Skip to content

Odhalení: Přežili neandrtálci až do dnešních dob?

Člověk neandertálský žije před 120 0000 lety, tedy v době svého největšího rozmachu, na rozsáhlém území od jižní Evropy až po dnešní Sibiř. Později však přichází zlom a časem prý zcela vymírá.Do této teorie však nezapadají desítky nedávných pozorování – neandertálcům podobných – opolidí z Asie ani nálezy jejich stop! Jsou neandertálci slepou větví lidského vývoje?

Nebo jsme slepí my a neandertálci v odlehlých částech světa přežívají dodnes?

Vysokohorské štíty mongolského pohoří Altaj se majestátně tyčí nad okolní nádhernou krajinou. Slunce pálí. Mongolský pastevec Bátar, žijící na počátku minulého století, je ale na sluneční žár zvyklý. Ovce totiž nežene překrásným údolím Acaa gardag poprvé. Vtom ho zcela nečekaně uchopí zezadu dvě silné chlupaté ruce a jako peříčko ho zvedají do vzduchu.

Bátar nemá nejmenší šanci se osvobodit – stisk je příliš silný. Dokonce tolik, že záhy omdlévá. O hodinu později se probouzí v temné jeskyni a nevěří vlastním očím! Kousek od něj sedí podivná bytost, připomínající křížence mezi opicí a zarostlým člověkem. Bátar už ví, na čem je.

Jako mnoho Mongolů před ním se i on stává obětí únosu „divokého člověka z hor“ – takzvaného almase!

Související články

Duch hraběnky Amálie pod Brnem: Opravdu existuje?

K legendám o brněnském podzemí patří příběh hraběnky Amálie. Ve sklepeních prý vraždila milence a bloudí tam dodnes. Šlechtický rod Bubnů patří k nejstarším v českých zemích, o kterém jsou zmínky již ve 14. století. Hraběnka Amálie z tohoto rodu je skutečnou postavou, která v devatenáctém století žila v Brně. Narodila se někde kolem roku […]

Dívka se slzami z křišťálu: Pro svět medicíny úplná novinka!

Nacházíme se v roce 1996 v Libanonu. Dvanáctiletá dívka Hasnah Mohamed Meselmani je na cestě domů ze školy. Náhle něco ucítí v oku. Prvotní domněnka, že se jedná o obyčejnou slzu se mění ve chvíli, kdy dívka svírá v ruce kousek křišťálu! Překvapené děvče utíká domů, kde překvapeným rodičům vylíčí celou událost. Ti nelení a […]

Nalezl německý inženýr bájný poklad?

Zatímco většina Evropy je zmítána hrůzami druhé světové války, na Podblaniku panuje klid. Na návrší mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Libouní stojí muž s malířskou paletou a na plátno před sebou zachycuje panorama Blaníků. Objevil nedaleko odtud též naleziště zlata?! KAM ZMIZELY PLÁNY NALEZIŠŤ? Je to německý důlní inženýr a správce zlatodolu v nedalekém Roudném […]

ČLOVĚK JAKO LOVNÁ ZVĚŘ

Bátar je v zajetí tvora držen dlouhé dny. Samice almase ho krmí syrovým masem a nechce ho pustit z jeskyně. Jednoho dne však Bátar využije její nepozornosti a prchá pryč. Podle všeho ale není jediným člověkem, který se stává obětí únosu údajných mongolských opolidí. Jak je to ale možné? Copak v Mongolsku žijí takoví podivní tvorové?

Vědecky dokázaní stále nejsou, nicméně mongolští venkované je považují za zcela reálné tvory. Podle nich jsou prý plaší, ale zároveň velmi nebezpeční! Nejčastěji údajně unášejí mladé ženy z odlehlých horských oblastí ležících u hranic Mongolska, Číny a Ruska. Muže však jen výjimečně.

Proč?

V Okladnikově jeskyni v Altaji je jedno z nalezišť osídlení člověka neandertálského. Přežili neandrtálci v tomto pohoří dodnes?

CO ALMASOVÉ CHTĚJÍ? SEX!

