Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Mystéria rudé planety: Existoval na Marsu kdysi život?

Mars. Víte, proč se nám jeví jeho barva jako rudá? Jak vznikly podivné objekty na jeho povrchu? Zájem o mystickou a přitažlivou rudou planetu provází lidskou historii jako stálice. Zajímá jak starověké Egypťany, tak i současného člověka.

Proč Mars tolik láká dávné kněze i dnešní snílky, spisovatele, vědce či amatérské badatele? Důvodem je jeho fascinující záhadnost! Nehostinný a rozbrázděný povrch rudé planety totiž může být jen děsivým dávné katastrofy.

Existoval snad na Marsu kdysi život? Proč hrála rudá planeta v mytologii starých kultur tak výraznou roli?

PRASTARÉ LEGENDY VARUJÍ

Slunce rozpaluje helmy řeckých vojáků, kteří stojí připraveni k útoku. Před muži se tyčí mohutné hradby Tróje, starověkého města na západě dnešního Turecka. Proti nim náhle vybíhá oddíl trojských vojáků.

Řekové se jen ušklíbnou, tahle hrstka je jim k smíchu! Ale posměch je brzy přejde – údajně za to mohou tři mohutní muži v zářící zbroji.

Pod údery jejich mečů prý padají řečtí vojáci po desítkách mrtví na zem. Podle starořeckého eposu Ilias trojským obráncům tehdy pomáhá krvavý bůh ÁRES a jeho synové PHOBOS a DEIMOS (česky Strach a Hrůza – pozn. red.).

BŮH VÁLKY A SMRTI

Bůh válečného běsnění a smrti Áres je jedním z nejvýznamnějších bohů starověké řecké mytologie. Objevuje se i ve výše zmíněném eposu, jehož autorství se přisuzuje starořeckému básníku HOMÉROVI. Avšak co má Áres společného s Marsem?

Stejně jako římskému bohovi Martovi a dalším „válečnickým“ bohům starověkých národů je mu přiřazena právě planeta Mars. A například Babylóňané nazývají planetu Mars Lahmu, tedy česky bůh války…Uvádí se, že za dlouhých, jasných nocí obdivují starověcí lidé Mars pro jeho narudlou barvu, která jim připomíná krev a smrt.

My už víme, že načervenalou barvu Marsu způsobuje vrstva oxidu železitého, nalézající se na jeho povrchu. Avšak opravdu způsobuje uctívání Marsu a jeho spojení se smrtí jenom jeho „krvavá“ barva?

Na červeně zbarvené planetě jsou nalezeny mnohé podivné útvary. Nejedná se pouze o tzv. Tvář z oblasti Cydonia (obr. vlevo dole a uprostřed), ale také o tzv. Město Inků (obr. nahoře). Proč je Tvář obklopena dalšími podivnými útvary?

KDO PŘICHÁZÍ Z HVĚZD?

Starověké legendy se totiž někdy zmiňují o dávných návštěvnících z Marsu. Dnes je však již rudá planeta z velké části pustá – znamená to, že kdysi postihla Mars obrovská katastrofa, která zde zničila veškerý život?

Mars byl uctíván i válečnickým národem Aztéků, který má ve svých vyprávěních mnohé podivné bohy, kteří jako by vypadli z oka jakýmsi kosmonautům – návštěvníkům z hvězd! Podivné souvislosti nalezneme nejen v legendách, ale i na nalezených starověkých předmětech.

MOCNÍ MARUTSOVÉ

Ve velice podivných souvislostech se zmiňují o Marsu také staroindické texty! „Váš zástup, ó vy Marutsové, se objevuje zářící (…) Při vašem příchodu se děti lidstva hrbí,“ píše se ve védách (posvátných indických textech, starých několik tisíc let – pozn. red.).

Kdo jsou záhadní Marutsové? Indická bojovná božstva zasvěcená Marsu, disponující neobvyklými schopnostmi. Mají používat zářící vozy a neobyčejně vyspělé zbraně. Podle švýcarského spisovatele a záhadologa ERICHA VON DÄNIKENA (*1935) mohou být Marutsové ve skutečnosti mimozemšťany, což podle něj naznačují nejen indické texty, ale i zobrazení „bohů“ s údajnými helmami a nezvyklými předměty v rukou.

