Skip to content

Obrazec u Chilboltonu: Odpověď na 45 let starý signál?

Agrosymboly jsou geometrické obrazce objevující se v polích na různých místech světa. Každý rok přibývají další a nikdo nedokáže říci, jak vznikly. Obrazec, který se objevil v roce 2001 ve Velké Británii, je považován za důkaz, že nejsme ve vesmíru sami.

A že kdosi naslouchá signálům, které ze Země odcházejí…

Pomocí radiového teleskopu v Arecibu v Portoriku je v roce 1974 do vesmíru vyslána zpráva obsahující základní údaje o lidech a naší planetě. Míří ke vzdálené hvězdokupě M13, která by mohla být domovem vyspělé mimozemské kultury.

Odpověď údajně přichází v noci na 17. srpna 2001 v podobě dvou piktogramů uvnitř obilného lánu. Zpráva popisuje cizí humanoidní bytosti a neznámou sluneční soustavu. Připojen je i portrét odesilatele.

Zastánci mimozemské teorie vzniku agrosymbolů jásají. Všechny znaky nasvědčují tomu, že se s námi pokouší navázat kontakt kdosi z vnějšího vesmíru. Vědci však zůstávají opatrní, zaujímají zdravě skeptický názor a upozorňují, že okolnosti nejsou zcela jednoznačné a může jít o velice pracný podvod.

Vydejte nyní se na jih Velké Británie a prozkoumejte jeden z nejzáhadnějších agrosymbolů 21. století.

Zpráva z Areciba.
PŘED OČIMA VĚDCŮ

V noci na 14. srpna 2001 se na jihu Velké Británie v těsní blízkosti chilboltonského radioteleskopu v anglickém hrabství Hampshire objevují dva obrazce. Na rozdíl od drtivé většiny agrosymbolů ale nejde o kruhy, nýbrž obdélníky.

Ty navíc nesou zcela jasné poselství. První část vyobrazuje jakýmsi zvláštním „tečkováním“, které je možné spatřit například v několik desítek let starých novinách, obličej podobný lidskému. Někteří v něm spatřují proslulou tvář z Marsu zachycenou v roce 1976 vesmírnou sondou Viking, jiní se domnívají, že jde o autoportrét odesilatele vesmírné zprávy.

Druhý obrazec v sobě nese jistý kód. Oba vznikají přes noc v rozmezí maximálně tří hodin a na pohled je zřejmé, že podobné dílo je za tak krátký čas nemožné stihnout. Navíc v těsné blízkosti vědecké observatoře, která je nepřetržitě střežena a zřejmě nikdo by se dobrovolně nevystavoval tak vysokému riziku, že bude při své práci dopaden.

Kdo tedy stojí za vznikem obrazců?

Objevila se v Chiboltonu odpověď?
ODPOVĚĎ NA SIGNÁL ZE ZEMĚ

Historie agrosymbolu se začíná psát už v roce 1974 v americkém Portoriku, kdy je z obřího radioteleskopu Arebico odeslána zpráva pro mimozemské civilizace. Binární kód v sobě ukrývá základní informace o naší sluneční soustavě, Zemi a lidstvu, například lidskou DNA a poměrového zastoupení mužů a žen v populaci.

Přiložen je také jednoduchý popis člověka a zařízení, z něhož je zpráva odeslána. Signál míří do 20 000 světelných let vzdálené hvězdokupy M13, která čítá několik milionů hvězd.

Nyní se zdá, že dorazila pro nás srozumitelná odpověď. Je jen náhoda, že se objevuje hned vedle chilbotonského radioteleskopu, který se tomu v Arebicu velmi podobá? Jedna část agrosymbolu naprosto přesně kopíruje formát odchozí zprávy.

„Tato zpráva odpovídá formátu signálu NASA a popisuje sluneční soustavu odlišnou od té naší, obrázek odesilatele, nelidskou DNA a mikrovlnnou anténu zřejmě použitou ke komunikaci, na rozdíl od radioantény, kterou jsme použili my.

Symbol antény se objevil přesně o rok dříve na tom samém poli, hned vedle fungující radiové antény,“ tvrdí americký ufolog Steven Greer (*1955). Znamená to, že jsme konečně dostali signál, na který tak napjatě čekáme, nebo jde jen o dokonale propracovaný podvod?

Obrazec v obilí se podobá proslulé tváři z Marsu.
PŘÍLIŠ RYCHLÁ REAKCE

Ve prospěch nadpřirozeného vzniku obrazce hovoří nejen rychlost, s jakou byl vytvořen, ale také způsob. Obilná stébla jsou pouze ohnutá, nikoli polámaná a obličej je tvořen velice náročnou technikou. V poli ani jeho okolí nejsou nalezeny žádné lidské stopy a je také nutno podotknout, že v té době už zpráva vyslaná z Arebica upadla v zapomnění a o vyslaném signálu ví málokdo.

Ještě méně pak existuje lidí, kteří by dokázali tak bravurně signál napodobit a vytvořit falešnou a přesto exaktní odpověď. Ale pořád tu něco nehraje.

Pokud by byla zpráva z roku 1974 namířená hvězdokupu M13 okamžitě zachycena, dešifrována a zodpovězena, dostala by se k nám odpověď nejdříve za několik tisíc let! Mohla by signál přeci jen zachytit civilizace mnohem bližší než cílová stanice vyslaného vzkazu?

Možná ano! Totožný signál je totiž vyslán ještě 30. června a 1. července 1999 z radioteleskopu na Ukrajině a míří ke třem poměrně bližším hvězdokupám. Kdo je tedy skutečným tvůrcem obrazce?

Foto: www.nationalgeographic.com, www.wakingtimes.com, www.bibliotecapleyades.net
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články