Důvodem je prý touha almasů po sexuálním styku. Někdy prý vše končí tragicky – unesené lidské oběti se již nikdy nevrátí zpět. Jsou zabity nebo drženy v zajetí. Některé zážitky horalů jsou doslova otřesné! Český kryptozoolog ING. JAROSLAV MAREŠ (*1937) například popisuje další příběh, který se na tomto místě měl údajně stát.

„Když se mladá mongolská žena ani její pes dlouho nevraceli do jurty (mongolského obydlí – pozn. red.), její manžel a jeho přátelé se je vydali hledat. Zdálky uslyšeli zoufalé volání o pomoc a rozzuřený řev. Šli tedy jeho směrem, ale protože už byla tma, museli přerušit pátrání a počkat do rána.

Nenechte si ujít

Navštívil přitele v roce 1918 již zemřelý poručík?

Dne 7. prosince 1918 měl mladý osmnáctiletý poručík David McConnell za úkol přeletět se svým dvouplošníkem z domovského Scamptonského letiště na náhradní, vzdálené asi 100 kilometrů. Zde měl stroj zanechat a odtud se vrátit jiným strojem. Přestože bylo špatné počasí s hustou mlhou, rozhodl se poručík, že úkol dokončí. Chtěl se vrátit na základnu tak, […]

VIDEO: Japonský matematik obchází přírodní zákony!

Často se říká, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Stejné přirovnání by se dalo použít na i trojrozměrné optické iluze geniálního japonského matematika Kokičiho Sugihary. Jedním z jeho mnoha výtvorů je zdánlivě obyčejná šipka. Na první pohled vidíme šipku, připevněnou na dřevěném podstavci, která míří vpravo. A nemýlíte se? Sledujte pozorně, […]

Etna se dává do pohybu: Dojde ke katastrofě?

Největší evropská sopka Etna se podle nejnovějších studií pomalu ale jistě přibližuje k moři. Na tuto skutečnost upozorňují vědci v souvislosti s tím, že je nyní sopku třeba více hlídat. Její posun může totiž způsobit nejen sesuvy půdy, ale také nepředvídané erupce sopky. Rychlost skluzu sopky je 14 milimetrů ročně. “Není zatím důvod nijak panikařit, […]

Druhý den nalezli už jen kus ženina oděvu, rozsápané tělo psa a o kus dál i stopy ženy a údajných almasů.

Ti ženu pravděpodobně odvlekli pryč a v kamenitém terénu, kde se všechny stopy ztrácejí, ji už nikdo víckrát nespatřil“.

I na základě nalezených stop je antropoložka Myra L. Shackley přesvědčena o přežití neandertálců.

NEANDERTÁLEC NENÍ DĚDEČEK!

O jaké tvory se ale v případě domnělých almasů jedná? I když stopy nebohé ženy prý navždy mizí v horách, přivádějí některé vědce možná na stopu výjimečného objevu. Popisy almasů od mongolských lidí se totiž podle nich až nápadně shodují s tím, jak vypadal člověk neandertálský! Jaké indicie je vedou k této teorii? Co všechno vlastně o neandertálcích víme?

A neměli už dávno vyhynout?

Ač se to děti učí ve školách, neandertálci nejsou podle poznatků z 90. let minulého století našimi „dědečky“. Toto překvapivé zjištění publikuje v roce 1995 prestižní britský časopis Nature. Neandertálci jsou podle něho jen jednou z vývojových větví člověka, která se od té, z níž pocházíme, odděluje zhruba před 700 tisíci lety.

Od té doby si „hrají na vlastním písečku“ – žijí na Zemi současně s dalšími druhy tehdejších primitivních lidí, které se vyvíjejí nezávisle na nich.

Malba samice almase zhotovená podle očitých svědectví. Pákistánský tvor bármanud je mu velmi podobný (viz následující fotografie). Jedná se o stejného tvora?

KRÁSA NENÍ VŠECHNO

Jak neandertálci ve své době vypadají? Rozhodně podle dnešních měřítek nemohou na přehlídková mola! Například pozdní člověk neandertálský (žije v době před 30 tisíci lety – pozn. red.) má silné končetiny a mohutné tělo s velmi robustními kostmi.

Měří 160 – 175 centimetrů, má husté a dlouhé chlupy, chodí trochu shrbeně a je velmi svalnatý. Tvar jeho hlavy, sestavený podle kosterních nálezů, připomíná trochu opici – okolo úst má vystouplé čelistní kosti. Také je vlastníkem čela s velkými nadočnicovými oblouky a nemá bradu. Podle vědců je typickým všežravcem – živí se rostlinnou stravou, skládající se z kořínků a plodů.

