Skip to content

Kvílení ducha Viléma a jeho dcery Markéty na Landštejně

V jižních Čechách, asi jedenáct kilometrů od města Slavonice, se nachází rozsáhlá zřícenina jednoho z nejromantičtějších hradů v této oblasti. Hrad byl založen někdy po roce 1222. Poloha Landštejna nebyla náhodná, neboť střežil sporná hraniční území mezi Čechami a Rakouskem, kde probíhaly časté šarvátky v létech 1226 až 1241.

Ty ukončil až král Přemysl Otakar II. a to svatbou s rakouskou vévodkyní Markétou Babenberskou.

Úkol hradu spočíval také v ochraně významné obchodní cesty z Rakouska do Čech, neboť lupičství v té době nebylo jen výsadou obyčejných lapků, ale také příležitostí pro obohacení různých nepoctivých rytířů.

Výběr mýtného na této stezce zajišťoval Landštejnu významný zisk pro již tak bohaté panství.

Landštejn na rytině z roku 1847

Jedním z nejznámějších majitelů panství a hradu byl Vilém z Landštejna. Povahou to byl zlý a prchlivý člověk, za jehož vlády se poddaným žilo velmi těžce, neboť neměl s nikým slitování. Jeho mocným sousedem v kraji byl jen Jindřicha II. z Jindřichova Hradce. A protože jako vždy byly peníze na prvním místě, slíbil Vilém svoji dceru Markétu Jindřichovi za ženu.

Účelem mělo být posílení postavení obou rodů. Jindřich si sice Markétu zamiloval a ona jeho také, ale podmínkou věna bylo převedení mýta ve prospěch Jindřicha z Jindřichova Hradce. To ovšem Vilém odmítl a zrušil svatební smlouvu, když Jindřich změnil trasu stezky mimo Landštejn.

Markéta se sice chystala uprchnout za svým milým, ale vše se prozradilo a tak skončila ve vězení.

Spor mezi šlechtici se vyostřil a skončil ozbrojenými šarvátkami, známými pod názvem jako válka růží, podle rodových znaků obou nepřátel.

Chudák Markéta se nehodlala smířit se svým osudem, a tak byla na příkaz otce zřejmě proto zazděna za živa v tlustých zdech hradu. To poté, když jí měl na útěku z hradu pomáhat jakýsi rytíř Buzek z Lásenic. I ten skončil v hladomorně.

Nakonec došlo na osobní souboj obou soupeřů v roce 1356. V něm byl Vilém zraněn a za nějaký čas na zranění zemřel. To byl také konec Landštejna, neboť žádný z jeho šesti synů nebyl schopen hrad udržet při životě.

První brána s novodobou věží

Ale ani potom duše obou hlavních aktérů nedošly klidu. Za bouřlivých nocí se z hradu ozývá strašidelné kvílení. To duch Viléma prý bloudí mezi rozvalinami a naříká nad svými ohavnými činy, jichž se za své vlády dopustil.

Ale také se objevuje duch Markétky. Jako zdejší bílá paní v dlouhých šatech oplakává svoji zmařenou lásku a čeká na vysvobození. Snad se někdy najde její zazděné tělo. Ovšem sklepení hradu jsou velmi rozsáhlá a dosud neprobádaná.

Avšak vnímavý návštěvník prý může tvář Markéty zahlédnout i na hrubé omítce u hradní brány.

Není to zdaleka ojedinělý případ zmařené lásky, který se odehrál na starých hradech. Touha po moci a bohatství často zatemnila mozky vládcůů.

Foto: wikipedie
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články