reklama
6. července 1973: Začne krvácet socha Panny Marie v klášteře Yuzawadai v japonské Akitě.
Domů     Záhady historie
Našli Cyril s Metodějem svatý grál?
Jana Dvořáková
od Jana Dvořáková 3.4.2019
3.6tis
662
SDÍLENÍ
3.6tis
ZOBRAZENÍ

Objevil Cyril skutečně nejcennější křesťanskou relikvii? Odvezl ji na Velkou Moravu, aby s její pomocí přesvědčil nevěřící o slávě Ježíše Krista? Leží dodnes svatý grál v neobjeveném hrobě na našem území?

Istanbul. Kdysi mocná východořímská Konstantinopole je městem, z něhož se před staletími vydali šiřitelé křesťanství Cyril a Metoděj na vzdálenou Velkou Moravu. Oba bratři byli výjimečnými muži své doby.

Konstantin, známější pod řeholním jménem Cyril, patřil k největším vzdělancům Evropy. U byzantského dvora se těšil mimořádné úctě jako filozof a znalec jazyků. Císař jej pověřoval různými diplomatickými úkoly a misemi.

MNIŠI, NEBO PRVNÍ ARCHEOLOGOVÉ?

Na rozdíl od Cyrila vynikal jeho bratr Metoděj především organizačními schopnostmi. Pod Cyrilovým vlivem se ale vzdal světské kariéry v armádě a státní správě a věnoval se duchovním úkolům.

Během misijní cesty k národu Chazarů podnikli bratři jakési archeologické pátrání po ostatcích jednoho z prvních papežů, mučedníka svatého Klimenta, který byl ve 2. století zavražděn na Krymu.

Bratři podnikali i archeologické výpravy.

KOSTRA S ŘETĚZEM KOLEM KRKU

Svatý Kliment zahynul násilnou smrtí v dobách římského pronásledování křesťanství. Podle legend byl popraven tak, že mu na krk uvázali těžkou lodní kotvu a hodili ho do moře na místě, které pravidelně zaplavoval příliv.

Cyril s Metodějem byli ve svém pátrání úspěšní. Na jednom z ostrůvků u mořského pobřeží skutečně vykopali z písku kostru muže, která měla kolem krku železný řetěz s mohutnou kotvou. Tyto ostatky pak jako vzácné relikvie přinesli bratři do Konstantinopole – a později i na Velkou Moravu.

KDE SE UKRÝVÁ SVATÝ GRÁL

Po návratu svěřil císař Michael III. Cyrilovi správu památné knihovny při Chrámu svaté moudrosti Hagia Sophia v Konstantinopoli. Důvodem byl Cyrilův zájem o křesťanské starožitnosti, spojený s hlubokou znalostí cizích jazyků.

A právě tam se Cyril setkal se svatým grálem. Zásadní svědectví o tom přináší zmínka ze staroslověnského životopisu svatého Cyrila.

Cyril rozluštil a přeložil šifru, která se zmiňovala o Svatém grálu.

ŠIFRA MISTRA CYRILA

Jde o nejstarší a nejkonkrétnější zprávu o existenci svatého grálu v rámci celé světové literatury. Píše se v ní, že v pokladu chrámu Hagia Sophia byla chována kamenná nádoba, vyrobená za časů krále Šalamouna v Palestině, na níž byl vyrytý nesrozumitelný nápis.

Cyril nápis přeložil a rozluštil v něm obsaženou šifru. Z překladu jasně vyplynulo, že jde o kalich z poslední večeře, tedy o svatý grál. Je to nejstarší písemná zmínka o grálu vůbec a dokazuje, že byl v 9.

století uschován v Konstantinopoli. A Cyril jej s největší pravděpodobností držel v ruce.

KNÍŽE ROSTISLAV PROSÍ CÍSAŘE

Císař Michael III. vyslal Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu na přímou žádost velkomoravského knížete Rostislava. Ten měl císaři poslat dopis následujícího znění: „Lidé naši od pohanství odstoupili a křesťanský zákon zachovávají, nemáme však učitele takového, který by nám našim jazykem pravou víru křesťanskou vyložil, aby i jiné země, toto vidouce, následovaly nás.

I pošli nám, pane, biskupa i učitele takového. Neboť od Vás na všechny strany vždy dobrý zákon vychází.“ Kníže Rostislav se chtěl při šíření křesťanství vymanit z vlivu Francké říše.

Díky bratrům se na Velké Moravě mohlo rozšiřovat křesťanství.