Marutsové prý vrhají blesky a dokážou ovládat létající stroje: „Kam jste se rozhodli, tam jděte, vy Marutsové, a jezděte po nebi, “ je uvedeno ve védách. I řecký bůh Áres prý dokáže létat. Je to jen podivná shoda?

MAHÁBHÁRATA – ZÁZNAM SKUTEČNOSTI?

Jsou Marutsové vymyšlené postavičky, anebo se jedná o popis zástupců mimozemské rasy či členů technicky vyspělé a později zaniklé lidské civilizace? Indové totiž boje „bohů“ na nebi a účinky jejich neskutečně ničivých zbraní popisují hrůzně realisticky.

V eposu Mahábhárata nalezneme přesnou charakteristiku účinků nukleárních zbraní. Pochází odtud věta: „Jasnější než tisíc sluncí,“ která je dokonalým popisem záře po výbuchu jaderných bomb. „Zabila ještě nenarozené děti v lůnech svých matek,“ píše se zde o jiné z mýtických zbraní!

Jaká starověká zbraň tohle mohla způsobit? Vždyť první nukleární zbraň je použita až v roce 1945. Jak mohli mít starověcí Indové tak překvapující znalosti? Podle tvrzení většiny vědců je Mahábhárata jen vymyšleným textem, avšak podle indické tradice zachycuje „to, co vskutku bylo“.

SMRT PŘICHÁZÍ Z MARSU?

Podivné je, že na některých místech, kde mají podle starých indických textů probíhat boje údajných bohů, je ve 20. století naměřena zvýšená radiace. Píše o tom například známý český spisovatel a záhadolog LUDVÍK SOUČEK (1926 – 1978).

Není to příliš náhod najednou?

„Rámův šíp v mžiku zasáhl děsného zloducha a jeho tučné tělo vzplálo přejasným ohněm (…) nezbyl ni popel,“ vypráví indický epos. Mohly na Marsu kdysi žít inteligentní bytosti, které pamatují staří Indové a které se na Zemi účastnily zničujících bojů?

Možná proto je Mars dodnes spojován se smrtí!

MOŘE PROPOJENÉ KANÁLY?

Je průzračná letní noc, ve které stovky hvězd září nádherným jasem. Jejich křišťálové světlo překonává na cestě k Zemi vzdálenosti tak obrovské, že si je člověk ani pořádně nedokáže představit. Stovky jasných bodů na temné obloze – miliony vzdálených prapodivných světů.

Italský astronom GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI (1835 – 1910) narozdíl od většiny ostatních lidí nespí, dívá se dalekohledem na povrch Marsu. Je přece škoda nevyužít tak jasnou oblohu k pozorování! Rudá planeta se na své dráze opět přiblížila blízko k Zemi.

Muž náhle strne. Na povrchu Marsu se rýsují jasné, přímočaré linie. Je srpen roku 1877 a právě se začíná psát historie jedné z největších záhad rudé planety…

Na současném povrchu Marsu nalézáme množství vyschlých říčních koryt a led. Dávný Mars totiž pokrývaly řeky a oceány. Pokud tu byla voda, mohl tu zřejmě existovat i život…

NĚKDY JE VIDÍ, NĚKDY NE

Schiaparelli zprvu nevěří svým očím. Pořizuje nákresy tajemných „čar“, které nazývá italským slovem „canali“ kanály. Jejich šířku odhaduje na 30 až 100 kilometrů, v některých místech se čáry zdají být dokonce dvojité.

Propletenec podivných linií propojuje větší skvrny, už tehdy pojmenované jako moře. Celek linií pak tvoří jakousi pomyslnou síť. Co to však vlastně Ital na povrchu Marsu objevil? Podle jeho názoru jde o přírodní útvary.

Rozpouštění polárních ledových čepiček Marsu prý zapříčiňuje vznik dočasného oceánu, z něhož voda odtéká sítí kanálů a zavlažuje jinak vyprahlý povrch planety. Existují však na povrchu Marsu skutečně tyto záhadné útvary?

