30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Ničivá zbraň indických bohů: Dokáže vadžra způsobit škody katastrofických rozměrů?
Ničivá zbraň indických bohů: Dokáže vadžra způsobit škody katastrofických rozměrů?
od 9.6.2022
2.7tis
Vadžra může vypadat neškodně, je však neuvěřitelně mocná, foto Imperial Japanese Commission to the Panama-Pacific International Exposition / Creative Commons / Volné dílo
288
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Dávné indické legendy popisují jednu z nejmocnějších zbraní světa. Tajemná dýka vadžra prý vrhá hromy a blesky a dokáže způsobit rozsáhlé pohromy. Ovládá také počasí, přináší plodnost a zahání temnotu. Byla mocná magická dýka skutečná?

Vadžra může vypadat neškodně, je však neuvěřitelně mocná, foto Imperial Japanese Commission to the Panama-Pacific International Exposition / Creative Commons / Volné dílo Indra pomocí magické dýky přemohl démonického hada, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo Važdru Indra vrhal na své nepřátele, foto Ramanarayanadatta astri / Creative Commons / Volné dílo

Vadžra je mytická rituální dýka, která se objevuje v pověstech hinduismu, buddhismu a džinismu. Její název je překládán jako „diamant“ či „hromoklín“ a podle všeho jde o neuvěřitelně mocnou zbraň.

reklama

Poprvé vadžru zmiňuje Rgvéda, což je jeden ze čtyř védských textů, složený v letech 1500 až 1000 př. n. l. a sanskrtem sepsaný v letech 800 až 600 př. n. l.

Text obsahuje hymny na různá božstva oslavující jejich hrdinské činy, nejvíce je ale zmiňován Indra, hromovládce a král bohů, který je držitelem této mocné dýky.

Nejvýrazněji se vadžra objevuje v příběhu o Indrově boji proti zlým démonům, kdy je za pomoci božské dýky přemožen démonický had Vrtra, který je považován za personifikované sucho ohrožující tehdejší civilizace. Co přesně z dýky bohů činí tak neobyčejnou zbraň?

Indra pomocí magické dýky přemohl démonického hada, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo
Indra pomocí magické dýky přemohl démonického hada, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo

NIČIVÁ MOC

Vadžra ve své obvyklé podobě vzdáleně připomíná žezlo zakončené řadou ostrých hrotů připomínajících lotosový květ. Na první pohled může vypadat neškodně, je však extrémně nebezpečná.

reklama

Kombinuje v sobě vlastnosti meče, palcátu a kopí a navíc se zdá, že v ní spočívá i jakási magická síla. Vyrobena je z materiálu tvrdého jako diamant, díky čemuž je zcela nezničitelná a pověstí je rovněž atrné, že je velice mocná. Dokáže například vrhat blesky.

Indra dýku používá mimo jiné i k zabíjení hříšníků a nevědomých lidí. Často popisována jako nástroj vrhaný na nepřátele, který dokáže způsobit masovou devastaci.

Jeden z popisů uvádí, že jde o „nezničitelný blesk, který jako meteorická ohnivá koule plápolal po nebesích ve víru hromů, ohně a blesků“.

Varžda má také schopnost prorazit jakoukoli látku, ovládat počasí či zahánět temnotu a přinášet plodnost. V čem spočívá její ohromná moc?

Važdru Indra vrhal na své nepřátele, foto Ramanarayanadatta astri / Creative Commons / Volné dílo
Važdru Indra vrhal na své nepřátele, foto Ramanarayanadatta astri / Creative Commons / Volné dílo

DÍLO  BOŽSKÉHO KOVÁŘE

Hinduistické legendy praví, že zbraň na příkaz nejvyššího boha Višnua před tisícovkami let ukoval božský řemeslník Tvašta, který ji ukoval ze železa a zlata smíchaného s bronzem nebo kamenem v určité magické kombinaci.

reklama

O tom, zda pověsti o vadžře vycházejí z nějaké reálné předlohy, nebo jde o naprostou mystifikaci, dnes můžeme jen spekulovat.

Dlouhou dobu kolovala objevovala tvrzení, že legendární Indrova vadžra je uložena v tom či onom chrámu, žádné z nich však nebylo ověřeno. Popisují starověké pověsti nějaké důmyslné technologické zařízení?

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.2tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.4tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej