25. května 1973: Nad bermudským trojúhelníkem mizí letoun Navion A16 se dvěma muži na palubě.
Domů     Vesmír a technologie
Ohnivé mlýnské kolo na Moravě: Přelétlo tu před 400 lety UFO?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 30.6.2020
3.5tis
Z oblohy spadly tři hořící objekty,foto wiki.meteoritica.pl
258
SDÍLENÍ
3.5tis
ZOBRAZENÍ

Mlýnské kolo, z něhož vychází ohlušivé hřmění, vyděsilo sedláky u Nového Města na Moravě. Úkaz doprovázela krvavá znamení na obloze a jakási zvláštní nebeská bitva. Ta je zakončena pádem tří hořících objektů, které po sobě zanechávají spálenou zem.

Z oblohy spadly tři hořící objekty,foto wiki.meteoritica.pl Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, foto wiki.meteoritica.pl  Spadl na Moravě meteorit? Foto syfy.com Odranec. Foto Wikimedia Commons

V tisku ze 17. století nazvaném Calendarium perpetuum oeconomicum (Stálý hospodářský kalendář – pozn. red.) vychází zpráva od zámožného úředníka Šebestiána Želechovského: „Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, kterýž se stal v dědině Wodranci nedaleko Nového Města.“ Popisovaná událost se odehrává 11.

června roku 1619 v obci Odranec. Ve čtyři hodiny odpoledne se na jasné obloze objevuje podivný mrak a vzápětí začíná hrozivá nebeská podívaná, která vyděsí rolníky pracující na polích v okolí. Úkaz je natolik znepokojivý, že se svědectví o něm dostanou do různých kronik, městských knih a dokonce i novin za hranicemi zemí Koruny české.

Díky tomu máme k dispozici poměrně přesný popis toho, co se vlastně na moravském nebi onoho dne odehrálo. Mnoho vysvětlení se ovšem nenabízí ani dnes, po více než čtyřech staletích. Jedni jsou toho názoru, že jde jen o barvité líčení pádu meteoritu.

Druzí ale upozorňují na svědectví, které jsou s tímto vysvětlením v rozporu, a klaní se k možné havárii UFO. Který tábor je blíže pravdě?

Novina pravdivá o velikém a hrozném zázraku, foto wiki.meteoritica.pl

MLÝNSKÉ KOLO S VRATY

Z dochovaného popisu je patrné, že ať už se nad Odrancem objevilo cokoliv, bylo to zahaleno v oblaku, či možná spíše kouři. Skrz něj je vidět, že se za clonou odehrává jakési zápolení. „Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání,“ líčí Želechovský.

Někteří svědkové dokonce prohlašují, že v mračnu spatřili něco, co připomínalo vrata, a erb, na kterém byly patrné jakési znaky či písmena. Jenže svědkové jsou vesměs negramotní, takže je nedokážou přečíst.

Za chvíli ale erb i s písmeny mizí a na obloze se objevuje krvavé kolo, z nějž vyjdou tři krvavé kříže. Ty se nějakou chvíli mezi sebou šermují a pak také zmizí. Zajímavé je, že úředník zmiňuje i svědectví lidí, kteří celou scénu pozorují z hor.

Horalové prohlašují, že z kola během těchto okamžiků stoupá dým a ozývá hromobití připomínající dělostřelbu a bubnování. Poté, co hřmot utichne, vyletí z krvavého kola tři kusy kovu a zřítí se na zem, kde z nich ještě chvíli vychází zvláštní zvonivý zvuk. Co se to tehdy nad Odrancem odehrálo?

Spadl na Moravě meteorit? Foto syfy.com

RENESANČNÍ HVĚZDNÉ VÁLKY

Dva kovy prý dopadají přímo v Odranci a třetí je nalezen poblíž nedalekého lesa. Je zabořený v zemi asi jeden metr a půda kolem něj je celá rozpálená. Kov je tak žhavý, že ho musejí vytahovat pomocí kovářského náčiní.

Mnozí historikové a badatelé se domnívají, že jde o barvitý popis pádu meteoritu, který se po průniku atmosférou rozlomil na několik kusů, tomu ostatně nasvědčují i rozpálené kovové úlomky. Proti naopak hovoří zmínka o zřetelném erbu a písmenech na něm.

Navíc popis události budí dojem, že se úkaz odehrával mnohem déle, než by trval pád vesmírného tělesa. Celou událost navíc doprovází spad podivného poprašku, který se nakonec ukáže jako hořlavý. K ničemu podobnému při pádu meteoritů ale nedochází.

Že by se snad Moravané stali svědky havárie UFO, jak některé teorie tvrdí? Možná by nebyli první ani poslední! V Evropě totiž v průběhu 16. a 17. století dochází hned k několika podobným událostem. Zjevení obrovských kol, někdy rovněž doprovázené nebeskou bitvou, při níž z oblohy padají hořící objekty, jsou zaznamenána ve Švédsku, Švýcarsku a Německu. Byla česká událost součástí série kosmických bitev?

Odranec. Foto Wikimedia Commons
Foto: wiki.meteoritica.pl, syfy.com, Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 23.5.2022 2.3tis
Údaje z Hubbleova vesmírného dalekohledu poukázaly na nesrovnalost týkající se rozpínání vesmíru. Pro vědce jsou data natolik matoucí, že hovoří o „nové fyzice“, která by toto mohla vysvětlit. O vesmíru toho jistě mnoho nevíme a jedna z nejtrvalejších záhad se týká skutečnosti, že se vesmír rozpíná stále rychleji. Vědci již léta sbírají data a provádějí […]
od Eva Soukupová 17.5.2022 2.8tis
V roce 2019 byl díky projektu Event Horizon Telescope pořízen vůbec první snímek černé díry. Před několika dny si projekt připsal další prvenství, když zveřejnil první snímek gigantické černé díry ve středu Mléčné dráhy.     Projekt Event Horizon Telescope je velká soustava teleskopů sestávající z globální sítě radioteleskopů, díky nimž získává data potřebná k […]
od Eva Soukupová 16.5.2022 1.7tis
O tom, že každé vesmírné těleso má svůj charakteristický zvuk, víme již dlouho. Nedávno vědci z NASA pořídili zvukový záznam akustických vln šířících se plynem v okolí supermasivní černé díry v souhvězdí Persea. Záznam, který pochází z černé díry vzdálené 250 milionů světelných let, byl vytvořen pomocí procesu známého jako sonifikace, který spočívá v přeměně […]
od Eva Soukupová 16.5.2022 1.7tis
Vynálezce z německé univerzity sestrojil zařízení, které nepřetržitě sleduje dění na obloze a za pomoci umělé inteligence vyhodnocuje původ zaznamenaných objektů. Autor vynálezu nyní doufá v celosvětovou síť kamer pro detekci UFO. Nenápadná šedá krabice umístěná na budově Univerzity Julia Maximiliána ve Würzburgu ukrývá převratný kamerový systém SkyCAM-5, který využívá umělou inteligenci k odhalování neidentifikovaných […]
od Adriana Vojtíšková 16.5.2022 3.0tis
Byl antrax biologická zbraň, na titulce kterého sportovního magazínu není radno být a vážně je měsíční prach jedovatý? Čtěte dál…      OTÁZKA 1.: Byl v tajném sovětském zařízení vyráběn antrax  jako biologická zbraň? Jedna malá chyba, která vyústí ve smrt desítek lidí. To je katastrofa, která se stane v roce 1979 v bývalém sovětském […]