Vždyť ani Schiaparelli si tím není jistý. Tajemné linie vidí totiž jen někdy a jindy vůbec ne! Podle jeho odpůrců je to způsobeno nedokonalostí optiky a fantazií pozorovatele. Ale nemůže to být kvalitou pozorovacích podmínek?

MĚL FLAMMARION S MARŤANY PRAVDU?

Existenci záhadných linií v roce 1886 potvrzuje také francouzský astronom H. J. A. PERROTIN (1845 – 1904). Na konci 19. a začátku 20. století začíná být hodně populární představa Marsu jako obydlené planety.

O to se zasluhuje především francouzský astronom a spisovatel NICOLAS C. FLAMMARION (1842 – 1925), který o údajných liniích na Marsu píše: „Tuto podivuhodnou pravidelnou síť přímých linií, tisíce kilometrů dlouhých, lze pochopit jen jako umělé dílo.

Dokazuje, že na Marsu existují rozumné bytosti.“

JSOU NA RUDÉ PLANETĚ MĚSTA?

Záhadné linie vidí i Američan PERCIVAL LOWELL(1855 – 1916). Na své observatoři v Arizoně, kterou nechává za vlastní peníze postavit, je prý pozoruje přes 15 let. Lowell je horlivým zastáncem teorie, že prý jde o dlouhé zavlažovací příkopy, jež vybudovali Marťané ve své zoufalé snaze o přežití na vysychající planetě.

Obyvatelé rudé planety podle něho zužitkovávají led na pólech, jehož roztátou vodu prý rozvádějí pomocí mnoha průplavů po celé planetě do mnoha vesnic a měst. Lowellova romantická teorie je jenom pohádkou – na Marsu tehdy rozhodně život nekvete.

Ale je potvrzení linií od dalších astronomů náznakem, že se nejedná o pouhou „hru představivosti“?

MOŘE POTVRZENA, KANÁLY NIKOLIV

Je pravda, že možnost existence tajemných linií má od začátku i své odpůrce. Kupříkladu francouzský astronom řeckého původu EUGÈNE MICHEL ANTONIADI (1870 – 1944) tvrdí, že na Marsu jsou vidět pouze velké nesouvislé skvrny, a to i v případě výborných pozorovacích podmínek!

Co vlastně představují ona záhadná tmavá místa, nazývaná moře? Jedná se snad skutečně o moře, rostlinný porost nebo tmavé terénní prohlubně? Tento problém řeší až v roce 1965 americká kosmická sonda Mariner 4, která jako první úspěšně přelétává nad rudou planetou a posílá na Zemi snímky jeho povrchu.

Potvrzuje, že se jedná o vyvýšené náhorní plošiny s prudkým sklonem okraje.

Jejich odlišnou barvu zřejmě způsobuje složení jejich povrchu. U tzv. kanálů – marsovských linií není vše tak jednoznačné…

Na rudé planetě jsou objeveny podivné otvory a záhadné „tunely“. Nikdo přesně neví, jak útvary vznikly. Skrývá se právě v nich život?

ŘEŠENÍ NA DOSAH?

Jak už dnes pomocí údajů z kosmických družic zcela prokazatelně víme, povrch Marsu (především jeho jižní polokoule) je rozbrázděn rozlehlými údolími, velmi vysokými horami (s nejvyšší horou sluneční soustavy, 27 kilometrů vysokou sopkou Olympus Mons – pozn.

red.), kaňony, krátery a vyschlými říčními koryty.

Na pólech rudé planety jsou dvě polární čepičky, složené ze směsi vodního ledu a oxidu uhličitého. Většinu povrchu rudé planety pak pokrývají písečné duny. Podivné linie tedy snad mohou být ve skutečnosti vyschlými koryty nebo gigantickými údolími.

PODIVNÉ „TUNELY“

Žádní Marťané se tedy zřejmě nekonají. Anebo snad ano? Poslední hypotéza, vysvětlující záhadné linie na Marsu potěší především fanoušky sci-fi. Mohou se za liniemi skrývat stavby umělého původu? Této hypotéze mohou nasvědčovat snímky z kosmické sondy Mars Global Surveyor vyslané americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA), které byly pořízeny roku 2003.

