30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Mysteriózní „kamenné pohlednice“ z časů dávných Piktů
Mysteriózní „kamenné pohlednice“ z časů dávných Piktů
od 3.2.2022
3.5tis
Přátelství mezi Pikty a Římany asi příliš časté nebylo… Zdroj foto: amaldon, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
340
SDÍLENÍ
3.5tis
ZOBRAZENÍ

O Piktech, kteří kdysi žili na území Skotska, toho mnoho nevíme. Snad jen, že to byl jediný národ Británie, který v době římské nadvlády nebyl nikdy vojensky podroben.

Poprvé se v písemných pramenech Piktové objevují ve třetím století našeho letopočtu, a to v zápisech římského historika Eumenia. Něco však po nich zůstalo do současnosti: záhadné kamenné stély!

Vyobrazení takzvané piktské bestie. Zdroj obrázku: Struthious Bandersnatch, CC BY-SA 1.0 , via Wikimedia Commons Přátelství mezi Pikty a Římany asi příliš časté nebylo… Zdroj foto: amaldon, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Takzvaný „hadí kámen“. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons Piktové žili severně od Hadriánova valu. Zdroj foto: Aqwis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Některé piktské kamenné stély pocházejí již z křesťanského období. Zdroj foto: Catfish Jim and the soapdish at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Pohlednice z dávných časů, to jsou piktské kamenné stély. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Piktské kamenné stély se nacházejí relativně ve velkém množství právě na území Skotska. Jsou to jakési „kamenné pohlednice“ plné záhadných poselství. Celkový počet kamenných stél, připisovaných piktské kultuře, je odhadován na tři sta padesát.

Pohlednice z dávných časů, to jsou piktské kamenné stély. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Pohlednice z dávných časů, to jsou piktské kamenné stély. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Účel a funkce stél

Symbolika piktských kamenných stél není stále dostatečně objasněna. Snazší je to u památek, které již spadají do křesťanské éry. Interpretace starších kamenů je velmi obtížná.

Některé piktské kamenné stély pocházejí již z křesťanského období. Zdroj foto: Catfish Jim and the soapdish at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Některé piktské kamenné stély pocházejí již z křesťanského období. Zdroj foto: Catfish Jim and the soapdish at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Předpokládá se například, že mohly plnit i funkci hraničních kamenů jednotlivých klanů a jimi ovládaných území. Nejstarší kameny uchovávají piktské ideogramy obsahující geometrické symboly i kresby zvířat.

Takzvaný „hadí kámen“. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Takzvaný „hadí kámen“. Zdroj foto: Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Nejčastěji na kamenech rozpoznáme zmiji, lososa, vlka, jelena a orla. Menší množství dochovaných piktských kamenných stél mělo jistě souvislost i s pohřebními rituály.

reklama

Občas se stalo, že byla nějaká kamenná stéla v pozdější době využita jako stavební materiál, a objevena až později. To byl příklad kamene, který se nalezl v roce 1870 v jedné skotské stodole, kde plnil funkci překladu nad dveřmi.

Piktové žili severně od Hadriánova valu. Zdroj foto: Aqwis, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Piktové žili severně od Hadriánova valu. Zdroj foto: Aqwis, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Piktská bestie

Nejzáhadněji nyní působí kameny, které zobrazují takzvanou piktskou bestii. Jedná se o zobrazení tvora, který není schopný ztotožnění s žádným skutečným zvířetem.

Vyobrazení takzvané piktské bestie. Zdroj obrázku: Struthious Bandersnatch, CC BY-SA 1.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0>, via Wikimedia Commons
Vyobrazení takzvané piktské bestie. Zdroj obrázku: Struthious Bandersnatch, CC BY-SA 1.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0>, via Wikimedia Commons

Nejvíce kresba připomíná mořského koníka či delfína. Kdo chce, vidí v „Pictish Beast“ i bájnou skotskou jezerní příšeru, draka či slona. Předpokládá se, že tento tajemný živočich měl pro Pikty velký náboženský a mytologický význam

Foto: 1 - Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Stephen Samson, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Catfish Jim and the soapdish at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Aqwis, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 5 - amaldon, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 6 - Struthious Bandersnatch, CC BY-SA 1.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.3tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.5tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej