Skip to content

Ohnivé mlýnské kolo na Moravě: Přelétlo tu před 400 lety UFO?

Mlýnské kolo, z něhož vychází ohlušivé hřmění, vyděsilo sedláky u Nového Města na Moravě. Úkaz doprovázela krvavá znamení na obloze a jakási zvláštní nebeská bitva. Ta je zakončena pádem tří hořících objektů, které po sobě zanechávají spálenou zem.

V tisku ze 17. století nazvaném Calendarium perpetuum oeconomicum (Stálý hospodářský kalendář – pozn. red.) vychází zpráva od zámožného úředníka Šebestiána Želechovského: „Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, kterýž se stal v dědině Wodranci nedaleko Nového Města.

“ Popisovaná událost se odehrává 11. června roku 1619 v obci Odranec. Ve čtyři hodiny odpoledne se na jasné obloze objevuje podivný mrak a vzápětí začíná hrozivá nebeská podívaná, která vyděsí rolníky pracující na polích v okolí.

Úkaz je natolik znepokojivý, že se svědectví o něm dostanou do různých kronik, městských knih a dokonce i novin za hranicemi zemí Koruny české. Díky tomu máme k dispozici poměrně přesný popis toho, co se vlastně na moravském nebi onoho dne odehrálo.

Mnoho vysvětlení se ovšem nenabízí ani dnes, po více než čtyřech staletích. Jedni jsou toho názoru, že jde jen o barvité líčení pádu meteoritu. Druzí ale upozorňují na svědectví, které jsou s tímto vysvětlením v rozporu, a klaní se k možné havárii UFO.

Který tábor je blíže pravdě?

Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, foto wiki.meteoritica.pl
MLÝNSKÉ KOLO S VRATY

Z dochovaného popisu je patrné, že ať už se nad Odrancem objevilo cokoliv, bylo to zahaleno v oblaku, či možná spíše kouři. Skrz něj je vidět, že se za clonou odehrává jakési zápolení. „Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání,“ líčí Želechovský. Někteří svědkové dokonce prohlašují, že v mračnu spatřili něco, co připomínalo vrata, a erb, na kterém byly patrné jakési znaky či písmena. Jenže svědkové jsou vesměs negramotní, takže je nedokážou přečíst.

Za chvíli ale erb i s písmeny mizí a na obloze se objevuje krvavé kolo, z nějž vyjdou tři krvavé kříže. Ty se nějakou chvíli mezi sebou šermují a pak také zmizí. Zajímavé je, že úředník zmiňuje i svědectví lidí, kteří celou scénu pozorují z hor.

Horalové prohlašují, že z kola během těchto okamžiků stoupá dým a ozývá hromobití připomínající dělostřelbu a bubnování. Poté, co hřmot utichne, vyletí z krvavého kola tři kusy kovu a zřítí se na zem, kde z nich ještě chvíli vychází zvláštní zvonivý zvuk.

Co se to tehdy nad Odrancem odehrálo?

Spadl na Moravě meteorit? Foto syfy.com
RENESANČNÍ HVĚZDNÉ VÁLKY

Dva kovy prý dopadají přímo v Odranci a třetí je nalezen poblíž nedalekého lesa. Je zabořený v zemi asi jeden metr a půda kolem něj je celá rozpálená. Kov je tak žhavý, že ho musejí vytahovat pomocí kovářského náčiní.

Mnozí historikové a badatelé se domnívají, že jde o barvitý popis pádu meteoritu, který se po průniku atmosférou rozlomil na několik kusů, tomu ostatně nasvědčují i rozpálené kovové úlomky. Proti naopak hovoří zmínka o zřetelném erbu a písmenech na něm.

Navíc popis události budí dojem, že se úkaz odehrával mnohem déle, než by trval pád vesmírného tělesa. Celou událost navíc doprovází spad podivného poprašku, který se nakonec ukáže jako hořlavý. K ničemu podobnému při pádu meteoritů ale nedochází.

Že by se snad Moravané stali svědky havárie UFO, jak některé teorie tvrdí? Možná by nebyli první ani poslední! V Evropě totiž v průběhu 16. a 17. století dochází hned k několika podobným událostem. Zjevení obrovských kol, někdy rovněž doprovázené nebeskou bitvou, při níž z oblohy padají hořící objekty, jsou zaznamenána ve Švédsku, Švýcarsku a Německu.

Byla česká událost součástí série kosmických bitev?

Odranec. Foto Wikimedia Commons

Foto: wiki.meteoritica.pl, syfy.com, Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky ufo Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články