Na povrchu rudé planety zachycují podivné útvary v podobě jakýchsi dlouhých „tunelů“. Podle vysvětlení většiny vědců jsou tyto „tunely“ jen optickou iluzí vytvářenou pouštními dunami. Avšak co když skutečně jde o jakési tunely, v nichž existuje život, anebo o pozůstatky někdejšího života?

Vždyť i podle názoru mnoha vědců panovalo kdysi na Marsu klima příznivé pro život! Dokonce i dnes se zde vyskytuje voda…

NEJEN TVÁŘ ZE CYDONIE

Je 20. srpen 1975 a z floridského mysu Canaveral startuje nosná raketa Titan IIIE Centaur, patřící NASA. Hlavním cílem této mise je vypuštění kosmické sondy Viking 1, kterou Titan nese. Nikdo ještě netuší, že neuplyne ani rok a zmíněné „kosmické dobrodružství“ se navždy zapíše do dějin.

Je možné, že NASA tehdy na Marsu nachází známky bývalého života!

Mars skrývá mnohá překvapení. Po objevu známek vody a záhadně pravidelných dun nás může ještě mnohé překvapit…

TAJEMSTVÍ SNÍMKU Č. 35A72

Viking 1 přelétává na oběžné dráze nad rudou planetou a pořizuje snímky jeho povrchu.

V momentě, kdy je umělá družice od povrchu Marsu vzdálena 1873 kilometry a přelétává nad oblastí Cydonia, objevuje se pod ní 25. července 1975 zvláštní skalní útvar.

Připomíná lidský obličej se slzou pod jedním okem! Fotografie, zachycující podivnou strukturu, se nějakou dobu ztrácí mezi ostatními snímky. Ale všechny záznamy z Vikingů (ve stejné době zde působí i Viking 2 – pozn.

red.) následně analyzují odborníci – nejzáhadnější snímek se dostává na řadu v srpnu 1975.

Vědecký pracovník NASA TORY OWEN nad fotografií se zvláštní formací, které je přiděleno pořadové číslo 35A72, doslova žasne! Ukazuje ji svému kolegovi GERRYMU SOFFENOVI. Co tato fotografie vlastně zachycuje?

HRA SVĚTLA A STÍNU?

Soffen záhy na tiskové konferenci záhadný útvar na snímku komentuje slovy: „Není to zvláštní, co dokáže hra světla a stínu? Kdybychom pořídili stejný záběr o několik hodin později, byl by obličej určitě pryč…“ Jeho tvrzení charakterizuje i postoj většiny dalších vědců.

Avšak jde skutečně o pouhou optickou iluzi, anebo je tento objekt důkazem činnosti vyspělé civilizace? Vždyť objekt ve tvaru tváře není zdaleka osamocen! Existují také další podivné snímky zaznamenané americkými sondami.

Na snímcích jsou vidět útvary podobné pyramidám, cosi podobného ruinám měst a další. Jaký je jejich původ?

JDE O UMĚLÝ VÝTVOR?

Podle analýz leží záhadná formace připomínající obličej na severní polokouli Marsu – na 40,98 stupně severní šířky a 9,48 stupně západní délky. Útvar, nazývaný Tvář, leží poblíž rovníku mezi jižními horami a severními rovinami Marsu.

Délka od pomyslného temene čela k bradě má být kolem 1,5 kilometru, šířka přibližně 1,3 kilometru a výška asi 450 metrů (některé zdroje ale uvádějí větší velikost – pozn. red.). Pokud jde o výtvor inteligentních bytostí, jak mohl vzniknout?

Může jít například o opracování již stojící skály, podobně jako to můžeme vidět například na skalním monumentu Mount Rushmore, vytesaném do skály v Jižní Dakotě (v severní části USA – pozn. red.), který zobrazuje bývalé americké prezidenty.

Na Marsu jsou nalézány útvary připomínající pyramidy. Nejde jen o optický klam. Jedná se o přírodní útvary anebo o dílo inteligentních bytostí…

NÁZORY REBELŮ

Názor, že Tvář může být umělá, zastává mnoho badatelů. Mezi nimi například rakouský záhadolog WALTER HAIN (*1948), který provádí s modelem tohoto útvaru různé pokusy. Američtí počítačoví odborníci VINCENT DIPIETRO a GREG MOLENAAR po analýze družicových snímků docházejí k závěru, že obličej na Marsu je skutečně výtvorem dávné civilizace.