JAK SE VYTVÁŘÍ NOVÉ PÍSMO

Proč byli na misii na Velkou Moravu vysláni zrovna Cyril a Metoděj? Kromě úspěchu jejich předchozí misie k Chazarům a obliby u císaře Michaela III. bylo hlavním důvodem to, že oba bratři už od dětství mluvili slovanským jazykem.

Cyril si ale uvědomoval, že společný jazyk v mluvené formě k šíření víry nestačí. Vytvořil proto i nové jednoduché písmo – hlaholici. Bratři pak ještě předtím, než vyrazili na Velkou Moravu, společně přeložili liturgické spisy, potřebné ke konání bohoslužeb.

RELIKVIE A ROZMACH KŘESŤANSTVÍ

Na Velkou Moravu dorazili byzantští věrozvěsti na jaře roku 863. Oba bratři se zde těšili nesmírné autoritě a úctě. Protože byly jejich bohoslužby pro lid srozumitelné, nechávalo se stále více lidí pokřtít.

Křesťanství zažívalo nebývalý rozmach. Přispěly k tomu zcela jistě i ostatky svatého Klimenta, které věrozvěsti přivezli, aby těmito vzácnými relikviemi podpořili své učení. Měli s sebou i svatý grál? Pokud jej Cyril opravdu v chrámu Hagia Sophia nalezl, nenechal by si takovou příležitost rozhodně ujít.

Opravdu byl v chrámu Hagia Sofia ukrytý svatý grál?

GRÁL V HROBCE

Metoděj nakonec na Velké Moravě umírá a je zde i pohřben. Přesné místo jeho hrobu ale dodnes neznáme. Bylo objeveno několik hrobů, o kterých se archeologové domnívali, že by mohly ukrývat Metodějovy ostatky, nicméně vše nasvědčuje tomu, že se jedná spíše o hroby náhodných velkomoravských velmožů.

Nalezneme někdy Metodějův hrob? A bude v něm ležet i dávno ztracený svatý grál?

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
od Pavel Polcar 5.7.2022 1
V londýnské stanici metra Wimbledon nastala zničehonic 2. dubna 1904 naprostá neprostupná tma, taková, že nebylo vidět absolutně nic. Co se stalo? Ověřených informací je jen poskrovnu ale existují údajně písemné záznamy o této události. Lidé nastalou tmu měli popisovat jako černou mlhu. Neuspokojivé vysvětlení Událost okamžitě vyvolala velkou paniku, a to jak mezi cestujícími, […]
od Dalibor Vrána 2.7.2022 1.4tis
Rok 2012 přinesl nález otřásající vším, co si myslíme, že o starověku víme. V egyptské vesnici El Lahun archeologové vyzvednou z jedné z malých pyramid mumifikované tělo. Je perfektně zachovalé, měří mezi 150–160 cm a svým vzhledem rozhodně nepřipomíná člověka! Domnělá mumie mimozemšťana je přes 2000 let stará a její fotografie se na veřejnost dostanou […]
od Matěj Soukup 1.7.2022 880
Další z mnoha legend o ztracených pokladech na území dnešních Spojených států se odehrává v Novém Mexiku. V jižní části tohoto státu poblíž hranic s Mexikem leží vrchol známý jako Victorio Peak. Podle pověstí se někde poblíž něj má ukrývat poklad. Přestože však do oblasti vyrazilo už mnoho expedic, všechny se vrátily s neúspěchem. Existuje poklad ve Victorio Peak doopravdy, […]
od Mirek Brát 30.6.2022 1.9tis
Být považovaný za čaroděje, neznamená rezignovat na klasickou vědu. Příkladem je John Napier z Merchistonu (1550-1617). Co všechno Napier objevil a pomohly mu k tomu i nějaké ty „čáry máry“? John Napier se zapsal do historie jako matematik, fyzik a astronom. Známý je jako objevitel logaritmů i primitivních počítačích „strojů“. Angažoval se i ve zbrojařských vizích. Je […]
od Mirek Brát 30.6.2022 1.7tis
Skoro to vypadá, že v dávné mytologii už skoro nebylo pro samé ptáky fénixe (či jejich bratránky), kam šlápnout. Samozřejmě, ten nejznámější bude pták fénix z antických příběhů. Byl pták fénix pouze bájný tvor, nebo opravdu takový opeřenec někdy žil? Od dob, kdy Heinrich Schliemann se svazkem Homéra v ruce celkem úspěšně pátral po rozvalinách […]