Je však také zkušeným lovcem, který loví i ohromné mamuty a nebezpečné jeskynní medvědy. Už proto není naše klasická představa neandertálce jako nějaké hloupé opice rozhodně pravdivá!

Umí dokonce léčit zranění pomocí bylin, zhotovovat si z kožešin oblečení a organizovat se v tlupách.

Pákistánský tvor bármanud

PODLE NOHY POZNÁŠ ALMASE!

Jak jsou popisováni almasové? Velmi podobně! Je jen náhoda, že jsou podle svědků vysocí kolem 1,7 metru, mají mohutné, podsadité tělo, výraznou srst a mimořádnou sílu? Stejně jako u neandertálců postrádá i jejich obličej jakoukoliv bradu a má výrazné nadočnicové oblouky a masivní ústní čelist. Almasí chodidla se podle nálezů stop podobají lidským, jsou však mnohem širší – jako u neandertálců!

Snadno zaměnitelná (ne však stejná) je i anatomická stavba jejich nohy, která je zřejmá z odlitků almasích stop.

Podle mongolského řidiče S. ÖLZIJE, který se údajně s almasem 26. září 1990 „setkává“ na vzdálených skalách Altaje, měří stopa jeho chodidla „40 centimetrů, přičemž palec 10 – 11 centimetrů a druhý prst dokonce 13 centimetrů. (…) Délka jeho kroků, nebo spíše skoků, byla 2,5 metru.“ Je ale zajímavé, že v jiných svědectvích se zmínky o skákajících opolidech neobjevují!

Jedná se tedy o pouhou chybu v popisu?

Nebo si na údajného almase jen někdo hraje?

NEANDERTÁLCI: PŘIZPŮSOBÍME SE!

Co se o almasech ještě vypráví? Mongolové popisují, že se prý živí syrovým masem, kořínky a listy. Údajně občas ukradnou a následně zabíjí pastevcům ovce. O tom, že loví i větší zvířata jako zmiňovaní neandertálci, však není nic známo. Zde tedy teorie, že almasové jsou vlastně neandertálci, dostává první trhliny. Jak je vysvětlit?

Snad tím, že krajina v době, kdy neandertálci žili, poskytovala mnohem více příležitostí k lovu divokých zvířat, než je tomu v současné době – zvlášť na nehostinném Altaji. Co když je ale mongolský almas neandertálec přizpůsobený dnešním podmínkám?

O tom, že tu neandertálci ve své době opravdu žili, totiž svědčí nález kostry jednoho z nich v Okladnikově jeskyni v Altajském pohoří, jejíž stáří je datováno na 38 000 let!

Samec almase prý někdy přepadává mongolské horaly a unáší jejich ženy.

CO NAZNAČUJÍ PAZOURKY?

Že opuštěná vysokohorská krajina může skrývat nejedno překvapení, zjišťuje v roce 1979 i britská antropoložka a profesorka DR. MYRA LESLEY SHACKLEY (*1945), když hledá v mongolském Altaji pozůstatky pravěkého osídlení neandertálci. Při tom tu na několika místech nachází několik opracovaných pazourků (velmi tvrdých křemenů) a mnoho kamenných nástrojů.

Na tom by možná nebylo nic až tak zvláštního, pokud by se – narozdíl od mnoha dalších lokalit – nevyskytovaly přímo na zemském povrchu! Vědkyně kvůli nim nemusí vůbec kopnout do země! Jak je možné, že staré nástroje nepřekrývá vrstva napadaných nebo naplavených hornin? Vypadá to, jako by tu nástroje byly pohozeny v nedávné době!

Místní obyvatelé Shackley tvrdí, že tyto nástroje patřily záhadným divokým lidem, kteří tu dříve žili, ale odešli do hor, kde v odlehlých horských jeskyních údajně žijí dodnes!

Jedná se o almasy?

KDYŽ VÝZKUM SELHÁVÁ

Určit to má vědecký výzkum zaměřený na stáří těchto nalezených předmětů. Při něm však běžné výzkumné metody selhávají – kameny nejsou nalezeny společně s kostmi, dřevem nebo jiným materiálem, který by určení stáří mohl pomoci.