Ani podle počítačové analýzy amerického odborníka na optiku MARKA J. CARLOTTA (*1951) se prý v případě Tváře nejedná o optický klam. Počítačem vytvořený prostorový model objektu se totiž ani za změněných světelných podmínek nemění.

Přesvědčivým argumentem se zdá být i to, že se kolem objektu nalézají další záhadné útvary.

O jejich umělém původu nepochybuje ani americký astronom a spisovatel RICHARD C. HOAGLAND (*1945). Navíc podle některých názorů má prý Tvář výraz sfingy. Je tu jakási souvislost se starověkým Egyptem? Možná je jen přání otcem myšlenky…

NEZNÁMÉ FOTOGRAFIE

Jenže je tu také další výzkum, který dokazuje překvapivá fakta! Již zmíněný DiPietro společně s Molenaarem pátrá v archivech NASA po dalších snímcích z oblasti Cydonia a opravdu je nalézají! Na fotografiích pořízených o několik týdnů později než zmíněný původní záběr 35A72 je zřetelně vidět tentýž záhadný útvar, jen z větší vzdálenosti oproti původní fotografii a z jiných úhlů.

Připomíná opět obličej, nasvícený slunečním světlem.

Snímky č. 70A13, 673B54, 673B56 a některé další tedy opět vyvracejí prohlášení, že se v případě záhadného objektu z Marsu jedná o optickou iluzi!

MĚSTO INKŮ

Podivné struktury jsou nalezeny i v jiné oblasti Marsu. Jednu takovou fotografuje v únoru 1972 americká sonda Mariner 9 na jižním pólu rudé planety. Jde o 12 pravidelných „plošin“, které vystupují z okolní krajiny.

Vypadá to, že tato formace obsahuje jistý řád, připomínající město. Proto později dostává v hantýrce přezdívku „Město Inků“. Dalšími podivnými objekty jsou „pyramidy“, jejichž snímky pořizuje opět Mariner 9 v oblasti Elysium.

Jsou obrovské – hrany jejich základen měří kolem 3000 metrů! V srpnu 1993 prý posílá snímky záhadných „staveb“ z Marsu také americká sonda Observer, avšak v tomto případě se jedná nejspíš o podvrh nebo novinářskou „kachnu“.

ZNEPOKOJUJÍCÍ OTÁZKY

Může se ve všech případech jednat o přírodní objekty? Ale nebylo by pak přinejmenším podivné, že jsou velmi pravidelné? Opakují se zde totiž tytéž tvary – pravoúhlý, kuželovitý, pyramidální nebo podobající se starým ruinám.

Opravdu mohla příroda svým vlivem – ať už erozí (omíláním povrchu větrem či vodou – pozn. red.), působením mrazu nebo jinak vytvořit tak navzájem si podobné útvary, připomínající lidské stavby?

ŠOKUJÍCÍ ROZUZLENÍ

Americký vědec M. J. Carlotto a jeho kolegové uveřejňují v únoru 1997 svá další překvapivá zjištění o nejslavnější Tváři z Marsu. K analýze používají počítač se speciálním programem, který dokáže na fotografiích rozeznat přirozeně zvětralé přírodní objekty od těch uměle vytvořených.

Spolehlivost programu je vyzkoušena na leteckých snímcích ze Země. Šok čeká všechny přítomné po analýze záhadné Tváře.

Počítačový program označuje „obličej z Marsu“ jako uměle vytvořený objekt! Jedná se snad o chybu programu, který (jako nic na světě – pozn. red.) není dokonalý, anebo stojíme před překvapivým faktem, který se bojíme připustit?

CO TAJÍ MOCNÍ?

Není zvláštní, že další sonda snímkuje oblast Cydonie až s velkým časovým odstupem? Proč posílá evropská sonda Mars Express v červenci 2006 na Zemi snímky Cydonie až při svém 365. přeletu? Za vše prý může jenom špatné počasí.

Že by však špatné počasí trvalo tak dlouho? Oficiální verdikt v oblasti posledních průzkumů tajemné Cydonie je ten, že fotografie z Vikingu jsou pouze hrou světla a stínu. Proč však někdo obhajuje tvrzení, které je zřejmě nepravdivé?

