleslavův syn Strachkvas! Ale copak by otce tak zhanobil?

Lebka Vojtěcha Slavníkovce. Foto: Wikimedia Commons
BRATR KNÍŽETE ONÉ ZEMĚ

Kristiánova kronika je zásadní dílo, protože jde o dynastickou legendu Přemyslovců, jež líčí počátky českého státu již od Přemysla Oráče. O Kristiánovi však víme trestuhodně málo – vlastně jen to, co sám prozradí.

V úvodu díla tvrdí, že je „bratr nejpokornější a ani názvu posledního ze všech mnichů nezasluhující, křesťan toliko svým jménem Kristián.“ Dále však oslovuje pražského biskupa Vojtěcha Slavníkovce (asi 956–997) slovy nejdražší synovče!

Tekla jim v žilách stejná krev? A jak přišli historikové na to, že Kristián může být Strachkvas? Vodítkem jsou dvě legendy, které zmiňují události po odchodu Vojtěcha do Říma, kdy se za ním roku 992 vydává poselstvo, jež má vyjednat jeho návrat.

Kanapariova legenda tvrdí, že „předákem poslů byl bratr knížete té země, kterou biskup, o nějž žádali, spravoval.“ Legenda Bruna z Quefurtu (970–1009) zná i podrobnosti: „Potom lid země volal biskupa zpět.

Vybrali pro ten úkol moudrého Radlu, vychovatele svatého muže, a mnicha Kristiána, výmluvného muže, který byl rodným bratrem knížete oné země.“ Čechám tehdy vládne Boleslav II. (asi 932–999), jenž má jediného bratra – Strachkvase!

Co o tomto knížecím synovi vlastně víme?

Kronikář Kosmas. Foto: Wikimedia Commons
POSEDL HO DÉMON?

Z Kroniky české kronikáře Kosmy (asi 1045–1125) je známo, že Boleslav I. má dva syny – Boleslava II. a Strachkvase, jenž má přijít na svět v předvečer smrti knížete Václava. „Za té hostiny, bratrovraždou kleté, narodí se knížeti Boleslavovi z výborné manželky výtečné dítě, jemuž po oné události bylo dáno jméno Strachkvas.

Neboť který kvas může být strašnější než ten, při němž se páše bratrovražda,“ píše Kosmas. Kníže zaslibuje syna Bohu, snad aby odčinil jeho smrtelný hřích, takže se stává mnichem v klášteře sv. Jimrama v Řezně.

Právě tam má přijmout jméno Kristián! To on prý vede poselstvo do Říma a poté se má stát Vojtěchovým nástupcem na postu biskupa. Ale když má být vysvěcen v katedrále v Mohuči, tak ho podle Kosmy posedne před oltářem démon!

Historikové se domnívají, že šlo o infarkt či epileptický záchvat. Zda ho přežil není jisté. Biskupem se však nestal a mizí z dějin. Ne však úplně. Díky Kristiánově legendě žije dodnes. „Všechny prameny, které máme k dispozici, ukazují již na první pohled, že autorem legendy byl mnich řezenského kláštera sv.

Jimrama Kristián, bratr Boleslava II. a příbuzný Vojtěchův,“ říká historik PhDr. Dušan Třeštík (1933–2007). Napsal Kristiánovu legendu o umučení sv. Václava opravdu syn bratrovraha Boleslava?

Lenka Kabeláčová

Foto: orthodoxia.cz, Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články