Běžnou, tzv. radiokarbonovou metodu, kterou vědci využívají, lze totiž bohužel uplatnit jen u odumřelých organismů. Z tohoto důvodu můžeme o stáří nalezených předmětů jenom spekulovat. Tvar předmětů a způsob jejich zpracování sice odpovídá neandertálcům, ale tento fakt sám o sobě neřeší dvě klíčové otázky. Nechávají zde tyto předměty údajní neandertálci před 35 000, nebo pouze před 100 lety?

A jsou tito záhadní lidé totožní s almasy?

PÁKISTÁNSKÝ ALMAS PÁCHNE!

Profesorka Myra Lesley Shackley se domnívá, že ano. „Myšlenka, že neandertálec vyhynul (…), je zaslepený zoologický předsudek,“říká. Podle jejího názoru dosud žijí v Altaji rozptýlené tlupy neandertálců.

„Nedávné výzkumy jižního Ruska a Mongolska jasně dokazují, že zde nějaká forma hominida (skupiny, která se zjevem, chováním a genetickým vybavením podobá člověku nebo jde přímo o člověka samotného – pozn. red.) existuje.

Tito tvorové, nazývaní v Mongolsku almas, v mnohém připomínají právě neandertálce!“ Shackley zastává názor, že neandertálci byli postupně moderním člověkem vytlačeni do odlehlých míst, kde dosud přežívají jejich nepočetné skupinky.

Takovými místy má být právě pohoří Altaj na hranicích Mongolska a Ruska nebo Hindúkuš v centrální Asii (ve východním Afghánistánu a západním Pákistánu), kde tomuto tvoru říkají „javojadam“, „javo chalg“ nebo „bármanu“ (lesní muž).

Kromě toho, že jeho popis víceméně odpovídá almasovi, prý také odporně páchne, ale – na rozdíl od almase – sám od sebe lidi nenapadá.

Dochované ruce „opičí“ bytosti, zabité prý v roce 1957 v Číně. Nejdou přiřadit k žádnému vědou oficiálně uznanému tvoru.

SVĚDECTVÍ JE ZÁKLAD

V letech 1987 a 1990 se za místními tajemnými tvory vydává španělský zoolog a spisovatel JORDI MAGRANER (1958 – 2002). Nedaří se mu ho sice ani chytit, ani vyfotit, ale shromažďuje 29 doložených svědectví o jeho pozorování! U každého z nich dokonce zaznamenává přesné jméno svědka, jeho věk, vesnici, odkud pochází a také lokalitu a přibližné datum pozorování!

Později tato svědectví ještě ověřuje osobní návštěvou míst, kde prý k sledování bármanů dochází. K jakým výsledkům dospívá? Prý jde ve všech případech o naprosto stejného tvora, který však pochází z navzájem velmi vzdálených odlehlých oblastí Hindúkuše, mezi nimiž neexistuje žádné spojení. Co by to mohlo znamenat?

Že tito záhadní tvorové opravdu existují!

VIDĚL NAPOLEON NEANDERTÁLCE?

Kromě zmíněného almase a bármanu jsou prý v Asii pozorováni další neznámí „kandidáti na neandertálce“ – například záhadný kavkazský opočlověk kaptar, který je zřejmě identickým tvorem jako pákistánský bármanu, pouze žije jinde. Údajně už dokonce umí rozdělat oheň i používat jednoduché nástroje.

Stopy údajných neandertálců však najdeme i v jiných částech světa!

Když francouzské vojenské jednotky pod velením generála a císaře NAPOLEONA BONAPARTA (1769 – 1821) překračují při svém španělském tažení na počátku 19. století Pyreneje, vojáci netuší, že se nedaleko od nich možná nalézá jedna z největších evropských záhad.

Tehdejší španělští horalé si totiž odedávna vyprávějí příběhy o tajemných divokých lidech, kterým říkají „iretges“ nebo „basajaun“.

Podle španělského historika a etnografa JOSÉ MANUELA GOMEZE TABANERY (*1927) byli tito tvorové velmi podobní právě neandertálcům a žili v Pyrenejích nejméně do konce 18. století.

JSOU TO TARZANI DNEŠKA?