Další teorie říká, že objekty z Marsu jsou pozůstatky dávného moře.

ZÁHADY VESMÍRNÝCH MISÍ

Pojízdná sonda (někdy označována rover – pozn. red.) NASA Spirit přejíždí hrboly písečných marsovských dun. Je duben 2005 a sonda uhání po povrchu Marsu, jako by se nechumelilo, téměř na plný výkon. Jak je to však možné, když před nedávnem její zaprášené součástky dočasně zpomalily její výkon na 65 procent?

Pozdější snímky ze sondy, které posílá domů, vědce vedou k úžasu! Na prvním z nich jsou totiž vidět solární panely roveru špinavé. Na druhém snímku, pořízeném o jen sedm minut později, jsou však solární panely dokonale vyčištěné.

Jak je to možné?

Mise americké sondy Spirit je jednou z nejúspěšnějších v dějinách kosmonautiky. Je to i díky tomu, že jí cosi tajemného čistilo její součástky. Podle některých odvážných tvrzení se údajně jednalo o živé tvory.

KDO ČISTIL SPIRIT?

Čisté jsou také všechny důležité součástky a panty nutné pro pohyb pojízdné sondy. Toto záhadné čištění způsobuje, že Spirit překračuje svou plánovanou životnost. Existuje několik teorií o příčině záhadného „pucování“. Vědci nejčastěji uvádějí větrné víry nebo statickou elektřinu. Avšak pokud tomu tak je, proč byly vždy čisté jen součástky nutné pro provoz Spiritu a ostatní zůstaly špinavé? Navíc je nutné připomenout, že Spirit má vyčištěné i součástky, ke kterým je velmi špatný přístup.

Další zajímavý snímek ze Spiritu (z konce roku 2007) zachycuje jakousi temnou siluetu připomínající postavu na pozadí marsovských dun. Jedná se jen o kus tmavé skály? Nebo jde snad o bytost, která čistí Spirit?

CO SE DĚJE NA MARSU?

Nad ledasčím se můžeme zasmát jako nad svérázným vtipem, nebýt okolnosti, že i dříve dochází na rudé planetě a v jejím okolí k velmi podivným událostem! Proč sonda Viking 1 nalézá na rudé planetě na kamenech několik podivných znaků?

Jedná se prý o cosi jako písmeno B, obrácenou číslici 3, písmeno E a znak podobný řecké abecedě. Pokud se nejednalo o optickou iluzi, o co šlo? Vždyť lidé na Marsu jistě žádné znaky nepsali! Proč se sovětské sondy Mars 2 a Mars 3, vyslané na rudou planetu v roce 1971, odmlčují ihned po přistání na rudé planetě?

U Marsu 3 je vše o to záhadnější, že hladce přistává a po přistání prý vysílá na Zem ještě 15 vteřin. Pak nastává záhadné ticho. Opravdu může za oba neúspěchy jen nedokonalost lidské techniky a větrný vír, jak se tvrdí?

NEZNÁMÝ OBJEKT U SONDY

Další kosmické sondy směřující v roce 1988 k Marsu – sovětské Fobos 1 a 2 jsou opět neúspěšné, a to přesto, že jsou vyráběny v mezinárodní spolupráci s renomovanými výrobci. Zatímco Fobos 1 vypovídá službu již na cestě k rudé planetě, o jeho jmenovci nejdříve Sověti v prosinci 1988 informují média, že zřejmě shořel v atmosféře.

Avšak 29. ledna 1989 své předchozí tvrzení odvolávají s tím, že Fobos 2 se podařilo navést na oběžnou dráhu, kde vykonává svou misi. Ještě předtím, než se sonda úplně odmlčí, registruje prý senzor v její blízkosti neznámý objekt a termokamera (kamera citlivá na teplo – pozn.

red.) prý registruje na povrchu Marsu „záhadné stíny“. Co se tehdy vlastně se sovětskou sondou stalo?

PROČ SE OBSERVER ODMLČEL?

Jeden z vedoucích Projektu Fobos, sovětský vědec KREMNĚV o záhadách kolem ztracené sondy uvádí: „Nemůžeme dosud havárii sondy Fobos 2 jednoznačně vysvětlit (…) Hvězdné čidlo zachytilo cizí těleso, byla to uvolněná družice nebo asteroid?“

V září 1992 startuje k Marsu americká raketa, která nese sondu Observer. Když se tato sonda v srpnu 1993 přiblíží k oběžné dráze u Marsu, náhle se odmlčí. A to ve chvíli, kdy technici z pozemního řídícího střediska vyšlou sondě povel ke snížení rychlosti.

I náhradní vysílač, určený pro tyto případy, zůstává nečinný. Došlo snad při zapalování pohonu raket k explozi, anebo naopak motor přestává fungovat, následkem čehož Observer rudou planetu míjí? Anebo mohou za katastrofu nám dosud neznámé okolnosti?

MŮŽE NA MARSU EXISTOVAT ŽIVOT?

pokud jsou ve sluneční soustavě kromě Země aspoň trochu přijatelné podmínky pro život nacházejí se v prostoru mezi Venuší a Marsem – tzv. tolerančním pásmu. Ale Venuše samotná je příliš blízko Slunci, proto by se případný život na ní zřejmě „usmažil“.

Navíc její povrch oblažuje velký atmosférický tlak a deště kyseliny sírové. A planety vzdálenější než Mars jsou zase naopak příliš chladné. Z tohoto důvodu se o Mars vědci usilovně zajímají, je totiž jako jeden z mála možným kandidátem pro minimálně primitivní formu života!

Přeživší formy života jsou totiž nalezeny na Zemi například i v nehostinných podmínkách Antarktidy. Vědci z Kalifornské univerzity zde v roce 1977 nacházejí v třiceticentimetrové hloubce pod ledem až 5 centimetrů dlouhé organismy, přežívající v mrazivé vodě kolem 0 stupňů Celsia a v naprosté tmě!

CO DOKAZUJE METEORIT?

Opět v Antarktidě je v roce 1984 nalezen meteorit, který je později označen jako ALH 84001. Podle analýzy se jedná o těleso pocházející z Marsu, které dopadlo na Zem asi před 13 000 lety. Stáří horniny je vědci určeno přibližně na 4,5 miliardy let.

Zarážející však je, že při analýze jsou nalezeny zvláštní formy uhlovodíků, které podle laboratorního šetření mohou být zbytky jednobuněčných organismů, které prý kdysi (před více než 3 miliardami let – pozn.

red.) žily na rudé planetě! Pokud je to pravda, dokazuje to, že byl na Marsu kdysi život. Většina vědců však tuto teorii zpochybňuje. Mají pravdu, anebo jim „zavírá oči“ jejich konzervatismus?

VĚDCI ŘÍKAJÍ: NA MARSU TO ŽIJE!

Voda na Marsu je v současnosti soustředěna na jeho pólech, ve formě zmrzlého ledu smíšeného se suchým ledem (zmrzlým oxidem uhličitým – pozn. red.). Avšak v minulosti tomu bylo jinak. Na rudé planetě panovalo mnohem příznivější klima.

Podle zjištění vesmírných sond kdysi na Marsu tekly obrovskými říčními koryty řeky a zřejmě tu existovaly oceány. I mnozí z vědců – mezi nimi světoznámý britský astronom FRED HOYLE (1915 – 2001) jsou přesvědčeni o možnosti života na Marsu.

„Mohly by tam existovat živé buňky, zvláště bakterie, nikoliv však v obrovském množství, které na Zemi vytvořilo identickou reprodukci,“ tvrdí Hoyle. Má pravdu, anebo můžeme být mnohem odvážnější?

Na rudou planetu je zaměřen dlouhodobý výzkum NASA. Co odhalí první mise na Mars s lidskou posádkou? Na fotografii je nosná raketa Titan IIIE.

VODA ZDE NECHYBÍ

I když na Marsu oficiálně dosud nejsou zjištěny některou z kosmických sond (např. Oportunity, Spirit nebo Phoenix – pozn. red.) prokazatelné známky života, voda byla na rudé planetě již objevena.