Známý český záhadolog IVAN MACKERLE (*1942) je však vůči teorii, že se za záhadnými opolidmi skrývají pozůstatky neandertálců, skeptický. Podle něj to mohou být spíše zdivočelí lidé. „Mohli by to být potomci vyhnanců z lidské společnosti, kteří už po několik generací přežívají v odlehlých neobydlených končinách, chodí nazí a zapomněli řeč,“ podotýká.

Z historie jsou známé mnohé případy, kdy jsou někteří lidé vyhnáni ze společnosti do divočiny například z důvodu jejich společenského prohřešku nebo kvůli své nakažlivé nemoci. Anebo jsou to děti, které rodiče odložili do divočiny? Tito zdivočelí nešťastníci se podle českého cestovatele a spisovatele ARNOŠTA ČERNÍKA (1926 – 1970) dosud vyskytují například v Tibetu nebo v severovýchodní Číně, kde se na ně prý dříve dokonce pořádaly hony!

NA CHLUP PŘESNĚ

I z posledních desetiletí je zaznamenáno několik doložených případů zdivočelých lidí. Známý je například případ „opičího chlapce“ ROBERTA. Toho nacházejí v roce 1986 vojáci v africkém státě Uganda. Chlapec, vychovávaný od narození opicemi, se jako opice chová i tak vypadá (má delší ruce a nohy) a je pravděpodobné, že si nikdy v lidské společnosti nezvykne.

Je ale vůbec myslitelné, aby po celém světě bylo tolik podobně zdivočelých lidí?

Pozorování podivných tvorů, z nichž někteří jsou podobní neandertálcům, jsou nejčastěji hlášena z Pákistánu, Afghánistánu, Mongolska, Ruska, Vietnamu a také z Číny, kde vědci údajně dokonce nalézají chlupy tohoto tvora.„Podrobili jsme je přísné vědecké analýze a je jisté, že pocházejí z nějakého vyššího primáta, vědě však dosud neznámého,“říká čínský profesor a zoolog ČOUKUOSING.

„Je překvapivé, že jsou nejvíc příbuzné s vlasy člověka,“ dodává.

Že by opravdu šlo o nějakého neandertálce?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Co všechno jste nevěděli o vších?  
epochaplus.cz

Co všechno jste nevěděli o...

Zatímco o vši dětské se dá říci, že je sice...
Justiniánův mor: Mrtví na tom jsou líp než živí
epochaplus.cz

Justiniánův mor: Mrtví na tom...

Lidé pracují ve spěchu. Mrtvá těla skládají na...
Urychlovače částic pomohou zvítězit nad rakovinou – budoucnost je v rukách mladých vědců
21stoleti.cz

Urychlovače částic pomohou...

Rakovina je u dospělé populace druhou nejčastější...
Jak se před uhranutím chrání Rusové? Odpověď vás překvapí!
epochalnisvet.cz

Jak se před uhranutím chrání...

Věříte, že nenávistný pohled může na člověka přivolat...
Bolek Polívka: Trpí bolestmi!
nasehvezdy.cz

Bolek Polívka: Trpí bolestmi!

Herec Bolec Polívka (68) prožívá krušné...
Výstava Cosmos discovery láká fanoušky vesmíru do Brna
21stoleti.cz

Výstava Cosmos discovery láká...

V areálu brněnského Výstaviště je již...
K zabití dvou miliard lidí by stačil pouhý jeden gram nového jedu
21stoleti.cz

K zabití dvou miliard lidí by...

Podle nové studie existuje na světě jeden...
Víte, kolik bakterií nosíme v těle?
epochalnisvet.cz

Víte, kolik bakterií nosíme...

Bakterie jsou všude kolem nás a my je do sebe i...
Do finále barmanské soutěže Chivas Masters míří Filip Jančárek
iluxus.cz

Do finále barmanské soutěže...

Barmanská mixologická soutěž Chivas Masters...
VIDEO: 19 děsivých věcí zachycených na kameru
epochaplus.cz

VIDEO: 19 děsivých věcí...

Každému z nás se už někdy stalo...
Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Tereza Kostková: Proč plakala pro svého otce?
nasehvezdy.cz

Tereza Kostková: Proč...

Nešťastně zvolená slova novinářů uvedla řadu...