Nynější atmosféra Marsu je pro zvířenu a lidi nedýchatelná (přes 95 procent oxidu uhličitého – pozn. red.). Mohly by se tu však nacházet nižší formy života (bakterie, viry a jednoduché organismy – pozn.

red.) nebo malé rostliny, které zpracovávají oxid uhličitý pomocí fotosyntézy. Také známý americký astronom CARL SAGAN (1934 – 1996) je přesvědčen o tom, že Mars je přijatelným prostředím pro život.

MŮŽE BÝT MARS DALŠÍ ZEMÍ?

Mohou se na Marsu vyskytovat tvorové, kteří nepotřebují ke svému životu kyslík? Vždyť co zatím víme o přizpůsobivosti hypotetického nepozemského života?! Prakticky vše zatím porovnáváme se Zemí.

KAM VEDOU OBŘÍ DÍRY?

Život na Marsu naznačuje i nová záhada, jež se objevuje v polovině roku 2007. Sonda Mars Odyssey objevuje na povrchu Marsu obří díry, které mohou vést až desítky kilometrů hluboko pod povrch Marsu. Podle jedné z teorií se jedná o ohromné propady půdy, podle jiné jde o vstupy do gigantických jeskyní.

Jedná se o otvory, jejichž průměr je od 100 do 225 metrů. Několik těchto otvorů je například objeveno na martské sopce Arsia Mons. V této souvislosti se před námi vynořuje zajímavá otázka: Nemůže se na Marsu ukrývat život pod zemí?

Povrch současného Marsu bez silnější ochranné vrstvy magnetického pole je totiž dnes a denně vystaven radiaci a dalšímu škodlivému záření.

ZMRZLÝ POVRCH NEPŘÍTELEM

Na povrchu Marsu je navíc v noci ohromná zima dosahující až k mínus 140 stupňům Celsia. Avšak dá se předpokládat, že již několik desítek metrů pod povrchem rudé planety se stejně jako na Zemi udržuje ve dne i v noci přibližně podobná teplota.

Problém je v tom, že prozkoumat záhadné otvory na Marsu je možné pouze pomocí speciálních robotů nebo lidských průzkumníků, k čemuž zatím nedošlo. Možná jsou známky života na Marsu tajeny z ekonomických či bezpečnostních důvodů.

Vyvolal by objev života na Marsu mezi lidmi paniku? Podle některých konspiračních teorií totiž NASA vlastní desítky fotek a dalších indicií dokazujících život na rudé planetě…

PRADÁVNÁ APOKALYPSA?

Co když na Marsu opravdu kdysi existoval rozvinutý život? Pomocí vědeckého měření je totiž dokázáno, že Mars měl kdysi mnohem silnější magnetické pole než dnes. Píše o tom i spisovatel a záhadolog LUDVÍK SOUČEK: „Asi před třemi tisíci lety poklesla intenzita magnetického pole Marsu tak dalece, že nastalo vážné poškození života na rudé planetě.

“ Je to možné? Magnetické pole planety slouží jako „štít planety a života“ proti škodlivému záření z vesmíru.

A podle výzkumů ze Země je magnetické pole pravidelně oslabeno v dlouhém období, kdy se střídá severní a jižní pól planety. V dějinách Země tomu došlo již několikrát – pozn. red.), což je možná i případ Marsu.

PŘED ROZLUŠTĚNÍM ZÁHADY

Další možnou příčinou zkázy údajného života na Marsu mohla být srážka planety s obřími asteroidy (nasvědčuje tomu povrch jižní části Marsu s množstvím kráterů – pozn. red.). Byla rudá planeta dříve plná života jako dnes Země?

Možná jsme jen krok od vyřešení této otázky. Spektrometr sondy Mars Express, patřící Evropské vesmírné agentuře (ESA), odhaluje v březnu 2004 na Marsu malá množství metanu v jeho atmosféře. Nález tohoto plynu může znamenat buď formu vulkanické činnosti, anebo přítomnost mikroorganismů.

Vyhlídky na objev života jsou tedy velmi nadějné. Co asi mohou na rudé planetě objevit první mise s lidskou posádkou, které by se měly uskutečnit někdy po roce 2030?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
7 nejznámějších míst světa, kde proudí silná energie
epochaplus.cz

7 nejznámějších míst světa,...

Ve světě najdeme řadu výjimečných oblastí, o nichž...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...